Pravni portal ingbiro.com
Vaš osobni pravni savjetnik

Više

Najpouzdanija baza propisa
Mi pratimo zakonodavstvo već 60 godina

Više

Jedinstvena baza sudske prakse
Izabrala stručna redakcija sudaca VSRH

Više

Više od 4000 stručnih i znanstvenih članaka
Odgovori na aktualna i vječna pravna pitanja

Više

Posebna ponuda: Uštedite 750 kn!
ingbiro.com 0-24 / 365 dana / 9 kn dnevno

Pretplatite se

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   
Zadnji broj
prosinac 2019.
Pripremio: Bijelić Alen
Intervju sa sucem Vrhovnog suda Republike Hrvatske Draganom Katićem – o noveli Zakona o parničnom postupku
Nedavno je na snagu stupio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku koji je donio niz opsežnih promjena u parničnom postupku. Budući da su neki instituti značajno izmijenjeni, odlučili smo o ovoj noveli razgovarati s gospodinom Draganom Katićem, sucem Vrhovnog suda Republike Hrvatske koji je i sam aktivno radio na izmjenama. Gospodin Katić nam je objasnio pozadinu ovih izmjena te nam je dao odgovore na mnoge nedoumice koje su se već pojavile ili će se pojaviti u primjeni noveliranog Zakona o parničnom postupku.

prosinac 2019.
Miloš Ivana
O zastari iz perspektive Suda Europske unije
U ovom članku bit će riječi o odnosu kolektivne tužbe i individualnih tužbi potrošača, o načelu postupovne autonomije država članica Europske unije i s tim povezanim načelima djelotvornosti i ekvivalentnosti. Bit će iznesena stajališta Suda Europske unije i analize Europske komisije. Iako u slučaju Franak postoji mnogo pravnih pitanja o kojima se u okviru sudskih postupaka raspravlja, u članku će fokus biti na pravnom pitanju zastare restitucijskih tužbenih zahtjeva pojedinačnih potrošača, a u svjetlu sudske prakse Suda Europske unije.
Ključne riječi: zastara, Sud Europske unije, potrošač, Franak, sudska praksa.

prosinac 2019.
Zlatović Dragan
Pravni izvori i zakonska uporišta za strategijske dokumente razvoja sporta i sportske rekreacije na lokalnoj razini
“Sport je dio nasljedstva svakog muškarca i žene i njegovo odsustvo se nikada ne može nadoknaditi...” - Pierre de Coubertin Sport kako ga definira Europska povelja o sportu, predstavlja svaki oblik fizičke aktivnosti koja putem slučajnog ili organiziranog sudjelovanja ima za cilj izraziti ili unaprijediti fizičku spremnost i mentalno blagostanje stvarajući socijalne odnose ili ostvarujući rezultate u natjecanjima na svim razinama.
Sport u Republici Hrvatskoj temelji se na načelu autonomije sporta i sportskih organizacija, što se odnosi na:
- autonomiju od svih utjecaja i miješanja politike, države ili treće strane u pitanja djelovanja i organizacije sporta;
- postizanje demokratskih standarda biranja i odlučivanja u sportskim tijelima svih razina;
- odgovarajuće financiranje iz javnih izvora i na raspodjelu i trošenje financijskih sredstava;
- donošenje, provedbu i tumačenje pravila koja se odnose na sport i sportske aktivnosti, koja ipak moraju biti u skladu s nacionalnim i međunarodnim zakonima.
Ključne riječi: sport, Zakon o sportu, pravno uređenje sporta, sportske građevine.

prosinac 2019.
Vajda Alan
Usvojena Pravila za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva za 2019. godinu (pročišćeni tekst)
Autor stručnim radom daje prikaz Pravila za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova za 2019. godinu (pročišćeni tekst) koja je dana 15. svibnja 2019. godine donio Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.
Ključne riječi: civilne udruge, pravila, sufinanciranje projekata, Ured za udruge.

prosinac 2019.
Marošević Katarina, Mjeda Lucija
Mjerenje razvoja gospodarstva u kontekstu digitalizacije
Razvoj gospodarstva potrebno je pratiti kao i mjeriti ostvarene rezultate, no mjerenje rezultata gospodarstva kompleksno je s obzirom na skup objektivnih i subjektivnih pokazatelja koje je pri tomu potrebno uzeti u obzir. Nadalje, i samo izražavanje ostvarenih rezultata razvoja gospodarstva moguće je bilježiti različitim pokazateljima. Razvijenija gospodarstva uobičajeno bilježe zastupljenije korištenje digitalizacije. Stoga se u ovom radu analizira mjerenje ostvarenoga stupnja gospodarstva, i to pomoću Indeksa gospodarske i društvene digitalizacije (DESI). Indeks gospodarske i društvene digitalizacije (DESI) složeni je indeks kojim se mjeri pet različitih važnih područja. Navedena područja obuhvaćaju povezivost, ljudski kapital (digitalne vještine), korištenje interneta, integraciju digitalnih tehnologija i digitalne javne usluge. Ovim radom pratit će se ostvarena pozicija Republike Hrvatske od početaka zabilježenog mjerenja, kao i usporedba Republike Hrvatske s drugim izabranim zemljama Europske unije. Cilj rada je pratiti i utvrditi promjene DESI indeksa, kao i sugerirati eventualne promjene kako bi pomaci mogli biti i de facto evidentirani i primjetni u svakodnevnom životu ljudi i gospodarstva.
Ključne riječi: razvoj gospodarstva, digitalizacija, Indeks gospodarske i društvene digitalizacije.

prosinac 2019.
Nemec Dragutin
Pravna izdanja
-