Poštovani korisnici,
Pravni portal ingbiro.com, u vlasništvu INŽENJERSKOG BIROA d.o.o. (u daljnjem tekstu: Pravni portal) od samog početka pridaje veliku pozornost zaštiti osobnih podataka. Kada određene osobne podatke prikupljamo i obrađujemo, to radimo isključivo kako bismo Vam omogućili korištenje Pravnog portala. Više o obradi osobnih podataka pročitajte u nastavku.

Na koji način prikupljamo Vaše osobne podatke?

Vaše podatke prikupljamo isključivo na temelju Vašeg upisa osobnih podataka u obrazac za registraciju ili putem Kontakt obrasca na našim internetskim stranicama www.ingbiro.com. U trenutku upisa podataka u obrazac za registraciju dužni ste prihvatiti Opće uvjete. Sastavni dio Općih uvjeta jesu naša pravila privatnosti u kojima su Vam pružene informacije da Pravni portal odnosno INŽENJERSKI BIRO d.o.o. obrađuje Vaše osobne podatke. Informacije o Vašim drugim pravima nalaze se u nastavku ovog teksta. Druge osobne podatke, poput podataka koji su nam potrebni radi izdavanja računa, prikupljamo ili usmeno ili putem e-maila.

Koju vrstu osobnih podataka obrađujemo?

 • Vašu e-mail adresu i ime i prezime prilikom registracije
 • ako je primjenjivo, možemo prikupiti: adresu, osobni identifikacijski broj, e-mail adresu, broj telefona, žiro račun, IP adresu, žig, a svi podaci (osim telefona) važni su kako bi Pravni portal mogao koristiti podatke potrebne za plaćanje naših usluga (kontakt podaci, broj tekućeg računa).

Pravna osnova za prikupljanje i obradu osobnih podataka

Osobne podatke prikupljamo i obrađujemo u skladu s pozitivnim propisima koji se odnose na zaštitu osobnih podataka. Osobne podatke prikupljamo i obrađujemo samo:

 • ako ste nam dali privolu za to (privolu možete u svakom trenutku opozvati, osim ako se radi o podacima koje smo po zakonu dužni čuvati)
 • ako je to nužno za sklapanje/izvršavanje ugovora u kojemu ste Vi stranka
 • ako je obrada nužna radi poštivanja naših pravnih obveza
 • ako smo to po zakonu obvezni (npr. izdavanje računa, odgovaranje na prigovor i sl.)
 • obrada je nužna za potrebe izvršavanja obveza i ostvarivanja naših posebnih prava ili Vas kao ispitanika

Kome se možete obratiti radi pitanja o zaštiti osobnih podataka i povlačenja privole?

Obratiti se možete našem službeniku za zaštitu podataka na e-mail adresu: zop@ingbiro.hr s naznakom "Zaštita osobnih podataka".

Na koji način se provodi obrada i koja je svrha obrade Vaših osobnih podataka?

Obrada Vaših osobnih podataka provodi se na zakonit, pošten i transparentan način, a osobni podaci su prikupljeni u svrhu nesmetanog rada Pravnog portala, izvršavanja naših ugovornih obveza, kontaktiranja radi pomoći pri korištenju Pravnog portala, slanja ponuda i pogodnosti vezanih uz Pravni portal. Svrha je također i odgovaranje na Vaša pitanja, unaprjeđenje iskustva posjeta naših internetskih stranica, unaprjeđenje usluga, marketinške kampanje i sl.

Koji su rokovi čuvanja Vaših osobnih podataka?

Osobne podatke obrađujemo u sljedećim rokovima:

 • dok ne povučete privolu
 • dok traje obveza čuvanja propisana zakonom ili nekim drugim propisom
 • dok traje svrha za koju su prikupljeni
 • dok traje obvezni odnos za izvršenje kojega su nam ti podaci bili potrebni

Smatra se da sve podatke koje upisujete u obrazac za registraciju dajete dobrovoljno, bez prisile te da ih možemo obrađivati u spomenutim rokovima. U svakom trenutku imate pravo obavijestiti nas da povlačite privolu za obradu osobnih podatka koju ste nam dali. Uz povlačenje privole možete zatražiti i brisanje Vaših osobnih podataka te druga prava prema Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka. Dio osobnih podataka dužni smo čuvati prema pozitivnim propisima Republike Hrvatske. Tako smo dužni čuvati podatke važne za izdavanje računa i druge podatke na koje nas zakon obvezuje. U svakom trenutku imate pravo na obavijest zašto određeni podatak ne možemo izbrisati. Po isteku razdoblja čuvanja osobne podatke brišemo trajno ili ih anonimiziramo tako da se više ne mogu povezati s Vama.

Kako štitimo Vaše osobne podatke?

Inženjerski biro d.o.o. je poduzeo razumne tehničke i organizacijske mjere kako bismo sve osobne podatke koji se nalaze u našim bazama zaštitili od gubitka i neovlaštenog pristupa.

Tko obrađuje Vaše osobne podatke?

Vaše kontakt podatke naši administratori, uredništvo i odjel marketinga koriste kako bismo Vam odgovorili na upite ili Vam poslali obavijesti o pogodnostima i novim ponudama koje imamo za Vas. Isti podaci koriste se i za registraciju novih korisnika.
Podatke koji su prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost potrebni za izdavanje računa obrađuje naše računovodstvo.
Podatke koje upisujete prilikom registracije na Pravni portal obrađujemo samo kao "izvršitelji obrade" jer istima nikada ne pristupamo osim ako je to nužno kako bi se otklonile poteškoće.

Koja su Vaša prava vezana uz obradu osobnih podataka?

Pravo na pristup: imate pravo dobiti potvrdu obrađujemo li osobne podatke koji se odnose na Vas te ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup osobnim podacima i sljedećim informacijama: svrsi obrade, kategorijama osobnih podataka o kojima je riječ, primateljima kojima su osobni podaci otkriveni i razdoblju čuvanja.

Pravo na ispravak: imate pravo bez nepotrebnog odgađanja ishoditi ispravak netočnih osobnih podataka koji se odnose na Vas.

Pravo na brisanje: imate pravo tražiti brisanje osobnih podataka koji se odnose na Vas, a isti će biti obrisani ako su za to ispunjeni zakonski uvjeti, odnosno, ako uvjeti nisu ispunjeni, dobit ćete obavijest zašto se podaci ne mogu brisati.

Pravo na ograničenje obrade: imate pravo ishoditi ograničenje obrade ako su ispunjeni preduvjeti definirani člankom 18. Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka.

Pravo na prenosivost podataka: imate pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na Vas, u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te imate pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade ako se radi o podacima nad kojima se obrada temelji na privoli ili na ugovoru te ako se obrada provodi automatiziranim putem.

Pravo na prigovor: imate pravo na temelju svoje posebne situacije u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na Vas. Prigovor se podnosi putem e-maila na ingbiro@ingbiro.hr s naznakom "Prigovor na obradu osobnih podataka".

Imate pravo da se na Vas ne odnosi odluka koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući izradu profila, koja proizvodi pravne učinke koji se odnose na Vas ili na sličan način značajno utječu na Vas.

Pravo na povlačenje privole: ako se Vaši podaci obrađuju na temelju privole, možete ju jednostavno povući na ovoj poveznici.