ZAŠTITA PRAVA VLASNIŠTVA - OPĆENITO (EUROPSKO PRAVO)
Ovrha na nekretnini - pravo na mirno uživanje vlasništva
(Čl. 1. Protokola br. 1 uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst, 8/99 i 14/02).
Otvori odluku

ZAŠTITA PRAVA VLASNIŠTVA - OPĆENITO (EUROPSKO PRAVO)
Stara devizna štednja
(Čl. 1. Protokola br. 1 uz Konvenciju te čl. 13. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda Vijeća Europe - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst, 8/99 i 14/02).
Otvori odluku

DENACIONALIZACIJA - OPĆENITO (EUROPSKO PRAVO)
Restitucija imovine - Rumunjska
(Čl. 6. te čl. 1. Protokola br. 1 Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst, 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

ZAŠTITA PRAVA VLASNIŠTVA - OPĆENITO (EUROPSKO PRAVO)
Stara devizna štednja
(Čl. 1. Protokola br. 1 uz Konvenciju te čl. 13. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda Vijeća Europe - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst, 8/99 i 14/02).
Otvori odluku

ZAŠTITA PRAVA VLASNIŠTVA - OPĆENITO (EUROPSKO PRAVO)
Oduzimanje vlasništva slijedom poništenja privatizacije
(Čl. 1. Protokola 1 i čl. 8. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99).
Otvori odluku

ZAŠTITA PRAVA VLASNIŠTVA - OPĆENITO (EUROPSKO PRAVO)
Odšteta za otkupljeni stan na kojem je postojalo stanarsko pravo
(Čl. 8. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda te čl. 1. Protokola 1 uz Konvenciju - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99 i 8/99).
Otvori odluku

ZAŠTITA PRAVA VLASNIŠTVA - OPĆENITO (EUROPSKO PRAVO)
Zapljena, zadržavanje i proglašavanje robe napuštenom
(Čl. 6. Konvencije i čl. 1. Protokola br. 1 uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda Vijeća Europe - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99 i 8/99).
Otvori odluku

ZAŠTITA PRAVA VLASNIŠTVA - OPĆENITO (EUROPSKO PRAVO)
Stara devizna štednja - BiH
(Čl. 1. Protokola 1 Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda Vijeća Europe - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99 i 8/99).
Otvori odluku

NAKNADA U SLUČAJU IZVLAŠTENJA (EUROPSKO PRAVO)
Povijesna vrijednost i arhitektonske karakteristike nekretnine
(Čl. 1. Protokola 1 Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda Vijeća Europe - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99 i 8/99).
Otvori odluku

ZAŠTITA PRAVA VLASNIŠTVA - OPĆENITO (EUROPSKO PRAVO)
Ljubljanska banka - stari devizni depoziti
(Čl. 37. toč. 1.b Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda Vijeća Europe - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99 i 8/99, čl. 1. Protokola 1 uz Konvenciju).
Otvori odluku