6 kategorija sadržaja
Interaktivno su povezani.

Više
sadrzaj

Fer cijena. Za godinu dana.
Neograničeno pretraživanje. Bez skrivenih troškova.

Pretplatite se
fer

Fleksibilni smo.
Pretplatite se na puni paket. Ili samo na pojedinačne sadržaje.

Pretplatite se
fleksibilno

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   
Promjene u: svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Zapošljavanje >>> pokaži sve promjene

    Odluka o namjeni korištenja sredstava novčane naknade zbog neispunjenja obveze kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom
      Nar. novine, 55/20.

    Odluka o potvrđivanju Izmjena Statuta Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom
      Nar. novine, 57/20.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o evidencijama Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje
      Nar. novine, 59/20.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Posebnosti radnih odnosa >>> pokaži sve promjene

    Uredba o dopunama Uredbe o sadržaju, načinu prikupljanja i obrade, te mjerama zaštite podataka u Registru zaposlenih u javnom sektoru
      Nar. novine, 57/20.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Ugovaranje uvjeta rada >>> pokaži sve promjene

    Odluka o pokretanju postupka pregovora o sklapanju dodatka Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike i imenovanju pregovaračkoga odbora Vlade Republike Hrvatske
      Nar. novine, 54/20.

    Odluka o pokretanju postupka pregovora o sklapanju dodatka Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama i imenovanju pregovaračkoga odbora Vlade Republike Hrvatske
      Nar. novine, 54/20.

    Odluka o pokretanju postupka pregovora o sklapanju dodatka Sporazumu o dodatku na plaću zaposlenima u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama te ustanovama u znanosti i visokom obrazovanju i imenovanju pregovaračkoga odbora Vlade Republike Hrvatske
      Nar. novine, 54/20.

    Odluka o pokretanju postupka pregovora o sklapanju dodatka Sporazumu o visini dodatka i dinamici isplate dodatka u osnovnoj plaći za policijske službenike i imenovanju pregovaračkoga odbora Vlade Republike Hrvatske
      Nar. novine, 54/20.

    Dodatak III. Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja
      Nar. novine, 56/20.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Pravo industrijskog vlasništva >>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o patentu
      Nar. novine, 55/20.

GRAĐANSKO PRAVO
Stvarnopravni odnosi >>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o registru geografskih imena
      Nar. novine, 59/20.

    Pravilnik o izlaganju na javni uvid elaborata katastarske izmjere
      Nar. novine, 59/20.

GRAĐANSKO PRAVO
Koncesije >>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o naknadi za koncesiju za eksploataciju mineralnih sirovina
      Nar. novine, 57/20.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Poljoprivreda >>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o dopuni Pravilnika o osposobljavanju lovaca za prvi pregled odstrijeljene divljači namijenjene stavljanju na tržište
      Nar. novine, 55/20.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište sjemena povrća
      Nar. novine, 55/20.

    Odluka o upisu ulovnih ribarskih plovila koja obavljaju ribolov plivaricom tunolovkom u Registar ulovnih brodova ICCAT-a (ICCAT RECORD OF BFT CATCHING VESSELS) u 2020. godini
      Nar. novine, 55/20.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o stavljanju na tržište sjemenskog krumpira
      Nar. novine, 56/20.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Lovstvo - Ribarstvo >>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. »Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti« okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama za svibanj 2020. godine
      Nar. novine, 56/20.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Energetika - Geološka istraživanja >>> pokaži sve promjene

    Uredba o kriterijima za plaćanje umanjene naknade za obnovljive izvore energije i visokoučinkovitu kogeneraciju
      Nar. novine, 57/20.

    Uredba o kvotama za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoučinkovitih kogeneracija
      Nar. novine, 57/20.

    Odluka o izmjeni Odluke o naknadi za obnovljive izvore energije i visokoučinkovitu kogeneraciju
      Nar. novine, 57/20.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Prostorno uređenje i gradnja >>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kontroli energetskog certifikata zgrade i izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
      Nar. novine, 54/20.

    Pravilnik o stručnom usavršavanju osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i gradnje
      Nar. novine, 55/20.

    Odluka o donošenju Izmjena i dopune Programa energetske obnove obiteljskih kuća za razdoblje od 2014. do 2020. godine s detaljnim planom za razdoblje od 2014. do 2016. godine
      Nar. novine, 57/20.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Ugostiteljstvo - Turizam >>> pokaži sve promjene

    Statut Turističke zajednice Zagrebačke županije
      Nar. novine, 59/20.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Pomorsko dobro - Pomorska i unutarnja plovidba >>> pokaži sve promjene

    Odluka o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu odvijanja programa Rijeka – Europska prijestolnica kulture 2020.
      Nar. novine, 57/20.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Pošta - Elektroničke komunikacije >>> pokaži sve promjene

    Odluka o donošenju Nacionalnog plana djelovanja za uporabu frekvencijskog pojasa 470-790 MHz
      Nar. novine, 55/20.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zaštita okoliša >>> pokaži sve promjene

    Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/1021 o postojanim organskim onečišćujućim tvarima
      Nar. novine, 54/20.

    Uredba o izmjeni Uredbe o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima
      Nar. novine, 57/20.

    Odluka o izmjeni Odluke o izmjeni naknade u sustavu gospodarenja otpadnim uljima
      Nar. novine, 57/20.

    Odluka o izmjeni Odluke o izmjenama naknada u sustavima gospodarenja otpadnim vozilima i otpadnim gumama
      Nar. novine, 57/20.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Hrvatska narodna banka - Kreditne institucije >>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o supervizorskim izvještajima kreditnih institucija
      Nar. novine, 59/20.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Mirovinski fondovi >>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim mirovinskim fondovima
      Nar. novine, 58/20.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Financijsko tržište - Nadzor financijskih institucija >>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o podacima u vezi s korporativnim upravljanjem koje su izdavatelji obvezni dostavljati Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, te o obliku, rokovima i načinu njihovog dostavljanja
      Nar. novine, 59/20.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Trgovina - Pravo zaštite potrošača >>> pokaži sve promjene

    Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/2394 Europskoga parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2017. o suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za izvršavanje propisa o zaštiti potrošača i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2006/2004
      Nar. novine, 54/20.

JAVNE DJELATNOSTI
Statistika >>> pokaži sve promjene

    Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u travnju 2020.
      Nar. novine, 56/20.

    Indeks potrošačkih cijena u travnju 2020.
      Nar. novine, 59/20.

JAVNE DJELATNOSTI
Sustav zdravstvene zaštite stanovništva >>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o sanitarno-tehničkim i higijenskim uvjetima bazenskih kupališta te o zdravstvenoj ispravnosti bazenskih voda
      Nar. novine, 59/20.

    Odluka o izmjeni Odluke o posebnoj sigurnosnoj mjeri izolacije osoba u vlastitom domu ili drugom odgovarajućem prostoru (samoizolacija)
      Nar. novine, 59/20.

JAVNE DJELATNOSTI
Sustav socijalne skrbi - Hrvatski branitelji >>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga
      Nar. novine, 56/20.

    Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o pripravničkom stažu i polaganju stručnog ispita u djelatnosti socijalne skrbi
      Nar. novine, 56/20.

JAVNE DJELATNOSTI
Obrazovanje - Znanost >>> pokaži sve promjene

    Odluka o načinu izvođenja nastave u osnovnim i srednjim školama kao i na visokim učilištima te obavljanju redovnog rada ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja
      Nar. novine, 55/20.

    Pravilnik o dopunama Pravilnika o polaganju državne mature
      Nar. novine, 55/20.

    Odluka o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2020./2021.
      Nar. novine, 57/20.

JAVNE FINANCIJE
Porezni sustav >>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjenama Odluke o porezima Grada Požege
      Nar. novine, 55/20.

    Odluka o izmjeni Odluke o gradskim porezima Grada Belišća
      Nar. novine, 56/20.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobit
      Nar. novine, 59/20.

JAVNE FINANCIJE
Carinski sustav >>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama Zakona o slobodnim zonama
      Nar. novine, 58/20.

JAVNE FINANCIJE
Državni proračun >>> pokaži sve promjene

    Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu
      Nar. novine, 58/20.

    Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih voda za 2020. godinu i projekcija plana za 2021. i 2022. godinu
      Nar. novine, 58/20.

    Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2020. godinu i projekcija plana za 2021. i 2022. godinu
      Nar. novine, 58/20.

    Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju za 2020. godinu i projekcija plana za 2021. i 2022. godinu
      Nar. novine, 58/20.

    Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2020. godinu i projekcija plana za 2021. i 2022. godinu
      Nar. novine, 58/20.

    Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2020. godinu i projekcija plana za 2021. i 2022. godinu
      Nar. novine, 58/20.

    Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2020. godinu i projekcija plana za 2021. i 2022. godinu
      Nar. novine, 58/20.

    Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih autocesta za 2020. godinu i projekcija plana za 2021. i 2022. godinu
      Nar. novine, 58/20.

    Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Autoceste Rijeka – Zagreb za 2020. godinu i projekcija plana za 2021. i 2022. godinu
      Nar. novine, 58/20.

    Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana HŽ Putničkog prijevoza za 2020. godinu i projekcija plana za 2021. i 2022. godinu
      Nar. novine, 58/20.

    Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana HŽ Infrastrukture za 2020. godinu i projekcija plana za 2021. i 2022. godinu
      Nar. novine, 58/20.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu
      Nar. novine, 58/20.

JAVNE FINANCIJE
Financiranje javnih interesa uz državnu potporu >>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. »Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti – COVID-19« pridnenim povlačnim mrežama – koćama za svibanj/lipanj 2020. godine
      Nar. novine, 57/20.

    Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.12. »Mjere zaštite zdravlja i dobrobiti životinja«
      Nar. novine, 57/20.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2020. godinu
      Nar. novine, 57/20.

    Podatak o etalonskoj cijeni građenja
      Nar. novine, 59/20.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Ustavni sustav - Ustrojstvo državne vlasti >>> pokaži sve promjene

    Odluka o osiguranju novčane pomoći za privremenu i nužnu zaštitu i popravak zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba i okolice
      Nar. novine, 55/20.

    Odluka o osnivanju Povjerenstva za koordinaciju potpore i financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2020. godinu
      Nar. novine, 55/20.

    Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o organizaciji rada tijela državne uprave za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2
      Nar. novine, 55/20.

    Odluka o financiranju najamnine za stambeno zbrinjavanje osoba čije su nekretnine stradale u potresu na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije
      Nar. novine, 57/20.

    Odluka o raspuštanju Hrvatskoga sabora
      Nar. novine, 58/20.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Nacionalna sigurnost Republike Hrvatske >>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjeni Odluke o nužnim mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19
      Nar. novine, 54/20.

    Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o mjerama prilikom sklapanja braka i životnog partnerstva
      Nar. novine, 54/20.

    Odluka o načinu korištenja dječjih igrališta i otvorenih sportskih igrališta te načinu bavljenja rekreativnim sportom na otvorenom za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19
      Nar. novine, 54/20.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu održavanja pogreba i posljednjih ispraćaja
      Nar. novine, 54/20.

    Odluka klasa: 810-06/20-01/7, urbroj: 511-01-300-70 od 5. svibnja 2020., kojom se zabranjuje brodovima u međunarodnoj plovidbi koji imaju obvezu samoizolacije ili karantene uplovljavanje u morske luke i luke unutarnje plovidbe u Republici Hrvatskoj
      Nar. novine, 54/20.

    Odluka o izmjeni Odluke o nužnim mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19
      Nar. novine, 55/20.

    Odluka o mjerama za vozače teretnih vozila međunarodnog transporta za vrijeme proglašene epidemije bolesti COVID-19
      Nar. novine, 55/20.

    Odluka o uvođenju nužne epidemiološke mjere za otok Brač na području Splitsko-dalmatinske županije
      Nar. novine, 56/20.

    Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za otok Brač na području Splitsko-dalmatinske županije
      Nar. novine, 56/20.

    Odluka o izmjeni Odluke o nužnim mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19
      Nar. novine, 56/20.

    Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o privremenoj zabrani prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske
      Nar. novine, 56/20.

    Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o odvijanju i načinu organizacije javnog prometa za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19
      Nar. novine, 56/20.

    Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj
      Nar. novine, 56/20.

    Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o mjerama ograničavanja javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu
      Nar. novine, 59/20.

    Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o uvođenju izvanredne brzobrodske linije Olib - Silba - Premuda - Zadar i obratno radi opskrbe otoka
      Nar. novine, 59/20.

    Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o uvođenju izvanredne teretne linije Zadar - Ancona i obratno u međunarodnom linijskom pomorskom prometu za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19
      Nar. novine, 59/20.

    Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o nužnim mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19
      Nar. novine, 59/20.

    Odluka o izmjeni Odluke o privremenoj zabrani prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske
      Nar. novine, 59/20.

    Odluka o nužnoj mjeri zabrane uplovljavanja putničkim brodovima na međunarodnim kružnim putovanjima u morske luke i luke unutarnje plovidbe za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19
      Nar. novine, 59/20.