Pravni portal ingbiro.com
Vaš osobni pravni savjetnik

Više

Najpouzdanija baza propisa
Mi pratimo zakonodavstvo već 60 godina

Više

Jedinstvena baza sudske prakse
Izabrala stručna redakcija sudaca VSRH

Više

Više od 4000 stručnih i znanstvenih članaka
Odgovori na aktualna i vječna pravna pitanja

Više

Posebna ponuda: Uštedite 750 kn!
ingbiro.com 0-24 / 365 dana / 9 kn dnevno

Pretplatite se

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   
 Ingbiro.com - Pravni portal Inženjerskog biroa d.d.

 

   
  ib logo  
 
Newsletter / Godina VII. / Svibanj 2019. / Broj 5
 
 
Poveznice na EOJN i
e-Oglasnu ploču na našem portalu
 
 
 
propisi

Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma
(Narodne novine, br. 40/19)

Zakon o turističkoj pristojbi
(Narodne novine, br. 52/19)

Pravilnik o obračunavanju i plaćanju naknade za zaštitu voda
(Narodne novine, br. 48/19)

Zakon o Pravosudnoj akademiji
(Narodne novine, br. 52/19)

Pravilnik o provedbi Općeg poreznog zakona
(Narodne novine, br. 45/19)

Pregled svih propisa objavljenih u Narodnim novinama tekućeg mjeseca možete pogledati ovdje.


Nasljednik dužnika, od kojeg je njegov vjerovnik naplatio tražbinu utvrđenu ovršnom ispravom (sudskom presudom) u sudskom postupku ovrhe, ne može tražiti povrat iznosa koji prelazi vrijednost naslijeđene imovine kada je već u vrijeme pokretanja postupka ovrhe znao za vrijednost naslijeđene imovine. a time i do kojeg iznosa odgovara za dugove ostavitelja odnosno preko kojeg iznosa nije dužan platiti tražbinu vjerovnika, a takav prigovor nije isticao do ovršne naplate duga. (Vidi odluku)
Županijski sud u Bjelovaru, Gž-624/18-2, od 30. I. 2019.

Ugovorna zabrana natjecanja radnika s poslodavcem ne obvezuje radnika koji radi u inozemstvu gdje ne konkurira svom (bivšem) poslodavcu jer bi se time nerazmjerno ograničilo pravo na rad i napredovanje. (Vidi odluku)
Županijski sud u Splitu, Gž R-1313/16, od 24. VIII. 2017.

Kada je pojedinac lišen slobode ili je općenito govoreći suočen s policijskim službenicima, svako pribjegavanje fizičkoj sili koje nije nužno ugrožava ljudsko dostojanstvo te načelno predstavlja povredu prava zajamčenih čl. 3. Konvencije.
U slučajevima zlostavljanja, promptna reakcija istražnih tijela ključna je za održavanje povjerenja u nadležne vlasti te za sprječavanje njihova nezakonitog ponašanja. (Vidi odluku)
Europski sud za ljudska prava, u predmetu Bouyd protiv Belgije, zahtjev br. 23380/09, presuda Velikog vijeća od 28. IX. 2015.

Pregled zadnjih sudskih odluka možete pogledati ovdje.

sudska praksa

e-hpr

Posebni zastarni rokovi za naknadu štete po Zakonu o obveznim odnosima

Damir Jelušić

Autor u članku analizira složene odredbe Zakona o obveznim odnosima koje se odnose na zastaru zahtjeva  za naknadu štete. U članku su podrobno obrazložene zakonske odredbe uz navođenje opsežne sudske prakse hrvatskih sudova. Ovaj rad predstavlja vrlo kvalitetnu osnovu za izučavanje ove materije te primjenu navedenih zakonskih odredaba u praksi.

Sadržaj zadnjeg broja možete vidjeti ovdje.

ib logo

SAVJETOVANJA

ib usavršavanje

27. tradicionalno savjetovanje
EKONOMSKA POLITIKA HRVATSKE U 2020.

6. do 8. studenoga 2019.
Grand Hotel Adriatic
Opatija


KNJIGE

ib logo

::: NARUČITE:::

SVA IZDANJA HRVATSKE PRAVNE REVIJE IZ 2018. GODINE PO 50% SNIŽENOJ CIJENI!

Izdanje: 2018.
6 brojeva
Cijena: 865,00 kn + 13% PDV
Nova cijena: 432,50 kn + 13% PDV

ib logo

::: NARUČITE:::

RADNI ODNOSI –
AKTUALNOSTI U 2018. GODINI

ožujak 2018.
Cijena: 200,00 kn
Nova cijena: 100,00 kn

 

ib logo

::: NARUČITE:::

ZAKON O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA I ZAKON O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA - 1997. - 2017. hrvatsko stvarno pravo de lege lata
i de lege ferenda

prosinac 2017.
Cijena: 250,00 kn
Nova cijena: 110,00 kn

ib logo

::: NARUČITE:::

UGOVOR O OSIGURANJU –
KOMENTAR ODREDABA ZAKONA O OBVEZNIM ODNOSIMA

prosinac 2017.
Cijena: 250,00 kn
Nova cijena: 150,00 kn

 

Pretplatite se
 
podnozje
 
 

Inženjerski biro d.d. • Heinzelova 4a • 10000 Zagreb
www.ingbiro.hrwww.ingbiro.comingbiro@ingbiro.hr
tel. +385 1 46 00 888 • faks +385 1 46 00 875

Dodajte newsletter@ingbiro.hr u svoj adresar kako bi naš Newsletter i nadalje mogao sigurno dolaziti na Vašu adresu.
Ako nas želite preporučiti prijateljima ili poznanicima, jednostavno proslijedite ovaj Newsletter dalje.

Ako želite odjaviti Newsletter, kliknite ovdje.

 

 

 

 

 
twitter facebook linkedin youtube
propisi

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima
(Narodne novine,  br. 40/19)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru
(Narodne novine, br. 40/19)

Zakon o vinu
(Narodne novine, br. 32/19)

Zakon o gradnji
(Narodne novine, br. 39/19)

Pravilnik o žigu
(Narodne novine, br. 38/19)

Pregled svih propisa objavljenih u Narodnim novinama tekućeg mjeseca možete pogledati ovdje.


Zastara naknade štete za izvršena ulaganja u poslovni prostor počinje teći od dana kada je zakupoprimac napustio posjed poslovnog prostora. (Vidi odluku)
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev x 1032/2016-2, od 30. X. 2018.

Odbijanje zahtjeva za izdavanje putovnice podnositelju na neograničeno vrijeme i bez uzimanja u obzir individualne situacije podnositelja ne može se smatrati nužnim u demokratskom društvu te takva odluka predstavlja miješanje u njegovo pravo na slobodu kretanja. (Vidi odluku)
Europski sud za ljudska prava u predmetu Battista protiv Italije, zahtjev br. 43978/09, od 2. XII. 2014.

Ostvarena je apsolutno bitna povreda odredaba kaznenog postupka - rješenje nema razloga o odlučnim činjenicama - kad je sud dopustio obnovu kaznenog postupka na temelju konačne presude ESLJP-a, a nije obrazloženo je li povreda iz te odluke utjecala na ishod postupka i može li se povreda ili njezina posljedica ispraviti u obnovljenom postupku. (Vidi odluku)
Vrhovni sud Republike Hrvatske, I Kž-Us-164/2017-4, od 6. VI. 2018.

Pregled zadnjih sudskih odluka možete pogledati ovdje.

sudska praksa

e-hpr

Donesen Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (tzv. zviždača)

Alan Vajda

Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti stupa na snagu 1. srpnja 2019. i donosi niz novosti za poslodavce koji se s njim moraju uskladiti. Autor u članku iznosi najvažnije odredbe spomenutog propisa te daje zanimljivu usporedbu s drugim državama istočne i zapadne Europe. Stoga ovaj članak predstavlja ishodišnu točku u pripremi poslodavaca za usklađivanje sa Zakonom o zaštiti prijavitelja nepravilnosti.

Sadržaj zadnjeg broja možete vidjeti ovdje.

ib logo

SAVJETOVANJA

ib usavršavanje

Program usavršavanja iz područja javne nabave
PLAN NABAVE, REGISTAR UGOVORA I NOVINE U EOJN, IZRADA OPĆEG AKTA
I JEDNOSTAVNA NABAVA U PRAKSI

7. svibnja 2019. (utorak)
Inženjerski biro d.d.
Heinzelova 4a • Zagreb


KNJIGE

ib logo

::: NARUČITE:::

SVA IZDANJA HRVATSKE PRAVNE REVIJE IZ 2018. GODINE PO 50% SNIŽENOJ CIJENI!

Izdanje: 2018.
6 brojeva
Cijena: 865,00 kn + 13% PDV
Nova cijena: 432,50 kn + 13% PDV

ib logo

::: NARUČITE:::

RADNI ODNOSI –
AKTUALNOSTI U 2018. GODINI

ožujak 2018.
Cijena: 200,00 kn
Nova cijena: 100,00 kn

 

ib logo

::: NARUČITE:::

ZAKON O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA I ZAKON O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA - 1997. - 2017. hrvatsko stvarno pravo de lege lata
i de lege ferenda

prosinac 2017.
Cijena: 250,00 kn
Nova cijena: 110,00 kn

ib logo

::: NARUČITE:::

UGOVOR O OSIGURANJU –
KOMENTAR ODREDABA ZAKONA O OBVEZNIM ODNOSIMA

prosinac 2017.
Cijena: 250,00 kn
Nova cijena: 150,00 kn

 

Pretplatite se
 
podnozje
 
 

Inženjerski biro d.d. • Heinzelova 4a • 10000 Zagreb
www.ingbiro.hrwww.ingbiro.comingbiro@ingbiro.hr
tel. +385 1 46 00 888 • faks +385 1 46 00 875

Dodajte newsletter@ingbiro.hr u svoj adresar kako bi naš Newsletter i nadalje mogao sigurno dolaziti na Vašu adresu.
Ako nas želite preporučiti prijateljima ili poznanicima, jednostavno proslijedite ovaj Newsletter dalje.

Ako želite odjaviti Newsletter, kliknite ovdje.

 

 

 

 

 
twitter facebook linkedin youtube

2019. godina

Newsletter broj 4 2019.
Newsletter broj 3 2019.
Newsletter broj 2 2019.
Newsletter broj 1 2019.

2018. godina

Newsletter broj 12 2018.
Newsletter broj 11 2018.
Newsletter broj 10 2018.
Newsletter broj 7/8 2018.
Newsletter broj 6 2018.
Newsletter broj 5 2018.
Newsletter broj 4 2018.
Newsletter broj 3 2018.
Newsletter broj 2 2018.
Newsletter broj 1 2018.

2017. godina

Newsletter broj 12 2017.
Newsletter broj 11 2017.
Newsletter broj 10 2017.
Newsletter broj 9 2017.
Newsletter broj 8 2017.
Newsletter broj 7 2017.
Newsletter broj 6 2017.
Newsletter broj 5 2017.
Newsletter broj 4 2017.
Newsletter broj 3 2017.
Newsletter broj 2 2017.
Newsletter broj 1 2017.

2016. godina

Newsletter broj 12 2016.
Newsletter broj 11 2016.
Newsletter broj 10 2016.
Newsletter broj 9 2016.
Newsletter broj 8 2016.
Newsletter broj 7 2016.
Newsletter broj 6 2016.
Newsletter broj 5 2016.
Newsletter broj 4 2016.
Newsletter broj 3 2016.
Newsletter broj 2 2016.
Newsletter broj 1 2016.

2015. godina

Newsletter broj 12 2015.
Newsletter broj 11 2015.
Newsletter broj 10 2015.
Newsletter broj 9 2015.
Newsletter broj 7/8 2015.
Newsletter broj 6 2015.
Newsletter broj 5 2015.
Newsletter broj 4 2015.
Newsletter broj 3 2015.
Newsletter broj 2 2015.
Newsletter broj 1 2015.

2014. godina

Newsletter broj 12 2014.
Newsletter broj 10/11 2014.
Newsletter broj 9 2014.
Newsletter broj 7/8 2014.
Newsletter broj 6 2014.
Newsletter broj 5 2014.
Newsletter broj 4 2014.
Newsletter broj 3 2014.
Newsletter broj 2 2014.
Newsletter broj 1 2014.

2013. godina

Newsletter broj 11/12 2013.
Newsletter broj 10 2013.
Newsletter broj 9 2013.
Newsletter broj 7/8 2013.
Newsletter broj 6 2013.
Newsletter broj 5 2013.
Newsletter broj 4 2013.
Newsletter broj 3 2013.