lp  Koje su prednosti korištenja ove usluge?

Sve zakonske promjene vezane uz vašu djelatnost od sada ažurno stižu na adresu vaše elektroničke pošte zahvaljujući našoj novoj usluzi e-obavijesti.

 

lp  Što ćete sve dobiti prijavom?

Stručan tim koji kontinuirano za vas prati i urednički sažima informacije i pročišćuje propise iz vaše djelatnosti ili područja rada te e-obavijest koja sadrži:

• informaciju o nazivu propisa i vrsti promjene
• datum stupanja na snagu propisa ili prestanka važenja propisa i
• sažetu informaciju o izmjenama propisa.

Klikom na naziv propisa u e-obavijesti korisnik ima pristup propisu na Pravnom portalu ingbiro.com, a to obuhvaća:

• poveznicu propisa na Narodne novine
• pristup pročišćenom tekstu propisa u roku od tri dana, ali to je najčešće već sutradan.

 

lp  Po čemu se razlikuje od sličnih poslovnih usluga?

Jedini dostavljamo urednički sažete informacije o najvažnijim promjenama propisa iz vaše djelatnosti ili područja rada direktno u vaš inbox.

 

lp  Kako aktivirati uslugu?

Pretplatnici na Pravni portal ingbiro.com uslugu mogu aktivirati na sljedeći način:

1. U postavkama obavijesti odaberite koje obavijesti želite dobivati prema skupinama propisa.
Postavke sadrže 27 područja prava i 290 podskupina.
2. Klikom na strelicu područja prava otvorit će vam se podskupina, gdje možete odabrati za koje područje želite primati e-obavijesti.
3. Spremite postavke koje ste odabrali. Dobivat ćete e-obavijesti samo iz odabranih područja.

 

lp  Besplatno isprobajte našu uslugu!

Ako niste pretplatnik na Pravni portal ingbiro.com, upišite svoj e-mail i zatražite primjerak e-obavijesti.

Vaš e-mail:
   

 

Želim doznati više o:

BESPLATNO KORIŠTENJE PORTALA   PRETPLATA   WEBINARI & SKUPOVI