5 kategorija sadržaja
Interaktivno su povezani.

Više
sadrzaj

Fer cijena. Za godinu dana.
Neograničeno pretraživanje. Bez skrivenih troškova.

Pretplatite se
fer

Fleksibilni smo.
Pretplatite se na puni paket. Ili samo na pojedinačne sadržaje.

Pretplatite se
fleksibilno

Ekonomska politika Hrvatske u 2022. – postpandemijski izazovi

10. do 12. studenoga 2021.
Grand Hotel Adriatic • Opatija

Kotizacija:

Kotizacija iznosi 2.850,00 kn s uključenim PDV-om po sudioniku.

Rana prijava: Za sve prijave s uplatama do 18. 10. 2021. kotizacija iznosi 2.650,00 kn s uključenim PDV-om.

Način plaćanja:

• Naknadu za sudjelovanje molimo uplatite na račun Inženjerskog biroa d.o.o.:
HR2323400091100205049, OIB:84170114747, SWIFT: PBZGHR2X,
s pozivom na broj 02-312113 s naznakom “za savjetovanje”.
Dokaz o uplati predočiti pri prijavi na registracijskom mjestu.

Napomena: Za članove HDE-a te za troje i više sudionika odobravamo popust od 10% na punu cijenu kotizacije. Popusti se ne zbrajaju.
Za otkaz do 26. 10. 2021. odobravamo povrat 50%, a nakon tog datuma povrat uplaćene kotizacije nije moguć.

Kotizacija uključuje:

• Pristup svim programima trodnevnog savjetovanja
• Mapu s tiskanim materijalima
• Koktel


Naziv i adresa naručitelja:

   

 

Prijavljujem sljedeće osobe:

 

Naknadu plaćamo:


što ćemo predočiti prije početka savjetovanja.

Podaci za uplatu:
IBAN: HR2323400091100205049, SWIFT: PBZGHR2X (Privredna banka d.d.)
za “Inženjerski biro” d.o.o. Zagreb.

Gore navedena e-mail adresa koristit će se za slanje obavijesti o nadolazećim događajima.

Napominjemo da postoji mogućnost da na događaju budete fotografirani ili snimljeni, kao i da te fotografije, odnosno snimke, budu objavljene na našim internetskim stranicama i profilima na društvenim mrežama. Ako ne želite da koristimo Vaše fotografije i/ili snimke za promotivne aktivnosti, molimo da se javite našem osoblju na događaju. Ako to ne učinite, smatra se da ste dali pristanak. Zahvaljujemo na razumijevanju.