Pravni portal ingbiro.com
Vaš osobni pravni savjetnik

Više

Najpouzdanija baza propisa
Mi pratimo zakonodavstvo već 60 godina

Više

Jedinstvena baza sudske prakse
Izabrala stručna redakcija sudaca VSRH

Više

Više od 4000 stručnih i znanstvenih članaka
Odgovori na aktualna i vječna pravna pitanja

Više

Posebna ponuda: Uštedite 750 kn!
ingbiro.com 0-24 / 365 dana / 9 kn dnevno

Pretplatite se

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   
 Ingbiro.com - Pravni portal Inženjerskog biroa d.d.

 

   
  ib logo  
 
Newsletter / Godina VII. / Rujan 2019. / Broj 9
 
   
 
 
propisi

Uredba o dopuni Zakona o tržištu toplinske energije
(Nar. novine, br. 86/19)

Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama
(Nar. novine, br. 82/19)

Pravilnik o prirodnim mineralnim, prirodnim izvorskim i stolnim vodama
(Nar. novine, br. 85/19)

Uredba o izmjeni Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi
(Nar. novine, br. 89/19)

Statut Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
(Nar. novine, br. 84/19)

Pregled svih propisa objavljenih u Narodnim novinama tekućeg mjeseca možete pogledati ovdje.


Direktivu 2001/29/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2001. o usklađivanju određenih aspekata autorskog i srodnih prava u informacijskom društvu treba tumačiti na način da joj se protivi to da okus prehrambenog proizvoda bude zaštićen autorskim pravom na temelju te Direktive i to da se nacionalno zakonodavstvo tumači tako da se njime pruža autorskopravna zaštita takvom okusu. ( Vidi odluku )
Sud Europske unije, predmet br. C-310/17, Levola Hengelo BV protiv Smilde Foods BV, od 13. XI. 2018.

Ako ovlaštena osoba Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje odbije e-prijavu, obveznik je dužan otkloniti nedostatke i dostaviti novu e-prijavu u zakonom propisanom roku od 24 sata od dana obrade odbijene e-prijave u Zavodu, u kojem slučaju će se kao datum primanja prijave računati datum primanja odbijene e-prijave. (Vidi odluku)
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske, Gž-2651/17, od 26. IX. 2018.

Za prihvaćanje zahtjeva za ispravak objavljene informacije nije dostatna ocjena suda da je riječ o informaciji koja je po svojoj prirodi takva da je mogla dovesti do povrede nekog prava ili interesa osobe koja zahtijeva objavu ispravka, već je ta osoba dužna u postupku pred sudom konkretizirati do povrede kojeg prava ili interesa je došlo objavom informacije, u čemu se sastoji navedena povreda te na koji način se manifestira, i dokazati povredu tog konkretnog prava ili konkretnog interesa – a ako tužitelj to ne učini, sud će tužbeni zahtjev odbiti kao neosnovan. (Vidi odluku)
Županijski sud u Bjelovaru, Gž-729/18-2, od 9. V. 2019.

Pregled zadnjih sudskih odluka možete pogledati ovdje.

sudska praksa

e-hpr

Evidencija radnog vremena nakon presude Suda Europske unije C-55/18 ( CCOO vs. Deutsche Bank SAE ) od dana 14. 5. 2019. godine

Silvija Marasović Bajuk

Autorica u članku obrazlaže vrlo zanimljivu presudu Suda Europske unije koja samostalno ne proizvodi pravne učinke za poslodavce u Europskoj uniji, ali može značajno utjecati na nacionalne propise o evidenciji radnog vremena. Među ostalim autorica izdvaja i važeći Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima (Nar. novine, br. 73/17) za koji smatra da je protivan spomenutoj odluci Suda Europske unije.  Slijedom navedenoga, mogu se očekivati izmjene i dopune Pravilnika u skorijoj budućnosti, što će onda u konačnici dovesti do posljedica za poslodavce.

Sadržaj zadnjeg broja možete vidjeti ovdje.

ib logo

SAVJETOVANJA

ib usavršavanje

Radionica
ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU I REVIZIJSKA NOVELA – PRAKTIČNI SAVJETI I UPUTE

10/10/19
Heinzelova 4a • Zagreb

ib usavršavanje

Radionica
ZAKON O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA I UPIS U REGISTAR STVARNIH VLASNIKA

17/10/19
Heinzelova 4a • Zagreb

 

ib usavršavanje

Savjetovanje
AKTUALNOSTI UPRAVNOG PRAVA I PRAKSE – 2019.

29/10/19
Sheraton Zagreb Hotel • Zagreb

hde

27. tradicionalno savjetovanje
EKONOMSKA POLITIKA HRVATSKE U 2020.

6. do 8. studenoga 2019.
Grand Hotel Adriatic • Opatija

 

ib usavršavanje

Radionica
IZMJENE PREKRŠAJNOG ZAKONA S POSEBNIM OSVRTOM NA BITNE POVREDE ODREDABA PREKRŠAJNOG POSTUPKA NA KOJE VISOKI PREKRŠAJNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE PAZI PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI

27/11/19
Heinzelova 4a • Zagreb

 
 

 

Pretplatite se
 
podnozje
 
 

Inženjerski biro d.d. • Heinzelova 4a • 10000 Zagreb
www.ingbiro.hrwww.ingbiro.comingbiro@ingbiro.hr
tel. +385 1 46 00 888 • faks +385 1 46 00 875

Dodajte newsletter@ingbiro.hr u svoj adresar kako bi naš Newsletter i nadalje mogao sigurno dolaziti na Vašu adresu.
Ako nas želite preporučiti prijateljima ili poznanicima, jednostavno proslijedite ovaj Newsletter dalje.

Ako želite odjaviti Newsletter, kliknite ovdje.

 

 

 

 

 
twitter facebook linkedin youtube

2019. godina

Newsletter broj 7/8 2019.
Newsletter broj 6 2019.
Newsletter broj 5 2019.
Newsletter broj 4 2019.
Newsletter broj 3 2019.
Newsletter broj 2 2019.
Newsletter broj 1 2019.

2018. godina

Newsletter broj 12 2018.
Newsletter broj 11 2018.
Newsletter broj 10 2018.
Newsletter broj 7/8 2018.
Newsletter broj 6 2018.
Newsletter broj 5 2018.
Newsletter broj 4 2018.
Newsletter broj 3 2018.
Newsletter broj 2 2018.
Newsletter broj 1 2018.

2017. godina

Newsletter broj 12 2017.
Newsletter broj 11 2017.
Newsletter broj 10 2017.
Newsletter broj 9 2017.
Newsletter broj 8 2017.
Newsletter broj 7 2017.
Newsletter broj 6 2017.
Newsletter broj 5 2017.
Newsletter broj 4 2017.
Newsletter broj 3 2017.
Newsletter broj 2 2017.
Newsletter broj 1 2017.

2016. godina

Newsletter broj 12 2016.
Newsletter broj 11 2016.
Newsletter broj 10 2016.
Newsletter broj 9 2016.
Newsletter broj 8 2016.
Newsletter broj 7 2016.
Newsletter broj 6 2016.
Newsletter broj 5 2016.
Newsletter broj 4 2016.
Newsletter broj 3 2016.
Newsletter broj 2 2016.
Newsletter broj 1 2016.

2015. godina

Newsletter broj 12 2015.
Newsletter broj 11 2015.
Newsletter broj 10 2015.
Newsletter broj 9 2015.
Newsletter broj 7/8 2015.
Newsletter broj 6 2015.
Newsletter broj 5 2015.
Newsletter broj 4 2015.
Newsletter broj 3 2015.
Newsletter broj 2 2015.
Newsletter broj 1 2015.

2014. godina

Newsletter broj 12 2014.
Newsletter broj 10/11 2014.
Newsletter broj 9 2014.
Newsletter broj 7/8 2014.
Newsletter broj 6 2014.
Newsletter broj 5 2014.
Newsletter broj 4 2014.
Newsletter broj 3 2014.
Newsletter broj 2 2014.
Newsletter broj 1 2014.

2013. godina

Newsletter broj 11/12 2013.
Newsletter broj 10 2013.
Newsletter broj 9 2013.
Newsletter broj 7/8 2013.
Newsletter broj 6 2013.
Newsletter broj 5 2013.
Newsletter broj 4 2013.
Newsletter broj 3 2013.