listopad 2020
Štaba Romina
Pravni začeci prve karantene na svijetu
Odlukom dubrovačkog Velikog vijeća iz 1377. godine, kao dijela Vlade Dubrovačke Republike, uvedena je prva karantena na svijetu. Radilo se o pandemiji kuge, a osobe koje su dolazile sa područja zaraženih kugom, morale su prije ulaska u Dubrovnik prethodno provesti trideset dana na otoku Mrkanu ili u Cavtatu, prvobitno u nefiksnim nastambama, a kasnije u lazaretima. Rok od trideset dana izolacije kasnije je produljen na četrdeset dana pa je tada i bio uveden sam pojam karantene. Prvi dubrovački lazaret izgrađen je na otoku Supetru Odlukom dubrovačke vlade od 1429. godine. Unatoč karanteni, za razliku od nekih drugih gradova, trgovačke aktivnosti nisu stale. Na područje Dubrovačke Republike se moglo doći na mjesta koja su se zvala raštela u kojima je bilo dozvoljeno trgovati robom za koju se smatralo da ne prenosi zarazu. Navedeni model karantene su kasnije preuzeli i drugi trgovački gradovi, dok je lazaret na Pločama u Dubrovniku ostao najstariji sačuvani lazaret Jadrana.
Ključne riječi: Dubrovnik, Odluka Velikog vijeća iz 1377. godine, prva karantena, lazaret, raštel.

Više [Samo za prijavljene korisnike]

listopad 2020
Savić Šime
Specifičnosti zaštite potrošača osigurateljnih proizvoda i usluga
Zaštita potrošača, općenito, pa tako i u djelatnosti osiguranja, novija je tekovina u civilizacijski razvijenim zemljama. Toj zaštiti posebnu pažnju posvećuje i pravo Europske unije, a – posljedično – i prava zemalja članica. Naime, zemlje članice EU obvezne su svoja pravna uređenja zaštite potrošača uskladiti s pravom EU. Republika Hrvatska donijela je poseban propis o zaštiti potrošača općenito, a u Zakonu o osiguranju regulirala je specifične instrumente zaštite potrošača osigurateljnih usluga: prigovor i pritužbu. Tema ovog napisa jest pravna priroda tih instrumenata, njihovo uređenje u spomenutom Zakonu, praktična korist od njihove primjene u svakodnevnoj praksi osiguravajućih društava i drugih subjekata koji se bave poslovima osiguranja (distributeri, posrednici, brokeri, zastupnici osiguranja).
Ključne riječi: osiguratelj, osigurateljna usluga, potrošač, prigovor, pritužba.

Više [Samo za prijavljene korisnike]

listopad 2020
Juras Damir, Mijalić Krešić Roberta
Sankcioniranje policijskih službenika zbog nasilja u obitelji
Nasilje u obitelji je globalni problem. Unatoč njihovoj zadaći da preveniraju i sankcioniraju nasilje u obitelji te zakonskim odredbama koje propisuju kažnjivost takvih djela, policijski službenici se pojavljuju kao počinitelji nasilja u obitelji, zbog čega odgovaraju disciplinski i prekršajno ili kazneno. Kaznena politika disciplinskih sudova ukazuje na individualizaciju kazni, ali i pružanje mogućnosti policijskim službenicima da korigiraju svoje ponašanje ako i dalje žele raditi u policiji, pri čemu je vidljivo da kazna uvjetnog prestanka državne službe ima odvraćajući učinak na počinitelje. Broj prekršajnih postupaka i podnesenih kaznenih prijava ukazuje da je potrebno uložiti dodatne napore kako bi se nasilje u obitelji od strane policijskih službenika spriječilo odnosno svelo na najmanju moguću mjeru, ali istovremeno pokazuje i da Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske ima nultu stopu tolerancije na nasilje u obitelji, odnosno da procesuira sve policijske službenike kada postoji osnovana sumnja da su prekršili zakon.
Ključne riječi: disciplinska odgovornost, kaznena odgovornost, nasilje u obitelji, policijski službenik, prekršajna odgovornost.

Više [Samo za prijavljene korisnike]

listopad 2020
Marković Lana
Institut svjedodžbe o dodatnoj zaštiti
U Republici Hrvatskoj u prometu može biti samo onaj lijek koji ima odobrenje za stavljanje u promet dano od Agencije za lijekove i medicinske proizvode ili Europske komisije. Agencija za lijekove i medicinske proizvode daje ili uskraćuje odobrenje za stavljanje lijeka u promet na temelju provedenog postupka i ocjene dokumentacije o lijeku u skladu s odredbama Zakona o lijekovima, Pravilnika o davanju odobrenja za stavljanje lijeka u promet i Uredbe br. 726/2004. Budući da sam postupak izdavanja odobrenja za stavljanje lijeka u promet traje neko vrijeme, kao posljedica toga proizlazi da efektivno razdoblje iskorištavanja patenata za proizvode kao što su lijekovi i proizvodi za zaštitu bilja može biti smanjeno na nekad čak i samo polovicu razdoblja patentne zaštite. Tek nakon što dobije odobrenje za stavljanje lijeka u promet, nositelj patenta može početi komercijalno iskorištavati i ostvarivati profit od patenta, a ako postupak za odobrenje stavljanja na tržište traje npr. 10 godina od priznanja patenta, preostalo vrijeme za ostvarivanjem profita od izuma zaštićenog patentom je samo 10 godina. Nakon mnogih nacionalnih inicijativa za uspostavu učinkovite zaštite patenata za ove proizvode putem nacionalnih neusklađenih sustava certifikata, uvedena je svjedodžba o dodatnoj zaštiti u Europskoj uniji.
Ključne riječi: svjedodžba o dodatnoj zaštiti, patent, lijekovi, pravo EU.

Više [Samo za prijavljene korisnike]

listopad 2020
Vukšić Zdravko
Porezno rješenje poreznog nadzora u kojem nisu utvrđene nepravilnosti i/ili nezakonitosti
Predmet poreznog nadzora je porezna stvar, bilo da se radi o utvrđivanju neke obveze (npr. novoutvrđene porezne obveze iz poreznog nadzora) ili o priznavanju nekog prava (npr. pravo na povrat poreza). Za razliku od toga, kada se u poreznom nadzoru utvrde neke obveze ili prizna neko pravo, manje je poznato postupanje poreznog tijela u slučajevima kada u poreznom nadzoru nisu utvrđene nepravilnosti i/ili nezakonitosti. Neki porezni obveznici dobili su porezna rješenja iz poreznog nadzora u kojima nisu utvrđene obveze ili priznato neko pravo. S obzirom na to da kod prijašnjih obavljenih poreznih nadzora nisu dobivali slična rješenja, pitaju za razlog takvog ponašanja poreznog tijela. Naime, jedna od novina Općeg poreznog zakona (Narodne novine, br. 115/16, 106/18, 121/19, 32/20 i 42/20) jest donošenje poreznog rješenja iz poreznog nadzora poreznom obvezniku u slučajevima kada nisu utvrđene nepravilnosti i/ili nezakonitosti. Od navedenog su izuzeti nadzori fiskalizacije i igara na sreću. U nastavku članka bit će više riječi o tome koji je razlog takvog ponašanja poreznog tijela i kakva je dosadašnja primjena.
Ključne riječi: porezno rješenje, nepravilnost, nezakonitost, Opći porezni zakon, nepostojanje nepravilnosti.

Više [Samo za prijavljene korisnike]