6 kategorija sadržaja
Interaktivno su povezani.

Više
sadrzaj

Fer cijena. Za godinu dana.
Neograničeno pretraživanje. Bez skrivenih troškova.

Pretplatite se
fer

Fleksibilni smo.
Pretplatite se na puni paket. Ili samo na pojedinačne sadržaje.

Pretplatite se
fleksibilno

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   
OBITELJSKO PRAVO - BRAK - SKLAPANJE BRAKA (EUROPSKO PRAVO)
Pravo na izbor partnera i sklapanje braka
(Čl. 12. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava)
Otvori odluku

OBITELJSKO PRAVO - O SUSRETIMA I DRUŽENJU DJETETA S RODITELJEM (EUROPSKO PRAVO)
Kontakti oca s djetetom
(Čl. 8. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

OBITELJSKO PRAVO - ZAŠTITA OD NASILJA U OBITELJI (EUROPSKO PRAVO)
Zabrana diskriminacije
(Čl. 3. i čl. 14. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

OBITELJSKO PRAVO – POSTUPAK PRED SUDOM - OVRHA RADI PREDAJE DJETETA RODITELJU S KOJIM ĆE DIJETE ŽIVJETI (EUROPSKO PRAVO)
Dužnosti nadležnih tijela pri provođenju ovrhe radi predaje djeteta
(Čl. 8. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

OBITELJSKO PRAVO - OSPORAVANJE MAJČINSTVA I OČINSTVA (EUROPSKO PRAVO)
Odbijanje priznanja roditeljske veze kod surogat aranžmana koji je protivan propisima države nastanjenja
(Čl. 8. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

OBITELJSKO PRAVO - O SUSRETIMA I DRUŽENJU RODITELJA S DJETETOM (EUROPSKO PRAVO)
Ostvarivanje kontakata oca s djetetom u okolnostima kad majka ne želi surađivati te dijete ima negativan stav prema ocu
(Čl. 8. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

OBITELJSKO PRAVO - PRAVO NA TUŽBU RADI UTVRĐENJA POSTOJANJA ODNOSNO NEPOSTOJANJA BRAKA (EUROPSKO PRAVO)
Pokretanje postupka za poništenje braka od strane treće osobe
(Čl. 1. st. 1. toč. (a) i čl. 3. st. 1. toč. (a) pete i šeste alineje Uredbe Vijeća (EZ) br. 2201/2003 od 27. studenoga 2003. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u bračnim sporovima i u stvarima povezanim s roditeljskom odgovornošću, kojom se stavlja izvan snage Uredba (EZ) br. 1347/2000 - SL 2003., L 338).
Otvori odluku

IMOVINSKI ODNOSI RODITELJA I DJECE - IMOVINA MALOLJETNOG DJETETA - OTUĐENJE IMOVINE MALOLJETNOG DJETETA (EUROPSKO PRAVO)
Najbolji interes djeteta u imovinskim stvarima
(Čl. 1. Protokola br. 1 uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst, 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

OBITELJSKO PRAVO - O SUSRETIMA I DRUŽENJU RODITELJA S DJETETOM (EUROPSKO PRAVO)
Kontakti oca s djetetom
(Čl. 8. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

OBITELJSKO PRAVO - POSTUPAK RADI RJEŠAVANJA PITANJA S KOJIM ĆE RODITELJEM DIJETE ŽIVJETI I O RODITELJSKOJ SKRBI (EUROPSKO PRAVO)
Nepoštovanje želje djeteta oko toga s kojim roditeljem želi živjeti
(Čl. 3. i 8. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

OBITELJSKO PRAVO - ODGOVORNOSTI, DUŽNOSTI I PRAVA RODITELJA (EUROPSKO PRAVO)
Prebivalište djeteta
(Čl. 8. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99 te čl. 13. Konvencije o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece, potpisane u Hagu (Haška konvencija) -"Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 4/94).
Otvori odluku

OBITELJSKO PRAVO - PRIZNANJE MAJČINSTVA I OČINSTVA (EUROPSKO PRAVO)
Priznanje roditeljske veze kod surogat aranžmana
(Čl. 8. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99).
Otvori odluku

ODNOSI RODITELJA I DJECE - ZAŠTITA PRAVA I DOBROBITI DJETETA (EUROPSKO PRAVO)
Interes djeteta
(Čl. 8. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

POSVOJENJE - PRETPOSTAVKE ZA ZASNIVANJE POSVOJENJA (EUROPSKO PRAVO)
Posvojenje od strane partnera istog spola
(Čl. 14. u vezi s čl. 8. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda Vijeća Europe - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst, 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

POSVOJENJE - POSTUPAK ZA POSVOJENJE (EUROPSKO PRAVO)
Povreda prava na obiteljski život
(Čl. 8. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst, 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

IZVANPARNIČNI POSTUPCI - POSTUPAK ZA LIŠENJE POSLOVNE SPOSOBNOSTI - ODLUKA SUDA (EUROPSKO PRAVO)
Oduzimanje poslovne sposobnosti - miješanje u privatni život - pravično suđenje
(Čl. 6. i 8. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda Vijeća Europe - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99).
Otvori odluku

NAČELA OBITELJSKOG PRAVA (EUROPSKO PRAVO)
Pravo na poštovanje obiteljskog života - izvantjelesna oplodnja
(Čl. 8. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda Vijeća Europe - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99).
Otvori odluku

ZAŠTITA PRAVA I DOBROBITI DJETETA - ODLUKE SUDA (EUROPSKO PRAVO)
Pravo biološkog oca na kontakte i informiranje o djetetu
(Čl. 8. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda Vijeća Europe - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99).
Otvori odluku

OBITELJSKO PRAVO - PRIZNANJE OČINSTVA (EUROPSKO PRAVO)
Registriranje očinstva osobe lišene poslovne sposobnosti
(Čl. 8. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda Vijeća Europe - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99).
Otvori odluku

ZAŠTITA OD NASILJA U OBITELJI (EUROPSKO PRAVO)
Neadekvatno provođenje mjera zaštite od nasilja u obitelji
(Čl. 8. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda Vijeća Europe - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst, 8/99 i 14/02).
Otvori odluku

ISTOSPOLNE ZAJEDNICE - OPĆENITO (EUROPSKO PRAVO)
Pravo na brak homoseksualnih partnera
(Čl. 12. i 14. u vezi s čl. 8. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda Vijeća Europe - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99 i 8/99).
Otvori odluku

POSTUPAK ZA POSVOJENJE
Povreda prava na obiteljski život - nerazmatranje udomiteljeva zahtjeva za posvojenje
(Čl. 8. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda Vijeća Europe - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99 i 8/99).
Otvori odluku

IMOVINSKI ODNOSI IZVANBRAČNIH DRUGOVA (EUROPSKO PRAVO)
Preuzimanje stana od strane homoseksualnog partnera
(Čl. 8. i 14. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda Vijeća Europe - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99 i 8/99).
Otvori odluku

PRAVO RODITELJA DA OBRAZUJU SVOJU DJECU U SKLADU S NJIHOVIM UVJERENJIMA - SLOBODA VJEROISPOVIJEDI (EUROPSKO PRAVO)
Isticanje vjerskih simbola u učionicama
(Čl. 2. Protokola 1 Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda Vijeća Europe - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99 i 8/99).
Otvori odluku

OBITELJSKO PRAVO - POSTUPAK ZA POSVOJENJE
Usvajanje djeteta majke lišene poslovne sposobnosti - neuključivanje u postupak usvajanja
(Čl. 6. st. 1., čl. 8. i 13. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99 i 8/99).
Otvori odluku