6 kategorija sadržaja
Interaktivno su povezani.

Više
sadrzaj

Fer cijena. Za godinu dana.
Neograničeno pretraživanje. Bez skrivenih troškova.

Pretplatite se
fer

Fleksibilni smo.
Pretplatite se na puni paket. Ili samo na pojedinačne sadržaje.

Pretplatite se
fleksibilno

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   
EUROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA (EUROPSKO PRAVO)
Uvjeti prijevoza na ročišta
Čl. 3. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava)
Otvori odluku

ODLUKE I PRESUDE EUROPSKIH SUDOVA
Uskraćivanje pravne pomoći i povreda načela jednakosti oružja
(Čl. 6. st. 1. i 3. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava)
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK - PRAVOSUDNA SURADNJA U KAZNENIM STVARIMA S DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE - EUROPSKI UHIDBENI NALOG (EUROPSKO PRAVO)
Pretpostavke za ukidanje provjere dvostruke kažnjivosti djela
(Članak 2. stavak 2. Okvirne odluke Vijeća 2002/584/PUP od 13. lipnja 2002. o Europskom uhidbenom nalogu i postupcima predaje između država članica)
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO - OBVEZNO LIJEČENJE OD OVISNOSTI (EUROPSKO PRAVO)
Neadekvatno liječenje zatvorenika
(Čl. 3. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava)
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO - KAZNE I KAŽNJAVANJE - ZAMJENA NENAPLAĆENE NOVČANE KAZNE (EUROPSKO PRAVO)
Miješanje u pravo na slobodu izražavanja
(Čl. 10 Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

ODLUKE I PRESUDE EUROPSKIH SUDOVA - EUROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA
Dokazi
(Čl. 3. Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO I KAZNENI POSTUPAK - PRAVOSUDNA SURADNJA U KAZNENIM STVARIMA SA DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE - EUROPSKI UHIDBENI NALOG (EUROPSKO PRAVO)
Europski uhidbeni nalog koji je izdalo državno odvjetništvo države članice radi izvršenja kazne
(Okvirna odluku Vijeća 2002/584/PUP od 13. lipnja 2002. o Europskom uhidbenom nalogu i postupcima predaje između država članica, kako je izmijenjena Okvirnom odlukom Vijeća 2009/299/PUP od 26. veljače 2009)
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO I KAZNENI POSTUPAK - POSEBNI POSTUPCI - POSTUPAK ZA ODUZIMANJE PREDMETA I IMOVINSKE KORISTI - ODUZIMANJE IMOVINSKE KORISTI (EUROPSKO PRAVO)
Pravična ravnoteža
Čl. 1. Protokola br. 1. Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava)
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK - PRETHODNI KAZNENI POSTUPAK – ISTRAGA (EUROPSKO PRAVO)
Kriterij za učinkovitu istragu
(Čl. 2. Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava)
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO - SVRHA ODGOJNIH MJERA I MALOLJETNIČKOG ZATVORA (EUROPSKO PRAVO)
Smještaj u instituciju pod državnom nadležnošću
(Čl. 3. i čl. 5. st. 1. i čl. 6. stavak 1. i 3. Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava)
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO I KAZNENI POSTUPAK - KAZNE I KAŽNJAVANJE - KAZNA ZATVORA (EUROPSKO PRAVO)
Procjena o kazni zatvora od strane država članica potpisnica Konvencije
(Čl. 3. Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO - EUROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA
Sloboda izražavanja – povreda
(Čl. 10. Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK - IZDAVANJE KAZNENOG NALOGA (EUROPSKO PRAVO)
Prikupljanje podataka o podnositeljevoj mrežnoj aktivnosti bez sudskog naloga
(Čl. 8. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK - MJERE OSIGURANJA NAZOČNOSTI OKRIVLJENIKA I DRUGE MJERE - ISTRAŽNI ZATVOR (EUROPSKO PRAVO)
Zadržavanje optuženika u istražnom zatvoru
(Čl. 6. Direktive (EU) 2016/343 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o jačanju određenih vidova pretpostavke nedužnosti i prava sudjelovati na raspravi u kaznenom postupku (SL 2016., L 65, str. 1.) te čl. 6. i 47. Povelje Europske unije o temeljnim pravima).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK - PRAVA OKRIVLJENIKA (EUROPSKO PRAVO)
Pravo na pristup sudu
(Čl. 6. st. 1. i 3. (b) i (c) Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK - SLUŽENJE SVOJIM JEZIKOM U POSTUPKU (EUROPSKO PRAVO)
Korištenje jezika okrivljenika u kaznenom postupku
(Čl. 6. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

EUROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA (EUROPSKO PRAVO)
Ekshumacija posmrtnih ostataka
(Čl. 8. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK - POSTUPAK PO PRAVNIM LIJEKOVIMA - OBNOVA KAZNENOG POSTUPKA (EUROPSKO PRAVO)
Ponavljanje postupka
(Čl. 6. i čl 46. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava)
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK - PRETHODNI POSTUPAK - DOKAZNE RADNJE - ISPITIVANJE SVJEDOKA - OSOBE OSLOBOĐENE OBVEZE SVJEDOČENJA
"Spontani iskaz"
Čl. 6. st. 1. i 3. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava)
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK – PRITVOR (EUROPSKO PRAVO)
Postupanje sa osobama u pritvoru s obzirom na dob
(Čl. 2. i čl. 3. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK – NEUBROJIVOST (EUROPSKO PRAVO)
Pravo na djelotvoran pravni lijek – neubrojiva osoba
(Čl. 8. stavka 2. Direktive 2012/13/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2012. o pravu na informiranje u kaznenom postupku (SL 2012., L 142, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 15., str. 48.), članka 12. Direktive 2013/48/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2013. o pravu na pristup odvjetniku u kaznenom postupku i u postupku na temelju europskog uhidbenog naloga te o pravu na obavješćivanje treće strane u slučaju oduzimanja slobode i na komunikaciju s trećim osobama i konzularnim tijelima (SL 2013., L 294, str. 1.), čl. 3. Direktive (EU) 2016/343 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o jačanju određenih vidova pretpostavke nedužnosti i prava sudjelovati na raspravi u kaznenom postupku (SL 2016., L 65, str. 1.) kao i članka 6., članka 21. stavka 1. i članka 47. Povelje Europske unije o temeljnim pravima.
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK - ZASTARA KAZNENOG PROGONA (EUROPSKO PRAVO)
Povreda presumpcije nevinosti – zastara kaznenog progona
(Čl. 6. st. 2. Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava)
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK - PODIZANJE, SADRŽAJ I PREDAJA OPTUŽNICE (EUROPSKO PRAVO)
Razlika u slučaju izmjene činjenica na kojima se temelji optužnica
(Članak 6. stavak 4. Direktive 2012/13/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2012. o pravu na informiranje u kaznenom postupku (SL 2012., L 142, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 15., str. 48.) i članak 48. Povelje Europske unije o temeljnim pravima).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK - PRETHODNI POSTUPAK - ISTRAGA - DOKAZNE RADNJE - PRETRAGA DOMA I DRUGIH PROSTORIJA (EUROPSKO PRAVO)
Test razmjernosti
(Čl. 8. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava)
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK - PRETHODNI POSTUPAK – ISTRAGA (EUROPSKO PRAVO)
Obveza pravodobnog provođenja istrage
(Čl. 3. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO I KAZNENI POSTUPAK - SIGURNOSNE MJERE - OBVEZNO PSIHIJATRIJSKO LIJEČENJE (EUROPSKO PRAVO)
Ispitivanje zakonitosti – smještaj u psihijatrijskoj ustanovi
(Čl. 5. st. 4. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO I KAZNENI POSTUPAK - KAZNE I KAŽNJAVANJE - KAZNA ZATVORA (EUROPSKO PRAVO)
Slobodna procjena o pitanjima kaznene politike – razlika u postupanju zbog dobi ili spola
(Čl. 5. u vezi s čl. 14.Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava)
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO I KAZNENI POSTUPAK - KAZNE I KAŽNJAVANJE - SIGURNOSNE MJERE (EUROPSKO PRAVO)
Isključenje primjene načela retroaktivnosti
(Čl. 7. st. 1. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO - EUROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA (EUROPSKO PRAVO)
Nečovječno i ponižavajuće postupanje policijskih službenika
(Čl. 3. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK - EUROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA (EUROPSKO PRAVO)
Pravo na neovisni i nepristrani sud
(Čl. 6. st. 1. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO - EUROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA (EUROPSKO PRAVO)
Ograničavanje slobode izražavanja radi očuvanja vjerskog mira
(Čl. 9 i 10. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO I KAZNENI POSTUPAK - PRAVOSUDNA SURADNJA U KAZNENIM STVARIMA SA DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE - ODLUKA O ODUZIMANJU IMOVINE ILI PREDMETA (EUROPSKO PRAVO)
Pravo izvršenja - supletorna kazna zatvora
(Čl. 12., st. 1. i 4. Okvirne odluke Vijeća 2006/783/PUP od 6. listopada 2006. o primjeni načela međusobnog priznavanja naloga za oduzimanje (SL 2006., L 328, str. 59., SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 7., str. 54.).
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO - EUROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA (EUROPSKO PRAVO)
Zahtjev učinkovitosti i zlouporaba unakrsnog ispitivanja
(Čl. 3 i 8. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

ODLUKE I PRESUDE EUROPSKIH SUDOVA - EUROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA
Obveza države pružanja zaštite pojedincu i kazna izrečena zbog povrede tajnosti istrage
(Čl. 10. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

ODLUKE I PRESUDE EUROPSKIH SUDOVA - EUROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA
Ne bis in idem- čin terorizma
(Čl. 4. Protokola br. 7 uz Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK - KAZNENA PRIJAVA (EUROPSKO PRAVO)
Kaznena prijava - rasizam i nasilje
(Čl. 3. i 14. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK - MJERE OSIGURANJA NAZOČNOSTI OKRIVLJENIKA I DRUGE MJERE - ISTRAŽNI ZATVOR (EUROPSKO PRAVO)
Postupak ispitivanja zakonitosti mjere određivanja istražnog zatvora
(Čl. 3., čl. 4. st. 1. i čl. 10. Direktive (EU) 2016/343 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o jačanju određenih vidova pretpostavke nedužnosti i prava sudjelovati na raspravi u kaznenom postupku - SL 2016., L 65, str. 1. te čl. 47. i 48. Povelje o temeljnim pravima Europske unije - SL L 2010/C 83/389).
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO - KAZNA ZATVORA (EUROPSKO PRAVO)
Doživotna zatvorska kazna bez pomilovanja
(Čl. 3. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK - BITNE POVREDE ODREDABA KAZNENOG POSTUPKA - APSOLUTNO BITNE POVREDE (EUROPSKO PRAVO)
Načelo ne bis in idem
(Čl. 4. Protokola br. 7 uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK - OKRIVLJENIK I BRANITELJ - PRAVA OKRIVLJENIKA (EUROPSKO PRAVO)
Pravo na branitelja i konzultacije
(Čl. 6. st. 1. i 3. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK - IZVANREDNI PRAVNI LIJEKOVI - OBNOVA KAZNENOG POSTUPKA - RAZLOZI ZA OBNOVU (EUROPSKO PRAVO)
Ponavljanje postupka
(Čl. 6.1 i 46. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

ODLUKE I PRESUDE EUROPSKIH SUDOVA - EUROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA
Nadzor bankovnog računa odvjetnika - izvidi koje provodi državni odvjetnik
(Čl. 8. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst, 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

ODLUKE I PRESUDE EUROPSKIH SUDOVA - EUROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA
Provedba i istraga antiterorističke operacije - kaznena djela protiv života i tijela
(Čl. 2. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst, 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

ODLUKE I PRESUDE EUROPSKIH SUDOVA - SUD PRAVDE U LUXEMBOURGU
Izvršenje presude osobi kojoj je izrečena kazna zatvora - smanjenje kazne kod transfera osobe
(Čl. 17. st. 1. i 2. Okvirne odluke Vijeća 2008/909/PUP od 27. studenoga 2008. o primjeni načela uzajamnog priznavanja presuda u kaznenim predmetima kojima se izriču kazne zatvora ili mjere koje uključuju oduzimanje slobode s ciljem njihova izvršenja u Europskoj uniji - SL 2008., L 327).
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO - ODLUKE I PRESUDE EUROPSKIH SUDOVA - EUROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA
Zlostavljanje maloljetnog zatvorenika
(Čl. 3. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst, 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO - ODLUKE I PRESUDE EUROPSKIH SUDOVA - EUROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA
Zamjenska terapija zatvorenika ovisnika
(Čl. 3. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst, 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

PRAVOSUDNA SURADNJA U KAZNENIM STVARIMA S DRŽAVAMA ČLANICAMA EU - EUROPSKI UHIDBENI NALOG - SUD PRAVDE U LUXEMBOURGU
Ne bis in idem
(Čl. 54. i 55. Konvencije o provedbi Schengenskog sporazuma od 14. lipnja 1985. između vlada država Gospodarske unije Beneluksa, Savezne Republike Njemačke i Francuske Republike o postupnom ukidanju kontrola na zajedničkim granicama, koja je potpisana u Schengenu (Luksemburg) 19. lipnja 1990. i stupila na snagu 26. ožujka 1995. - SL 2000., L 239 (CISA) te čl. 50. Povelje o temeljnim pravima Europske unije - SL L 2010/C 83/389).
Otvori odluku

ODLUKE I PRESUDE EUROPSKIH SUDOVA - SUD PRAVDE U LUXEMBOURGU
Europski uhidbeni nalog i uvjeti lišenja slobode
(Čl. 1. st. 3. i 5. i čl. 6. toč. 1. Okvirne odluke Vijeća 2002/584/PUP od 13. lipnja 2002. o Europskom uhidbenom nalogu i postupcima predaje između država članica - SL L 190, kako je izmijenjena Okvirnom odlukom Vijeća 2009/299/PUP od 26. veljače 2009. - SL L 81).
Otvori odluku

ODLUKE I PRESUDE EUROPSKIH SUDOVA - EUROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA
Ispitivanje svjedoka na glavnoj raspravi
(Čl. 6.1 i 6.3(d) Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

KAZNE I KAŽNJAVANJE - OPĆENITO (EUROPSKO PRAVO)
Isključenje prava na glasovanje za Europski parlament zbog počinjenja teškog kaznenog djela
(Čl. 39. i 49. Povelje o temeljnim pravima Europske unije - SL L 2010/C 83/389).
Otvori odluku

ODLUKE I PRESUDE EUROPSKIH SUDOVA - SUD PRAVDE U LUXEMBOURGU (EUROPSKO PRAVO)
Zastara kaznenih djela u područja PDV-a - kaznena djela koje štete interesima Unije
(Čl. 101., 107. i 119. Ugovora o funkcioniranju Europske unije - konsolidirana verzija od 9. svibnja 2008. (UFEU) - SL C 115/47 te čl. 158. Direktive Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost - SL L 347).
Otvori odluku

ODLUKE I PRESUDE EUROPSKIH SUDOVA - SUD PRAVDE U LUXEMBOURGU (EUROPSKO PRAVO)
Europski uhidbeni nalog - obveza donošenja odluke o izručenju nakon proteka rokova
(Čl. 15. i 17. Okvirne odluke Vijeća 2002/584/PUP od 13. lipnja 2002. o europskom uhidbenom nalogu i postupcima izručenja između država članica - SL 2002 L 190).
Otvori odluku

ODLUKE I PRESUDE EUROPSKIH SUDOVA - EUROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA
Izvršavanje kazne zatvora - kriteriji za veličinu osobnog prostora u zatvorima
(Čl. 3. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst, 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

ODLUKE I PRESUDE EUROPSKIH SUDOVA - EUROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA
Mjere tajnog praćenja - uporaba tehničkih sredstava za snimanje nejavnih razgovora
(Čl. 8. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst, 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

ODLUKE I PRESUDE EUROPSKIH SUDOVA - EUROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA
Zaštita prava na pošteno suđenje - policijsko navođenje
(Čl. 6.1 Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst, 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

PRESUDE EUROPSKIH SUDOVA - SUD PRAVDE U LUXEMBOURGU
Kaznena djela protiv zdravlja ljudi - pojam lijeka
(Čl. 1. toč. 2. podtoč. (b) Direktive 2001/83/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. studenoga 2001. o zakoniku Zajednice o lijekovima za humanu primjenu - SL L 311).
Otvori odluku

ODLUKE I PRESUDE EUROPSKIH SUDOVA - SUD PRAVDE U LUXEMBOURGU
Ne bis in idem
(Čl. 50. Povelje o temeljnim pravima Europske unije - SL L 2010/C 83/389).
Otvori odluku

ODLUKE I PRESUDE EUROPSKIH SUDOVA - EUROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA
Zlostavljanje djece u obrazovnom sustavu
(Čl. 3. i 13. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda Vijeća Europe - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99).
Otvori odluku

KAZNE I KAŽNJAVANJE - NAČELO RAZMJERNOSTI (EUROPSKO PRAVO)
Težina sankcije u ocjeni razmjernosti
(Čl. 10. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99).
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO - KAZNA ZATVORA (EUROPSKO PRAVO)
Doživotna zatvorska kazna
(Čl. 3. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99).
Otvori odluku

OBVEZNA PRIMJENA BLAŽEG ZAKONA (EUROPSKO PRAVO)
Retroaktivna primjena kaznenih sankcija
(Čl. 7. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99).
Otvori odluku

ODLUKE I PRESUDE EUROPSKIH SUDOVA (SUD EUROPSKE UNIJE)
Europski uhidbeni nalog - poštivanje propisanih rokova za izručenje
(Čl. 27(4) i 28(3)(c) Okvirne odluke Vijeća 2002/584/PUP od 13. lipnja 2002. o europskom uhidbenom nalogu i postupcima izručenja između država članica - OJ 2002 L 190).
Otvori odluku

ODLUKE I PRESUDE EUROPSKIH SUDOVA - EUROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA
Razlozi lišenja slobode
(Čl. 5. i čl. 18. u vezi s čl. 8. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99).
Otvori odluku

ODLUKE I PRESUDE EUROPSKIH SUDOVA - SUD PRAVDE U LUXEMBOURGU
Europski uhidbeni nalog
(Čl. 4a(1) Okvirne odluka Vijeća 2002/584/PUP od 13. lipnja 2002. o europskom uhidbenom nalogu i postupcima predaje između država članica - OJ 2002 L 190 te čl. 53. Povelje o temeljnim pravima Europske unije - 2010/C 83/02).
Otvori odluku

ODLUKE I PRESUDE EUROPSKIH SUDOVA - SUD PRAVDE U LUXEMBOURGU
Europski uhidbeni nalog
(Čl. 4(6) Okvirne odluka Vijeća 2002/584/PUP od 13. lipnja 2002. o europskom uhidbenom nalogu i postupcima predaje između država članica - OJ 2002 L 190 te čl. 18. Ugovora o funkcioniranju Europske unije - konsolidirana verzija od 9. svibnja 2008. - TFEU - OJ C 115/47).
Otvori odluku

ODLUKE I PRESUDE EUROPSKIH SUDOVA - SUD PRAVDE U LUXEMBOURGU
Postupanje protivno mjerama ograničenja usvojenima protiv Islamske Republike Iran
(Čl. 7(3) i (4) Uredbe Vijeća (EZ) broj 423/2007, od 19. travnja 2007. glede mjera ograničenja protiv Irana - OJ 2007 L 103, usvojene na temelju Zajedničkog stajališta 2007/140/CFSP od 27. veljače 2007. glede mjera ograničenja protiv Irana - OJ 2007 L 61).
Otvori odluku

ODLUKE I PRESUDE EUROPSKIH SUDOVA - EUROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA
Povreda prava na pošteno suđenje
(Čl. 6(1) Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda Vijeća Europe - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99).
Otvori odluku

ODLUKE EUROPSKIH SUDOVA U KAZNENIM STVARIMA
Imunitet zastupnika Europskog parlamenta
(Čl. 8. Protokola o privilegijima i imunitetima Europske unije).
Otvori odluku

ODLUKE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U KAZNENIM STVARIMA
Ponižavajuće postupanje - uskrata prava na pravnu pomoć i pošteno suđenje
(Čl. 3. i 6. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda Vijeća Europe - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99).
Otvori odluku

ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U KAZNENIM STVARIMA (EUROPSKO PRAVO)
Istraga ratnih zločina
(Čl. 2. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda Vijeća Europe - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99).
Otvori odluku

ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U KAZNENIM STVARIMA (EUROPSKO PRAVO)
Zaštita prava na suđenje u razumnom roku
(Čl. 6(1) i 13. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99 i 8/99).
Otvori odluku

ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U KAZNENIM STVARIMA
Prava zatvorenika - nepružanje odgovarajuće skrbi bolesnom zatvoreniku
(Čl. 3. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda Vijeća Europe - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99).
Otvori odluku

ODLUKE I PRESUDE EUROPSKIH SUDOVA U KAZNENIM STVARIMA
Europski uhidbeni nalog
(Čl. 12. Ugovora o Europskoj zajednici - OJ C 321 E/1, čl. 4(6) Okvirne odluke Vijeća 2002/584/JHA, od 13. lipnja 2002. o europskom uhidbenom nalogu i postupcima izručenja između država članica - OJ 2002 L 190).
Otvori odluku

ODLUKE I PRESUDE EUROPSKIH SUDOVA U KAZNENIM STVARIMA
Ograničenja prava okrivljenika na slobodu tijekom kaznenog postupka - preprodaja droge
(Čl. 5. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda Vijeća Europe - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99 i 8/99).
Otvori odluku

ODLUKE I PRESUDE EUROPSKIH SUDOVA U KAZNENIM STVARIMA
Nullum crimen, nulla poena sine lege
(Čl. 7. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda Vijeća Europe - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99 i 8/99).
Otvori odluku

ODLUKE I PRESUDE EUROPSKIH SUDOVA U KAZNENIM STVARIMA
Zastara kaznenog progona u slučaju zlostavljanja - povreda čl. 3. Konvencije
(Čl. 3. i 14. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda Vijeća Europe - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99 i 8/99).
Otvori odluku

ODLUKE I PRESUDE EUROPSKIH SUDOVA U KAZNENIM STVARIMA
Obiteljsko nasilje - zabrana diskriminacije
(Čl. 2., 3. i 14. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda Vijeća Europe - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99 i 8/99).
Otvori odluku

ODLUKE I PRESUDE EUROPSKIH SUDOVA U KAZNENIM STVARIMA
Onemogućavanje pristupa odvjetniku - pravo na pravično suđenje
(Čl. 6. st. 1. i 3. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda Vijeća Europe - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99 i 8/99).
Otvori odluku

ODLUKE I PRESUDE EUROPSKIH SUDOVA U KAZNENIM STVARIMA
Europski uhidbeni nalog
(Čl. 27. st. 2. i 3. Okvirne odluke Vijeća 2002/584/JHA, od 13. lipnja 2002. o europskom uhidbenom nalogu i postupcima izručenja između država stranaka - OJ 2002 L 190).
Otvori odluku

ODLUKE I PRESUDE EUROPSKIH SUDOVA U KAZNENIM STVARIMA
Policijska i sudska suradnja u kaznenim stvarima - načelo ne bis in idem
(Čl. 54. Konvencije za provedbu Schengenskog ugovora (CISA) o postupnom ukidanju provjera na zajedničkim granicama - OJ 200 l 239).
Otvori odluku