(PDF 42KB)

Uvodne odredbe

Ingbiro.com je pravni web portal Inženjerskog biroa (dalje: portal) koji se sastoji od:

  • zaštićenog dijela portala dostupnog samo privremeno registriranom/registriranom korisniku i
  • nezaštićenog dijela portala dostupnog i neregistriranom korisniku (gostu).

Zaštićeni dio portala (aplikativni - pretplatnički dio portala) dostupan je samo registriranim korisnicima:

  • registriranim korisnicima (pretplatnicima) te
  • privremeno registriranim korisnicima.

Nezaštićeni dio portala čine vijesti u vezi s pravom i gospodarstvom, a na koje Inženjerski biro (dalje: IB) upućuje korisnika (linkom) ili koje je IB preuzeo od ovlaštenih servisa na svoju internetsku stranicu. Za takve sadržaje, objavljene na stranicama trećih osoba kao i za sadržaje preuzete sa stranica trećih osoba IB ne odgovara ni u kojem pogledu (bilo u pogledu točnosti ili dostupnosti informacije) iz razloga što na te sadržaje nema nikakvog utjecaja.

Uporaba portala

Pristupom portalu korisnik (svaki korisnik) prihvaća opće uvjete korištenja portala.

Registriranim korisnikom portala postaje se godišnjom pretplatom na portal. Pretplatom se korisniku dodjeljuju korisnički podaci za pristup sadržaju portala odnosno zaštićenog dijela portala. Korisnički podaci vrijede samo za vrijeme trajanja pretplate (pretplatnička godina). Nakon isteka pretplatničke godine, korisnički podaci su nevažeći te korisnik ne može pristupiti zaštićenom dijelu portala. Ako korisnik ne produži pretplatu za portal, svaka obveza IB prema korisniku za sljedeću kalendarsku godinu prestaje. Korisnik će moći pristupiti samo sadržaju vidljivom za neregistriranog korisnika (gosta).

Neregistrirani korisnik može zatražiti dodjeljivanje privremenih ovlasti (korisničko ime i lozinka) u trajanju od 3 dana od dana dodjele, čime postaje privremeno registrirani korisnik i u kojem razdoblju će moći koristiti puni sadržaj portala osim mogućnosti korištenja usluge "E – obavijesti". Ako se privremeni korisnik ne pretplati na portal po proteku navedenog razdoblja, svaka obveza IB prema privremenom korisniku prestaje. Korisnik će moći pristupiti samo sadržaju vidljivom za neregistriranog korisnika (gosta).

Prava i obveze IB te ograničenje od odgovornosti

IB će uložiti profesionalni potencijal i znanje da na portalu budu dostupni ažurni, točni i potpuni podaci.

IB ne može jamčiti za točnost svih informacija i materijala te ne preuzima odgovornost za točnost, potpunost i autentičnost izvornih informacija preuzetih za objavu na portalu.

IB ne odgovara za tehničke smetnje zbog kojih korisnik ne može pristupiti sadržaju portala a na koje Inženjerski biro ne može utjecati.

IB ne odgovara za nemogućnost pristupa sadržaju portala zbog neadekvatne opreme odnosno neadekvatnog korištenja opreme korisnika.

IB se obvezuje čuvati identitet korisnika portala.

Prava i obveze korisnika

Korisnik nema pravo drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi otkriti korisničke podatke za pristup zaštićenom dijelu portala.

Korisničko ime i lozinka ne smiju se istovremeno koristiti na više računala odjednom.

Ako korisnik drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi otkrije identitet (podatke o korisničkom računu), IB ima pravo, odmah po saznanju, bez prethodne obavijesti, raskinuti ugovor poništenjem korisničkog računa, bez povratka uplaćenog pretplatničkog iznosa, a što uvjetuje nemogućnost korištenja aplikacije za taj račun odnosno za tog korisnika.

Sadržaj objavljen na portalu podliježe zaštiti autorskog prava te je u tom smislu zabranjena svaka preinaka, kopiranje, distribuiranje, objavljivanje, (pre)prodaja, bilo kojeg dijela portala odnosno njegove cjeline za bilo koju tržišnu ili javnu svrhu.