Pravni portal ingbiro.com
Vaš osobni pravni savjetnik

Više

Najpouzdanija baza propisa
Mi pratimo zakonodavstvo već 60 godina

Više

Jedinstvena baza sudske prakse
Izabrala stručna redakcija sudaca VSRH

Više

Više od 4000 stručnih i znanstvenih članaka
Odgovori na aktualna i vječna pravna pitanja

Više

Posebna ponuda: Uštedite 750 kn!
ingbiro.com 0-24 / 365 dana / 9 kn dnevno

Pretplatite se

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   
Promjene u: kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Zapošljavanje >>> pokaži sve promjene

    Odluka o povećanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2019. u djelatnosti Graditeljstvo i Turizam i ugostiteljstvo
      Nar. novine, 74/19.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Posebnosti radnih odnosa >>> pokaži sve promjene

    Plan prijma u državnu službu u Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske za 2019. godinu
      Nar. novine, 74/19.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Ugovaranje uvjeta rada >>> pokaži sve promjene

    Izmjena Dodatka I. Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja
      Nar. novine, 78/19.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Plaće - Ostala materijalna prava - Prava radnika u slučaju stečaja poslodavca >>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi
      Nar. novine, 73/19.

    Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za praćenje i analizu kretanja minimalne plaće
      Nar. novine, 78/19.

GRAĐANSKO PRAVO
Stvarnopravni odnosi >>> pokaži sve promjene

    Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Rasinja za dio katastarske općine Gorica
      Nar. novine, 75/19.

    Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Semeljci za dio katastarske općine Mrzović
      Nar. novine, 75/19.

    Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Rasinja za dio katastarske općine Subotica Podravska
      Nar. novine, 75/19.

    Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Draganić za dio katastarske općine Draganić
      Nar. novine, 75/19.

    Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Viškovci za dio katastarske općine Forkuševci
      Nar. novine, 75/19.

    Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Garešnice za dio katastarske općine Garešnica
      Nar. novine, 75/19.

    Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Đakovo za dio katastarske općine Ivanovci Đakovački
      Nar. novine, 75/19.

    Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Donja Motičina za dio katastarske općine Gornja Motičina
      Nar. novine, 75/19.

    Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Krapine za katastarsku općinu Velika Ves
      Nar. novine, 76/19.

    Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Karlovca za dio katastarske općine Mala Švarča
      Nar. novine, 76/19.

    Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Gline za dio katastarske općine Dvorišće
      Nar. novine, 76/19.

    Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Gline za dio katastarske općine Viduševac
      Nar. novine, 76/19.

    Odluka o stavljanju u službenu uporabu katastarskog operata za katastarsku općinu Modruš
      Nar. novine, 76/19.

    Odluka o stavljanju u službenu uporabu katastarskog operata za katastarsku općinu Popovo Selo
      Nar. novine, 76/19.

    Odluka o stavljanju u službenu uporabu katastarskog operata za katastarsku općinu Jezero
      Nar. novine, 76/19.

    Odluka o stavljanju u službenu uporabu katastarskog operata za katastarsku općinu Latin
      Nar. novine, 76/19.

    Odluka o stavljanju u službenu uporabu katastarskog operata za katastarsku općinu Zdenac
      Nar. novine, 76/19.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Poljoprivreda >>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju ovlaštenja za agronome za obavljanje poslova privatne savjetodavne agronomske službe te o uvjetima, sadržaju i načinu polaganja stručnih ispita
      Nar. novine, 74/19.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o upisu sorti u Sortnu listu
      Nar. novine, 75/19.

    Pravilnik o zemljopisnim područjima uzgoja vinove loze
      Nar. novine, 76/19.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerama za sprječavanje unošenja i širenja organizama štetnih za bilje, biljne proizvode i druge nadzirane predmete i mjerama suzbijanja tih organizama
      Nar. novine, 78/19.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Željeznice - Željeznički promet - Žičare >>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o tehničkim uvjetima za siguran rad žičara u radu te održavanje podsustava i sigurnosnih komponenti žičara
      Nar. novine, 76/19.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Ceste - Cestovni promet >>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o ograničavanju uporabe pojedinih javnih cesta za promet teretnih vozila čija najveća dopuštena masa premašuje 7,5 tona
      Nar. novine, 73/19.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Financijsko tržište - Nadzor financijskih institucija >>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o planu oporavka, kriterijima značajnosti i pokazateljima trenda koji ukazuju na nemogućnost kontinuiranog ispunjavanja uvjeta za rad i izdvajanju značajnih aktivnosti i procesa središnje druge ugovorne strane
      Nar. novine, 77/19.

    Pravilnik o sadržaju, formatu i načinu dostave zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad središnje druge ugovorne strane
      Nar. novine, 77/19.

    Pravilnik o strukturi, i sadržaju, načinu i rokovima dostave godišnjih financijskih izvještaja i revizorskog izvješća te primjeni kontnog plana za središnje druge ugovorne stran
      Nar. novine, 77/19.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Računovodstvo - Revizija >>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o pretvaranju knjigovodstvenih isprava koje se čuvaju u izvornom pisanom obliku u elektronički zapis
      Nar. novine, 76/19.

JAVNE DJELATNOSTI
Statistika >>> pokaži sve promjene

    Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u srpnju 2019.
      Nar. novine, 77/19.

    Indeks potrošačkih cijena u srpnju 2019.
      Nar. novine, 78/19.

JAVNE DJELATNOSTI
Mirovinsko osiguranje >>> pokaži sve promjene

    Izmjene i dopune Statuta Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
      Nar. novine, 73/19

JAVNE DJELATNOSTI
Sustav zdravstvene zaštite stanovništva >>> pokaži sve promjene

    Ispravak Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju osnovne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 75/19

    Rješenje o dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva za interdisciplinarni ultrazvuk u medicini« Kliničkom zavodu za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju, Zavoda za gastroenterologiju, hepatologiju i kliničku prehranu i Zavoda za pulmologiju Kliničke bolnice Dubrava, Zagreb
      Nar. novine, 76/19.

    Ispravak Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 78/19.

JAVNE DJELATNOSTI
Obrazovanje - Znanost >>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju za posebne skupine studenata
      Nar. novine, 74/19.

    Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju za studente pripadnike romske nacionalne manjine
      Nar. novine, 76/19.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama
      Nar. novine, 76/19.

JAVNE FINANCIJE
Financiranje javnih interesa uz državnu potporu >>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koordinaciji aktivnosti unutar okvira za gospodarsko upravljanje Europske unije
      Nar. novine, 74/19.

JAVNE FINANCIJE
Financijski nadzor obveznika i korisnika proračuna >>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru
      Nar. novine, 77/19.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Ustavni sustav - Ustrojstvo državne vlasti >>> pokaži sve promjene

    Plan prijma u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2019. godinu
      Nar. novine, 73/19.

    Odluka o raspodjeli sredstava za financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2019. godinu
      Nar. novine, 74/19.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Državna uprava - Lokalna i područna (regionalna) samouprava >>> pokaži sve promjene

    Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državnog zavoda za statistiku
      Nar. novine, 74/19.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Međunarodni odnosi >>> pokaži sve promjene

    Odluka o sudjelovanju Republike Hrvatske u općem i selektivnom povećanju kapitala Međunarodne banke za obnovu i razvoj
      Nar. novine, 74/19.