OBITELJSKO PRAVO - BRAK - SKLAPANJE BRAKA (EUROPSKO PRAVO)
Pravo na izbor partnera i sklapanje braka
(Čl. 12. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava)
Otvori odluku

OBITELJSKO PRAVO - O SUSRETIMA I DRUŽENJU DJETETA S RODITELJEM (EUROPSKO PRAVO)
Kontakti oca s djetetom
(Čl. 8. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

OBITELJSKO PRAVO - ZAŠTITA OD NASILJA U OBITELJI (EUROPSKO PRAVO)
Zabrana diskriminacije
(Čl. 3. i čl. 14. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

OBITELJSKO PRAVO – POSTUPAK PRED SUDOM - OVRHA RADI PREDAJE DJETETA RODITELJU S KOJIM ĆE DIJETE ŽIVJETI (EUROPSKO PRAVO)
Dužnosti nadležnih tijela pri provođenju ovrhe radi predaje djeteta
(Čl. 8. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

OBITELJSKO PRAVO - OSPORAVANJE MAJČINSTVA I OČINSTVA (EUROPSKO PRAVO)
Odbijanje priznanja roditeljske veze kod surogat aranžmana koji je protivan propisima države nastanjenja
(Čl. 8. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

OBITELJSKO PRAVO - O SUSRETIMA I DRUŽENJU RODITELJA S DJETETOM (EUROPSKO PRAVO)
Ostvarivanje kontakata oca s djetetom u okolnostima kad majka ne želi surađivati te dijete ima negativan stav prema ocu
(Čl. 8. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

OBITELJSKO PRAVO - PRAVO NA TUŽBU RADI UTVRĐENJA POSTOJANJA ODNOSNO NEPOSTOJANJA BRAKA (EUROPSKO PRAVO)
Pokretanje postupka za poništenje braka od strane treće osobe
(Čl. 1. st. 1. toč. (a) i čl. 3. st. 1. toč. (a) pete i šeste alineje Uredbe Vijeća (EZ) br. 2201/2003 od 27. studenoga 2003. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u bračnim sporovima i u stvarima povezanim s roditeljskom odgovornošću, kojom se stavlja izvan snage Uredba (EZ) br. 1347/2000 - SL 2003., L 338).
Otvori odluku

IMOVINSKI ODNOSI RODITELJA I DJECE - IMOVINA MALOLJETNOG DJETETA - OTUĐENJE IMOVINE MALOLJETNOG DJETETA (EUROPSKO PRAVO)
Najbolji interes djeteta u imovinskim stvarima
(Čl. 1. Protokola br. 1 uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst, 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

OBITELJSKO PRAVO - O SUSRETIMA I DRUŽENJU RODITELJA S DJETETOM (EUROPSKO PRAVO)
Kontakti oca s djetetom
(Čl. 8. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

OBITELJSKO PRAVO - POSTUPAK RADI RJEŠAVANJA PITANJA S KOJIM ĆE RODITELJEM DIJETE ŽIVJETI I O RODITELJSKOJ SKRBI (EUROPSKO PRAVO)
Nepoštovanje želje djeteta oko toga s kojim roditeljem želi živjeti
(Čl. 3. i 8. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

OBITELJSKO PRAVO - ODGOVORNOSTI, DUŽNOSTI I PRAVA RODITELJA (EUROPSKO PRAVO)
Prebivalište djeteta
(Čl. 8. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99 te čl. 13. Konvencije o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece, potpisane u Hagu (Haška konvencija) -"Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 4/94).
Otvori odluku

OBITELJSKO PRAVO - PRIZNANJE MAJČINSTVA I OČINSTVA (EUROPSKO PRAVO)
Priznanje roditeljske veze kod surogat aranžmana
(Čl. 8. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99).
Otvori odluku

ODNOSI RODITELJA I DJECE - ZAŠTITA PRAVA I DOBROBITI DJETETA (EUROPSKO PRAVO)
Interes djeteta
(Čl. 8. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

POSVOJENJE - PRETPOSTAVKE ZA ZASNIVANJE POSVOJENJA (EUROPSKO PRAVO)
Posvojenje od strane partnera istog spola
(Čl. 14. u vezi s čl. 8. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda Vijeća Europe - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst, 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

POSVOJENJE - POSTUPAK ZA POSVOJENJE (EUROPSKO PRAVO)
Povreda prava na obiteljski život
(Čl. 8. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst, 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

IZVANPARNIČNI POSTUPCI - POSTUPAK ZA LIŠENJE POSLOVNE SPOSOBNOSTI - ODLUKA SUDA (EUROPSKO PRAVO)
Oduzimanje poslovne sposobnosti - miješanje u privatni život - pravično suđenje
(Čl. 6. i 8. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda Vijeća Europe - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99).
Otvori odluku

NAČELA OBITELJSKOG PRAVA (EUROPSKO PRAVO)
Pravo na poštovanje obiteljskog života - izvantjelesna oplodnja
(Čl. 8. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda Vijeća Europe - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99).
Otvori odluku

ZAŠTITA PRAVA I DOBROBITI DJETETA - ODLUKE SUDA (EUROPSKO PRAVO)
Pravo biološkog oca na kontakte i informiranje o djetetu
(Čl. 8. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda Vijeća Europe - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99).
Otvori odluku

OBITELJSKO PRAVO - PRIZNANJE OČINSTVA (EUROPSKO PRAVO)
Registriranje očinstva osobe lišene poslovne sposobnosti
(Čl. 8. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda Vijeća Europe - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99).
Otvori odluku

ZAŠTITA OD NASILJA U OBITELJI (EUROPSKO PRAVO)
Neadekvatno provođenje mjera zaštite od nasilja u obitelji
(Čl. 8. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda Vijeća Europe - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst, 8/99 i 14/02).
Otvori odluku

ISTOSPOLNE ZAJEDNICE - OPĆENITO (EUROPSKO PRAVO)
Pravo na brak homoseksualnih partnera
(Čl. 12. i 14. u vezi s čl. 8. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda Vijeća Europe - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99 i 8/99).
Otvori odluku

POSTUPAK ZA POSVOJENJE
Povreda prava na obiteljski život - nerazmatranje udomiteljeva zahtjeva za posvojenje
(Čl. 8. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda Vijeća Europe - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99 i 8/99).
Otvori odluku

IMOVINSKI ODNOSI IZVANBRAČNIH DRUGOVA (EUROPSKO PRAVO)
Preuzimanje stana od strane homoseksualnog partnera
(Čl. 8. i 14. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda Vijeća Europe - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99 i 8/99).
Otvori odluku

PRAVO RODITELJA DA OBRAZUJU SVOJU DJECU U SKLADU S NJIHOVIM UVJERENJIMA - SLOBODA VJEROISPOVIJEDI (EUROPSKO PRAVO)
Isticanje vjerskih simbola u učionicama
(Čl. 2. Protokola 1 Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda Vijeća Europe - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99 i 8/99).
Otvori odluku

OBITELJSKO PRAVO - POSTUPAK ZA POSVOJENJE
Usvajanje djeteta majke lišene poslovne sposobnosti - neuključivanje u postupak usvajanja
(Čl. 6. st. 1., čl. 8. i 13. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99 i 8/99).
Otvori odluku