6 kategorija sadržaja
Interaktivno su povezani.

Više
sadrzaj

Fer cijena. Za godinu dana.
Neograničeno pretraživanje. Bez skrivenih troškova.

Pretplatite se
fer

Fleksibilni smo.
Pretplatite se na puni paket. Ili samo na pojedinačne sadržaje.

Pretplatite se
fleksibilno

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   

Ovaj Pretraživač služi isključivo za pretraživanje propisa Europske unije (u pravilu sekundarnog zakonodavstva) koji utječu (Direktive itd.) na neki naš konkretni propis ili se direktno primjenjuju (Uredbe), a mi ih zovemo "povezani propisi" (EU).

Pretraživanje je kao na Googl-u, a moguće je po celex broju ili dijelu tog broja (npr.: 32012R0528, 32006R1931), po broju ili datumu službenog lista EU: (npr.: SL L 405 30.12.2006., SL L 167 27.6.2012.) te po naslovu EU Propisa: (npr.: "Uredba (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2012. o stavljanju na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda", pa najjednostavnije možete tražiti po broju 528/2012 ili pojmu biocid - stavite korijen riječi).

Propisi koji su izdvojeni u ovu bazu "povezanih propisa" dostupni su i putem dijela našeg Portala "ING registar propisa - PRETRAŽIVAČ". (Npr.: ako putem ovog pretraživača nađete Zakon o trgovačkim društvima, ispod njega su dostupni "POVEZANI DOKUMENTI": "Propisi RH", "Propisi EU", "Sudska praksa", "Hrvatska pravna revija").

"Propisi RH" i "Propisi EU" dostupni su pretplatnicima na cijeli Portal ili na njegov dio ING Registar; "Sudska praksa" i "Hrvatska pravna revija" kao povezani dokumenti pretplatnicima na cijeli Portal.