Odluka o općinskim porezima Općine Križ
Nar. novine, 137/22.

Odluka o općinskim porezima Općine Breznica
Nar. novine, 137/22.

Odluka o porezima Grada Zadra
Nar. novine, 137/22.

Odluka o visini naknada za pregled vozila radi izdavanja potvrde o ispunjavanju posebnih uvjeta za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe
Nar. novine, 137/22.

Odluka o uvjetima odobravanja i povrata kredita dobivenog uz autokolateralizaciju
Nar. novine, 137/22.

Odluka o uvjetima odobravanja i povrata unutardnevnoga kredita
Nar. novine, 137/22.

Odluka o prestanku važenja Odluke o izvješćivanju o izloženosti kreditnih institucija valutnom riziku
Nar. novine, 137/22.

Odluka o prestanku važenja Odluke o izvješćivanju o stanju određenih potraživanja i obveza u stranim sredstvima plaćanja
Nar. novine, 137/22.

Odluka o razrješenju dužnosti zamjenika općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu u Zadru
Nar. novine, 137/22.

Odluka o poništenju Odluke o imenovanju zamjenice općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku i imenovanju zamjenice općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku
Nar. novine, 137/22.

Odluka o imenovanju županijske državne odvjetnice u Županijskom državnom odvjetništvu u Karlovcu
Nar. novine, 137/22.

Odluka o imenovanju županijske državne odvjetnice u Županijskom državnom odvjetništvu u Sisku
Nar. novine, 137/22.

Pravilnik o načinu vođenja očevidnika i izgledu iskaznice zrakoplovnog inspektora
Nar. novine, 137/22.

Odluka o TIPS usluzi za sporedne sustave koji namiruju instant plaćanja
Nar. novine, 119/21. 137/22.

Odluka o uvjetima i načinu na koji ovlašteni mjenjači obavljaju mjenjačke poslove
Nar. novine, 85/19. 101/20. 68/22. 137/22.

Odluka o postupcima namire za sporedne sustave
Nar. novine, 102/18. 110/19. 119/21. 137/22.

Odluka o uvjetima za otvaranje i funkcioniranje TIPS namjenskoga novčanog računa (TIPS DCA) u sustavu TARGET2-HR
Nar. novine, 102/18. 110/19. 119/21. 137/22.

Odluka o uvjetima za otvaranje i funkcioniranje T2S namjenskoga novčanog računa (T2S DCA) u sustavu TARGET2-HR
Nar. novine, 102/18. 110/19. 119/21. 137/22.

Odluka o uvjetima za otvaranje i funkcioniranje PM računa u sustavu TARGET2-HR
Nar. novine, 102/18. 110/19. 119/21. 137/22.

Statut Hrvatske odvjetničke komore
Nar. novine, 115/13. 64/18. 67/19. 81/22. 137/22-VUS RH, br. Usoz-73/19-15 od 24. 10. 2022.