Pravni portal ingbiro.com
Vaš osobni pravni savjetnik

Više

Najpouzdanija baza propisa
Mi pratimo zakonodavstvo već 60 godina

Više

Jedinstvena baza sudske prakse
Izabrala stručna redakcija sudaca VSRH

Više

Više od 4000 stručnih i znanstvenih članaka
Odgovori na aktualna i vječna pravna pitanja

Više

Posebna ponuda: Uštedite 750 kn!
ingbiro.com 0-24 / 365 dana / 9 kn dnevno

Pretplatite se

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   
Promjene u: rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Obrt - Zadruge >>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija o stečenom majstorskom zvanju i njezinih pojedinih dijelova radi obavljanja regulirane profesije u području vezanih obrta
      Nar. novine, 90/17.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Ugovaranje uvjeta rada >>> pokaži sve promjene

    Odluka o pokretanju postupka pregovora o sklapanju Temeljnoga kolektivnoga ugovora za službenike i namještenike u javnim službama i imenovanju pregovaračkoga odbora Vlade Republike Hrvatske
      Nar. novine, 88/17.

    Dodatak II. Kolektivnom ugovoru za radnike u Odašiljačima i vezama d.o.o. sklopljenom 21. prosinca 2012. godine
      Nar. novine, 89/17.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Plaće - Ostala materijalna prava - Prava radnika u slučaju stečaja poslodavca >>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o sadržaju obrasca zahtjeva radnika za ostvarivanje prava u slučaju stečaja poslodavca
      Nar. novine, 92/17.

    Pravilnik o sadržaju i načinu podnošenja obrazaca u postupku ostvarivanja prava u slučaju blokade računa poslodavca
      Nar. novine, 92/17.

    Rješenje o ovlašćivanju društva BID CONTROL d.o.o. iz Zagreba, Avenija V. Holjevca 40, OIB: 75195113588, za obavljanje poslova zaštite na radu
      Nar. novine, 92/17.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Zaštita radnika >>> pokaži sve promjene

    Rješenje o prestanku ovlaštenja društvu BID KONTROLA d.o.o. iz Zagreba, Avenija V. Holjevca 40, OIB: 76516591598, za obavljanje poslova zaštite na radu
      Nar. novine, 92/17.

GRAĐANSKO PRAVO
Državna imovina - Izvlaštenje - Komasacija >>> pokaži sve promjene

    Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-4637/2014 i dr. od 11. srpnja 2017.
      Nar. novine, 89/17.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Poljoprivreda >>> pokaži sve promjene

    Ispravak Pravilnika o provedbi privremenih izvanrednih mjera potpore proizvođačima jabuka i mandarina za postupak povlačenja s tržišta za besplatnu distribuciju
      Nar. novine, 93/17.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Lovstvo - Ribarstvo >>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o posebnom režimu upravljanja u dijelu akvatorija Jabučke kotline
      Nar. novine, 90/17.

    Pravilnik o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom – koćom u 2017. godini
      Nar. novine, 90/17.

    Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-II-687/2011 od 11. srpnja 2017.
      Nar. novine, 90/17.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Prostorno uređenje i gradnja >>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju
      Nar. novine, 88/17.

    Pravilnik o načinu izračuna građevinske (bruto) površine zgrade
      Nar. novine, 93/17.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Pomorsko dobro - Pomorska i unutarnja plovidba >>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za obavljanje djelatnosti brodarskog agenta
      Nar. novine, 93/17.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zračne luke - Zračni promet >>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o načinu postupanja policijskih službenika u postupku provjere podobnosti osobe
      Nar. novine, 92/17.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Vodno i komunalno gospodarstvo >>> pokaži sve promjene

    Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-3700/2007 od 11. srpnja 2017.
      Nar. novine, 89/17.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zaštita okoliša >>> pokaži sve promjene

    Odluka o prestanku zaštite Spomenika prirode Staro stablo lipe u Novigradu Podravskom
      Nar. novine, 90/17.

    Odluka o osnivanju Vijeća za genetski modificirane organizme
      Nar. novine, 93/17.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Hrvatska narodna banka - Kreditne institucije >>> pokaži sve promjene

    Odluka o puštanju u optjecaj novčanice od 50 kuna s datumom izdanja 9. srpnja 2012.
      Nar. novine, 93/17.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Devizni sustav - Platni sustav - Nadzor financijskih transakcija >>> pokaži sve promjene

    Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-II-240/2014 od 11. srpnja 2017.
      Nar. novine, 92/17.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Računovodstvo - Revizija >>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu vođenja Registra godišnjih financijskih izvještaja te načinu primanja i postupku provjere potpunosti i točnosti godišnjih financijskih izvještaja i godišnjeg izvješća
      Nar. novine, 93/17.

JAVNE DJELATNOSTI
Statistika >>> pokaži sve promjene

    Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u kolovozu 2017.
      Nar. novine, 91/17.

JAVNE DJELATNOSTI
Mirovinsko osiguranje >>> pokaži sve promjene

    Odluka o prestanku smanjenja mirovina, odnosno dodatka mirovini prema članku 3.a Zakona o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju
      Nar. novine, 88/17.

JAVNE DJELATNOSTI
Sustav zdravstvene zaštite stanovništva >>> pokaži sve promjene

    Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za dijabetes u trudnoći" Klinici za ženske bolesti i porode Kliničkog bolničkog centra Zagreb
      Nar. novine, 88/17.

    Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-II-187/2015 i dr. od 11. srpnja 2017.
      Nar. novine, 89/17.

    Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-II-13/2016 od 11. srpnja 2017.
      Nar. novine, 90/17.

    Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-II-249/2016 od 11. srpnja 2017.
      Nar. novine, 91/17.

JAVNE FINANCIJE
Porezni sustav >>> pokaži sve promjene

    Odluka o porezima Općine Tisno
      Nar. novine, 88/17.

    Odluka o porezima Općine Brinje
      Nar. novine, 89/17.

    Odluka o porezima Grada Imotskog
      Nar. novine, 89/17.

    Odluka o lokalnim porezima Općine Unešić
      Nar. novine, 90/17.

    Odluka o porezima Općine Martijanec
      Nar. novine, 91/17.

    Odluka o porezima Općine Markušica
      Nar. novine, 92/17.

    Odluka o općinskim porezima Općine Bošnjaci
      Nar. novine, 93/17.

    Odluka o općinskim porezima Općine Čepin
      Nar. novine, 93/17.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Ustavni sustav - Ustrojstvo državne vlasti >>> pokaži sve promjene

    Odluka o raspodjeli sredstava za financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu
      Nar. novine, 88/17.

    Obvezatne upute broj DLS-V - O obrascima za provedbu dopunskih izbora
      Nar. novine, 91/17.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Državna uprava - Lokalna i područna (regionalna) samouprava >>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta
      Nar. novine, 90/17.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Nacionalna sigurnost Republike Hrvatske >>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vojnopolicijskim poslovima i provedbi ovlasti ovlaštenih službenih osoba Vojne policije
      Nar. novine, 89/17.

    Odluka o izmjeni Odluke o naknadi za stanovanje
      Nar. novine, 89/17.

    Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o metodologiji za izradu analize poslovanja kritičnih infrastruktura
      Nar. novine, 93/17.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Međunarodni odnosi >>> pokaži sve promjene

    Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Republici Malti, sa sjedištem u Valletti
      Nar. novine, 92/17.

    Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini, sa sjedištem u Livnu
      Nar. novine, 92/17.

    Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini, sa sjedištem u Vitezu
      Nar. novine, 92/17.

    Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Generalnog konzulata Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini, sa sjedištem u Mostaru
      Nar. novine, 92/17.

    Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Generalnog konzulata Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini, sa sjedištem u Banjoj Luci
      Nar. novine, 92/17.

    Odluka o rasporedu neutrošenih sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu Hrvatske agencije za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata Agenciji za ugljikovodike
      Nar. novine, 93/17.

    Odluka o sudjelovanju Republike Hrvatske u 18-oj nadopuni sredstava Međunarodnog udruženja za razvoj (IDA)
      Nar. novine, 93/17.