PROPUST DRŽAVE DA ISPUNI OBVEZU - EUROPSKO PRAVO
Osnovne funkcije prometne infrastrukture
(Čl. 6(3) i Dodatak II. Direktive 91/440/EEZ od 29. srpnja 1991. o razvoju željeznica Zajednice - OJ 1991 L237 te čl. 14(2) Direktive 2001/14 o raspodjeli kapaciteta željezničke infrastrukture i ubiranju pristojbi za uporabu željezničke infrastrukture i sigurnosnim potvrdama - OJ 2001 L 75).
Otvori odluku

GOSPODARSKA I MONETARNA POLITIKA EUROPSKE UNIJE (EUROPSKO PRAVO)
Europski stabilizacijski mehanizam
(Čl. 136. Ugovora o funkcioniranju Europske unije - OJ C 115/47 - Odluka Europskog vijeća 2011/199/EU od 25. ožujka 2011. kojom se mijenja čl. 136 Ugovora o funkcioniranju Europske unije u odnosu na stabilizacijski mehanizam država članica čija je valuta euro - OJ 2011 L 91).
Otvori odluku

ZAŠTITA INTERNETSKE DOMENE UNIJE (EUROPSKO PRAVO)
Kriteriji za opozivanje imena domene
(Čl. 21. Regulative (EC) broj 874/2004 od 24. travnja 2004. koja uspostavlja pravila javne politike glede provedbe i funkcioniranja .eu domene vrhunske razine i načela za njenu registraciju - OJ 2004 L 162).
Otvori odluku

OGRANIČENJE SLOBODNOG KRETANJA KAPITALA (EUROPSKO PRAVO)
Udio države u dionicama Telekoma
(Čl. 43., 56. i 226. Ugovora o Europskoj zajednici - Ugovor o ustanovljenju Europske zajednice - konsolidirana verzija, OJ C 321 E/1).
Otvori odluku