Pravni portal ingbiro.com
Vaš osobni pravni savjetnik

Više

Najpouzdanija baza propisa
Mi pratimo zakonodavstvo već 60 godina

Više

Jedinstvena baza sudske prakse
Izabrala stručna redakcija sudaca VSRH

Više

Više od 4000 stručnih i znanstvenih članaka
Odgovori na aktualna i vječna pravna pitanja

Više

Posebna ponuda: Uštedite 750 kn!
ingbiro.com 0-24 / 365 dana / 9 kn dnevno

Pretplatite se

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   
Promjene u: prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Usluge na tržištu - Komore u područjima gospodarskih djelatnosti >>> pokaži sve promjene

    Statut Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije
      Nar. novine, 109/18.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Plaće - Ostala materijalna prava - Prava radnika u slučaju stečaja poslodavca >>> pokaži sve promjene

    Uredba o visini minimalne plaće
      Nar. novine, 109/18.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Zaštita radnika >>> pokaži sve promjene

    Rješenje Zavoda za unapređivanje zaštite na radu klasa: UP/I-115-01/18-01/19, urbroj: 425-02/8-18-4 od 20. studenoga 2018.
      Nar. novine, 109/18.

    Rješenje Zavoda za unapređivanje zaštite na radu klasa: UP/I-115-01/18-01/21, urbroj: 425-02/8.18-4 od 19. studenoga 2018.
      Nar. novine, 109/18.

    Rješenje Zavoda za unapređivanje zaštite na radu klasa: UP/I-115-01/18-01/22, urbroj: 425-02/8-18-4 od 26. studenoga 2018.
      Nar. novine, 109/18.

    Rješenje Zavoda za unapređivanje zaštite na radu klasa: UP/I-115-01/18-01/24, urbroj: 425-02/8-18-2 od 26. studenoga 2018.
      Nar. novine, 109/18.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Poljoprivreda >>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjera Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2017. do 2019. godine
      Nar. novine, 109/18.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Ceste - Cestovni promet >>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o prijenosu podataka u središnju bazu tahografskih podataka te načinu vođenja evidencije o radnom vremenu mobilnih radnika
      Nar. novine, 109/18.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Mirovinski fondovi >>> pokaži sve promjene

    Odluka o određivanju visine naknade za vođenje jedinstvenog računovodstva osobnih računa članova obveznih mirovinskih fondova
      Nar. novine, 109/18.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Trgovina - Pravo zaštite potrošača >>> pokaži sve promjene

    Odluka o minimalnom sadržaju evidencije o stambenim nekretninama
      Nar. novine, 109/18.

JAVNE FINANCIJE
Porezni sustav >>> pokaži sve promjene

    Uredba o načinu izračuna i visinama sastavnica za izračun posebnog poreza na motorna vozila
      Nar. novine, 109/18.

JAVNE FINANCIJE
Državni proračun >>> pokaži sve promjene

    Izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za prvo polugodište 2018. godine
      Nar. novine, 107/18.

    Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih voda za prvo polugodište 2018. godine
      Nar. novine, 107/18.

    Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za prvo polugodište 2018. godine
      Nar. novine, 107/18.

    Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih cesta za prvo polugodište 2018. godine
      Nar. novine, 107/18.

    Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za prvo polugodište 2018. godine
      Nar. novine, 107/18.

    Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju za prvo polugodište 2018. godine
      Nar. novine, 107/18.

    Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za prvo polugodište 2018. godine
      Nar. novine, 107/18.

    Polugodišnji izvještaj o primjeni fiskalnih pravila za prvo polugodište 2018. godine
      Nar. novine, 107/18.

    Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu
      Nar. novine, 108/18.

    Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih voda za 2018. godinu i projekcije plana za 2019. i 2020. godinu
      Nar. novine, 108/18.

    Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2018. godinu i projekcije plana za 2019. i 2020. godinu
      Nar. novine, 108/18.

    Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju za 2018. godinu i projekcije plana za 2019. i 2020. godinu
      Nar. novine, 108/18.

    Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2018. godinu i projekcije plana za 2019. i 2020. godinu
      Nar. novine, 108/18.

    Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2018. godinu i projekcije plana za 2019. i 2020. godinu
      Nar. novine, 108/18.

    Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2018. godinu i projekcije plana za 2019. i 2020. godinu
      Nar. novine, 108/18.

    Izmjene i dopune konsolidiranog državnog proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2018. godinu i projekcije plana za 2019. i 2020. godinu
      Nar. novine, 108/18.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu
      Nar. novine, 108/18.

JAVNE FINANCIJE
Financiranje javnih interesa uz državnu potporu >>> pokaži sve promjene

    Uredba o prestanku važenja Uredbe o osnivanju Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske
      Nar. novine, 109/18.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Državna uprava - Lokalna i područna (regionalna) samouprava >>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova
      Nar. novine, 109/18.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Nacionalna sigurnost Republike Hrvatske >>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjeni Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta policijskih službenika
      Nar. novine, 109/18.

    Uredba o izmjeni Uredbe o plaćama policijskih službenika
      Nar. novine, 109/18.