Pravni portal ingbiro.com
Vaš osobni pravni savjetnik

Više

Najpouzdanija baza propisa
Mi pratimo zakonodavstvo već 60 godina

Više

Jedinstvena baza sudske prakse
Izabrala stručna redakcija sudaca VSRH

Više

Više od 4000 stručnih i znanstvenih članaka
Odgovori na aktualna i vječna pravna pitanja

Više

Posebna ponuda: Uštedite 750 kn!
ingbiro.com 0-24 / 365 dana / 9 kn dnevno

Pretplatite se

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   
Promjene u: ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Usluge na tržištu - Komore u područjima gospodarskih djelatnosti >>> pokaži sve promjene

    Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u siječnju 2018.
      Nar. novine, 21/18.

    Tumačenje odredbe članka 29. Statuta Hrvatske obrtničke komore
      Nar. novine, 21/18.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Ugovaranje uvjeta rada >>> pokaži sve promjene

    Kolektivni ugovor za Hrvatske autoceste d.o.o.
      Nar. novine, 22/18.

    Odluka o izmjeni Odluke o pokretanju postupka pregovora o sklapanju Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske
      Nar. novine, 24/18.

    Kolektivni ugovor za javne službenike i namještenike Hrvatskog centra za razminiranje
      Nar. novine, 25/18.

    Kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo od 25. rujna 2015. godine, prve izmjene i dopune
      Nar. novine, 26/18.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Plaće - Ostala materijalna prava - Prava radnika u slučaju stečaja poslodavca >>> pokaži sve promjene

    Odluka o isplati materijalnih prava i drugih naknada za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama
      Nar. novine, 21/18.

    Odluka o isplati materijalnih prava i drugih naknada za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama
      Nar. novine, 21/18.

    Prosječna mjesečna plaćena neto plaća i bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za 2017.
      Nar. novine, 25/18.

GRAĐANSKO PRAVO
Stvarnopravni odnosi >>> pokaži sve promjene

    Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti
      Nar. novine, 25/18.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Poljoprivreda >>> pokaži sve promjene

    Zakon o poljoprivrednom zemljištu
      Nar. novine, 20/18.

    Pravilnik o dokumentaciji potrebnoj za donošenje Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske
      Nar. novine, 27/18.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Lovstvo - Ribarstvo >>> pokaži sve promjene

    Odluka o rang listi sudionika u malom obalnom ribolovu
      Nar. novine, 23/18.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Energetika - Geološka istraživanja >>> pokaži sve promjene

    Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja do 31. srpnja 2018. godine
      Nar. novine, 23/18.

    Odluka o indikativnim iznosima tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina
      Nar. novine, 27/18.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Prostorno uređenje i gradnja >>> pokaži sve promjene

    Naputak o novčanim kaznama koje izriču građevinski inspektori
      Nar. novine, 23/18.

    Naputak o novčanim kaznama koje izriču komunalni redari
      Nar. novine, 23/18.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Sustav normizacije, akreditacije i mjeriteljstva >>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o postupku ispitivanja vodomjera namijenjenih za uporabu u kućanstvu, trgovini i lakoj industriji
      Nar. novine, 24/18.

    Pravilnik o postupku ispitivanja plinomjera statističkom metodom u svrhu produljenja ovjernog razdoblja
      Nar. novine, 24/18.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Tehnički propisi za industrijske proizvode >>> pokaži sve promjene

    Popis hrvatskih norma iz područja radijske opreme
      Nar. novine, 27/18.

    Popis hrvatskih norma iz područja elektromagnetske kompatibilnosti
      Nar. novine, 27/18.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Pomorsko dobro - Pomorska i unutarnja plovidba >>> pokaži sve promjene

    Uredba o određivanju lučkog područja luke Vukovar
      Nar. novine, 21/18.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zaštita okoliša >>> pokaži sve promjene

    Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 511/2014 o mjerama usklađivanja za korisnike Protokola iz Nagoye o pristupu genetskim resursima te poštenoj i pravičnoj podjeli dobiti koja proizlazi iz njihova korištenja u Uniji
      Nar. novine, 20/18.

    Uredba o mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja te postupanjima u slučaju izvanrednog događaja
      Nar. novine, 24/18.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Hrvatska narodna banka - Kreditne institucije >>> pokaži sve promjene

    Odluka o postupanju pri primjeni ovlasti za smanjenje vrijednosti i pretvaranje instrumenata kapitala
      Nar. novine, 23/18.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o kupoprodaji plasmana kreditnih institucija
      Nar. novine, 24/18.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zaštitnim slojevima kapitala i mjerama za očuvanje kapitala
      Nar. novine, 24/18.

    Odluka o primjeni odredbi Zakona o kreditnim institucijama na kreditne institucije u likvidaciji
      Nar. novine, 24/18.

    Odluka o prethodnoj suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela u kreditnoj instituciji
      Nar. novine, 25/18.

    Odluka o dokumentaciji koja se prilaže zahtjevu za izdavanje odobrenja za raspoređivanje instrumenata kapitala kao instrumenta regulatornoga kapitala kreditnih institucija
      Nar. novine, 25/18.

    Odluka o dokumentaciji koja se prilaže zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad kreditne institucije i zahtjevu za izdavanje odobrenja za pružanje financijskih usluga
      Nar. novine, 25/18.

    Odluka o iznosu državnih poticajnih sredstava za stambenu štednju prikupljenu u 2018. godini
      Nar. novine, 26/18.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Mirovinski fondovi >>> pokaži sve promjene

    Odluka o usklađenju sredstava jamstvenog pologa za 2017. godinu
      Nar. novine, 27/18.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Investicijski fondovi >>> pokaži sve promjene

    Zakon o prestanku važenja Zakona o provedbi Uredbe Europske unije o europskim fondovima socijalnog poduzetništva
      Nar. novine, 20/18.

    Zakon o prestanku važenja Zakona o provedbi Uredbe Europske unije o europskim fondovima poduzetničkog kapitala
      Nar. novine, 20/18.

    Zakon o alternativnim investicijskim fondovima
      Nar. novine, 21/18.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Trgovina - Pravo zaštite potrošača >>> pokaži sve promjene

    Nacionalni program zaštite potrošača za razdoblje od 2017. do 2020. godine
      Nar. novine, 20/18.

    Zakon o provedbi uredbi Europske unije o prometu drva i proizvoda od drva
      Nar. novine, 25/18.

    Uredba o popisu robe vojne namjene, obrambenih proizvoda i nevojnih ubojnih sredstava
      Nar. novine, 26/18.

JAVNE DJELATNOSTI
Ustanove - Udruge - Zaklade i fundacije >>> pokaži sve promjene

    Uredba o prestanku važenja Uredbe o pripajanju Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije
      Nar. novine, 24/18.

JAVNE DJELATNOSTI
Statistika >>> pokaži sve promjene

    Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u veljači 2018.
      Nar. novine, 25/18.

    Indeks potrošačkih cijena u veljači 2018.
      Nar. novine, 27/18.

JAVNE DJELATNOSTI
Mirovinsko osiguranje >>> pokaži sve promjene

    Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. siječnja 2018
      Nar. novine, 25/18.

    Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. siječnja 2018.
      Nar. novine, 25/18.

    Odluka o osnovici za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja i o usklađivanju novčanih naknada zbog tjelesnog oštećenja od 1. siječnja 2018.
      Nar. novine, 25/18.

    Odluka o faktoru osnovne mirovine od 1. siječnja 2018.
      Nar. novine, 25/18.

JAVNE DJELATNOSTI
Sustav zdravstvene zaštite stanovništva >>> pokaži sve promjene

    Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za dijagnostiku i liječenje virusnog hepatitisa" Klinici za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Zagreb
      Nar. novine, 20/18

    Izmjene i dopuna Mreže javne zdravstvene službe
      Nar. novine, 20/18.

JAVNE DJELATNOSTI
Lijekovi i medicinski proizvodi - Ljekarništvo >>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za davanje proizvodne dozvole, zahtjevima dobre proizvođačke prakse te potvrdi o provođenju dobre proizvođačke prakse za lijekove
      Nar. novine, 24/18.

JAVNE DJELATNOSTI
Sustav socijalne skrbi - Hrvatski branitelji >>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na prilagođeni osobni automobil i prava na naknadu troška prilagodbe osobnog automobila za hrvatske ratne vojne invalide iz Domovinskog rata
      Nar. novine, 21/18.

    Pravilnik o vođenju evidencije udruga iz Domovinskog rata te suradnji i potpori udrugama iz Domovinskog rata
      Nar. novine, 21/18.

    Pravilnik o vođenju evidencija, kontroli obračuna i isplata ostvarenih prava te uvjeta za ostvarivanje prava
      Nar. novine, 21/18.

    Pravilnik o vođenju evidencije o braniteljskim socijalno-radnim zadrugama, njihovim upraviteljima i savezima
      Nar. novine, 21/18.

    Odluka o visini najniže mirovine hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata za godinu 2018.
      Nar. novine, 25/18.

    Odluka o osnovicama za utvrđivanje vrijednosnog boda prema osobnom činu, ustrojbenom mjestu i zvanju hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata za godinu 2017.
      Nar. novine, 25/18.

    Pravilnik o načinu provedbe stručne procjene u ovlaštenoj zdravstvenoj ustanovi radi ostvarivanja statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida
      Nar. novine, 27/18.

    Odluka o utvrđivanju ovlaštenih zdravstvenih ustanova u kojima se obavlja stručna procjena radi ostvarivanja statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida po osnovi bolesti, pogoršanja bolesti odnosno pojave bolesti kao posljedice sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, za 2018. godinu
      Nar. novine, 27/18.

JAVNE DJELATNOSTI
Obrazovanje - Znanost >>> pokaži sve promjene

    Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Informatike za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj
      Nar. novine, 22/18.

    Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o strukovnom obrazovanju
      Nar. novine, 25/18.

JAVNE FINANCIJE
Porezni sustav >>> pokaži sve promjene

    Odluka o prirezu porezu na dohodak Grada Korčule
      Nar. novine,20/18.

    Odluka o izmjenama Odluke o gradskim porezima Grada Dubrovnika
      Nar. novine, 20/18.

    Odluka o izmjenama Odluke o porezima Grada Čakovca
      Nar. novine, 20/18.

    Odluka o porezima Općine Sutivan
      Nar. novine, 20/18.

    Odluka o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Kamanje
      Nar. novine, 20/18.

    Odluka o općinskim porezima Općine Vojnić
      Nar. novine, 21/18.

    Odluka o izmjeni Odluke o porezima Grada Varaždina
      Nar. novine, 23/18.

    Odluka o gradskim porezima Grada Pakraca
      Nar. novine, 27/18.

JAVNE FINANCIJE
Carinski sustav >>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o obrascu zahtjeva i obrascu potvrde o nepovlaštenom podrijetlu
      Nar. novine, 25/18.

JAVNE FINANCIJE
Financiranje javnih interesa uz državnu potporu >>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o provedbi tipa operacije 6.1.1. "Potpora mladim poljoprivrednicima", i tipa operacije 6.3.1. "Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.
      Nar. novine, 21/18.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o dodjeli potpore za "Razminiranje poljoprivrednog zemljišta" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
      Nar. novine, 24/18.

    Pravilnik o provedbi postupka akreditacije regionalnih koordinatora
      Nar. novine, 24/18.

    Pravilnik o Upisniku regionalnih koordinatora i lokalnih razvojnih agencija
      Nar. novine, 24/18.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju ulaganja
      Nar. novine, 25/18.

    Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o višestrukoj sukladnosti
      Nar. novine, 26/18.

JAVNE FINANCIJE
Financijski nadzor obveznika i korisnika proračuna >>> pokaži sve promjene

    Zakon o dopuni Zakona o prikupljanju, obradi, povezivanju, korištenju i razmjeni podataka o primicima i javnim davanjima po osiguranicima
      Nar. novine, 25/18.

    Plan prijma u državnu službu Državnog ureda za reviziju za 2018. godinu
      Nar. novine, 25/18.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Državna uprava - Lokalna i područna (regionalna) samouprava >>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija
      Nar. novine, 26/18.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Nacionalna sigurnost Republike Hrvatske >>> pokaži sve promjene

    Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova za obavljanje zdravstvenih pregleda za držanje i nošenje oružja
      Nar. novine, 23/18.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Međunarodni odnosi >>> pokaži sve promjene

    Odluka o davanju odobrenja Koprivničko-križevačkoj županiji i Gradu Prelogu za sudjelovanje u Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju pod nazivom "Pannon Europska grupacija za teritorijalnu suradnju s ograničenom odgovornošću" i odobrenju Konvencije
      Nar. novine, 24/18.