Pravni portal ingbiro.com
Vaš osobni pravni savjetnik

Više

Najpouzdanija baza propisa
Mi pratimo zakonodavstvo već 60 godina

Više

Jedinstvena baza sudske prakse
Izabrala stručna redakcija sudaca VSRH

Više

Više od 4000 stručnih i znanstvenih članaka
Odgovori na aktualna i vječna pravna pitanja

Više

Posebna ponuda: Uštedite 750 kn!
ingbiro.com 0-24 / 365 dana / 9 kn dnevno

Pretplatite se

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   
 Ingbiro.com - Pravni portal Inženjerskog biroa d.d.

 

   
  ib logo  
 
Newsletter / Godina VI. / Kolovoz 2018. / Broj 7/8
 
 
Kreiranje e-ESPD zahtjeva i e-ESPD odgovora
za naručitelje i ponuditelje
Program usavršavanja / 20. rujna 2018. / Heinzelova 4a / Zagreb
 
 
 
ib logo

Uredba o dopuni Zakona o tržištu toplinske energije
(Nar. novine, 76/18)

Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja
(Nar. novine, 70/18)

Pravilnik o vrstama naknada za obavljanje poslova propisanih Zakonom o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima
(Nar. novine, 71/18)

Odluka o pravnim osobama od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku
(Nar. novine, 71/18)

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi
(Nar. novine, 71/18)

Pregled svih propisa objavljenih u Narodnim novinama tekućeg mjeseca možete pogledati ovdje.


Glede određivanja sudske nadležnosti u postupku koji se vodi povodom tužbe za naknadu štete zbog deliktne odgovornosti podnesene protiv članova odbora vjerovnika zbog njihova postupanja tijekom glasovanja o planu restrukturiranja u okviru stečajnog postupka, ne primjenjuje se Uredba (EU) br. 1215/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima. (Vidi odluku)
Sud Europske unije u predmetu C 649/16, Peter Valach, Alena Valachová, SC Europa ZV II a.s., SC Europa LV a.s., VAV Parking a.s., SC Europa BB a.s., Byty A s.r.o. protiv Waldviertler Sparkasse Bank AG, Československá obchodná banka a.s., Stadt Banská Bystrica, od 20. XII. 2017.

Tražbine radnika s osnove naknade štete zbog ozljede na radu ne prijavljuju se u predstečajnom postupku niti iste mogu biti predmet predstečajnog sporazuma pa stoga pokretanje toga postupka nema nikakvog pravnog utjecaja na parnicu u tijeku koju radnik vodi protiv poslodavca (stečajnog dužnika) radi ostvarenja te tražbine. (Vidi odluku)
Županijski sud u Bjelovaru, 12/18-2, od 6. II. 2018.

Razdoblje počinjenja kaznenog djela prijetnje od nekoliko dana ne predstavlja "dulje vremensko razdoblje" kao kvalifikatorni element kaznenog djela prijetnje. (Vidi odluku)
Županijski sud u Puli - Pola, Kž-488/17-6, od 4. I. 2018.

Pregled zadnjih sudskih odluka možete pogledati ovdje.

ib logo

ib logo

Nedostojnost za nasljeđivanje prema Zakonu o nasljeđivanju

Stjepan Sabljarić, dipl. iur.

Autor u radu razmatra zakonsko uređenje nedostojnosti za nasljeđivanje polazeći od činjenice da se analizom postojeće pravne teorije i sudske prakse može zaključiti kako se s jedne strane navedeni institut često pogrešno izjednačuje i zamjenjuje s institutom isključenja nužnih nasljednika, dok se s druge strane pravnicima specijaliziranima za građansko pravo nameće problematičnim tumačenje odredaba Zakona o nasljeđivanju o nedostojnosti za nasljeđivanje, koje je moguće pravilno interpretirati isključivo primjenom kaznenih propisa u kojima se pobliže opisuju kaznena djela zbog čijeg je počinjenja određeni nasljednik postao nedostojan za nasljeđivanje. Stoga autor kroz analizu teorije i prakse u području kaznenog prava nastoji približiti institut nedostojnosti za nasljeđivanje stručnoj javnosti.

Sadržaj zadnjeg broja možete vidjeti ovdje.

ib logo

SAVJETOVANJA

ib usavršavanje

Program usavršavanja iz područja javne nabave
KREIRANJE E-ESPD ZAHTJEVA I E-ESPD ODGOVORA ZA NARUČITELJE I PONUDITELJE

20. rujna 2018. (četvrtak)
Inženjerski biro d.d.
Heinzelova 4a • Zagreb


KNJIGE

ib logo

::: NARUČITE:::

RADNI ODNOSI –
AKTUALNOSTI U 2018. GODINI

ožujak 2018.
Cijena: 200,00 kn
Nova cijena: 100,00 kn

ib logo

::: NARUČITE:::

ZAKON O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA I ZAKON O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA - 1997. - 2017. hrvatsko stvarno pravo de lege lata
i de lege ferenda

prosinac 2017.
Cijena: 250,00 kn
Nova cijena: 110,00 kn

 

ib logo

::: NARUČITE:::

UGOVOR O OSIGURANJU –
KOMENTAR ODREDABA ZAKONA O OBVEZNIM ODNOSIMA

prosinac 2017.

Cijena: 250,00 kn
Nova cijena: 150,00 kn

ib logo

::: NARUČITE:::

EKONOMSKA POLITIKA
HRVATSKE U 2018.

studeni 2017.

Cijena: 250,00 kn
Nova cijena: 150,00 kn

 
  podnozje  
 

Inženjerski biro d.d. • Heinzelova 4a • 10000 Zagreb
www.ingbiro.hrwww.ingbiro.comingbiro@ingbiro.hr
tel. +385 1 46 00 888 • faks +385 1 46 00 875

Dodajte newsletter@ingbiro.hr u svoj adresar kako bi naš Newsletter i nadalje mogao sigurno dolaziti na Vašu adresu.
Ako nas želite preporučiti prijateljima ili poznanicima, jednostavno proslijedite ovaj Newsletter dalje.

Ako želite odjaviti Newsletter, kliknite ovdje.

 

 

 

 

 
twitter facebook linkedin youtube

2018. godina

Newsletter broj 7/8 2018.
Newsletter broj 6 2018.
Newsletter broj 5 2018.
Newsletter broj 4 2018.
Newsletter broj 3 2018.
Newsletter broj 2 2018.
Newsletter broj 1 2018.

2017. godina

Newsletter broj 12 2017.
Newsletter broj 11 2017.
Newsletter broj 10 2017.
Newsletter broj 9 2017.
Newsletter broj 8 2017.
Newsletter broj 7 2017.
Newsletter broj 6 2017.
Newsletter broj 5 2017.
Newsletter broj 4 2017.
Newsletter broj 3 2017.
Newsletter broj 2 2017.
Newsletter broj 1 2017.

2016. godina

Newsletter broj 12 2016.
Newsletter broj 11 2016.
Newsletter broj 10 2016.
Newsletter broj 9 2016.
Newsletter broj 8 2016.
Newsletter broj 7 2016.
Newsletter broj 6 2016.
Newsletter broj 5 2016.
Newsletter broj 4 2016.
Newsletter broj 3 2016.
Newsletter broj 2 2016.
Newsletter broj 1 2016.

2015. godina

Newsletter broj 12 2015.
Newsletter broj 11 2015.
Newsletter broj 10 2015.
Newsletter broj 9 2015.
Newsletter broj 7/8 2015.
Newsletter broj 6 2015.
Newsletter broj 5 2015.
Newsletter broj 4 2015.
Newsletter broj 3 2015.
Newsletter broj 2 2015.
Newsletter broj 1 2015.

2014. godina

Newsletter broj 12 2014.
Newsletter broj 10/11 2014.
Newsletter broj 9 2014.
Newsletter broj 7/8 2014.
Newsletter broj 6 2014.
Newsletter broj 5 2014.
Newsletter broj 4 2014.
Newsletter broj 3 2014.
Newsletter broj 2 2014.
Newsletter broj 1 2014.

2013. godina

Newsletter broj 11/12 2013.
Newsletter broj 10 2013.
Newsletter broj 9 2013.
Newsletter broj 7/8 2013.
Newsletter broj 6 2013.
Newsletter broj 5 2013.
Newsletter broj 4 2013.
Newsletter broj 3 2013.