AUTORSKO PRAVO I SRODNA PRAVA - SADRŽAJ AUTORSKOG PRAVA - PRAVO NA NAKNADU (EUROPSKO PRAVO)
Pravična naknada – Nacionalni propis koji pružateljima usluga računalstva u oblaku ne nalaže plaćanje naknade za privatno reproduciranje
(Čl. 5. stavka 2. točke (b) Direktive 2001/29/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2001. o usklađivanju određenih aspekata autorskog i srodnih prava u informacijskom društvu (SL 2001., L 167, str. 10.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1., str. 119.).
Otvori odluku

PRAVO INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA - ŽIG - TRAJANJE, PRODUŽENJE I PRESTANAK VRIJEDNOSTI ŽIGA - RAZDOBLJE ZAŠTITE REGISTRIRANOG ŽIGA
Opoziv prava koja proizlaze iz žiga Unije – Istek petogodišnjeg razdoblja
Čl. 51. st. 1. toč. (a) Uredbe Vijeća (EZ) br. 207/2009 od 26. veljače 2009. o žigu Europske unije (SL 2009., L 78, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1., str. 226.) i čl. 58. st. 1. toč. (a) Uredbe (EU) 2017/1001 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o žigu Europske unije (SL 2017., L 154, str. 1.).
Otvori odluku

AUTORSKO PRAVO - PRIOPĆAVANJE AUTORSKOG DJELA JAVNOSTI (EUROPSKO PRAVO)
Jedinstvena pravična naknada
(Čl. 8. st. 2. Direktive Vijeća 92/100/EEZ od 19. studenoga 1992. o pravu iznajmljivanja i pravu posudbe te o određenim autorskom pravu srodnim pravima u području intelektualnog vlasništva (SL 1992., L 346, str. 61.) i članka 8. stavka 2. Direktive 2006/115/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o pravu iznajmljivanja i pravu posudbe te o određenim autorskom pravu srodnim pravima u području intelektualnog vlasništva (SL 2006., L 376, str. 28.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1., str. 218.).
Otvori odluku

PRAVO INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA – ŽIG - OPOZIV ŽIGA (EUROPSKO PRAVO)
Pravo nositelja žiga da se poziva na to da je treća strana uporabom istovjetnog ili sličnog znaka tijekom razdoblja koje prethodi datumu stupanja opoziva na snagu povrijedila njegova isključiva prava
(Čl. 5. st. 1. toč. (b), čl. 10. st. 1. prvi podst. i čl. 12. st. 1. Direktive 2008/95/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2008. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima (SL 2008., L 299, str. 25.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 2., str. 149).
Otvori odluku

AUTORSKO PRAVO - AUTORSKO DJELO (EUROPSKO PRAVO)
Pojam "djelo" – "Okus prehrambenog proizvoda"
(Direktiva 2001/29/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2001. o usklađivanju određenih aspekata autorskog i srodnih prava u informacijskom društvu (SL 2001., L 167, str. 10.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1., str. 119.).
Otvori odluku

AUTORSKO PRAVO - PRIOPĆAVANJE AUTORSKOG DJELA JAVNOSTI - RADIODIFUZIJSKO EMITIRANJE I NJEGOVO JAVNO PRIOPĆAVANJE TE RADIODIFUZIJSKO REEMITIRANJE (EUROPSKO PRAVO)
Tumačenje pojma "pristup kablu za usluge emitiranja"
(Čl. 9. Direktive 2001/29/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2001. o usklađivanju određenih aspekata autorskog i srodnih prava u informacijskom društvu - SL 2001., L 167).
Otvori odluku

AUTORSKO PRAVO I SRODNA PRAVA - IMOVINSKA PRAVA AUTORA - PRIOPĆAVANJE AUTORSKOG DJELA JAVNOSTI (EUROPSKO PRAVO)
"Torrent" datoteke
(Čl. 3. st. 1. i čl. 8. st. 3. Direktive 2001/29/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2001. o usklađivanju određenih aspekata autorskog i srodnih prava u informacijskom društvu - SL 2001., L 167 te čl. 11. Direktive 2004/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o provedbi prava intelektualnog vlasništva - SL 2004., L 157 i ispravak SL 2004., L 195).
Otvori odluku

AUTORSKO PRAVO - IMOVINSKA PRAVA AUTORA - PRIOPĆAVANJE AUTORSKOG DJELA JAVNOSTI (EUROPSKO PRAVO)
Multimedijski preglednik
(Čl. 3. st. 1. i čl. 5. st. 1. i 5. Direktive 2001/29/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2001. o usklađivanju određenih aspekata autorskog i srodnih prava u informacijskom društvu - SL 2001., L 167).
Otvori odluku

AUTORSKO PRAVO - PRIOPĆAVANJE AUTORSKOG DJELA JAVNOSTI (EUROPSKO PRAVO)
Pravo na reproduciranje "nedostupnih" knjiga u digitalnom obliku
(Čl. 2. i 5. Direktive 2001/29/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2001. o usklađivanju određenih aspekata autorskog i srodnih prava u informacijskom društvu - SL L 167).
Otvori odluku

AUTORSKO PRAVO - IMOVINSKA PRAVA AUTORA - DISTRIBUCIJA (EUROPSKO PRAVO)
Preprodaja primjerka računalnog programa
(Čl. 4. toč. (a) i (c) i čl. 5. st. 1. i 2. Direktive 2009/24/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o pravnoj zaštiti računalnih programa - SL 2009., L 111).
Otvori odluku

AUTORSKO PRAVO - OBJAVLJIVANJE, IZDAVANJE, JAVNOST I JAVNO KORIŠTENJE (EUROPSKO PRAVO)
Posudba knjiga u digitalnom obliku
(Čl. 4. st. 2. Direktive 2001/29/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2001. o usklađivanju određenih aspekata autorskog i srodnih prava u informacijskom društvu - SL 2001., L 167 i čl. 1. st. 1., čl. 2. st. 1. toč. (b) i čl. 6. st. 1. Direktive 2006/115/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o pravu iznajmljivanja i pravu posudbe te o određenim autorskom pravu srodnim pravima u području intelektualnog vlasništva - SL 2006., L 376).)
Otvori odluku

AUTORSKO PRAVO - PRIOPĆAVANJE AUTORSKOG DJELA JAVNOSTI - SADRŽAJ PRAVA PRIOPĆAVANJA AUTORSKOG DJELA JAVNOSTI (EUROPSKO PRAVO)
Internetske poveznice na zaštićena djela
(Čl. 3. st. 1. Direktive 2001/29/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2001. o usklađivanju određenih aspekata autorskog i srodnih prava u informacijskom društvu - SL 2001., L 167).
Otvori odluku

ŽIG - GRAĐANSKOPRAVNA ZAŠTITA ŽIGA (EUROPSKO PRAVO)
Posrednik u povredi intelektualnog vlasništva
(Čl. 11. Direktive 2004/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o provedbi prava intelektualnog vlasništva - SL L 157 i ispravak SL L 195).
Otvori odluku

AUTORSKO PRAVO I SRODNA PRAVA - REPRODUCIRANJE - PRAVO NA NAKNADU ZA REPRODUCIRANJE AUTORSKOG DJELA (EUROPSKO PRAVO)
Naknada za privatno reproduciranje
(Čl. 5. st. 2. toč. (b) Direktive 2001/29/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2001. o usklađivanju određenih aspekata autorskog i srodnih prava u informacijskom društvu - SL L 167).
Otvori odluku

ŽIG - UPORABA ŽIGA (EUROPSKO PRAVO)
Uporaba žiga nakon opoziva
(Čl. 5. st. 1. Prve direktive Vijeća 89/104/EEZ od 21. prosinca 1988. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima - SL 1989., L 40).
Otvori odluku

OZNAKE IZVORNOSTI PROIZVODA - POSTUPAK STJECANJA ZAŠTITE - OPĆENITO (EUROPSKO PRAVO)
Tužba protiv provedbene odluke Komisije 2013/658/EU od 13. studenoga 2013. o neodobravanju zahtjeva za upis u registar garantirano tradicionalnih specijaliteta
(Čl. 2. st. 3. Uredbe (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode - SL 2012 L 305).
Otvori odluku

AUTORSKO PRAVO - PRAVO SLIJEĐENJA (EUROPSKO PRAVO)
Pravo slijeđenja u korist autora izvornika umjetničkog djela
(Čl. 1. Direktive 2001/84/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 27. rujna 2001. o pravu slijeđenja u korist autora izvornika umjetničkog djela - SL L 272).
Otvori odluku

PATENTI - POJAM I PREDMET ZAŠTITE (EUROPSKO PRAVO)
Patentiranje jajne stanice
(Čl. 6. st. 2. toč. (c) Direktive 98/44/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. srpnja 1998. o pravnoj zaštiti biotehnoloških izuma - SL L 213).
Otvori odluku

ŽIG - REGISTRACIJA ŽIGA (EUROPSKO PRAVO)
Žig za usluge - prikaz uređenja prodajnog prostora
(Čl. 2. i 3. Direktive 2008/95/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2008. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima - SL L 299).
Otvori odluku

AUTORSKO PRAVA I SRODNA PRAVA- REPRODUCIRANJE (EUROPKSO PRAVO)
Digitalna reprodukcija
(Čl. 5. st. 3. toč. (n) Direktive 2001/29/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2001. o usklađivanju određenih aspekata autorskog i srodnih prava u informacijskom društvu - SL L 167).
Otvori odluku

AUTORSKO DJELO - PRERADE (EUROPSKO PRAVO)
Pojam parodije
(Čl. 5. st. 3. toč. (k) Direktive 2001/29/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2001. o usklađivanju određenih aspekata autorskog i srodnih prava u informacijskom društvu - SL L 167).
Otvori odluku

INDUSTRIJSKI DIZAJN - DIZAJN ZAJEDNICE (EUROPSKO PRAVO)
Neregistrirani dizajn Zajednice
(Čl. 6. i 85. st. 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 6/2002 od 12. prosinca 2001. o dizajnu Zajednice - SL 2002 L 3).
Otvori odluku

AUTORSKO PRAVO - IMOVINSKA PRAVA AUTORA - REPRODUCIRANJE (EUROPSKO PRAVO)
Privatni primjerak iz dopuštenog ili nedopuštenog izvora
(Čl. 5. st. 2. toč. b i st. 5. Direktive 2001/29/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2001. o usklađivanju određenih aspekata autorskog i srodnih prava u informacijskom društvu - SL 2001 L 167).
Otvori odluku

AUTORSKO PRAVO - ZAŠTITA TEHNIČKIH MJERA (EUROPSKO PRAVO)
Tehničke mjere za zaštitu autorskih prava
(Čl. 6. Direktive 2001/29/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2001. o usklađivanju određenih aspekata autorskog i srodnih prava u informacijskom društvu - SL 2001 L 167).
Otvori odluku

AUTORSKA PRAVA - PRIOPĆAVANJE AUTORSKOG DJELA JAVNOSTI - RADIODIFUZIJSKO EMITIRANJE I NJEGOVO JAVNO PRIOPĆAVANJE (EUROPSKO PRAVO)
Distribucija signala putem televizijskih ili radijskih prijamnika u sobe pacijenata termalnog lječilišta
(Čl. 3. Direktive 2001/29/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2001. o usklađivanju određenih aspekata autorskog i srodnih prava u informacijskom društvu - SL 2001 L 167 te čl. 56. i 102. Ugovora o funkcioniranju Europske unije - konsolidirana verzija od 9. svibnja 2008. - UFEU - SL C 115/47).
Otvori odluku

PRIOPĆAVANJE AUTORSKOG DJELA JAVNOSTI
Autorsko pravo u informacijskom društvu - stavljanje poveznica na internetskoj stranici
(Čl. 3. st. 1. Direktive 2001/29/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2001. o usklađivanju određenih aspekata autorskog i srodnih prava u informacijskom društvu - SL 2001 L 167).
Otvori odluku

PATENT - PREDMET ZAŠTITE (EUROPSKO PRAVO)
Opseg zaštite patenta
(Čl. 27. i 70. Sporazuma o trgovinskim aspektima prava intelektualnog vlasništva (TRIPS), odobrenog Odlukom Vijeća od 22. prosinca 1994. o zaključivanju u ime Europske zajednice, s obzirom na pitanja iz njezine nadležnosti, sporazuma postignutih u Urugvajskoj rundi multilateralnih pregovora (1986. - 1994.) (94/800/EZ).
Otvori odluku

PRAVO NA NAKNADU ZA REPRODUCIRANJE AUTORSKIH DJELA (EUROPSKO PRAVO)
Naknada za umnožavanje autorskih djela
(Čl. 5. i 6. Direktive 2001/29/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2001. o usklađivanju određenih aspekata autorskog prava i srodnih prava u informacijskom društvu - OJ 2001 L 167).
Otvori odluku

PRIOPĆAVANJE AUTORSKOG DJELA JAVNOSTI (EUROPSKO PRAVO)
Autorizacija od strane autora djela - ponovni prijenos putem interneta
(Čl. 3(1) Direktive 2001/29/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2001. o usklađivanju određenih aspekata autorskog prava i srodnih prava u informacijskom društvu - OJ 2001 L 167).
Otvori odluku

AUTORSKO PRAVO - PODRUČJE PRIMJENE PROPISA (EUROPSKO PRAVO)
Zabrana distribucije djela zaštićenih autorskim pravom
(Čl. 4(1) Direktive 2001/29/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2001. o usklađivanju određenih aspekata autorskog prava i srodnih prava u informacijskom društvu - OJ 2001 C 167).
Otvori odluku

AUTORSKO PRAVO U PRAVNOM PROMETU - POSEBNE ODREDBE ZA RAČUNALNE PROGRAME (EUROPSKO PRAVO)
Ovlaštenje osobe koja je pribavila kopiju računalnog programa - testiranje programa
(Čl. 1(2) i 5(3) Direktive Vijeća 1991/250/EEZ od 14. svibnja 1991. o zakonskoj zaštiti računalnih programa - OJ 1991 L 122 te čl. 2(a) Direktive 2001/29(EZ) Europskoga parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2001. o usklađivanju određenih aspekata autorskog prava i srodnih prava u informacijskom društvu - OJ 2001 L 167).
Otvori odluku

AUTORSKO PRAVO - PRIOPĆAVANJE AUTORSKOG DJELA JAVNOSTI (EUROPSKO PRAVO)
Priopćavanje fonograma javnosti - privatna zubarska praksa
(Čl. 8(2) Direktive Vijeća 92/100/EEZ od 19. studenoga 1992. o pravu iznajmljivanja i pravu posudbe te o određenim pravima koja su srodna autorskom pravu u području intelektualnog vlasništva - OJ 1992 L 346).
Otvori odluku

INDUSTRIJSKI DIZAJN - UVJETI ZA ZAŠTITU (EUROPSKO PRAVO)
Carinsko skladište u EU - "krivotvorena" ili "piratska" roba u tranzitu
(Čl. 91. i 98. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2913/92 od 12. listopada 1992. kojom se uspostavlja Carinski kodeks Zajednice - OJ 1997 L 17, OJ 1997 L 179 te čl. 4 i 6(1) Uredbe Vijeća (EZ) 3295/94 od 22. prosinca 1994. kojom se utvrđuju mjere za zabranu puštanja u slobodni promet, izvoza i ponovnog izvoza ili ulaska radi suspenzivnog postupka krivotvorene i piratske robe - OJ 1994 L 341).
Otvori odluku

AUTORSKO DJELO - POJAM AUTORSKOG DJELA (EUROPSKO PRAVO)
Fotografija kao autorsko djelo
(Čl. 5(3)(d) i 6. Direktive 2001/29/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2001. o usklađivanju određenih aspekata autorskog prava i srodnih prava u informacijskom društvu - OJ 2001 L 167 te čl. 6. Direktive Vijeća 93/98/EEZ od 29. listopada 1993., Kodificirana verzija 2006/116/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. kojom se usklađuje trajanje zaštite autorskog prava i određenih srodnih prava - OJ 2006 L 372).
Otvori odluku

AUTORSKO PRAVO (EUROPSKO PRAVO)
Zaštita intelektualnog vlasništva - nadzor prijenosa podataka na internetu
(Čl. 1., 12. i 15. Direktiva 2000/31/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2000. o pojedinim pravnim aspektima usluga informatičkog društva na unutarnjem tržištu, posebice elektroničke trgovine - "Direktiva o elektroničkoj trgovini" - OJ 2000 L 178).
Otvori odluku

POJAM PATENTA I PREDMET ZAŠTITE (EUROPSKO PRAVO)
Patentiranje korištenja ljudskog embrija - korištenje za znanstveno istraživanje
(Čl. 6(2)(c) Direktive 98/44/EC Europskog parlamenta i Vijeća od 6. srpnja 1998. u vezi s pravnom zaštitom biotehnoloških izuma - OJ 1998 L 213).
Otvori odluku

OZNAKE ZEMLJOPISNOG PODRIJETLA I IZVORNOSTI PROIZVODA I USLUGA (EUROPSKO PRAVO)
Zaštita zemljopisne oznake
(Čl. 15. i 23. Uredbe (EZ-a) br. 110/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. siječnja 2008. o određivanju pojma, opisivanju, opremanju, obilježavanju i zaštiti zemljopisnih oznaka žestokih pića te ukidanju Uredbe Vijeća (EEZ-a) br. 1576/89 - OJ 2008 L 39).
Otvori odluku

INDUSTRIJSKI DIZAJN - PRAVO NA ZAŠTITU (EUROPSKO PRAVO)
Zaštita zaštićenih trgovačkih znakova na internetu
(Čl. 6., 14. i 15. Direktiva 2000/31/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2000. o pojedinim pravnim aspektima usluga informatičkog društva na unutarnjem tržištu, posebice elektroničke trgovine - "Direktiva o elektroničkoj trgovini" - OJ 2000 L 178).
Otvori odluku

AUTORSKO PRAVO - PRAVO NA ZAŠTITU (EUROPSKO PRAVO)
Neautorizirano korištenje zaštićenog djela - pravo autora na naknadu
(Čl. 5. Direktive 2001/29/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2001. o usklađivanju određenih aspekata autorskog prava i srodnih prava u informacijskom društvu - OJ 2001 C 167).
Otvori odluku

ŽIG ZAJEDNICE (EUROPSKO PRAVO)
Trodimenzionalni oblici čokoladnog zeca - zaštićeni žig Zajednice
(Čl. 7(1) Uredbe Vijeća (EZ) broj 40/94, od 20. prosinca 1993. o žigu Zajednice - OJ 1994 L 11).
Otvori odluku

INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO - PRAVO PROIZVOĐAČA BAZE PODATAKA (EUROPSKO PRAVO)
Neovlašteno otkrivanje trećoj strani i mijenjanje programa automatskog prevođenja
(Čl. 235. i 238. Ugovora o Europskoj zajednici - konsolidirana verzija, OJ C 321 E/1).
Otvori odluku

ŽIG ZAJEDNICE (EUROPSKO PRAVO)
Registriranje lego kockice kao zaštićenog znaka Zajednice
(Čl. 7(1)(e)(ii) Uredbe Vijeća (EC) broj 40/94, od 20. prosinca 1993. o zaštićenom znaku Zajednice - OJ 1994 L 11).
Otvori odluku

EUROPSKA PRIJAVA PATENTA I EUROPSKI PATENT (EUROPSKO PRAVO)
Pozivanje na Europski patent - genetski modificirana biljka soje
(Čl. 9. Direktive 98/44/EC Europskog parlamenta i Vijeća od 6. srpnja 1998. o pravnoj zaštiti biotehnoloških izuma - OJ 1998 L 213).
Otvori odluku

AUTORSKO PRAVO - PRAVO SLIJEĐENJA - OPĆENITO (EUROPSKO PRAVO)
Sukcesija imovinskih prava autora
(Čl. 6(1) i 8(2) i (3) Direktive 2001/84/EC Europskog parlamenta i Vijeća od 27. rujna 2001. o pravu slijeđenja u korist autora izvornika umjetničkog djela - OJ 2001 L 272).
Otvori odluku

INDUSTRIJSKI DIZAJN - UVJETI I PRAVO NA ZAŠTITU (EUROPSKO PRAVO)
Registriranje zaštićenog trgovinskog znaka
(Čl. 7(1)(c) i 51(1) Uredbe Vijeća (EC) broj 40/94 od 20. prosinca 1993. i 207/2009 od 26. veljače 2009. o zaštićenom znaku Unije - OJ 1994 L 11).
Otvori odluku

INDUSTRIJSKI DIZAJN - UVJETI I PRAVO NA ZAŠTITU
Registracija uskličnika kao zaštićenog znaka
(Čl. 7(1)(b) i 7(1)(c) Uredbe Vijeća (EC) broj 40/94 od 20. prosinca 1993. i 207/2009 od 26. veljače 2009. o zaštitnom znaku Unije).
Otvori odluku

POJAM I SADRŽAJ OZNAKE ZEMLJOPISNOG PODRIJETLA (EUROPSKO PRAVO)
Važenje i mogućnost uporabe ranije postojećih zaštitnih znakova trećih stranaka
(Čl. 1(1), 2(29), 3, 13(1) i (3) i 17 Uredbe Vijeća (EEC) broj 2081(92) o zaštiti zemljopisnih odrednica i mjesta podrijetla poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (OJ 1992 L 208) i čl. 3(1)(c) i (g) i čl. 12. Prve direktive Vijeća1989/104/EEC od 21. prosinca 1988. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na zaštitne znakove).
Otvori odluku

INDUSTRIJSKI DIZAJN - UVJETI I PRAVO NA ZAŠTITU
Razlikovanje proizvoda od pravila i običaja sektora kao uvjet za registraciju zaštitnog znaka Zajednice
(Čl. 7(1)(b), 7(2) i 51(2) Uredbe Vijeća (EC) broj 40/94 od 20. prosinca 1993. i 207/2009 od 26. veljače 2009. o zaštitnom znaku Unije).
Otvori odluku

AUTORSKO DJELO - ZBIRKE I BAZE PODATAKA (EUROPSKO PRAVO)
Zaštita datoteka - koncept "ekstrakcije" sadržaja datoteke
(Čl. 7(2) Direktive 96/9/EC Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 1996. o pravnoj zaštiti datoteka, OJ 1996 L 77).
Otvori odluku