Pravni portal ingbiro.com
Vaš osobni pravni savjetnik

Više

Najpouzdanija baza propisa
Mi pratimo zakonodavstvo već 60 godina

Više

Jedinstvena baza sudske prakse
Izabrala stručna redakcija sudaca VSRH

Više

Više od 4000 stručnih i znanstvenih članaka
Odgovori na aktualna i vječna pravna pitanja

Više

Posebna ponuda: Uštedite 750 kn!
ingbiro.com 0-24 / 365 dana / 9 kn dnevno

Pretplatite se

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   
Promjene u: svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Posebnosti radnih odnosa >>> pokaži sve promjene

    Plan prijma u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2018. godinu
      Nar. novine, 43/18.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Ugovaranje uvjeta rada >>> pokaži sve promjene

    Odluka o pokretanju postupka pregovora o sklapanju izmjena i dopuna Temeljnoga kolektivnoga ugovora za službenike i namještenike u javnim službama i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske
      Nar. novine, 42/18.

    Granski kolektivni ugovor za zaposlenike u ustanovama kulture koje se financiraju iz državnog proračuna
      Nar. novine, 46/18.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Plaće - Ostala materijalna prava - Prava radnika u slučaju stečaja poslodavca >>> pokaži sve promjene

    Odluka o isplati materijalnih prava i drugih naknada za zaposlenike u djelatnosti socijalne skrbi
      Nar. novine, 46/18.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Zaštita radnika >>> pokaži sve promjene

    Rješenje o ovlašćivanju društva ING INSPEKT d.o.o. iz Koprivnice, Tarašica 13, OIB: 21532616485, za obavljanje poslova zaštite na radu
      Nar. novine, 43/18.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Pravo industrijskog vlasništva >>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama Zakona o patentu
      Nar. novine, 46/18.

    Zakon o izmjenama Zakona o žigu
      Nar. novine, 46/18.

    Zakon o izmjenama Zakona o industrijskom dizajnu
      Nar. novine, 46/18.

    Zakon o izmjenama Zakona o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga
      Nar. novine, 46/18.

    Zakon o izmjenama Zakona o zaštiti topografija poluvodičkih proizvoda
      Nar. novine, 46/18.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Poljoprivreda >>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o parametrima kvalitete i kvalitativnim klasama pšenice u otkupu pšenice roda 2018. godine
      Nar. novine, 46/18.

    Naredba o načinu i financiranju kontrole razmnožavanja napuštenih pasa na području Međimurske županije
      Nar. novine, 42/18.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Šumarstvo >>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o postupku za ostvarivanje prava na sredstva iz naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma za izvršene radove u šumama
      Nar. novine, 46/18.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Energetika - Geološka istraživanja >>> pokaži sve promjene

    Zakon o prestanku važenja Zakona o Centru za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija
      Nar. novine, 46/18.

    Pravilnik o utvrđivanju rezervi i eksploataciji mineralnih sirovina
      Nar. novine, 46/18.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Prostorno uređenje i gradnja >>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o tehničkom pregledu građevine
      Nar. novine, 46/18.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Pomorsko dobro - Pomorska i unutarnja plovidba >>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju luka posebne namjene - vojnih luka
      Nar. novine, 43/18.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pomorskom peljarenju
      Nar. novine, 43/18.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zračne luke - Zračni promet >>> pokaži sve promjene

    Zakon o prijenosu i obradi podataka o putnicima u zračnom prometu u svrhu sprječavanja, otkrivanja, istraživanja i vođenja kaznenog postupka za kaznena djela terorizma i druga teška kaznena djela
      Nar. novine, 46/18.

    Naredba o izmjeni Naredbe o vremenu otvorenosti aerodroma
      Nar. novine, 46/18.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Željeznice - Željeznički promet - Žičare >>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o službenoj iskaznici i znački inspektora za regulaciju tržišta željezničkih usluga i zaštitu prava putnika u željezničkom prijevozu
      Nar. novine, 43/18.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Ceste - Cestovni promet >>> pokaži sve promjene

    Zakon o prijevozu u cestovnom prometu
      Nar. novine, 41/18.

    Odluka o dodjeli sredstava županijskim upravama za ceste za održavanje, rekonstrukciju i građenje županijskih i lokalnih cesta u 2018. godini
      Nar. novine, 41/18.

    Pravilnik o stručnom nadzoru nad radom autoškola
      Nar. novine, 43/18.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vozačkim dozvolama
      Nar. novine, 46/18.

    Pravilnik o informatičkom sustavu i jedinstvenom programskom rješenju za obradu podataka o tehničkim pregledima i registraciji vozila u stanicama za tehnički pregled vozila
      Nar. novine, 46/18.

    Pravilnik o stručnom nadzoru nad radom stanica za tehnički pregled vozila
      Nar. novine, 46/18.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima koje mora ispunjavati stanica za tehnički pregled vozila
      Nar. novine, 46/18.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o normativima rada i jedinstvenim elementima vrednovanja rezultata rada u stanicama za tehnički pregled vozila
      Nar. novine, 46/18.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Vodno i komunalno gospodarstvo >>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodama
      Nar. novine, 46/18.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zaštita okoliša >>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o ovlašćivanju stručnih tehničkih servisa za obavljanje poslova radiološke sigurnosti
      Nar. novine, 40/18.

    Pravilnik o praćenju stanja radioaktivnosti u okolišu
      Nar. novine, 40/18.

    Odluka o izmjeni i dopunama Odluke o imenovanju Stručnog nacionalnog odbora za izvršenje zadaća uređenih Uredbom o izradi i provedbi dokumenata Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem i izradu i provedbu Strategije
      Nar. novine, 42/18.

    Pravilnik o uvjetima za primjenu izvora ionizirajućeg zračenja u svrhu medicinskog i nemedicinskog ozračenja
      Nar. novine, 42/18.

    Pravilnik o obrazovanju potrebnom za rukovanje izvorima ionizirajućeg zračenja, primjenu mjera radiološke sigurnosti i upravljanje tehničkim procesima u nuklearnim postrojenjima
      Nar. novine, 42/18.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zaštita od požara i eksplozija - Elementarne nepogode >>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o prostornim, tehničkim i sigurnosnim zahtjevima koje moraju zadovoljiti prodavaonice oružja i streljiva te prodavaonice pirotehničkih sredstava
      Nar. novine, 42/18.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Hrvatska narodna banka - Kreditne institucije >>> pokaži sve promjene

    Odluka o uzajamnom priznavanju mjere makrobonitetne politike iz preporuke europskog odbora za sistemske rizike od 8. siječnja 2018. o izmjeni preporuke ESRB/2015/2 o procjeni prekograničnih učinaka mjera makrobonitetne politike i o dobrovoljnoj uzajamnosti za mjere makrobonitetne politike ( ESRB/2018/1)
      Nar. novine, 41/18.

    Odluka o osnivanju Nacionalnog vijeća za uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj
      Nar. novine, 43/18.

    Odluka o osnivanju Nacionalnog vijeća za uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj
      Nar. novine, 43/18.

    Odluka o najreprezentativnijim uslugama povezanima s računom za plaćanje
      Nar. novine, 42/18.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Računovodstvo - Revizija >>> pokaži sve promjene

    Odluku o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja kreditnih institucija
      Nar. novine, 42/18.

JAVNE DJELATNOSTI
Statistika >>> pokaži sve promjene

    Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u travnju 2018.
      Nar. novine, 45/18.

    Indeks potrošačkih cijena u travnju 2018.
      Nar. novine, 46/18.

JAVNE DJELATNOSTI
Sustav zdravstvene zaštite stanovništva >>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima
      Nar. novine, 42/18.

    Odluka izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 42/18.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 42/18.

    Odluka o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 42/18.

    Pravilo o dopunama Pravila uspostavljanja i provođenja dopunskog zdravstvenog osiguranja
      Nar. novine, 42/18.

    Izmjene i dopune Općih uvjeta ugovora o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
      Nar. novine, 42/18.

    Izmjene i dopune Općih uvjeta ugovora o provođenju specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
      Nar. novine, 42/18.

    Izmjene i dopune Općih uvjeta ugovora o provođenju bolničke zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
      Nar. novine, 42/18.

    Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za epilepsije i konvulzivne bolesti razvojne dobi" Klinici za pedijatriju Kliničkog bolničkog centra Rijeka
      Nar. novine, 46/18.

JAVNE DJELATNOSTI
Sustav socijalne skrbi - Hrvatski branitelji >>> pokaži sve promjene

    Zaključak o prihvaćanju Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja Hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji za razdoblje od 2018. do 2020. godine
      Nar. novine, 42/18.

JAVNE DJELATNOSTI
Obrazovanje - Znanost >>> pokaži sve promjene

    Odluka o donošenju Mreže regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju
      Nar. novine, 45/18.

    Odluka o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2018./2019.
      Nar. novine, 45/18.

JAVNE DJELATNOSTI
Kultura i umjetnost - Sport i rekreacija >>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o sufinanciranju projekata odobrenih u okviru programa Europske unije Kreativna Europa - potprogram Kultura
      Nar. novine, 45/18.

JAVNE FINANCIJE
Porezni sustav >>> pokaži sve promjene

    Odluka o općinskim porezima Općine Podbablje
      Nar. novine, 40/18.

    Odluka o porezima Općine Lupoglav
      Nar. novine, 42/18.

    Odluka o izmjeni i dopuni Odluke porezima Općine Tisno
      Nar. novine, 42/18.

JAVNE FINANCIJE
Financiranje javnih interesa uz državnu potporu >>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. »Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti« okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama za svibanj 2018. godine
      Nar. novine, 40/18.

    Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.1. »Planovi proizvodnje i stavljanja na tržište«
      Nar. novine, 41/18.

    Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.6. »Diversifikacija i novi oblici prihoda«
      Nar. novine, 41/18.

    Uredba o načinu ustrojavanja, sadržaju i vođenju Središnjeg elektroničkog registra razvojnih projekata
      Nar. novine, 42/18.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2018. godinu
      Nar. novine, 42/18.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2018. godinu
      Nar. novine, 45/18.

    Pravilnik o sadržaju i postupku izrade i sklapanja razvojnog sporazuma
      Nar. novine, 45/18.

    Pravilnik o provedbi mjere 8, podmjere 8.6 Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije i preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
      Nar. novine, 46/18.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Ustavni sustav - Ustrojstvo državne vlasti >>> pokaži sve promjene

    Rješenje Ministarstva uprave, klasa: 013-01/18-01/15, urbroj: 515-07-02/1-18-3 od 13. svibnja 2018.
      Nar. novine, 44/18.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Nacionalna sigurnost Republike Hrvatske >>> pokaži sve promjene

    Strateški pregled obrane
      Nar. novine, 43/18.

    Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o danima rodova, službi, struka i posebnih dijelova Oružanih snaga Republike Hrvatske
      Nar. novine, 45/18.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Međunarodni odnosi >>> pokaži sve promjene

    Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Portugalskoj Republici, sa sjedištem u Farou
      Nar. novine, 40/18.

    Odluka o zatvaranju Privremenog ureda Republike Hrvatske u Republici Azerbajdžanu, sa sjedištem u Bakuu, kao ispostave Veleposlanstva Republike Hrvatske u Republici Turskoj, sa sjedištem u Ankari
      Nar. novine, 43/18.

    Odluka o osnivanju Veleposlanstva Republike Hrvatske u Republici Azerbajdžanu, sa sjedištem u Bakuu
      Nar. novine, 43/18.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Statusna prava građana - Upravni postupak - Upravni spor >>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o strancima
      Nar. novine, 46/18.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Ustrojstvo sudbene vlasti i pravosudnih tijela >>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o stručnom usavršavanju u Pravosudnoj akademiji
      Nar. novine, 41/18.