6 kategorija sadržaja
Interaktivno su povezani.

Više
sadrzaj

Fer cijena. Za godinu dana.
Neograničeno pretraživanje. Bez skrivenih troškova.

Pretplatite se
fer

Fleksibilni smo.
Pretplatite se na puni paket. Ili samo na pojedinačne sadržaje.

Pretplatite se
fleksibilno

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   
Promjene u: travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Tržišno natjecanje >>> pokaži sve promjene

    Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja
      Nar. novine, 41/21

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Zapošljavanje >>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o evidencijama Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje
      Nar. novine, 34/21.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Plaće - Ostala materijalna prava - Prava radnika u slučaju stečaja poslodavca >>> pokaži sve promjene

    Odluka o usklađivanju prosječnih koeficijenata troškova života u državama u kojima Republika Hrvatska ima predstavništva
      Nar. novine, 34/21.

GRAĐANSKO PRAVO
Koncesije >>> pokaži sve promjene

    Odluka o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – industrijske luke Urinj i izgradnje i gospodarskog korištenja pomorskog dobra izvan lučkog područja u k.o. Kostrena Barbara
      Nar. novine, 40/21

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Poljoprivreda >>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o provođenju javnog natječaja za zakup zajedničkih pašnjaka u vlasništvu Republike Hrvatske
      Nar. novine, 36/21.

    Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za biljne genetske izvore
      Nar. novine, 36/21.

    Pravilnik o akreditaciji agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
      Nar. novine, 41/21

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Lovstvo - Ribarstvo >>> pokaži sve promjene

    Odluka o autorizaciji plovila za ribolov igluna (Xiphias gladius) u 2021. godini
      Nar. novine, 37/21

    Odluka o zabrani sakupljanja školjkaša (Bivalvia), puževa (Gastropoda), spužava (Spongia) i bodljikaša (Echinodermata) u Paškom zaljevu
      Nar. novine, 37/21

    Odluka o upisu ulovnih ribarskih plovila udičarskim alatima u Registar ICCAT-a (ICCAT RECORD OF BFT CATCHING VESSELS) u 2021. godini
      Nar. novine, 42/21

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Energetika - Geološka istraživanja >>> pokaži sve promjene

    Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2021.
      Nar. novine, 33/21.

    Odluka o određivanju nadležnog tijela za sigurnost opskrbe električnom energijom
      Nar. novine, 34/21.

    Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina
      Nar. novine, 36/21.

    Zakon o energetskoj učinkovitosti
      Nar. novine, 41/21

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Ceste - Cestovni promet >>> pokaži sve promjene

    Odluka o promjeni granice pomorskog dobra radi građenja, rekonstrukcije i održavanja državne ceste DC403
      Nar. novine, 37/21

    Odluka o promjeni granice pomorskog dobra radi građenja, rekonstrukcije i održavanja državne ceste DC66 i DC75
      Nar. novine, 37/21

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zaštita okoliša >>> pokaži sve promjene

    Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/1148 Europskog parlamenta i vijeća od 20. lipnja 2019. o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva te izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 98/2013
      Nar. novine, 34/21.

    Pravilnik o načinu rada i postupanja čuvara prirode
      Nar. novine, 35/21.

    Rješenje o proglašenju fosila dinosaura i njihovih nalazišta zaštićenim dijelovima prirode
      Nar. novine, 40/21

    Uredba o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora
      Nar. novine, 42/21

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Financijsko tržište - Nadzor financijskih institucija >>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izdavanju suglasnosti za imenovanje članova uprave te za stjecanje kvalificiranog odnosno kontrolnog udjela i kriterijima za procjenu primjerenosti članova nadzornog odbora, nositelja ključnih funkcija i višeg rukovodstva
      Nar. novine, 36/21.

JAVNE DJELATNOSTI
Ustanove - Udruge - Zaklade i fundacije >>> pokaži sve promjene

    Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge
      Nar. novine, 37/21

    Odluka o visini naknade troškova izborne promidžbe za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
      Nar. novine, 41/21

    Odluka o visini naknade troškova izborne promidžbe za izbor općinskih načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika i za izbor zamjenika općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda
      Nar. novine, 41/21

    Statut političke stranke Zaokret – Nezavisna lista
      Nar. novine, 42/21

JAVNE DJELATNOSTI
Statistika >>> pokaži sve promjene

    Zakon o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine
      Nar. novine, 34/21.

    Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u ožujku 2021.
      Nar. novine, 40/21

    Indeks potrošačkih cijena u ožujku 2021.
      Nar. novine, 42/21

JAVNE DJELATNOSTI
Mirovinsko osiguranje >>> pokaži sve promjene

    Zakon o stažu osiguranja s povećanim trajanjem
      Nar. novine, 34/21.

JAVNE DJELATNOSTI
Sustav zdravstvene zaštite stanovništva >>> pokaži sve promjene

    Odluka o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 33/21.

    Odluka o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 33/21.

    Odluka o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova
      Nar. novine, 33/21.

JAVNE DJELATNOSTI
Obrazovanje - Znanost >>> pokaži sve promjene

    Zakon o osnivanju Sveučilišta obrane i sigurnosti
      Nar. novine, 34/21.

    Odluka o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2020./2021.
      Nar. novine, 34/21.

JAVNE DJELATNOSTI
Kultura i umjetnost - Sport i rekreacija >>> pokaži sve promjene

    Zakon o sportskoj inspekciji
      Nar. novine, 34/21.

    Odluka o izmjeni naziva Moderne galerije u Nacionalni muzej moderne umjetnosti
      Nar. novine, 34/21.

    Pravilnik o kategorizaciji audiovizualnih djela
      Nar. novine, 40/21

JAVNE FINANCIJE
Porezni sustav >>> pokaži sve promjene

    Odluka o porezima Grada Daruvara
      Nar. novine, 35/21.

    Odluka o lokalnim porezima Grada Jastrebarskog
      Nar. novine, 36/21.

    Odluka o porezima Općine Tisno
      Nar. novine, 36/21.

    Odluka o općinskim porezima Općine Visoko
      Nar. novine, 36/21.

    Odluka o porezima Grada Vinkovaca
      Nar. novine, 40/21

    Odluka o porezima Grada Opatije
      Nar. novine, 42/21

    Odluka o gradskim porezima i prirezu porezu na dohodak Grada Otočca
      Nar. novine, 42/21

    Odluka o porezima Općine Murter – Kornati
      Nar. novine, 43/21

JAVNE FINANCIJE
Financiranje javnih interesa uz državnu potporu >>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore za štete na uzgajalištima dagnji
      Nar. novine, 36/21.

    Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore u ribarstvu za pomoć gospodarstvu – COVID-19
      Nar. novine, 42/21

JAVNE FINANCIJE
Javna nabava - Cijene >>> pokaži sve promjene

    Zakon o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave
      Nar. novine, 41/21

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Ustavni sustav - Ustrojstvo državne vlasti >>> pokaži sve promjene

    Odluka o osiguranju novčane pomoći za privremenu i nužnu zaštitu i popravak zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije
      Nar. novine, 34/21.

    Odluka o visini naknade predsjednicima, potpredsjednicima i članovima izbornih povjerenstava za provedbu lokalnih izbora
      Nar. novine, 34/21.

    Odluka o visini naknade predsjednicima, potpredsjednicima i članovima biračkih odbora za provedbu lokalnih izbora
      Nar. novine, 34/21.

    Zakon o lokalnim izborima
      Nar. novine, 37/21

    Uredba o financiranju javnih potreba nacionalnih manjina
      Nar. novine, 37/21

    Obvezatne upute broj L VII o imenovanju članova proširenih sastava izbornih povjerenstava
      Nar. novine, 41/21

    Obvezatne upute broj L VIII o imenovanju članova biračkih odbora
      Nar. novine, 41/21

    Odluka o rasporedu sredstava koja se u Državnom proračunu Republike Hrvatske osiguravaju za potrebe nacionalnih manjina u 2021. godini
      Nar. novine, 41/21

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Nacionalna sigurnost Republike Hrvatske >>> pokaži sve promjene

    Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Primorsko-goranske županije (do 17. IV. 2021.)
      Nar. novine, 33/21.

    Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Grada Dubrovnika, Općine Konavle, Općine Župa dubrovačka, Općine Dubrovačko primorje, Općine Ston, Grada Metkovića, Grada Ploče, Grada Opuzena, Općine Pojezerje, Općine Slivno, Općine Kula Norinska, Općine Zažablje, Općine Janjina, Općine Trpanj, Općine Orebić, Grada Korčule, Općine Lumbarda, Općine Smokvica, Općine Blato i Općine Vela Luka (do 11. IV. 2021.)
      Nar. novine, 33/21.

    Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Grada Zagreba (do 15. IV. 2021.)
      Nar. novine, 33/21.

    Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Splitsko-dalmatinske županije (do 15. IV. 2021.)
      Nar. novine, 33/21.

    Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Zadarske županije (do 18. 4. 2021.)
      Nar. novine, 35/21.

    Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Zagrebačke županije
      Nar. novine, 37/21

    Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Dubrovačko-neretvanske županije
      Nar. novine, 37/21

    Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Primorsko-goranske županije
      Nar. novine, 37/21

    Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Osječko-baranjske županije
      Nar. novine, 37/21

    Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Istarske županije (do 26. 4. 2021.)
      Nar. novine, 38/21

    Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u zračnom prometu Dubrovnik
      Nar. novine, 40/21

    Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Splitsko-dalmatinske županije
      Nar. novine, 40/21

    Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Šibensko-kninske županije
      Nar. novine, 40/21

    Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Grada Zagreba
      Nar. novine, 40/21

    Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Zadarske županije
      Nar. novine, 40/21

    Odluka o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja
      Nar. novine, 40/21

    Odluka o načinu organizacije javnog prijevoza putnika radi sprječavanja širenja bolesti COVID-19
      Nar. novine, 40/21

    Odluka o privremenoj zabrani i ograničavanju prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske
      Nar. novine, 40/21

    Odluka o uvođenju posebne organizacije rada za djelatnost trgovine koja se obavlja u prodavaonicama i trgovačkim centrima
      Nar. novine, 40/21

    Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Brodsko-posavske županije
      Nar. novine, 41/21

    Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Dubrovačko-neretvanske županije
      Nar. novine, 41/21

    Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Osječko-baranjske županije (30. 4. 2021.)
      Nar. novine, 42/21

    Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Zagrebačke županije (do 25. 4. 2021.)
      Nar. novine, 42/21

    Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Požeško-slavonske županije
      Nar. novine, 43/21

    Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Grada Metkovića, Grada Ploče, Grada Opuzena, Općine Pojezerje, Općine Slivno, Općine Kula Norinska i Općine Zažablje (do 9. 5. 2021.)
      Nar. novine, 43/21

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Međunarodni odnosi >>> pokaži sve promjene

    Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Portugalskoj Republici, sa sjedištem u Ponta Delgadi
      Nar. novine, 42/21

    Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Talijanskoj Republici, sa sjedištem u Bologni
      Nar. novine, 42/21

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Kazneno pravo - Prekršaji >>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o kaznenoj evidenciji
      Nar. novine, 37/21