6 kategorija sadržaja
Interaktivno su povezani.

Više
sadrzaj

Fer cijena. Za godinu dana.
Neograničeno pretraživanje. Bez skrivenih troškova.

Pretplatite se
fer

Fleksibilni smo.
Pretplatite se na puni paket. Ili samo na pojedinačne sadržaje.

Pretplatite se
fleksibilno

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   
PARNIČNI POSTUPAK - POSEBNI POSTUPCI - TUŽBA RADI ZAŠTITE KOLEKTIVNIH INTERESA I PRAVA (UDRUŽNA TUŽBA) - AKTIVNA LEGITIMACIJA (EUROPSKO PRAVO)
Nacionalni propis kojim se udrugama za zaštitu interesa potrošača dodjeljuje aktivna legitimacija za pokretanje postupka pred sudom
(Čl. 2., 7., 10. i 22. do 24. Direktive 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka (SL 1995., L 281, str. 31.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 7., str. 88.).
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK - POSTUPAK PO PRAVNIM LIJEKOVIMA - ŽALBA - ROK ZA ŽALBU (EUROPSKO PRAVO)
Prihvaćanje nepravodobno podnesene žalbe
(Čl. 6. st. 1. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK - NADLEŽNOST SUDOVA - NADLEŽNOST U SPOROVIMA S MEĐUNARODNIM ELEMENTOM (EUROPSKO PRAVO)
Snižavanje iznosa mjesečnog uzdržavanja – pitanje nadležnosti
(Čl. 4. st. 3. Haškog protokola od 23. studenoga 2007. o mjerodavnom pravu za obveze uzdržavanja koji je u ime Europske zajednice potvrđen Odlukom Vijeća 2009/941/EZ od 30. studenoga 2009 (Haški protokol) - SL 2009., L 331, str. 17.) te Uredba Vijeća (EZ) br. 4/2009 od 18. prosinca 2008. o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznavanju i izvršenju sudskih odluka te suradnji u stvarima koje se odnose na obvezu uzdržavanja - SL 2009., L 71, str. 1.).
Otvori odluku

STEČAJNI POSTUPAK - STVARNA I MJESNA NADLEŽNOST (EUROPSKO PRAVO)
Tužba za naknadu štete zbog deliktne odgovornosti podnesene protiv članova odbora vjerovnika
(Čl. 1. st. 2. toč. (b) Uredbe (EU) br. 1215/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima – SL 2012., L 351).
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK - OPĆENITO O PARNIČNOM POSTUPKU - POSTUPAK PRED PRVOSTUPANJSKIM SUDOM (EUROPSKO PRAVO)
Nepristranost vještaka
(Čl. 6. st. 1. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK - OPĆENITO O PARNIČNOM POSTUPKU - ULOGA SUDSKIH SAVJETNIKA( EUROPSKO PRAVO)
Nedostatak ovlaštenja za vođenje postupka
(Čl. 6. Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda ( "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK - PARNIČNI TROŠKOVI - OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA PARNIČNIH TROŠKOVA (EUROPSKO PRAVO)
Neobrazloženo odbijanje zahtjeva za oslobođenje od plaćanja sudskih troškova
(Čl. 6. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK - PARNIČNE RADNJE - RAČUNANJE ROKOVA (EUROPSKO PRAVO)
Računanje rokova kad zadnji rok pada na dan kad sud ne radi
(Čl. 6. Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK - NADLEŽNOST SUDOVA - MJESNA NADLEŽNOST - NADLEŽNOST U BRAČNIM, PATERNITETSKIM I MATERNITETSKIM SPOROVIMA (EUROPSKO PRAVO)
Međunarodna nadležnost suda
(Čl. 1. st. 2. toč. (a) Uredbe (EU) br. 1215/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2012. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima - SL 2012., L 351).
Otvori odluku

POSEBNI POSTUPCI - MIRENJE (EUROPSKO PRAVO)
Povreda načela povjerljivosti pregovora pri postizanju prijateljskog rješenja
(Čl. 35. st. 3. i 4. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK - NADLEŽNOST - MJESNA NADLEŽNOST (EUROPSKO PRAVO)
Mjesna nadležnost kod povrede prava osobnosti pravne osobe na internetskim stranicama država članica - središte interesa oštećene osobe
(Čl. 7. toč. 2. Uredbe (EU) br. 1215/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2012. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima - SL 2012., L 351).
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK - POSEBNA MJESNA NADLEŽNOST - ISKLJUČIVA MJESNA NADLEŽNOST (EUROPSKO PRAVO)
Prijenos registracije žiga na drugu osobu
(Čl. 22. toč. 4. Uredbe Vijeća (EZ) br. 44/2001 od 22. prosinca 2000. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima - SL 2001., L 12).
Otvori odluku

NADLEŽNOST - POSEBNA MJESNA NADLEŽNOST - MJESNA NADLEŽNOST KOJA PROIZLAZI IZ MJESTA PRUŽANJA USLUGE (EUROPSKO PRAVO)
Regresni zahtjev solidarnih dužnika proizašlih iz ugovora o kreditu
(Čl. 7. toč. 1. podtoč. (b) Uredbe (EU) br. 1215/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2012. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima - SL 2012., L 351).
Otvori odluku

NADLEŽNOST U SPOROVIMA O NEKRETNINAMA (EUROPSKO PRAVO)
Mjesna nadležnost suda u postupku povodom tužbe kojom se zahtijeva utvrđenje ništetnosti ugovora i brisanje uknjižbe provedene na temelju ništetnog ugovora
(Čl. 7. toč. 1. podtoč. (a) i čl. 24. toč. 1. Uredbe (EU) br. 1215/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2012. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima - SL 2012., L 351).
Otvori odluku

NADLEŽNOST - STVARNA NENADLEŽNOST (EUROPSKO PRAVO)
Pritužba Hrvatske gospodarske komore - stvarna nenadležnost Europskog suda za ljudska prava - nekompatibilnost rationae personae
(Čl. 34. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

OVRŠNI POSTUPAK - VJERODOSTOJNA ISPRAVA - PODOBNOST ZA OVRHU (EUROPSKO PRAVO)
Rješenje javnog bilježnika - pojam sud - (ne)kontradiktornost postupka
(Poglavlje I. Uredbe (EU) br. 1215/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2012. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima - SL 2012., L 351).
Otvori odluku

OVRŠNI POSTUPAK - OVRŠNA JAVNOBILJEŽNIČKA ODLUKA I OVRŠNA JAVNOBILJEŽNIČKA ISPRAVA (EUROPSKO PRAVO)
Rješenje o ovrsi javnog bilježnika i europski ovršni naslov
(Čl. 3. st. 1. i čl. 16. Uredbe (EZ) br. 805/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o uvođenju europskog naloga za izvršenje za nesporne tražbine - SL 2004., L 143).
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK - NADLEŽNOST U SPOROVIMA ZA NAKNADU ŠTETE (EUROPSKO PRAVO)
Mjesto na kojem se dogodio štetni događaj
(Čl. 5. toč. 3. Uredbe Vijeća (EZ) br. 44/2001 od 22. prosinca 2000. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima - SL 2001., L 12).
Otvori odluku

PARNIČNI TROŠKOVI - NANADA PARNIČNIH TROŠKOVA PREMA USPJEHU U PARNICI (EUROPSKO PRAVO)
Isticanje previsokog tužbenog zahtjeva - iznimke od naknade parničnih troškova prema uspjehu u parnici - pravo na pristup sudu
(Čl. 6. st. 1. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

DOSTAVLJANJE - OPĆENITO (EUROPSKO PRAVO)
Pravni zahtjev u građanskim ili trgovačkim stvarima - izvansudska privatna pismena
(Čl. 16. Uredbe (EZ) br. 1393/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. studenoga 2007. o dostavi, u državama članicama, sudskih i izvansudskih pismena u građanskim ili trgovačkim stvarima, i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1348/2000 - SL L 324).
Otvori odluku

NADLEŽNOST U SPOROVIMA S MEĐUNARODNIM ELEMENTOM (EUROPSKO PRAVO)
Sukob nadležnosti - litispendencija
(Čl. 27. st. 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 44/2001 od 22. prosinca 2000. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima - SL 2001 L 12).
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK - NADLEŽNOST U SPOROVIMA S MEĐUNARODNIM ELEMENTOM (EUROPSKO PRAVO)
Imunitet međunarodnih organizacija
(Čl. 6. i 13. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99).
Otvori odluku

OSTALI IZVANPARNIČNI POSTUPCI - POSTUPAK LIŠENJA POSLOVNE SPOSOBNOSTI (EUROPSKO PRAVO)
Lišenje poslovne sposobnosti - započinjanje postupka
(Čl. 8. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99).
Otvori odluku

EUROPSKI PARNIČNI POSTUPCI (EUROPSKO PRAVO)
Europski platni nalog
(Čl. 4. i 7(2)(c) Uredbe (EZ-a) br. 1896/2006 Europskoga parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. kojom se uvodi postupak europskoga platnog naloga - OJ 2006 L 399).
Otvori odluku

EUROPSKI PARNIČNI POSTUPCI (EUROPSKO PRAVO)
Izvođenje dokaza pred sudom zamoljene države članice - troškovi svjedoka
(Čl. 10., 14. i 18. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1206/2001 od 28. svibnja 2001. o suradnji između sudova država članica u području izvođenja dokaza u građanskim i trgovačkim predmetima - OJ 2001 L 174).
Otvori odluku

OTVARANJE STEČAJNOG POSTUPKA - PRIZNANJE ODLUKE O OTVARANJU STEČAJNOG POSTUPKA (EUROPSKO PRAVO)
Priznanje sudskih odluka koje se tiču stečajnog postupka u državi članici
(Čl. 3. i 25. Uredbe Vijeća (EC) broj 1346/2000, od 29. svibnja 2000. o stečajnim postupcima (OJ 2000 L 160) izmijenjene Uredbom 603/2005 od 12. travnja 2005. (OJ 2005 L 100).
Otvori odluku

PRIZNANJE I OVRHA STRANIH ODLUKA (EUROPSKO PRAVO)
Privremeno skrbništvo nad djetetom - priznanje sudskih presuda država članica
(Čl. 20. Regulative Vijeća (EC) broj 2201/03 od 27. studenoga 2003. u vezi s nadležnošću i priznanjem i izvršenjem presuda u obiteljskim stvarima i stvarima roditeljske odgovornosti).
Otvori odluku

IZVANPARNIČNI POSTUPAK - OSTALI IZVANPARNIČNI POSTUPCI (EUROPSKO PRAVO)
Izvansudske isprave (javnobilježničke potvrde) - sustav dostave unutar Zajednice
(Čl. 16. i 17. Uredbe Vijeća (EC) broj 1348/2000 od 29. svibnja 2000. o dostavi u državama članicama sudskih i izvansudskih isprava u građanskim i trgovačkim stvarima (OJ 2000 L 160).
Otvori odluku

UGOVOR O ARBITRAŽI (EUROPSKO PRAVO)
Nadležnost sudova u slučaju klauzule o arbitraži
(Čl. 1(2)d Uredbe Europskog vijeća broj 44/2001, od 22. prosinca 2000. o nadležnosti i priznanju izvršenja presuda u građanskim i trgovačkim stvarima - OJ 2001 L12).
Otvori odluku