6 kategorija sadržaja
Interaktivno su povezani.

Više
sadrzaj

Fer cijena. Za godinu dana.
Neograničeno pretraživanje. Bez skrivenih troškova.

Pretplatite se
fer

Fleksibilni smo.
Pretplatite se na puni paket. Ili samo na pojedinačne sadržaje.

Pretplatite se
fleksibilno

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   
Porezna prijava za obračun i plaćanje posebnog poreza na motorna vozila
  Obrazac_1 POSEBNI POREZ NA MOTORNA VOZILA

Prijava motornog vozila radi uporabe u Republici Hrvatskoj u trajanju dužem od 15 dana
  Obrazac_2 POSEBNI POREZ NA MOTORNA VOZILA

Prijava motornog vozila radi kratkotrajne uporabe u Republici Hrvatskoj
  Obrazac_3 POSEBNI POREZ NA MOTORNA VOZILA

Zahtjev za izdavanje/produženje odobrenja za izuzeće od plaćanja posebnog poreza na motorno vozilo u Republici Hrvatskoj
  Obrazac_4 POSEBNI POREZ NA MOTORNA VOZILA

Prijava o izvozu ili iznosu motornog vozila
  Obrazac_5 POSEBNI POREZ NA MOTORNA VOZILA

Zahtjev za povrat posebnog poreza na motorno vozilo
  Obrazac_6 POSEBNI POREZ NA MOTORNA VOZILA

Prijava za upis u registar proizvođača i trgovaca motornih vozila
  Obrazac_7 POSEBNI POREZ NA MOTORNA VOZILA

Bankovna garancija
  Obrazac_8 POSEBNI POREZ NA MOTORNA VOZILA

Mjesečno izvješće o obračunatim iznosima posebnog poreza na nova motorna vozila
  Obrazac_9 POSEBNI POREZ NA MOTORNA VOZILA

Prijava za upis u registar obveznika posebnog poreza
  Obrazac_PUR POSEBNI POREZ NA KAVU I BEZALKOHOLNA PIĆA

Mjesečno izvješće o stanju zaliha, proizvedenim, uvezenim, unesenim, isporučenim i prodanim količinama te obračunatom posebnom porezu na kavu_u sustavu odgode
  Obrazac_MI-K POSEBNI POREZ NA KAVU I BEZALKOHOLNA PIĆA

Mjesečno izvješće o stanju zaliha, proizvedenim, uvezenim, unesenim, isporučenim i prodanim količinama te obračunatom posebnom porezu na bezalkoholna pića_u sustavu odgode
  Obrazac_MI-BAP POSEBNI POREZ NA KAVU I BEZALKOHOLNA PIĆA

Mjesečno izvješće o stanju zaliha, proizvedenim, uvezenim, unesenim, isporučenim i prodanim količinama te obračunatom posebnom porezu na kavu_izvan sustava odgode
  Obrazac_2a_MI-K POSEBNI POREZ NA KAVU I BEZALKOHOLNA PIĆA

Mjesečno izvješće o stanju zaliha, proizvedenim, uvezenim, unesenim, isporučenim i prodanim količinama te obračunatom posebnom porezu na bezalkoholna pića_izvan sustava odgode
  Obrazac_2a_MI-BAP POSEBNI POREZ NA KAVU I BEZALKOHOLNA PIĆA

Zahtjev za obračun posebnog poreza
  Obrazac_OBR-PP-K_BAP POSEBNI POREZ NA KAVU I BEZALKOHOLNA PIĆA

Evidencija ugovora o obveznom osiguranju cestovnih motornih vozila, iznosu premija osiguranja od automobilske odgovornosti i poreznoj obvezi prema datumu dospijeća
  E-PAO POREZ NA PREMIJE OSIGURANJA OD AUTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI I PREMIJE KASKO OSIGURANJA CESTOVNIH VOZILA

Evidencija ugovora o kasko osiguranju cestovnih vozila, iznosu premija kasko osiguranja cestovnih vozila i poreznoj obvezi prema datumu dospijeća
  E-PKO POREZ NA PREMIJE OSIGURANJA OD AUTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI I PREMIJE KASKO OSIGURANJA CESTOVNIH VOZILA

Izvješće o obračunanom i plaćenom porezu na premije osiguranja od automobilske odgovornosti i na premije kasko osiguranja cestovnih vozila
  IZ-PAKO POREZ NA PREMIJE OSIGURANJA OD AUTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI I PREMIJE KASKO OSIGURANJA CESTOVNIH VOZILA

Prilozi Ministarstva financija
  Trošarine