Pravni portal ingbiro.com
Vaš osobni pravni savjetnik

Više

Najpouzdanija baza propisa
Mi pratimo zakonodavstvo već 60 godina

Više

Jedinstvena baza sudske prakse
Izabrala stručna redakcija sudaca VSRH

Više

Više od 4000 stručnih i znanstvenih članaka
Odgovori na aktualna i vječna pravna pitanja

Više

Posebna ponuda: Uštedite 750 kn!
ingbiro.com 0-24 / 365 dana / 9 kn dnevno

Pretplatite se

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   
 Ingbiro.com - Pravni portal Inženjerskog biroa d.d.

 

   
  ib logo  
 
Newsletter / Godina VI. / Travanj 2018. / Broj 4
 
 
Kako zaštititi svoje poslovanje?
Radionica: POSLOVNA TAJNA
14. svibnja 2018. / Heinzelova 4a / Zagreb
 
 
 
ib logo

Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti
(Nar. novine, 25/18)

Zakon o poljoprivrednom zemljištu
(Nar. novine, 20/18)

Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 511/2014 o mjerama usklađivanja za korisnike Protokola iz Nagoye o pristupu genetskim resursima te poštenoj i pravičnoj podjeli dobiti koja proizlazi iz njihova korištenja u Uniji
(Narodne novine, 20/18)

Zakon o alternativnim investicijskim fondovima
(Narodne novine, 21/18)

Zakon o dopuni Zakona o prikupljanju, obradi, povezivanju, korištenju i razmjeni podataka o primicima i javnim davanjima po osiguranicima
(Narodne novine, 25/18)

Pregled svih propisa objavljenih u Narodnim novinama tekućeg mjeseca možete pogledati ovdje.


Založno pravo koje se stječe u postupku razvrgnuća suvlasništva nekretnine isplatom zakonsko je pravo - za njegovo osnivanje nije potrebna odluka suda koji provodi postupak razvrgnuća, već je suvlasnik koji ga stječe radi osiguranja svoje tražbine ovlašten ishoditi njegov upis u zemljišnoj knjizi na temelju pravomoćnog rješenja o razvrgnuću kojim je određena dioba isplatom. (Vidi odluku)
Županijski sud u Bjelovaru, Gž-1454/17-3, od 17. XI. 2017.

Utječe li onemogućavanje iznošenja obrane na dopuštenost otkaza ugovora o radu ocjenjuje se od slučaja do slučaja. (Vidi odluku)
Županijski sud u Zagrebu, Gž R-540/17, od 4. IV. 2017.

Spor koji se odnosi na podjelu pokretnine stečene tijekom braka između dvoje bračnih drugova državljana jedne države članice, ali s domicilom u drugoj državi članici, nakon donošenja odluke o razvodu, nije obuhvaćen područjem primjene Uredbe (EU) br. 1215/2012, nego je obuhvaćen područjem stvarnih prava koja proizlaze iz bračnog odnosa te, stoga, iznimkama iz čl. 1. st. 2. toč. (a). (Vidi odluku)
Sud Europske unije u predmetu C 67/17, Todor Iliev protiv Blagoveste Ilieve, od 14. VI. 2017.

Pregled zadnjih sudskih odluka možete pogledati ovdje.

ib logo

ib logo

Specifičnosti poreza na dobit u Republici Hrvatskoj

Katarina Bandalović, univ. spec. oec.

Sustav oporezivanja dobiti u Republici Hrvatskoj uređen je nizom pojedinačnih modela koji se primjenjuju prema propisanim uvjetima oporezivanja. Porezni obveznici su uglavnom tuzemna trgovačka društva i poslovne jedinice inozemnih poduzetnika, ali u određenim okolnostima ili pod propisanim uvjetima porezni obveznik je i fizička osoba ili druga pravna osoba. Autorica u radu daje opsežan osvrt na važeće propise koji uređuju porez na dobit u Republici Hrvatskoj s posebnim naglaskom na pojedine posebitosti utvrđenja porezne osnovice.

Sadržaj zadnjeg broja možete vidjeti ovdje.

ib logo

SAVJETOVANJA

ib usavršavanje

Program usavršavanja iz područja javne nabave
DOKUMENTACIJA I PONUDA U POSTUPKU JAVNE NABAVE

24. travnja 2018. (utorak)
Inženjerski biro d.d.
Heinzelova 4a • Zagreb


KNJIGE

ib logo

::: NARUČITE:::

RADNI ODNOSI – AKTUALNOSTI U 2018. GODINI

ožujak 2018.
Cijena: 450,00 kn
Nova cijena: 250,00 kn

ib logo

::: NARUČITE:::

ZAKON O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA I ZAKON O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA - 1997. - 2017. hrvatsko stvarno pravo de lege lata i de lege ferenda

prosinac 2017.
Cijena: 370,00 kn
Nova cijena: 250,00 kn

 

ib logo

::: NARUČITE:::

UGOVOR O OSIGURANJU – KOMENTAR ODREDABA ZAKONA O OBVEZNIM ODNOSIMA

prosinac 2017.
Cijena: 250,00 kn

ib logo

::: NARUČITE:::

SVA IZDANJA HRVATSKE PRAVNE
REVIJE IZ 2017.

Izdanje: 2017.
11 brojeva
Cijena: 1.100,00 kn + 13% PDV
Nova cijena: 550,00 kn + 13% PDV

 
  podnozje  
 

Inženjerski biro d.d. • Heinzelova 4a • 10000 Zagreb
www.ingbiro.hrwww.ingbiro.comingbiro@ingbiro.hr
tel. +385 1 46 00 888 • faks +385 1 46 00 875

Dodajte newsletter@ingbiro.hr u svoj adresar kako bi naš Newsletter i nadalje mogao sigurno dolaziti na Vašu adresu.
Ako nas želite preporučiti prijateljima ili poznanicima, jednostavno proslijedite ovaj Newsletter dalje.

Ako želite odjaviti Newsletter, kliknite ovdje.

 

 

 

 

 
twitter facebook linkedin youtube