6 kategorija sadržaja
Interaktivno su povezani.

Više
sadrzaj

Fer cijena. Za godinu dana.
Neograničeno pretraživanje. Bez skrivenih troškova.

Pretplatite se
fer

Fleksibilni smo.
Pretplatite se na puni paket. Ili samo na pojedinačne sadržaje.

Pretplatite se
fleksibilno

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   
Izvješće o primicima od nesamostalnog rada (plaći i mirovini), porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja u mjesecu (podnosi se za obveze do 31.12.2013.)
  POREZ NA DOHODAK ID

Izvješće o isplaćenom primitku, dohotku, uplaćenom doprinosu, porezu po odbitku i prirezu (podnosi se za obveze do 31.12.2013.)
  POREZ NA DOHODAK ID-1

Izvješće o drugom dohotku, obračunanom i uplaćenom porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (podnosi se za obveze do 31.12.2013.)
  POREZ NA DOHODAK IDD

Izvješće o isplaćenoj naknadi plaće te o osnovicama i obračunanim i uplaćenim doprinosima za obvezna osiguranja (podnosi se za obveze do 31.12.2013.)
  POREZ NA DOHODAK IDD-1

Izvješće o plaći i mirovini
  POREZ NA DOHODAK IP

Specifikacija po osiguranicima o obračunanim doprinosima za obvezna mirovinska osiguranja (podnosi se za obveze do 31.12.2013.)
  DOPRINOSI R-Sm

Prijava poreza na dodanu vrijednost za razdoblje
  POREZ NA DODANU VRIJEDNOST PDV-K