Ekonomska politika Hrvatske u 2022. – postpandemijski izazovi

10. do 12. studenoga 2021.
Grand Hotel Adriatic • Opatija

Kotizacija:

Kotizacija iznosi 2.850,00 kn s uključenim PDV-om po sudioniku.

Način plaćanja:

• Naknadu za sudjelovanje molimo uplatite na račun Inženjerskog biroa d.o.o.:
HR2323400091100205049, OIB:84170114747, SWIFT: PBZGHR2X,
s pozivom na broj 02-312113 s naznakom “za savjetovanje”.
Dokaz o uplati predočiti pri prijavi na registracijskom mjestu.

Napomena: Za članove HDE-a te za troje i više sudionika odobravamo popust od 10% na punu cijenu kotizacije. Popusti se ne zbrajaju.
Za otkaz do 26. 10. 2021. odobravamo povrat 50%, a nakon tog datuma povrat uplaćene kotizacije nije moguć.

Kotizacija uključuje:

• Pristup svim programima trodnevnog savjetovanja
• Mapu s tiskanim materijalima
• Koktel


Naziv i adresa naručitelja:

   

 

Prijavljujem sljedeće osobe:

 

Naknadu plaćamo:


što ćemo predočiti prije početka savjetovanja.

Podaci za uplatu:
IBAN: HR2323400091100205049, SWIFT: PBZGHR2X (Privredna banka d.d.)
za “Inženjerski biro” d.o.o. Zagreb.

Gore navedena e-mail adresa koristit će se za slanje obavijesti o nadolazećim događajima.

Napominjemo da postoji mogućnost da na događaju budete fotografirani ili snimljeni, kao i da te fotografije, odnosno snimke, budu objavljene na našim internetskim stranicama i profilima na društvenim mrežama. Ako ne želite da koristimo Vaše fotografije i/ili snimke za promotivne aktivnosti, molimo da se javite našem osoblju na događaju. Ako to ne učinite, smatra se da ste dali pristanak. Zahvaljujemo na razumijevanju.