Pravni portal ingbiro.com
Vaš osobni pravni savjetnik

Više

Najpouzdanija baza propisa
Mi pratimo zakonodavstvo već 60 godina

Više

Jedinstvena baza sudske prakse
Izabrala stručna redakcija sudaca VSRH

Više

Više od 4000 stručnih i znanstvenih članaka
Odgovori na aktualna i vječna pravna pitanja

Više

Posebna ponuda: Uštedite 750 kn!
ingbiro.com 0-24 / 365 dana / 9 kn dnevno

Pretplatite se

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   
Promjene u: siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Poslovna politika i financije - Elektroničko poslovanje >>> pokaži sve promjene

    Prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima
      Nar. novine, 1/18.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Zaštita imovine i osoba >>> pokaži sve promjene

    Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova i specijalista medicine rada u privatnoj praksi za utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti čuvara i opće i posebne zdravstvene sposobnosti zaštitara
      Nar. novine, 2/18.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Obrt - Zadruge >>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju cijene obrtnice
      Nar. novine, 3/18.

    Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju cijene odobrenja za obavljanje domaće radinosti ili sporednog zanimanja
      Nar. novine, 3/18.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Posebnosti radnih odnosa >>> pokaži sve promjene

    Uredba o dopuni Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
      Nar. novine, 4/18.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Ugovaranje uvjeta rada >>> pokaži sve promjene

    Kolektivni ugovor za radnike u Odašiljačima i vezama
      Nar. novine, 1/18.

    Kolektivni ugovor za Hrvatsku elektroprivredu
      Nar. novine, 4/18.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Zaštita radnika >>> pokaži sve promjene

    Odluka o troškovima Komisije za nadzor rada i reviziju ovlaštenja ovlaštenih osoba za poslove zaštite na radu
      Nar. novine, 1/18.

    Rješenje o ovlašćivanju PRO TEST d.o.o. iz Splita, Ante Petravića 33, OIB: 39606247776, za obavljanje poslova zaštite na radu
      Nar. novine, 1/18.

    Rješenje o ovlašćivanju KONSPEKT d.o.o. iz Zagreba, Bednjanska 8a, OIB: 93206044533, za obavljanje poslova zaštite na radu
      Nar. novine, 1/18.

    Rješenje o ovlašćivanju trgovačkog društva CENTAR ZA TEHNOLOGIJU ZAŠTITE NA RADU ZAGREB d.o.o. iz Zagreba, Ulica Š. Breščenskoga 4, OIB: 02821740304, za obavljanje poslova zaštite na radu
      Nar. novine, 2/18.

GRAĐANSKO PRAVO
Državna imovina - Izvlaštenje - Komasacija >>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju popisa trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku
      Nar. novine, 2/18.

GRAĐANSKO PRAVO
Koncesije >>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o Registru koncesija
      Nar. novine, 1/18.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Poljoprivreda >>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerama za sprječavanje unošenja i širenja organizama štetnih za bilje, biljne proizvode i druge nadzirane predmete i mjerama suzbijanja tih organizama
      Nar. novine, 1/18.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Lovstvo - Ribarstvo >>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o lovostaju igluna (Xiphias gladius)
      Nar. novine, 3/18.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o športskom ribolovu u slatkovodnom ribarstvu
      Nar. novine, 3/18.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Pomorsko dobro - Pomorska i unutarnja plovidba >>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o poticajima u kombiniranom prijevozu tereta
      Nar. novine, 5/18.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Željeznice - Željeznički promet - Žičare >>> pokaži sve promjene

    Odluka o zatvaranju za promet postojećeg željezničko-cestovnog prijelaza
      Nar. novine, 5/18.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Ceste - Cestovni promet >>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o minimalnim standardima za rad autoškola
      Nar. novine, 3/18.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zaštita okoliša >>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjeni Uredbe o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje naknade na emisiju u okoliš ugljikovog dioksida
      Nar. novine, 2/18.

    Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o okolišnoj dozvoli
      Nar. novine, 5/18.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Devizni sustav - Platni sustav - Nadzor financijskih transakcija >>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjeni Odluke o načinu otvaranja transakcijskih računa
      Nar. novine, 1/18.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Financijsko tržište - Nadzor financijskih institucija >>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o nadzornim izvještajima za pravne osobe ovlaštene za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti
      Nar. novine, 5/18.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Trgovina - Pravo zaštite potrošača >>> pokaži sve promjene

    Prosječne ponderirane kamatne stope na stanja stambenih i ostalih potrošačkih kredita
      Nar. novine, 1/18.

JAVNE DJELATNOSTI
Statistika >>> pokaži sve promjene

    Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u prosincu 2017.
      Nar. novine, 5/18.

JAVNE DJELATNOSTI
Mirovinsko osiguranje >>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjeni Uredbe o radnim mjestima ovlaštenih carinskih službenika kojima se staž osiguranja računa u povećanom trajanju
      Nar. novine, 2/18.

JAVNE DJELATNOSTI
Sustav zdravstvene zaštite stanovništva >>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o ukidanju Pravilnika o provođenju unutarnjeg nadzora i unutarnje kontrole u poreznoj upravi
      Nar. novine, 2/18.

    Pravilnik o dopunama Pravilnika o osiguranju kvalitete krvi i krvnih pripravaka u zdravstvenim ustanovama
      Nar. novine, 2/18.

    Rješenje o dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva za dječju hematologiju i onkologiju« Zavodu za hematologiju i onkologiju Klinike za pedijatriju Kliničkog bolničkog centra Zagreb
      Nar. novine, 2/18.

    Rješenje o dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva za dječju i adolescentnu psihijatriju« Klinici za psihoošku medicinu Kliničkog bolničkog centra Zagreb
      Nar. novine, 2/18.

JAVNE FINANCIJE
Porezni sustav >>> pokaži sve promjene

    Odluka o općinskim porezima Općine Nuštar
      Nar. novine, 1/18.

    Odluka o izmjeni Odluke o porezima Općine Ljubešćica
      Nar. novine, 1/18.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila
      Nar. novine, 2/18.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobit
      Nar. novine, 2/18.

    Odluka o porezima Grada Slavonskog Broda
      Nar. novine, 2/18.

    Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o gradskim porezima Grada Metkovića
      Nar. novine, 2/18.

    Odluka o izmjenama Odluke o porezima Grada Ivanca
      Nar. novine, 2/18.

    Odluka o izmjenama Odluke o porezima Grada Otoka
      Nar. novine, 2/18.

    Odluka o izmjeni Odluke o porezima Grada Požege
      Nar. novine, 2/18.

    Odluka o porezima Općine Runovići
      Nar. novine, 2/18.

    Odluka o porezima Općine Trnava
      Nar. novine, 2/18.

    Odluku o općinskim porezima Općine Ribnik
      Nar. novine, 2/18.

    Odluka o općinskim porezima Općine Gradina
      Nar. novine, 2/18.

    Odluka o općinskim porezima Općine Konjščina
      Nar. novine, 2/18.

    Odluka o lokalnim porezima Općine Motovun – Montona
      Nar. novine, 2/18.

    Odluka o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Žakanje
      Nar. novine, 2/18.

    Odluka o II. izmjenama Odluke o Općinskim porezima Općine Lukač
      Nar. novine, 2/18.

    Odluka o izmjenama Odluke o porezima Općine Maruševec
      Nar. novine, 2/18.

    Odluka o izmjeni Odluke o općinskim porezima Općine Farkaševac
      Nar. novine, 2/18.

    Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o općinskim porezima Općine Ivankovo
      Nar. novine, 2/18.

    Odluka o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Vidovec
      Nar. novine, 2/18.

    Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o općinskim porezima Općine Kneževi Vinogradi
      Nar. novine, 2/18.

    Odluka o izmjeni Odluke o općinskim porezima Općine Brckovljani
      Nar. novine, 2/18.

    Odluka o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Vođinci
      Nar. novine, 2/18.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Općine Satnica Đakovačka
      Nar. novine, 2/18.

    Odluka o izmjenama Odluke o porezima Općine Mali Bukovec
      Nar. novine, 2/18.

    Odluka o gradskim porezima Grada Đakova
      Nar. novine, 3/18.

    Odluka o izmjeni Odluke o gradskim porezima Grada Đakova
      Nar. novine, 3/18.

    Odluka o izmjenama Odluke o lokalnim porezima Grada Siska
      Nar. novine, 3/18.

    Odluka o izmjenama Odluke o gradskim porezima Grada Lepoglave
      Nar. novine, 3/18.

    Odluka o lokalnim porezima Općine Klis
      Nar. novine, 3/18.

    Odluka o općinskim porezima Općine Jakšić
      Nar. novine, 3/18.

    Odluka o općinskim porezima Općine Janjina
      Nar. novine, 3/18.

    Odluka o izmjenama Odluke o lokalnim porezima Općine Unešić
      Nar. novine, 3/18.

    Odluka o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Strizivojna
      Nar. novine, 3/18.

    Odluka o izmjenama Odluke o porezima Općine Brinje
      Nar. novine, 3/18.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Općine Barban
      Nar. novine, 3/18.

    Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Hrvatske komore poreznih savjetnika
      Nar. novine, 3/18.

    Uredba o načinu izračuna i visinama sastavnica za izračun posebnog poreza na motorna vozila
      Nar. novine, 4/18.

    Statut Hrvatske komore poreznih savjetnika (pročišćeni tekst)
      Nar. novine, 4/18.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim porezima Općine Majur
      Nar. novine, 4/18.

    Odluka o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Rugvica
      Nar. novine, 4/18.

    Odluka o porezima Općine Plitvička Jezera
      Nar. novine, 5/18.

    Odluka o općinskim porezima Općine Pokupsko
      Nar. novine, 5/18.

    Odluka o izmjenama Odluke o porezima Općine Martijanec
      Nar. novine, 5/18.

    Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o prirezu poreza na dohodak Općine Martijanec
      Nar. novine, 5/18.

    Odluka o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Dragalić
      Nar. novine, 5/18.

    Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o lokalnim porezima Općine Gradec
      Nar. novine, 5/18.

JAVNE FINANCIJE
Državni proračun >>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu
      Nar. novine, 3/18.

JAVNE FINANCIJE
Financiranje javnih interesa uz državnu potporu >>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o provedbi tipa operacije 6.2.1. »Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
      Nar. novine, 1/18.

    Odluka o donošenju Smjernica politike državnih potpora za razdoblje 2018. – 2020.
      Nar. novine, 2/18.

    Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere »Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa«
      Nar. novine, 3/18.

    Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. »Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti« okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama za siječanj/veljaču 2018. godine
      Nar. novine, 3/18.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Državna uprava - Lokalna i područna (regionalna) samouprava >>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova
      Nar. novine, 5/18.

    Odluka o osnivanju Vijeća za državnu informacijsku infrastrukturu
      Nar. novine, 5/18.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Nacionalna sigurnost Republike Hrvatske >>> pokaži sve promjene

    Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova za obavljanje zdravstvenih pregleda za držanje i nošenje oružja
      Nar. novine, 2/18.

    Uredba o izmjeni Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta policijskih službenika
      Nar. novine, 5/18.

    Uredba o izmjeni Uredbe o plaćama policijskih službenika
      Nar. novine, 5/18.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Statusna prava građana - Upravni postupak - Upravni spor >>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vizama
      Nar. novine, 5/18.