5 kategorija sadržaja
Interaktivno su povezani.

Više
sadrzaj

Fer cijena. Za godinu dana.
Neograničeno pretraživanje. Bez skrivenih troškova.

Pretplatite se
fer

Fleksibilni smo.
Pretplatite se na puni paket. Ili samo na pojedinačne sadržaje.

Pretplatite se
fleksibilno

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   
Promjene u: rujnu 2021 - kolovozu 2021. - srpnju 2021. - lipnju 2021. - svibnju 2021. - travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Šumarstvo >>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o vrsti šumarskih radova, minimalnim uvjetima za njihovo izvođenje te radovima koje šumoposjednici mogu izvoditi samostalno
      Nar. novine, 98/21.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Lovstvo - Ribarstvo >>> pokaži sve promjene

    Odluka o autorizaciji plovila za ribolov igluna (Xiphias gladius) u 2021. godini
      Nar. novine, 98/21.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Energetika - Geološka istraživanja >>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o kriterijima za izdavanje energetskog odobrenja za proizvodna postrojenja
      Nar. novine, 97/21.

    Pravilnik o energetskom pregledu za velika poduzeća
      Nar. novine, 97/21.

    Pravilnik o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije
      Nar. novine, 98/21.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Tehnički propisi za industrijske proizvode >>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o tehničkim zahtjevima za drvne ploče
      Nar. novine, 98/21.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Pomorsko dobro - Pomorska i unutarnja plovidba >>> pokaži sve promjene

    Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Primorsko-goranske županije o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije
      Nar. novine, 97/21.

    Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Šibensko-kninske županije o izmjenama i dopunama Odluke o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma u Betini
      Nar. novine, 97/21.

    Odluka o osnivanju Lučke uprave Rijeka
      Nar. novine, 97/21.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zaštita okoliša >>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o sadržaju, opsegu, načinu i učestalosti izvješćivanja o pogonu nuklearnog postrojenja
      Nar. novine, 96/21.

    Pravilnik o vrednovanju lokacije za nuklearno postrojenje
      Nar. novine, 98/21.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zaštita od požara i eksplozija - Elementarne nepogode >>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izgledu i sadržaju obrasca o prodaji ili pokušaju transakcije streljiva, sastavnih dijelova streljiva i oružja koja se opravdano smatra sumnjivom
      Nar. novine, 96/21.

    Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara
      Nar. novine, 98/21.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Hrvatska narodna banka - Kreditne institucije >>> pokaži sve promjene

    Odluka o naknadi za superviziju kreditnih institucija za 2021. godinu
      Nar. novine, 96/21.

    Odluka o informatičkim rješenjima za dostavu izvještaja kreditnih institucija u skladu s propisima Europske unije
      Nar. novine, 96/21.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Računovodstvo - Revizija >>> pokaži sve promjene

    Odluka o prestanku važenja Odluke o kontnom planu za kreditne institucije
      Nar. novine, 96/21.

JAVNE I OSTALE DJELATNOSTI
Sustav zdravstvene zaštite stanovništva >>> pokaži sve promjene

    Odluka o načinu izvođenja nastave u osnovnim i srednjim školama kao i na visokim učilištima te obavljanju rada u ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja u uvjetima epidemije bolesti COVID-19
      Nar. novine, 97/21.

JAVNE I OSTALE DJELATNOSTI
Obrazovanje - Znanost >>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o Registru Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira
      Nar. novine, 96/21.

JAVNE FINANCIJE
Porezni sustav >>> pokaži sve promjene

    Odluka o općinskim porezima Općine Pušća
      Nar. novine, 96/21.

    Odluka o porezima Grada Čazme
      Nar. novine, 97/21.

JAVNE FINANCIJE
Financiranje javnih interesa uz državnu potporu >>> pokaži sve promjene

    Odluka o usvajanju Programa "Mikro i mali zajmovi za ruralni razvoj"
      Nar. novine, 97/21.

    Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2021. godinu
      Nar. novine, 97/21.

    Pravilnik o provedbi mjera Programa potpore za sufinanciranje rada uzgojnih udruženja u području stočarstva za razdoblje 2021. – 2023. godine
      Nar. novine, 98/21.