Pravni portal ingbiro.com
Vaš osobni pravni savjetnik

Više

Najpouzdanija baza propisa
Mi pratimo zakonodavstvo već 60 godina

Više

Jedinstvena baza sudske prakse
Izabrala stručna redakcija sudaca VSRH

Više

Više od 4000 stručnih i znanstvenih članaka
Odgovori na aktualna i vječna pravna pitanja

Više

Posebna ponuda: Uštedite 750 kn!
ingbiro.com 0-24 / 365 dana / 9 kn dnevno

Pretplatite se

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   
Promjene u: kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Zapošljavanje >>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjenama Odluke o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2018.
      Nar. novine, 71/18.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Posebnosti radnih odnosa >>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjeni Odluke o zabrani novog zapošljavanja državnih službenika i namještenika u tijelima državne uprave te stručnim službama i uredima Vlade Republike Hrvatske
      Nar. novine, 71/18.

    Odluka o izmjeni Odluke o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama
      Nar. novine, 71/18.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Plaće - Ostala materijalna prava - Prava radnika u slučaju stečaja poslodavca >>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi
      Nar. novine, 71/18.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Zaštita radnika >>> pokaži sve promjene

    Rješenje Zavoda za unapređivanje zaštite na radu klasa: UP/I-115-01/18-01/14, urbroj: 425-02/8-18-4 od 1. kolovoza 2018.
      Nar. novine, 73/18.

GRAĐANSKO PRAVO
Stvarnopravni odnosi >>> pokaži sve promjene

    Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Viškovo za dijelove k. o. Marinići i Srdoči
      Nar. novine, 72/18.

GRAĐANSKO PRAVO
Državna imovina - Izvlaštenje - Komasacija >>> pokaži sve promjene

    Odluka o pravnim osobama od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku
      Nar. novine, 71/18.

    Odluka o praćenju planova i izvještaja o poslovanju trgovačkih društava i pravnih osoba koji čine državnu imovinu
      Nar. novine, 71/18.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Poljoprivreda >>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o upisu sorti u sortnu listu
      Nar. novine, 70/18.

    Pravilnik o razvrstavanju i označivanju goveđih, svinjskih i ovčjih trupova te označivanju mesa koje potječe od goveda starih manje od 12 mjeseci
      Nar. novine, 71/18.

    Pravilnik o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske
      Nar. novine, 72/18.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerama kontrole newcastleske bolesti
      Nar. novine, 72/18.

    Popis sorti upisanih u sortnu listu Republike Hrvatske
      Nar. novine, 72/18.

    Popis sorti brisanih iz Sortne liste Republike Hrvatske
      Nar. novine, 72/18.

    Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje sredozemne voćne muhe - Ceratitis capitata (Wiedemann)
      Nar. novine, 73/18.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Prostorno uređenje i gradnja >>> pokaži sve promjene

    Tehnički propis o izmjenama i dopunama Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama
      Nar. novine, 70/18.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Ugostiteljstvo - Turizam >>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o potporama turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima
      Nar. novine, 70/18.

    Uredba o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2019. godinu
      Nar. novine, 71/18.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Pomorsko dobro - Pomorska i unutarnja plovidba >>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Lučke uprave Rijeka
      Nar. novine, 72/18.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Ceste - Cestovni promet >>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o osposobljavanju vojnih osoba za vozače motornih vozila i načinu polaganja vozačkih ispita
      Nar. novine, 71/18.

    Pravilnik o uvjetima za upravljanje i načinu prijevoza na vozilima Oružanih snaga Republike Hrvatske
      Nar. novine, 71/18.

    Pravilnik o registraciji i označavanju vozila Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske
      Nar. novine, 71/18.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Hrvatska narodna banka - Kreditne institucije >>> pokaži sve promjene

    Odluka o regulatornom kapitalu institucija za elektronički novac
      Nar. novine, 73/18.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Devizni sustav - Platni sustav - Nadzor financijskih transakcija >>> pokaži sve promjene

    Uredba o dopunama Uredbe o utvrđivanju poslova iz članka 4.a i 4.c Zakona o financijskoj agenciji
      Nar. novine, 71/18.

    Pravilnik o načinu i postupku provedbe ovrhe na novčanim sredstvima
      Nar. novine, 71/18.

    Pravilnik o vrstama naknada za obavljanje poslova propisanih Zakonom o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima
      Nar. novine, 71/18.

    Odluka o zaštiti novčanih sredstava korisnika platnih usluga
      Nar. novine, 73/18.

    Odluka o regulatornom kapitalu institucija za platni promet
      Nar. novine, 73/18.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Mirovinski fondovi >>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o Registru Središnjeg registra osiguranika
      Nar. novine, 71/18.

    Pravilnik o povezivanju podataka o doprinosima za obvezna mirovinska osiguranja
      Nar. novine, 71/18

JAVNE DJELATNOSTI
Statistika >>> pokaži sve promjene

    Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u srpnju 2018.
      Nar. novine, 73/18.

JAVNE DJELATNOSTI
Mirovinsko osiguranje >>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o reviziji i nadzoru medicinskog vještačenja u mirovinskom osiguranju
      Nar. novine, 70/18.

JAVNE FINANCIJE
Porezni sustav >>> pokaži sve promjene

    Odluka o porezima Općine Bilice
      Nar. novine, 70/18.

    Odluka o porezima Grada Benkovca
      Nar. novine, 72/18.

    Odluka o lokalnim porezima Općine Jelenje
      Nar. novine, 72/18.

    Odluka o porezima Općine Veliko Trgovišće
      Nar. novine, 72/18.

JAVNE FINANCIJE
Državni proračun >>> pokaži sve promjene

    Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2018. godini
      Nar. novine, 71/18.

JAVNE FINANCIJE
Financiranje javnih interesa uz državnu potporu >>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o provedbi Programa potpore proizvođačima radi obnove narušenog proizvodnog potencijala u sektoru govedarstva za razdoblje od 2018. do 2020. godine
      Nar. novine, 72/18.

    Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.8. "Zaštita zdravlja i sigurnost"
      Nar. novine, 73/18.

    Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.20. "Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena"
      Nar. novine, 73/18.

    Pravilnik o uvjetima, kriterijima, načinu odabira, financiranja i provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu
      Nar. novine, 73/18.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Nacionalna sigurnost Republike Hrvatske >>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku ostvarivanja prava i iznosu troškova pogreba
      Nar. novine, 70/18.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja godišnjeg odmora djelatnih vojnih osoba
      Nar. novine, 70/18.

    Pravilnik o psihosocijalnoj zaštiti zaposlenika Ministarstva unutarnjih poslova
      Nar. novine, 73/18.

    Pravilnik o izgledu, sadržaju i vođenju dokumentacije u protuminskom djelovanju
      Nar. novine, 73/18.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Statusna prava građana - Upravni postupak - Upravni spor >>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o dopuni Pravilnika o obrascima i evidenciji osobnih iskaznica te organizacijskim, tehničkim i sigurnosnim mjerama u postupku izdavanja osobnih iskaznica
      Nar. novine, 70/18.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Kazneno pravo - Prekršaji >>> pokaži sve promjene

    Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja
      Nar. novine, 70/18.