6 kategorija sadržaja
Interaktivno su povezani.

Više
sadrzaj

Fer cijena. Za godinu dana.
Neograničeno pretraživanje. Bez skrivenih troškova.

Pretplatite se
fer

Fleksibilni smo.
Pretplatite se na puni paket. Ili samo na pojedinačne sadržaje.

Pretplatite se
fleksibilno

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   
Promjene u: siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Poslovna politika i financije - Elektroničko poslovanje >>> pokaži sve promjene

    Prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima
      Nar. novine, 1/21.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Zaštita radnika >>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima
      Nar. novine, 1/21.

GRAĐANSKO PRAVO
Obiteljskopravni odnosi - Životno partnerstvo >>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o edukacijama, stručnim znanjima i vještinama potrebnim za komunikaciju s djetetom i odraslom osobom pravnika s položenim pravosudnim ispitom te dodatnim stručnim znanjima, vještinama i kompetencijama socijalnog radnika, psihologa i socijalnog pedagoga zaposlenog u centru za posebno skrbništvo
      Nar. novine, 2/21.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Poljoprivreda >>> pokaži sve promjene

    Naredba o mjerama zaštite zdravlja životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2021. godini
      Nar. novine, 2/21.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Lovstvo - Ribarstvo >>> pokaži sve promjene

    Odluka o rang-listi sudionika u malom obalnom ribolovu
      Nar. novine, 3/21.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Prostorno uređenje i gradnja >>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju
      Nar. novine, 1/21.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Ugostiteljstvo - Turizam >>> pokaži sve promjene

    Statut Hrvatske turističke zajednice
      Nar. novine, 3/21.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Pomorsko dobro - Pomorska i unutarnja plovidba >>> pokaži sve promjene

    Odluka o davanju naknadne suglasnosti na Statut Hrvatskog registra brodova
      Nar. novine, 2/21.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zračne luke - Zračni promet >>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Hrvatskog registra civilnih zrakoplova
      Nar. novine, 2/21.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Ceste - Cestovni promet >>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o održavanju cesta
      Nar. novine, 3/21.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Vodno i komunalno gospodarstvo >>> pokaži sve promjene

    Odluka o naknadi za razvoj na području Međimurske županije
      Nar. novine, 3/21.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zaštita okoliša >>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjenama Uredbe o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje posebne naknade za okoliš na vozila na motorni pogon
      Nar. novine, 2/21.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zaštita od požara i eksplozija - Elementarne nepogode >>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o uvjetima i načinu prijevoza opasnih roba zrakom
      Nar. novine, 1/21.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Trgovina - Pravo zaštite potrošača >>> pokaži sve promjene

    Prosječne ponderirane kamatne stope na stanja stambenih i ostalih potrošačkih kredita
      Nar. novine, 1/21.

JAVNE DJELATNOSTI
Ustanove - Udruge - Zaklade i fundacije >>> pokaži sve promjene

    Statut političke stranke Zajedno za Murter
      Nar. novine, 3/21.

JAVNE DJELATNOSTI
Statistika >>> pokaži sve promjene

    Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u prosincu 2020.
      Nar. novine, 3/21.

JAVNE DJELATNOSTI
Sustav socijalne skrbi - Hrvatski branitelji >>> pokaži sve promjene

    Statut Hrvatske komore socijalnih pedagoga
      Nar. novine, 3/21.

JAVNE FINANCIJE
Porezni sustav >>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o dopuni Pravilnika o fiskalizaciji u prometu gotovinom
      Nar. novine, 1/21.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu
      Nar. novine, 1/21.

    Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti​
      Nar. novine, 1/21.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak
      Nar. novine, 1/21.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobit
      Nar. novine, 1/21.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost
      Nar. novine, 1/21.

    Pravilnik o dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona
      Nar. novine, 2/21.

    Ispravak Odluke o općinskim porezima Općine Visoko
      Nar. novine, 3/21.

JAVNE FINANCIJE
Financijski nadzor obveznika i korisnika proračuna >>> pokaži sve promjene

    Plan prijma u državnu službu Državnog ureda za reviziju za 2021.
      Nar. novine, 3/21.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Ustavni sustav - Ustrojstvo državne vlasti >>> pokaži sve promjene

    Odluka o proglašenju Dana žalosti u Republici Hrvatskoj povodom tragičnog stradanja osmero mladih pripadnika hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini
      Nar. novine, 1/21.

    Odluka o odobrenju plaćenog dopusta državnim službenicima i namještenicima te službenicima i namještenicima u javnim službama s područja pogođenog potresom
      Nar. novine, 2/21.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Državna uprava - Lokalna i područna (regionalna) samouprava >>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture
      Nar. novine, 2/21.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Nacionalna sigurnost Republike Hrvatske >>> pokaži sve promjene

    Odluka o proglašenju katastrofe na području pogođenom potresom
      Nar. novine, 1/21.

    Odluka o iznimnom prestanku primjene pojedinih nužnih epidemioloških mjera za područje Sisačko-moslavačke županije
      Nar. novine, 1/21.

     Odluka o izmjeni Odluke o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja
      Nar. novine, 1/21.

    Pravilnik o načinu stjecanja statusa ovlaštene osobe Obalne straže Republike Hrvatske
      Nar. novine, 2/21.

    Pravilnik o osposobljavanju pirotehničara, voditelja radilišta, polaganju stručnog ispita i obavljanju kontrole kvalitete za potrebe obrane
      Nar. novine, 2/21.

    Pravilnik o načinu obavljanja poslova razminiranja i kontrole kvalitete vojnih lokacija i/ili građevina
      Nar. novine, 2/21.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operacijama potpore miru, operacijama odgovora na krize, humanitarnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu
      Nar. novine, 2/21.

    Odluka o izmjeni Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Varaždinske županije
      Nar. novine, 2/21.

     Odluka o izmjeni Odluke o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja
      Nar. novine, 2/21.

    Odluka o izmjenama Odluke o uvođenju posebne organizacije rada za djelatnost trgovine koja se obavlja u prodavaonicama i trgovačkim centrima
      Nar. novine, 2/21.

    Odluka o izmjeni Odluke o načinu organizacije javnog prijevoza putnika radi sprječavanja širenja bolesti COVID-19
      Nar. novine, 2/21.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o registraciji i odobravanju objekata te o registraciji subjekata u poslovanju s hranom
      Nar. novine, 3/21.

    Odluka o izmjeni Odluke o uvođenju nužne epidemiološke mjere zabrane posjeta domovima za starije i nemoćne osobe te korisnicima drugih ustanova koje pružaju uslugu smještaja u sustavu socijalne skrbi na području Zadarske županije
      Nar. novine, 3/21.

    Odluka o privremenoj zabrani i ograničavanju prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske
      Nar. novine, 3/21.