EUROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA
Uskraćivanje pristupa azilu
(Čl. 3. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava)
Otvori odluku

EUROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA
(Ne)odgovornost države ako podnositeljica nije upozorila nadležna tijela da postoji opasnost za njezin život
(Čl. 2. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

PRERKŠAJNO PRAVO - PREKRŠAJI PROTIV GOSPODARSTVA I OSTALI PREKRŠAJI - CESTOVNI PRIJEVOZ (EUROPSKO PRAVO)
Tahograf u području cestovnog prijevoza – prekršajna sankcija, jedinstvena ili višestruka povreda
(Čl. 15. stavka 7. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3821/85 od 20. prosinca 1985. o tahografu u cestovnom prometu (SL 1985., L 370, str. 8.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 7., svezak 7., str. 4.), kako je izmijenjena Uredbom (EZ) br. 561/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2006. (SL 2006., L 102, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 6., str. 167. i ispravak SL 2016., L 195, str. 83.).
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO - KAZNENA DJELA PROTIV BRAKA, OBITELJI I DJECE (EUROPSKO PRAVO)
Kazneno djelo koje se posebno odnosi na međunarodnu otmicu maloljetnika
(Čl. 21. UFEU-a kao i Direktive 2004/38/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o pravu građana Unije i članova njihovih obitelji slobodno se kretati i boraviti na državnom području država članica, o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 1612/68 i stavlja[n]ju izvan snage direktiva 64/221/EEZ, 68/360/EEZ, 72/194/EEZ, 73/148/EEZ, 75/34/EEZ, 75/35/EEZ, 90/364/EEZ, 90/365/EEZ i 93/96/EEZ (SL 2004., L 158, str. 77.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 2., str. 42. i ispravak SL 2016., L 87, str. 36.).
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO - EUROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA
Preventivno pravno sredstvo
(Čl. 13. i čl. 6. st. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

EUROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA
Nemar podnositelja o saznanju pravnih lijekova
(Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava)
Otvori odluku

EUROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA
Pružanje odgovarajuće zdravstvene skrbi zatvorenicima
(Čl. 3. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO - MEĐUNARODNA PRAVNA POMOĆ U KAZNENIM STVARIMA - BRANITELJ U POSTUPKU– (EUROPSKO PRAVO)
Pravo na pristup odvjetniku
(Čl. 3. st. 2. Direktive 2013/48/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2013. o pravu na pristup odvjetniku u kaznenom postupku i u postupku na temelju europskog uhidbenog naloga te o pravu na obavješćivanje treće strane u slučaju oduzimanja slobode i na komunikaciju s trećim osobama i konzularnim tijelima (SL 2013., L 294., str. 1.) i čl. 47. Povelje Europske unije o temeljnim pravima – SL 2016., C/202/02)
Otvori odluku

EUROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA (EUROPSKO PRAVO)
Uvjeti prijevoza na ročišta
Čl. 3. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava)
Otvori odluku

ODLUKE I PRESUDE EUROPSKIH SUDOVA
Uskraćivanje pravne pomoći i povreda načela jednakosti oružja
(Čl. 6. st. 1. i 3. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava)
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK - PRAVOSUDNA SURADNJA U KAZNENIM STVARIMA S DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE - EUROPSKI UHIDBENI NALOG (EUROPSKO PRAVO)
Pretpostavke za ukidanje provjere dvostruke kažnjivosti djela
(Članak 2. stavak 2. Okvirne odluke Vijeća 2002/584/PUP od 13. lipnja 2002. o Europskom uhidbenom nalogu i postupcima predaje između država članica)
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO - OBVEZNO LIJEČENJE OD OVISNOSTI (EUROPSKO PRAVO)
Neadekvatno liječenje zatvorenika
(Čl. 3. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava)
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO - KAZNE I KAŽNJAVANJE - ZAMJENA NENAPLAĆENE NOVČANE KAZNE (EUROPSKO PRAVO)
Miješanje u pravo na slobodu izražavanja
(Čl. 10 Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

ODLUKE I PRESUDE EUROPSKIH SUDOVA - EUROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA
Dokazi
(Čl. 3. Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO I KAZNENI POSTUPAK - PRAVOSUDNA SURADNJA U KAZNENIM STVARIMA SA DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE - EUROPSKI UHIDBENI NALOG (EUROPSKO PRAVO)
Europski uhidbeni nalog koji je izdalo državno odvjetništvo države članice radi izvršenja kazne
(Okvirna odluku Vijeća 2002/584/PUP od 13. lipnja 2002. o Europskom uhidbenom nalogu i postupcima predaje između država članica, kako je izmijenjena Okvirnom odlukom Vijeća 2009/299/PUP od 26. veljače 2009)
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO I KAZNENI POSTUPAK - POSEBNI POSTUPCI - POSTUPAK ZA ODUZIMANJE PREDMETA I IMOVINSKE KORISTI - ODUZIMANJE IMOVINSKE KORISTI (EUROPSKO PRAVO)
Pravična ravnoteža
Čl. 1. Protokola br. 1. Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava)
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK - PRETHODNI KAZNENI POSTUPAK – ISTRAGA (EUROPSKO PRAVO)
Kriterij za učinkovitu istragu
(Čl. 2. Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava)
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO - SVRHA ODGOJNIH MJERA I MALOLJETNIČKOG ZATVORA (EUROPSKO PRAVO)
Smještaj u instituciju pod državnom nadležnošću
(Čl. 3. i čl. 5. st. 1. i čl. 6. stavak 1. i 3. Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava)
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO I KAZNENI POSTUPAK - KAZNE I KAŽNJAVANJE - KAZNA ZATVORA (EUROPSKO PRAVO)
Procjena o kazni zatvora od strane država članica potpisnica Konvencije
(Čl. 3. Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO - EUROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA
Sloboda izražavanja – povreda
(Čl. 10. Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK - IZDAVANJE KAZNENOG NALOGA (EUROPSKO PRAVO)
Prikupljanje podataka o podnositeljevoj mrežnoj aktivnosti bez sudskog naloga
(Čl. 8. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK - MJERE OSIGURANJA NAZOČNOSTI OKRIVLJENIKA I DRUGE MJERE - ISTRAŽNI ZATVOR (EUROPSKO PRAVO)
Zadržavanje optuženika u istražnom zatvoru
(Čl. 6. Direktive (EU) 2016/343 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o jačanju određenih vidova pretpostavke nedužnosti i prava sudjelovati na raspravi u kaznenom postupku (SL 2016., L 65, str. 1.) te čl. 6. i 47. Povelje Europske unije o temeljnim pravima).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK - PRAVA OKRIVLJENIKA (EUROPSKO PRAVO)
Pravo na pristup sudu
(Čl. 6. st. 1. i 3. (b) i (c) Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK - SLUŽENJE SVOJIM JEZIKOM U POSTUPKU (EUROPSKO PRAVO)
Korištenje jezika okrivljenika u kaznenom postupku
(Čl. 6. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

EUROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA (EUROPSKO PRAVO)
Ekshumacija posmrtnih ostataka
(Čl. 8. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK - POSTUPAK PO PRAVNIM LIJEKOVIMA - OBNOVA KAZNENOG POSTUPKA (EUROPSKO PRAVO)
Ponavljanje postupka
(Čl. 6. i čl 46. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava)
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK - PRETHODNI POSTUPAK - DOKAZNE RADNJE - ISPITIVANJE SVJEDOKA - OSOBE OSLOBOĐENE OBVEZE SVJEDOČENJA
"Spontani iskaz"
Čl. 6. st. 1. i 3. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava)
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK – PRITVOR (EUROPSKO PRAVO)
Postupanje sa osobama u pritvoru s obzirom na dob
(Čl. 2. i čl. 3. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK – NEUBROJIVOST (EUROPSKO PRAVO)
Pravo na djelotvoran pravni lijek – neubrojiva osoba
(Čl. 8. stavka 2. Direktive 2012/13/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2012. o pravu na informiranje u kaznenom postupku (SL 2012., L 142, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 15., str. 48.), članka 12. Direktive 2013/48/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2013. o pravu na pristup odvjetniku u kaznenom postupku i u postupku na temelju europskog uhidbenog naloga te o pravu na obavješćivanje treće strane u slučaju oduzimanja slobode i na komunikaciju s trećim osobama i konzularnim tijelima (SL 2013., L 294, str. 1.), čl. 3. Direktive (EU) 2016/343 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o jačanju određenih vidova pretpostavke nedužnosti i prava sudjelovati na raspravi u kaznenom postupku (SL 2016., L 65, str. 1.) kao i članka 6., članka 21. stavka 1. i članka 47. Povelje Europske unije o temeljnim pravima.
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK - ZASTARA KAZNENOG PROGONA (EUROPSKO PRAVO)
Povreda presumpcije nevinosti – zastara kaznenog progona
(Čl. 6. st. 2. Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava)
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK - PODIZANJE, SADRŽAJ I PREDAJA OPTUŽNICE (EUROPSKO PRAVO)
Razlika u slučaju izmjene činjenica na kojima se temelji optužnica
(Članak 6. stavak 4. Direktive 2012/13/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2012. o pravu na informiranje u kaznenom postupku (SL 2012., L 142, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 15., str. 48.) i članak 48. Povelje Europske unije o temeljnim pravima).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK - PRETHODNI POSTUPAK - ISTRAGA - DOKAZNE RADNJE - PRETRAGA DOMA I DRUGIH PROSTORIJA (EUROPSKO PRAVO)
Test razmjernosti
(Čl. 8. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava)
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK - PRETHODNI POSTUPAK – ISTRAGA (EUROPSKO PRAVO)
Obveza pravodobnog provođenja istrage
(Čl. 3. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO I KAZNENI POSTUPAK - SIGURNOSNE MJERE - OBVEZNO PSIHIJATRIJSKO LIJEČENJE (EUROPSKO PRAVO)
Ispitivanje zakonitosti – smještaj u psihijatrijskoj ustanovi
(Čl. 5. st. 4. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO I KAZNENI POSTUPAK - KAZNE I KAŽNJAVANJE - KAZNA ZATVORA (EUROPSKO PRAVO)
Slobodna procjena o pitanjima kaznene politike – razlika u postupanju zbog dobi ili spola
(Čl. 5. u vezi s čl. 14.Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava)
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO I KAZNENI POSTUPAK - KAZNE I KAŽNJAVANJE - SIGURNOSNE MJERE (EUROPSKO PRAVO)
Isključenje primjene načela retroaktivnosti
(Čl. 7. st. 1. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO - EUROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA (EUROPSKO PRAVO)
Nečovječno i ponižavajuće postupanje policijskih službenika
(Čl. 3. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK - EUROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA (EUROPSKO PRAVO)
Pravo na neovisni i nepristrani sud
(Čl. 6. st. 1. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO - EUROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA (EUROPSKO PRAVO)
Ograničavanje slobode izražavanja radi očuvanja vjerskog mira
(Čl. 9 i 10. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO I KAZNENI POSTUPAK - PRAVOSUDNA SURADNJA U KAZNENIM STVARIMA SA DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE - ODLUKA O ODUZIMANJU IMOVINE ILI PREDMETA (EUROPSKO PRAVO)
Pravo izvršenja - supletorna kazna zatvora
(Čl. 12., st. 1. i 4. Okvirne odluke Vijeća 2006/783/PUP od 6. listopada 2006. o primjeni načela međusobnog priznavanja naloga za oduzimanje (SL 2006., L 328, str. 59., SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 7., str. 54.).
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO - EUROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA (EUROPSKO PRAVO)
Zahtjev učinkovitosti i zlouporaba unakrsnog ispitivanja
(Čl. 3 i 8. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

ODLUKE I PRESUDE EUROPSKIH SUDOVA - EUROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA
Obveza države pružanja zaštite pojedincu i kazna izrečena zbog povrede tajnosti istrage
(Čl. 10. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

ODLUKE I PRESUDE EUROPSKIH SUDOVA - EUROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA
Ne bis in idem- čin terorizma
(Čl. 4. Protokola br. 7 uz Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK - KAZNENA PRIJAVA (EUROPSKO PRAVO)
Kaznena prijava - rasizam i nasilje
(Čl. 3. i 14. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK - MJERE OSIGURANJA NAZOČNOSTI OKRIVLJENIKA I DRUGE MJERE - ISTRAŽNI ZATVOR (EUROPSKO PRAVO)
Postupak ispitivanja zakonitosti mjere određivanja istražnog zatvora
(Čl. 3., čl. 4. st. 1. i čl. 10. Direktive (EU) 2016/343 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o jačanju određenih vidova pretpostavke nedužnosti i prava sudjelovati na raspravi u kaznenom postupku - SL 2016., L 65, str. 1. te čl. 47. i 48. Povelje o temeljnim pravima Europske unije - SL L 2010/C 83/389).
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO - KAZNA ZATVORA (EUROPSKO PRAVO)
Doživotna zatvorska kazna bez pomilovanja
(Čl. 3. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK - BITNE POVREDE ODREDABA KAZNENOG POSTUPKA - APSOLUTNO BITNE POVREDE (EUROPSKO PRAVO)
Načelo ne bis in idem
(Čl. 4. Protokola br. 7 uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK - OKRIVLJENIK I BRANITELJ - PRAVA OKRIVLJENIKA (EUROPSKO PRAVO)
Pravo na branitelja i konzultacije
(Čl. 6. st. 1. i 3. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK - IZVANREDNI PRAVNI LIJEKOVI - OBNOVA KAZNENOG POSTUPKA - RAZLOZI ZA OBNOVU (EUROPSKO PRAVO)
Ponavljanje postupka
(Čl. 6.1 i 46. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

ODLUKE I PRESUDE EUROPSKIH SUDOVA - EUROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA
Nadzor bankovnog računa odvjetnika - izvidi koje provodi državni odvjetnik
(Čl. 8. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst, 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

ODLUKE I PRESUDE EUROPSKIH SUDOVA - EUROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA
Provedba i istraga antiterorističke operacije - kaznena djela protiv života i tijela
(Čl. 2. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst, 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

ODLUKE I PRESUDE EUROPSKIH SUDOVA - SUD PRAVDE U LUXEMBOURGU
Izvršenje presude osobi kojoj je izrečena kazna zatvora - smanjenje kazne kod transfera osobe
(Čl. 17. st. 1. i 2. Okvirne odluke Vijeća 2008/909/PUP od 27. studenoga 2008. o primjeni načela uzajamnog priznavanja presuda u kaznenim predmetima kojima se izriču kazne zatvora ili mjere koje uključuju oduzimanje slobode s ciljem njihova izvršenja u Europskoj uniji - SL 2008., L 327).
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO - ODLUKE I PRESUDE EUROPSKIH SUDOVA - EUROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA
Zlostavljanje maloljetnog zatvorenika
(Čl. 3. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst, 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO - ODLUKE I PRESUDE EUROPSKIH SUDOVA - EUROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA
Zamjenska terapija zatvorenika ovisnika
(Čl. 3. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst, 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

PRAVOSUDNA SURADNJA U KAZNENIM STVARIMA S DRŽAVAMA ČLANICAMA EU - EUROPSKI UHIDBENI NALOG - SUD PRAVDE U LUXEMBOURGU
Ne bis in idem
(Čl. 54. i 55. Konvencije o provedbi Schengenskog sporazuma od 14. lipnja 1985. između vlada država Gospodarske unije Beneluksa, Savezne Republike Njemačke i Francuske Republike o postupnom ukidanju kontrola na zajedničkim granicama, koja je potpisana u Schengenu (Luksemburg) 19. lipnja 1990. i stupila na snagu 26. ožujka 1995. - SL 2000., L 239 (CISA) te čl. 50. Povelje o temeljnim pravima Europske unije - SL L 2010/C 83/389).
Otvori odluku

ODLUKE I PRESUDE EUROPSKIH SUDOVA - SUD PRAVDE U LUXEMBOURGU
Europski uhidbeni nalog i uvjeti lišenja slobode
(Čl. 1. st. 3. i 5. i čl. 6. toč. 1. Okvirne odluke Vijeća 2002/584/PUP od 13. lipnja 2002. o Europskom uhidbenom nalogu i postupcima predaje između država članica - SL L 190, kako je izmijenjena Okvirnom odlukom Vijeća 2009/299/PUP od 26. veljače 2009. - SL L 81).
Otvori odluku

ODLUKE I PRESUDE EUROPSKIH SUDOVA - EUROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA
Ispitivanje svjedoka na glavnoj raspravi
(Čl. 6.1 i 6.3(d) Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

KAZNE I KAŽNJAVANJE - OPĆENITO (EUROPSKO PRAVO)
Isključenje prava na glasovanje za Europski parlament zbog počinjenja teškog kaznenog djela
(Čl. 39. i 49. Povelje o temeljnim pravima Europske unije - SL L 2010/C 83/389).
Otvori odluku

ODLUKE I PRESUDE EUROPSKIH SUDOVA - SUD PRAVDE U LUXEMBOURGU (EUROPSKO PRAVO)
Zastara kaznenih djela u područja PDV-a - kaznena djela koje štete interesima Unije
(Čl. 101., 107. i 119. Ugovora o funkcioniranju Europske unije - konsolidirana verzija od 9. svibnja 2008. (UFEU) - SL C 115/47 te čl. 158. Direktive Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost - SL L 347).
Otvori odluku

ODLUKE I PRESUDE EUROPSKIH SUDOVA - SUD PRAVDE U LUXEMBOURGU (EUROPSKO PRAVO)
Europski uhidbeni nalog - obveza donošenja odluke o izručenju nakon proteka rokova
(Čl. 15. i 17. Okvirne odluke Vijeća 2002/584/PUP od 13. lipnja 2002. o europskom uhidbenom nalogu i postupcima izručenja između država članica - SL 2002 L 190).
Otvori odluku

ODLUKE I PRESUDE EUROPSKIH SUDOVA - EUROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA
Izvršavanje kazne zatvora - kriteriji za veličinu osobnog prostora u zatvorima
(Čl. 3. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst, 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

ODLUKE I PRESUDE EUROPSKIH SUDOVA - EUROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA
Mjere tajnog praćenja - uporaba tehničkih sredstava za snimanje nejavnih razgovora
(Čl. 8. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst, 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

ODLUKE I PRESUDE EUROPSKIH SUDOVA - EUROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA
Zaštita prava na pošteno suđenje - policijsko navođenje
(Čl. 6.1 Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst, 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

PRESUDE EUROPSKIH SUDOVA - SUD PRAVDE U LUXEMBOURGU
Kaznena djela protiv zdravlja ljudi - pojam lijeka
(Čl. 1. toč. 2. podtoč. (b) Direktive 2001/83/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. studenoga 2001. o zakoniku Zajednice o lijekovima za humanu primjenu - SL L 311).
Otvori odluku

ODLUKE I PRESUDE EUROPSKIH SUDOVA - SUD PRAVDE U LUXEMBOURGU
Ne bis in idem
(Čl. 50. Povelje o temeljnim pravima Europske unije - SL L 2010/C 83/389).
Otvori odluku

ODLUKE I PRESUDE EUROPSKIH SUDOVA - EUROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA
Zlostavljanje djece u obrazovnom sustavu
(Čl. 3. i 13. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda Vijeća Europe - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99).
Otvori odluku

KAZNE I KAŽNJAVANJE - NAČELO RAZMJERNOSTI (EUROPSKO PRAVO)
Težina sankcije u ocjeni razmjernosti
(Čl. 10. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99).
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO - KAZNA ZATVORA (EUROPSKO PRAVO)
Doživotna zatvorska kazna
(Čl. 3. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99).
Otvori odluku

OBVEZNA PRIMJENA BLAŽEG ZAKONA (EUROPSKO PRAVO)
Retroaktivna primjena kaznenih sankcija
(Čl. 7. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99).
Otvori odluku

ODLUKE I PRESUDE EUROPSKIH SUDOVA (SUD EUROPSKE UNIJE)
Europski uhidbeni nalog - poštivanje propisanih rokova za izručenje
(Čl. 27(4) i 28(3)(c) Okvirne odluke Vijeća 2002/584/PUP od 13. lipnja 2002. o europskom uhidbenom nalogu i postupcima izručenja između država članica - OJ 2002 L 190).
Otvori odluku

ODLUKE I PRESUDE EUROPSKIH SUDOVA - EUROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA
Razlozi lišenja slobode
(Čl. 5. i čl. 18. u vezi s čl. 8. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99).
Otvori odluku

ODLUKE I PRESUDE EUROPSKIH SUDOVA - SUD PRAVDE U LUXEMBOURGU
Europski uhidbeni nalog
(Čl. 4a(1) Okvirne odluka Vijeća 2002/584/PUP od 13. lipnja 2002. o europskom uhidbenom nalogu i postupcima predaje između država članica - OJ 2002 L 190 te čl. 53. Povelje o temeljnim pravima Europske unije - 2010/C 83/02).
Otvori odluku

ODLUKE I PRESUDE EUROPSKIH SUDOVA - SUD PRAVDE U LUXEMBOURGU
Europski uhidbeni nalog
(Čl. 4(6) Okvirne odluka Vijeća 2002/584/PUP od 13. lipnja 2002. o europskom uhidbenom nalogu i postupcima predaje između država članica - OJ 2002 L 190 te čl. 18. Ugovora o funkcioniranju Europske unije - konsolidirana verzija od 9. svibnja 2008. - TFEU - OJ C 115/47).
Otvori odluku

ODLUKE I PRESUDE EUROPSKIH SUDOVA - SUD PRAVDE U LUXEMBOURGU
Postupanje protivno mjerama ograničenja usvojenima protiv Islamske Republike Iran
(Čl. 7(3) i (4) Uredbe Vijeća (EZ) broj 423/2007, od 19. travnja 2007. glede mjera ograničenja protiv Irana - OJ 2007 L 103, usvojene na temelju Zajedničkog stajališta 2007/140/CFSP od 27. veljače 2007. glede mjera ograničenja protiv Irana - OJ 2007 L 61).
Otvori odluku

ODLUKE I PRESUDE EUROPSKIH SUDOVA - EUROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA
Povreda prava na pošteno suđenje
(Čl. 6(1) Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda Vijeća Europe - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99).
Otvori odluku

ODLUKE EUROPSKIH SUDOVA U KAZNENIM STVARIMA
Imunitet zastupnika Europskog parlamenta
(Čl. 8. Protokola o privilegijima i imunitetima Europske unije).
Otvori odluku

ODLUKE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U KAZNENIM STVARIMA
Ponižavajuće postupanje - uskrata prava na pravnu pomoć i pošteno suđenje
(Čl. 3. i 6. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda Vijeća Europe - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99).
Otvori odluku

ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U KAZNENIM STVARIMA (EUROPSKO PRAVO)
Istraga ratnih zločina
(Čl. 2. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda Vijeća Europe - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99).
Otvori odluku

ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U KAZNENIM STVARIMA (EUROPSKO PRAVO)
Zaštita prava na suđenje u razumnom roku
(Čl. 6(1) i 13. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99 i 8/99).
Otvori odluku

ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U KAZNENIM STVARIMA
Prava zatvorenika - nepružanje odgovarajuće skrbi bolesnom zatvoreniku
(Čl. 3. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda Vijeća Europe - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99).
Otvori odluku

ODLUKE I PRESUDE EUROPSKIH SUDOVA U KAZNENIM STVARIMA
Europski uhidbeni nalog
(Čl. 12. Ugovora o Europskoj zajednici - OJ C 321 E/1, čl. 4(6) Okvirne odluke Vijeća 2002/584/JHA, od 13. lipnja 2002. o europskom uhidbenom nalogu i postupcima izručenja između država članica - OJ 2002 L 190).
Otvori odluku

ODLUKE I PRESUDE EUROPSKIH SUDOVA U KAZNENIM STVARIMA
Ograničenja prava okrivljenika na slobodu tijekom kaznenog postupka - preprodaja droge
(Čl. 5. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda Vijeća Europe - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99 i 8/99).
Otvori odluku

ODLUKE I PRESUDE EUROPSKIH SUDOVA U KAZNENIM STVARIMA
Nullum crimen, nulla poena sine lege
(Čl. 7. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda Vijeća Europe - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99 i 8/99).
Otvori odluku

ODLUKE I PRESUDE EUROPSKIH SUDOVA U KAZNENIM STVARIMA
Zastara kaznenog progona u slučaju zlostavljanja - povreda čl. 3. Konvencije
(Čl. 3. i 14. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda Vijeća Europe - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99 i 8/99).
Otvori odluku

ODLUKE I PRESUDE EUROPSKIH SUDOVA U KAZNENIM STVARIMA
Obiteljsko nasilje - zabrana diskriminacije
(Čl. 2., 3. i 14. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda Vijeća Europe - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99 i 8/99).
Otvori odluku

ODLUKE I PRESUDE EUROPSKIH SUDOVA U KAZNENIM STVARIMA
Onemogućavanje pristupa odvjetniku - pravo na pravično suđenje
(Čl. 6. st. 1. i 3. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda Vijeća Europe - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99 i 8/99).
Otvori odluku

ODLUKE I PRESUDE EUROPSKIH SUDOVA U KAZNENIM STVARIMA
Europski uhidbeni nalog
(Čl. 27. st. 2. i 3. Okvirne odluke Vijeća 2002/584/JHA, od 13. lipnja 2002. o europskom uhidbenom nalogu i postupcima izručenja između država stranaka - OJ 2002 L 190).
Otvori odluku

ODLUKE I PRESUDE EUROPSKIH SUDOVA U KAZNENIM STVARIMA
Policijska i sudska suradnja u kaznenim stvarima - načelo ne bis in idem
(Čl. 54. Konvencije za provedbu Schengenskog ugovora (CISA) o postupnom ukidanju provjera na zajedničkim granicama - OJ 200 l 239).
Otvori odluku