6 kategorija sadržaja
Interaktivno su povezani.

Više
sadrzaj

Fer cijena. Za godinu dana.
Neograničeno pretraživanje. Bez skrivenih troškova.

Pretplatite se
fer

Fleksibilni smo.
Pretplatite se na puni paket. Ili samo na pojedinačne sadržaje.

Pretplatite se
fleksibilno

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   
Izvješće o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja
  JOPPD

Prijava u registar poreznih obveznika - čl. 27. st. 3. Zakona
  RPO-1

Prijava u registar poreznih obveznika
  RPO

Prijava u registar poreznik obveznika - prilog A
  RPO-A

Prijava u registar poreznih obveznika - prilog B
  RPO-B

Zahtjev za plaćanje predujma poreza na dohodak po osnovi mirovine ostvarene u inozemstvu prema rješenju Porezne uprave
  ObrazacM

Godišnje izvješće o ostvarenim kapitalnim gubicima
  KD_G

Kartica poreza na dohodak od nesamostalnog rada
  PK

Prijava poreza na dohodak za 2015. godinu
  DOH

Zahtjev za priznavanjem prava u posebnom postupku
  ZPP-DOH

Pregled poslovnih primitaka i izdataka od samostalne djelatnosti
  P-PPI

Prijava dohotka od zajedničke djelatnosti
  DOH-Z

Zahtjev za umanjenje porezne obveze, izuzimanje od poreza ili povrat više plaćenog poreza na kamate
  KAMATE

Zahtjev za umanjenje porezne obveze, izuzimanje od poreza ili povrat više plaćenog poreza na licence
  LICENCE

Zahtjev za umanjenje porezne obveze, izuzimanje od porezne obveze ili povrat više plaćenog poreza na dividende
  DIVIDENDE

Zahtjev za umanjenje porezne obveze, izuzimanje od poreza ili povrat više plaćenog poreza na naknade za djelatnost obavljenu u Republici Hrvatskoj
  OSTALA DJELATNOST

Podaci o porezno priznatim premijama osiguranja
  PREMIJE OSIGURANJA

Podaci o premijama dobrovoljnog mirovinskog osiguranja
  MIROVINSKO OSIGUR

Izvješće o paušalnom dohotku od samostalnih djelatnosti i uplaćenom paušalnom porezu na dohodak i prirezu poreza na dohodak
  PO-SD

Knjiga primitaka i izdataka
  KPI

Knjiga prometa
  KPR

Evidencija o prometu
  EP

Evidencija o primicima od nesamostalnog rada
  EPOM

Evidencija o dohotku od nesamostalnog rada
  DNR

Potvrda o danima u međunarodnoj plovidbi
  DPOM

Popis dugotrajne imovine
  DI

Podaci o isplaćenim stipendijama za akademsku godinu
  ST

Potvrda o isplaćenom primitku, dohotku, uplaćenom doprinosu, porezu na dohodak i prirezu
  POTVRDA O ISPLAĆENOM PRIMITKU konačno

Evidencija o tražbinama i obvezama
  TO