siječanj 2020
Miloš Ivana
Ugovorna zabrana natjecanja s poslodavcem
Prilikom zasnivanja novog radnog odnosa poslodavci u pravilu imaju već unaprijed pripremljene tekstove ugovora o radu koji, među ostalim, sadrže i odredbu o zabrani natjecanja s poslodavcem. Događa se da prilikom zasnivanja radnog odnosa poslodavac i radnik ne razjasne što točno podrazumijeva odredba o zabrani natjecanja s poslodavcem, nego se ta odredba “provuče” kroz ugovo o radu. Nakon nekog vremena, radnik odluči da ne želi više raditi kod tog poslodavca ili primjerice dobije bolju ponudu za posao, krene čitati svoj ugovor o radu ne bi li provjerio koliko mu iznosi otkazni rok, te uočava odredbu koja propisuje da se nakon prestanka rada kod ovog poslodavca, sljedećih šest mjeseci ne smije zaposliti kod nekoga tko predstavlja konkurenciju za trenutnog poslodavca. Što sada? Gdje se zaposliti?
Ključne riječi: ugovorna zabrana natjecanja, sudska praksa, ugovorna kazna, ništetnost, neobveznost.

Više [Samo za prijavljene korisnike]

siječanj 2020
Pavlović Mladen
Razvrgnuće suvlasništva uspostavom etažnog vlasništva
Svaki suvlasnik ima pravo na razvrgnuće suvlasništva uspostavom etažnog vlasništva te se samo iznimno to pravo može ograničiti valjanim razlozima. Postupak razvrgnuća može se provesti neovisno o tome slažu li se s tim ili ne slažu ostali suvlasnici, pod uvjetom da su ispunjene potrebne zakonske pretpostavke. To znači da mora biti riječi o nekretnini koja se sastoji od zemljišta sa zgradom, mora se uspostaviti vlasništvo na posebnom dijelu nekretnine koji se smatra samostalnom uporabnom cjelinom, što prethodno potvrđuje nadležno upravno tijelo, mora postojati pravni temelj i način stjecanja posebnog dijela nekretnine, mora postojati zahtjev suvlasnika koji imaju odgovarajući suvlasnički omjer, mora postojati suglasnost svih suvlasnika ili odluka suda koja zamjenjuje tu suglasnost, a u okolnostima postojanja jednog vlasnika zgrade i zemljišta njegovo valjano jednostrano očitovanje volje za uspostavom etažnog vlasništva. U članku se prije svega razmatra potrebna sporazumna suglasnost suvlasnika ili ona koju sud nadomješta svojom pravomoćnom i ovršnom odlukom na koju se nakon toga nadovezuju ostale navedene pretpostavke, zbog čega su upravo u vezi s time prikazani neki korisni aktualni i detaljniji primjeri iz sudske prakse.
Ključne riječi: suvlasništvo nekretnine, vlasništvo nad posebnim dijelom nekretnine, razvrgnuće uspostavom etažnog vlasništva.

Više [Samo za prijavljene korisnike]

siječanj 2020
Vukšić Zdravko
Mjere osiguranja naplate u poreznom nadzoru
Porezni nadzor je postupak koji se provodi radi provjere i utvrđivanja činjenica bitnih za oporezivanje poreznih obveznika. Radi zaštite javnog interesa porezni nadzor se uvijek pokreće po službenoj dužnosti, a ne na zahtjev poreznog obveznika, neovisno o tome je li pokretanju postupka prethodila inicijativa neke fizičke ili pravne osobe. U poreznom nadzoru događaju se situacije kada inspektori procijene da postoji opasnost i vjerojatnost da će porezni obveznici onemogućiti naplatu još nedospjelih iznosa poreznih obveza utvrđenih zapisnicima ili rješenjima koja nisu izvršna. Kako bi onemogućili porezne obveznike u izbjegavanju naplate poreza, inspektori mogu poduzeti mjere osiguranja naplate. Što su mjere osiguranja naplate, kada i u kojim slučajevima se poduzimaju u poreznom nadzoru tema je ovog članka.
Ključne riječi: mjere osiguranja naplate, porezni nadzor, upravni postupak, porezno rješenje.

Više [Samo za prijavljene korisnike]

siječanj 2020
Moslavac Bruno
Kvalifikacija krađe Cookiesa kao kaznenog djela
Podatkovna znanost opširno je područje istraživanja velikih količina podataka koji se generiraju na dnevnoj bazi, u čemu prednjače podaci s interneta. Kvaliteta podataka dovela je do povećanja njihove vrijednosti, što je dobro za moderno društvo, ali i plodno tlo za zlouporabe i počinjenje kaznenih djela. U ovome radu autor analizira sigurnost podataka u slučaju krađe Cookiesa i kvalifikaciju takvog protupravnog djela prema kaznenom pravu de lege lata.
Ključne riječi: Cookies, Opća uredba o zaštiti podataka, nezakonito prikupljanje osobnih podataka, privatnost.

Više [Samo za prijavljene korisnike]

siječanj 2020
Jelušić Damir
Normativna korekcija dvaju pravnih shvaćanja Vrhovnog suda u noveli ZPP-a
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku, koji je na snagu stupio 1. rujna 2019., osim po našemu mišljenju nekih loših normativnih rješenja, poglavito onog koje se odnosi na tzv. reviziju po dopuštenju, donosi i neka veoma kvalitetna, pozitivna i korisna normativna rješenja koja na zakonskoj razini korigiraju dva procesnopravna shvaćanja Vrhovnog suda na čiju smo dugoročnu neprihvatljivost i inegzistentnost prethodnih nekoliko godina ukazivali u stručnim radovima u kojima smo ih tematizirali i kritizirali. Stoga ćemo u ovom stručnom radu, prvo, podsjetiti na navedena vrhovnosudska pravna shvaćanja, potom, drugo, citirati pravne razloge koji su bili podloga naše kritike navedenih shvaćanja nakon što su zauzeta i, konačno, treće, prezentirati i prokomentirati kako su predlagatelj i zakonodavac u ovoj najnovijoj Noveli zakona, de jure i de facto, anulirali i eliminirali navedena pravna shvaćanja pro futuro.
Ključne riječi: Zakon o parničnom postupku, revizijska novela, revizija po dopuštenju, Vrhovni sud, troškovi.

Više [Samo za prijavljene korisnike]