6 kategorija sadržaja
Interaktivno su povezani.

Više
sadrzaj

Fer cijena. Za godinu dana.
Neograničeno pretraživanje. Bez skrivenih troškova.

Pretplatite se
fer

Fleksibilni smo.
Pretplatite se na puni paket. Ili samo na pojedinačne sadržaje.

Pretplatite se
fleksibilno

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   
Promjene u: siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Tržišno natjecanje
>>> pokaži sve promjene

    Tehnički propis o izmjenama Tehničkog propisa kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u usklađenom području
      Nar. novine, 88/17.

    Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o kriterijima za oslobođenje ili umanjenje upravno-kaznene mjere
      Nar. novine, 96/17.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Obrt - Zadruge
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija o stečenom majstorskom zvanju i njezinih pojedinih dijelova radi obavljanja regulirane profesije u području vezanih obrta
      Nar. novine, 90/17.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Posebnosti radnih odnosa
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o ustrojstvu i načinu rada Odbora za državnu službu
      Nar. novine, 96/17.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Ugovaranje uvjeta rada
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o pokretanju postupka pregovora o sklapanju Temeljnoga kolektivnoga ugovora za službenike i namještenike u javnim službama i imenovanju pregovaračkoga odbora Vlade Republike Hrvatske
      Nar. novine, 88/17.

    Dodatak II. Kolektivnom ugovoru za radnike u Odašiljačima i vezama d.o.o. sklopljenom 21. prosinca 2012. godine
      Nar. novine, 89/17.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Plaće - Ostala materijalna prava - Prava radnika u slučaju stečaja poslodavca
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o sadržaju obrasca zahtjeva radnika za ostvarivanje prava u slučaju stečaja poslodavca
      Nar. novine, 92/17.

    Pravilnik o sadržaju i načinu podnošenja obrazaca u postupku ostvarivanja prava u slučaju blokade računa poslodavca
      Nar. novine, 92/17.

    Rješenje o ovlašćivanju društva BID CONTROL d.o.o. iz Zagreba, Avenija V. Holjevca 40, OIB: 75195113588, za obavljanje poslova zaštite na radu
      Nar. novine, 92/17.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Zaštita radnika
>>> pokaži sve promjene

    Rješenje o prestanku ovlaštenja društvu BID KONTROLA d.o.o. iz Zagreba, Avenija V. Holjevca 40, OIB: 76516591598, za obavljanje poslova zaštite na radu
      Nar. novine, 92/17.

    Rješenje o ovlašćivanju PREVENTA d.o.o. iz Varaždina, Čakovečka 1, OIB: 58241957305, za obavljanje poslova zaštite na radu
      Nar. novine, 95/17.

    Rješenje o ovlašćivanju Igora Klema, vlasnika obrta KLEM HSE iz Zagreba, Medačka ulica 15, OIB: 93382617334, za obavljanje poslova zaštite na radu
      Nar. novine, 97/17.

GRAĐANSKO PRAVO
Stvarnopravni odnosi
>>> pokaži sve promjene

    Ispravak Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (pročišćeni tekst)
      Nar. novine, 94/17.

    Odluka o donošenju Strategije Nacionalne infrastrukture prostornih podataka 2020. i Strateškog plana Nacionalne infrastrukture prostornih podataka za razdoblje 2017. – 2020.
      Nar. novine, 96/17.

    Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Legrad za katastarsku općinu Kutnjak
      Nar. novine, 97/17.

    Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Đelekovec za katastarsku općinu Đelekovec
      Nar. novine, 97/17.

    Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Perušić za dijelove katastarskih općina Perušić 1, Konjsko Brdo i Kvarte
      Nar. novine, 97/17.

GRAĐANSKO PRAVO
Državna imovina - Izvlaštenje - Komasacija
>>> pokaži sve promjene

    Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-4637/2014 i dr. od 11. srpnja 2017.
      Nar. novine, 89/17.

GRAĐANSKO PRAVO
Obiteljskopravni odnosi - Životno partnerstvo
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o donošenju Nacionalne strategije zaštite od nasilja u obitelji, za razdoblje od 2017. do 2022. godine
      Nar. novine, 96/17.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Poljoprivreda
>>> pokaži sve promjene

    Ispravak Pravilnika o provedbi privremenih izvanrednih mjera potpore proizvođačima jabuka i mandarina za postupak povlačenja s tržišta za besplatnu distribuciju
      Nar. novine, 93/17.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Lovstvo - Ribarstvo
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o posebnom režimu upravljanja u dijelu akvatorija Jabučke kotline
      Nar. novine, 90/17.

    Pravilnik o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom – koćom u 2017. godini
      Nar. novine, 90/17.

    Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-II-687/2011 od 11. srpnja 2017.
      Nar. novine, 90/17.

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom
      Nar. novine, 94/17.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Prostorno uređenje i gradnja
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju
      Nar. novine, 88/17.

    Pravilnik o načinu izračuna građevinske (bruto) površine zgrade
      Nar. novine, 93/17.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Pomorsko dobro - Pomorska i unutarnja plovidba
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za obavljanje djelatnosti brodarskog agenta
      Nar. novine, 93/17.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zračne luke - Zračni promet
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o načinu postupanja policijskih službenika u postupku provjere podobnosti osobe
      Nar. novine, 92/17.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Željeznice - Željeznički promet - Žičare
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o unutarnjem redu željezničkog sustava
      Nar. novine, 95/17.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Ceste - Cestovni promet
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o cestarini
      Nar. novine, 96/17.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Pošta - Elektroničke komunikacije
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o potvrdi i naknadi za pravo puta
      Nar. novine, 95/17.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Vodno i komunalno gospodarstvo
>>> pokaži sve promjene

    Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-3700/2007 od 11. srpnja 2017.
      Nar. novine, 89/17.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zaštita okoliša
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o prestanku zaštite Spomenika prirode Staro stablo lipe u Novigradu Podravskom
      Nar. novine, 90/17.

    Odluka o osnivanju Vijeća za genetski modificirane organizme
      Nar. novine, 93/17.

    Pravilnik o sadržaju, opsegu, načinu i učestalosti izvješćivanja o pogonu nuklearnog postrojenja
      Nar. novine, 94/17.

    Pravilnik o učestalosti, sadržaju, opsegu i načinu izvođenja povremenih sigurnosnih pregleda nuklearnih postrojenja
      Nar. novine, 94/17.

    Odluka o donošenju Programa mjera zaštite i upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem Republike Hrvatske
      Nar. novine, 97/17.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Hrvatska narodna banka - Kreditne institucije
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o puštanju u optjecaj novčanice od 50 kuna s datumom izdanja 9. srpnja 2012.
      Nar. novine, 93/17.

    Odluka o provođenju monetarne politike Hrvatske narodne banke
      Nar. novine, 94/17.

    Odluka o kamatnim stopama, diskontnoj (eskontnoj) stopi i naknadama Hrvatske narodne banke
      Nar. novine, 94/17.

    Odluka o prestanku važenja Odluke o unutardnevnom kreditu
      Nar. novine, 94/17.

    Odluka o načinu obračuna, naplate i plaćanja kamata i naknada Hrvatske narodne banke
      Nar. novine, 94/17.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Devizni sustav - Platni sustav - Nadzor financijskih transakcija
>>> pokaži sve promjene

    Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-II-240/2014 od 11. srpnja 2017.
      Nar. novine, 92/17.

    Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o pravilima rada hrvatskog sustava velikih plaćanja
      Nar. novine, 94/17.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Računovodstvo - Revizija
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu vođenja Registra godišnjih financijskih izvještaja te načinu primanja i postupku provjere potpunosti i točnosti godišnjih financijskih izvještaja i godišnjeg izvješća
      Nar. novine, 93/17.

JAVNE DJELATNOSTI
Statistika
>>> pokaži sve promjene

    Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u kolovozu 2017.
      Nar. novine, 91/17.

    Indeks potrošačkih cijena u kolovozu 2017.
      Nar. novine, 94/17.

JAVNE DJELATNOSTI
Mirovinsko osiguranje
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o prestanku smanjenja mirovina, odnosno dodatka mirovini prema članku 3.a Zakona o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju
      Nar. novine, 88/17.

JAVNE DJELATNOSTI
Sustav zdravstvene zaštite stanovništva
>>> pokaži sve promjene

    Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za dijabetes u trudnoći" Klinici za ženske bolesti i porode Kliničkog bolničkog centra Zagreb
      Nar. novine, 88/17.

    Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-II-187/2015 i dr. od 11. srpnja 2017.
      Nar. novine, 89/17.

    Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-II-13/2016 od 11. srpnja 2017.
      Nar. novine, 90/17.

    Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-II-249/2016 od 11. srpnja 2017.
      Nar. novine, 91/17.

    Rješenje Ministarstva zdravstva o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za neurorehabilitaciju i restauracijsku neurologiju" Klinici za neurologiju Kliničkog bolničkog centra Osijek
      Nar. novine, 95/17.

JAVNE DJELATNOSTI
Sustav socijalne skrbi - Hrvatski branitelji
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o donošenju Strategije socijalne skrbi za starije osobe u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2017. do 2020. godine
      Nar. novine, 97/17.

JAVNE DJELATNOSTI
Obrazovanje - Znanost
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti
      Nar. novine, 95/17.

    Odluka o pokretanju postupaka za ustrojavanje diplomskih sveučilišnih studija, integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija te poslijediplomskih studija za potrebe Oružanih snaga Republike Hrvatske
      Nar. novine, 96/17.

    Odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja, klasa: 602-01/16-03/00226, urbroj: 533-20-17-0026 od 13. rujna 2017. o pravu na pokriće troškova prehrane studenata
      Nar. novine, 97/17.

    Odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja, klasa: 602-01/16-03/00226, urbroj: 533-20-17-0025 od 13. rujna 2017. o pravu na pokriće troškova prehrane studenata
      Nar. novine, 97/17.

    Odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja, klasa: 602-01/16-03/00226, urbroj: 533-20-17-0024 od 13. rujna 2017. o pravu na pokriće troškova prehrane studenata
      Nar. novine, 97/17.

    Odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja, klasa: 602-01/16-03/00226, urbroj: 533-20-17-0023 od 13. rujna 2017. o pravu na pokriće troškova prehrane studenata
      Nar. novine, 97/17.

    Odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja, klasa: 602-01/16-03/00226, urbroj: 533-20-17-0022 od 13. rujna 2017. o pravu na pokriće troškova prehrane studenata
      Nar. novine, 97/17.

    Odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja, klasa: 602-01/16-03/00226, urbroj: 533-20-17-0021 od 13. rujna 2017. o pravu na pokriće troškova prehrane studenata
      Nar. novine, 97/17.

    Odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja, klasa: 602-01/16-03/00226, urbroj: 533-20-17-0020 od 13. rujna 2017. o pravu na pokriće troškova prehrane studenata
      Nar. novine, 97/17.

    Odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja, klasa: 602-01/16-03/00226, urbroj: 533-20-17-0019 od 13. rujna 2017. o pravu na pokriće troškova prehrane studenata
      Nar. novine, 97/17.

    Odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja, klasa: 602-01/16-03/00226, urbroj: 533-20-17-0018 od 13. rujna 2017. o pravu na pokriće troškova prehrane studenata
      Nar. novine, 97/17.

    Odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja, klasa: 602-01/16-03/00226, urbroj: 533-20-17-0017 od 13. rujna 2017. o pravu na pokriće troškova prehrane studenata
      Nar. novine, 97/17.

    Odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja, klasa: 602-01/16-03/00226, urbroj: 533-20-17-0016 od 13. rujna 2017. o pravu na pokriće troškova prehrane studenata
      Nar. novine, 97/17.

    Odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja, klasa: 602-01/16-03/00226, urbroj: 533-20-17-0015 od 13. rujna 2017. o pravu na pokriće troškova prehrane studenata
      Nar. novine, 97/17.

    Odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja, klasa: 602-01/16-03/00226, urbroj: 533-20-17-0014 od 13. rujna 2017. o pravu na pokriće troškova prehrane studenata
      Nar. novine, 97/17.

    Odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja, klasa: 602-01/16-03/00226, urbroj: 533-20-17-0013 od 13. rujna 2017. o pravu na pokriće troškova prehrane studenata
      Nar. novine, 97/17.

    Odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja, klasa: 602-01/16-03/00226, urbroj: 533-20-17-0012 od 13. rujna 2017. o pravu na pokriće troškova prehrane studenata
      Nar. novine, 97/17.

    Odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja, klasa: 602-01/16-03/00226, urbroj: 533-20-17-0011 od 13. rujna 2017. o pravu na pokriće troškova prehrane studenata
      Nar. novine, 97/17.

JAVNE FINANCIJE
Porezni sustav
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o porezima Općine Tisno
      Nar. novine, 88/17.

    Odluka o porezima Općine Brinje
      Nar. novine, 89/17.

    Odluka o porezima Grada Imotskog
      Nar. novine, 89/17.

    Odluka o lokalnim porezima Općine Unešić
      Nar. novine, 90/17.

    Odluka o porezima Općine Martijanec
      Nar. novine, 91/17.

    Odluka o porezima Općine Markušica
      Nar. novine, 92/17.

    Odluka o općinskim porezima Općine Bošnjaci
      Nar. novine, 93/17.

    Odluka o općinskim porezima Općine Čepin
      Nar. novine, 93/17.

    Odluka o lokalnim porezima Općine Kravarsko
      Nar. novine, 94/17.

    Odluka o općinskim porezima Općine Sibinj
      Nar. novine, 95/17.

    Odluka o općinskim porezima Općine Sračinec
      Nar. novine, 95/17.

    Odluka o gradskim porezima Grada Komiže
      Nar. novine, 96/17.

    Odluka o općinskim porezima Općine Vojnić
      Nar. novine, 96/17.

    Odluka o općinskim porezima Općine Stari Mikanovci
      Nar. novine, 97/17.

    Odluku o porezima Općine Viškovci
      Nar. novine, 97/17.

JAVNE FINANCIJE
Financiranje javnih interesa uz državnu potporu
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. »Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti« pridnenim povlačnim mrežama – koćama za rujan/listopad 2017. godine
      Nar. novine, 94/17.

    Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.10. »Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti« za 2017. godinu
      Nar. novine, 94/17.

    Pravilnik o provedbi podmjere 19.2. "Provedba operacija unutar CLLD strategije", podmjere 19.3. "Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a" i podmjere 19.4. "Tekući troškovi i animacija" unutar mjere 19 "Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
      Nar. novine, 96/17.

    Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o koordinaciji aktivnosti unutar okvira za gospodarsko upravljanje Europske unije
      Nar. novine, 97/17.

    Izmjena Statuta Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije
      Nar. novine, 97/17.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Ustavni sustav - Ustrojstvo državne vlasti
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o raspodjeli sredstava za financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu
      Nar. novine, 88/17.

    Obvezatne upute broj DLS-V - O obrascima za provedbu dopunskih izbora
      Nar. novine, 91/17.

    Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Vijeća za domovinsku sigurnost Predsjednice Republike Hrvatske
      Nar. novine, 94/17.

    Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva turizma
      Nar. novine, 96/17.

    Odluka o osnivanju Upravljačkog odbora i Izvršne radne skupine za izradu Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine
      Nar. novine, 97/17.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Državna uprava - Lokalna i područna (regionalna) samouprava
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta
      Nar. novine, 90/17.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Nacionalna sigurnost Republike Hrvatske
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vojnopolicijskim poslovima i provedbi ovlasti ovlaštenih službenih osoba Vojne policije
      Nar. novine, 89/17.

    Odluka o izmjeni Odluke o naknadi za stanovanje
      Nar. novine, 89/17.

    Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o metodologiji za izradu analize poslovanja kritičnih infrastruktura
      Nar. novine, 93/17.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti za vojnu službu
      Nar. novine, 97/17.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Međunarodni odnosi
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Republici Malti, sa sjedištem u Valletti
      Nar. novine, 92/17.

    Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini, sa sjedištem u Livnu
      Nar. novine, 92/17.

    Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini, sa sjedištem u Vitezu
      Nar. novine, 92/17.

    Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Generalnog konzulata Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini, sa sjedištem u Mostaru
      Nar. novine, 92/17.

    Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Generalnog konzulata Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini, sa sjedištem u Banjoj Luci
      Nar. novine, 92/17.

    Odluka o rasporedu neutrošenih sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu Hrvatske agencije za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata Agenciji za ugljikovodike
      Nar. novine, 93/17.

    Odluka o sudjelovanju Republike Hrvatske u 18-oj nadopuni sredstava Međunarodnog udruženja za razvoj (IDA)
      Nar. novine, 93/17.