Pravni portal ingbiro.com
Vaš osobni pravni savjetnik

Više

Najpouzdanija baza propisa
Mi pratimo zakonodavstvo već 60 godina

Više

Jedinstvena baza sudske prakse
Izabrala stručna redakcija sudaca VSRH

Više

Više od 4000 stručnih i znanstvenih članaka
Odgovori na aktualna i vječna pravna pitanja

Više

Posebna ponuda: Uštedite 750 kn!
ingbiro.com 0-24 / 365 dana / 9 kn dnevno

Pretplatite se

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   
Promjene u: studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Zaštita imovine i osoba >>> pokaži sve promjene

    Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova i specijalista medicine rada u privatnoj praksi za utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti čuvara i opće i posebne zdravstvene sposobnosti zaštitara
      Nar. novine, 110/17.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Zapošljavanje >>> pokaži sve promjene

    Odluka o stjecanju statusa osiguranika i preuzimanju obveze uplate doprinosa za zapošljavanje osobe zaposlene u inozemstvu
      Nar. novine, 110/17.

    Odluka o stjecanju statusa osiguranika i preuzimanju obveze uplate doprinosa za zapošljavanje člana posade broda u međunarodnoj plovidbi
      Nar. novine, 110/17.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Ugovaranje uvjeta rada >>> pokaži sve promjene

    Odluka o pokretanju postupka pregovora o sklapanju Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske
      Nar. novine, 109/17.

    Odluka o pokretanju postupka pregovora o sklapanju Kolektivnog ugovora za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske
      Nar. novine, 109/17.

    Odluka o pokretanju postupka pregovora o sklapanju Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske
      Nar. novine, 109/17.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Plaće - Ostala materijalna prava - Prava radnika u slučaju stečaja poslodavca >>> pokaži sve promjene

    Prosječna mjesečna isplaćena neto i bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za razdoblje siječanj - kolovoz 2017.
      Nar. novine, 110/17.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Zaštita radnika >>> pokaži sve promjene

    Ispravak Rješenja Zavoda za unapređivanje zaštite na radu klasa: UP/I-115-01/16-01/17, urbroj: 425-02/2-16 11 od 15. prosinca 2016.
      Nar. novine, 109/17.

    Rješenje Zavoda za unapređivanje zaštite na radu klasa: UP/I-115-01/16-01/04, urbroj: 425-02/2-17-5 od 19. listopada 2017.
      Nar. novine, 110/17.

    Rješenje Zavoda za unapređivanje zaštite na radu klasa: UP/I-115-01/17-01/04, urbroj: 425-02/2-17-13 od 25. listopada 2017.
      Nar. novine, 110/17.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Autorsko pravo i srodna prava >>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o visini naknade za rad Vijeća stručnjaka za naknade u području autorskog prava i srodnih prava
      Nar. novine, 107/17.

    Pravilnik o stručnim mjerilima i postupku izdavanja odobrenja za obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja prava i o naknadama za rad Vijeća stručnjaka za naknade u području autorskog prava i srodnih prava
      Nar. novine, 107/17.

GRAĐANSKO PRAVO
Stvarnopravni odnosi >>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama
      Nar. novine, 108/17.

    Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Pisarovina za katastarsku općinu Lučelnica
      Nar. novine, 108/17.

    Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Plitvička Jezera za katastarske općine Prijeboj i Plitvička Jezera
      Nar. novine, 110/17.

GRAĐANSKO PRAVO
Državna imovina - Izvlaštenje - Komasacija >>> pokaži sve promjene

    Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju dječjeg vrtića u naselju Pirovac
      Nar. novine, 107/17.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Poljoprivreda >>> pokaži sve promjene

    Uredba o načinu i uvjetima osnivanja prava građenja i prava služnosti na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske
      Nar. novine, 107/17.

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o naknadama za poslove zdravstvene zaštite bilja
      Nar. novine, 107/17.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Energetika - Geološka istraživanja >>> pokaži sve promjene

    Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina
      Nar. novine, 110/17.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Prostorno uređenje i gradnja >>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o dopunama Pravilnika o zahvatima u prostoru koji se ne smatraju građenjem, a za koje se izdaje lokacijska dozvola
      Nar. novine, 108/17.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Pomorsko dobro - Pomorska i unutarnja plovidba >>> pokaži sve promjene

    Zakon o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka
      Nar. novine, 108/17.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zračne luke - Zračni promet >>> pokaži sve promjene

    Naredba o vremenu otvorenosti aerodroma
      Nar. novine, 108/17.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Ceste - Cestovni promet >>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama
      Nar. novine, 108/17.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Hrvatska narodna banka - Kreditne institucije >>> pokaži sve promjene

     Odluka o sadržaju i obliku u kojem se potrošaču daju informacije prije ugovaranja pojedine bankovne usluge
      Nar. novine, 107/17.

    Odluka o registru kreditnih posrednika
      Nar. novine, 107/17.

    Odluka o izmjeni Odluke o minimalno potrebnim deviznim potraživanjima
      Nar. novine, 108/17.

    Odluka o načinu određivanja i objave prodajnih cijena Hrvatske narodne banke za izdani prigodni zlatni i srebrni kovani novac i numizmatičke komplete
      Nar. novine, 109/17.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Devizni sustav - Platni sustav - Nadzor financijskih transakcija >>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjeni Odluke o načinu otvaranja transakcijskih računa
      Nar. novine, 107/17.

    Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma
      Nar. novine, 108/17.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima za otvaranje i funkcioniranje PM računa u sustavu TARGET2-HR
      Nar. novine, 109/17.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima za otvaranje i funkcioniranje namjenskoga novčanog računa (DCA) u sustavu TARGET2-HR
      Nar. novine, 109/17.

    Odluka o postupcima namire za sporedne sustave
      Nar. novine, 109/17.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Trgovina - Pravo zaštite potrošača >>> pokaži sve promjene

    Odluka o obavješćivanju o prekograničnom pružanju usluga kreditnog posrednika
      Nar. novine, 107/17.

    Odluka o dodatnim kriterijima za procjenu kreditne sposobnosti potrošača te provođenju postupka naplate dospjelih neplaćenih obveza i dobrovoljne namire
      Nar. novine, 107/17.

    Odluka o potrebnim znanjima i stručnosti osoblja kreditnih institucija i kreditnih posrednika te o zahtjevima i postupku za izdavanje odobrenja za pružanje usluga kreditnog posredovanja
      Nar. novine, 107/17.

JAVNE DJELATNOSTI
Statistika >>> pokaži sve promjene

    Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u listopadu 2017.
      Nar. novine, 110/17.

JAVNE DJELATNOSTI
Sustav zdravstvene zaštite stanovništva >>> pokaži sve promjene

    Izmjena Statuta Hrvatske komore dentalne medicine
      Nar. novine, 107/17.

    Rješenje o dodjeli naziva Referentni centar Ministarstva zdravstva za pedijatrijsku hitnu medicinu Zavodu za intenzivnu pedijatriju s postintenzivnom skrbi Klinike za dječje bolesti Kliničkog bolničkog centra Split
      Nar. novine, 109/17.

    Rješenje o dodjeli naziva Referentni centar Ministarstva zdravstva za pedijatrijsku i neonatalnu intenzivnu medicinu Zavodu za neonatologiju i neonatalnu intenzivnu medicinu i Odjelu za pedijatrijsku intenzivnu medicinu Klinike za pedijatriju Kliničkog bolničkog centra Zagreb
      Nar. novine, 109/17.

    Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti
      Nar. novine, 109/17.

JAVNE DJELATNOSTI
Kultura i umjetnost - Sport i rekreacija >>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o metodologiji, rokovima za izradu i dostavu, načinu izvršavanja programa javnih potreba, o načinu i rokovima izvještavanja o provedbi programa te o metodologiji izrade financijskog plana javnih potreba u sportu
      Nar. novine, 108/17.

    Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 05/2017 – Lista zaštićenih kulturnih dobara
      Nar. novine, 109/17.

    Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 06/2017 – Lista preventivno zaštićenih dobara
      Nar. novine, 109/17.

JAVNE FINANCIJE
Porezni sustav >>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjenama Odluke o porezima Općine Pisarovina
      Nar. novine, 107/17.

    Odluka o lokalnim porezima Općine Jagodnjak
      Nar. novine, 109/17.

    Odluka o općinskim porezima Općine Zlatar Bistrica
      Nar. novine, 109/17.

    Odluka o izmjenama Odluke o gradskim porezima Grada Kutine
      Nar. novine, 110/17.

    Odluka o izmjeni Odluke o općinskim porezima Općine Trnovec Bartolovečki
      Nar. novine, 110/17.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o lokalnim porezima Općine Mljet
      Nar. novine, 110/17.

JAVNE FINANCIJE
Financiranje javnih interesa uz državnu potporu >>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore male vrijednosti u segmentu toplovodnog uzgoja slatkovodnih riba, prerade proizvoda ribarstva i lokalnih akcijskih skupina u ribarstvu
      Nar. novine, 110/17.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Ustavni sustav - Ustrojstvo državne vlasti >>> pokaži sve promjene

    Odluka o visini naknade predsjednicima, potpredsjednicima i članovima izbornih povjerenstava i biračkih odbora za provedbu prijevremenih i dopunskih izbora u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave
      Nar. novine, 109/17.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Državna uprava - Lokalna i područna (regionalna) samouprava >>> pokaži sve promjene

    Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva hrvatskih branitelja
      Nar. novine, 108/17.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Nacionalna sigurnost Republike Hrvatske >>> pokaži sve promjene

    Zakon o sustavu domovinske sigurnosti
      Nar. novine, 108/17.

    Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova za obavljanje zdravstvenih pregleda za držanje i nošenje oružja
      Nar. novine, 110/17.

    Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-3760/2015 i dr. od 10. listopada 2017.
      Nar. novine, 110/17.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Međunarodni odnosi >>> pokaži sve promjene

    Nacionalna strategija razvojne suradnje Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2021. godine
      Nar. novine, 107/17.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Ustrojstvo sudbene vlasti i pravosudnih tijela >>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjenama Odluke o naknadama i nagradi za rad predsjednika i članova Državnog sudbenog vijeća
      Nar. novine, 107/17.

    Odluka o izmjenama Odluke o naknadama i nagradi za rad predsjednika i članova Državnoodvjetničkog vijeća
      Nar. novine, 107/17.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o vrednovanju kandidata u postupku imenovanja sudaca
      Nar. novine, 109/17.