6 kategorija sadržaja
Interaktivno su povezani.

Više
sadrzaj

Fer cijena. Za godinu dana.
Neograničeno pretraživanje. Bez skrivenih troškova.

Pretplatite se
fer

Fleksibilni smo.
Pretplatite se na puni paket. Ili samo na pojedinačne sadržaje.

Pretplatite se
fleksibilno

ZAKON O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA I UPIS U REGISTAR STVARNIH VLASNIKA

17. 10. 2019.

Inženjerski biro d.d. • Heinzelova 4a • Zagreb

Naziv i adresa naručitelja:

   

Prijavljujem sljedeće osobe:

Naknadu plaćamo:


što ćemo predočiti prije početka radionice.

Podaci za uplatu:

IBAN: HR2323400091100205049 (Privredna banka d.d)
za “Inženjerski biro” d.d. Zagreb.