6 kategorija sadržaja
Interaktivno su povezani.

Više
sadrzaj

Fer cijena. Za godinu dana.
Neograničeno pretraživanje. Bez skrivenih troškova.

Pretplatite se
fer

Fleksibilni smo.
Pretplatite se na puni paket. Ili samo na pojedinačne sadržaje.

Pretplatite se
fleksibilno

Kada i kako tražiti pojašnjenje i upotpunjavanje ponuda te ažuriranih popratnih dokumenata,
kako se pravilno osloniti na sposobnost drugih gospodarskih subjekata kroz praksu DKOM-a i VUS-a

28. listopada 2020.

Inženjerski biro d.o.o. • Heinzelova 4a • Zagreb

Naziv i adresa naručitelja:

   

 

Prijavljujem sljedeće osobe:

 

Naknadu plaćamo:


Podaci za uplatu:

IBAN: HR2323400091100205049 (Privredna banka d.d.)
za “Inženjerski biro” d.o.o. Zagreb.

Gore navedena e-mail adresa koristit će se za slanje materijala s webinara i obavijesti o nadolazećim događajima.

Napominjemo da postoji mogućnost da na događaju budete fotografirani ili snimljeni, kao i da te fotografije, odnosno snimke, budu objavljene na našim internetskim stranicama i profilima na društvenim mrežama. Ako ne želite da koristimo Vaše fotografije i/ili snimke za promotivne aktivnosti, molimo da se javite našem osoblju na događaju. Ako to ne učinite, smatra se da ste dali pristanak. Zahvaljujemo na razumijevanju.