6 kategorija sadržaja
Interaktivno su povezani.

Više
sadrzaj

Fer cijena. Za godinu dana.
Neograničeno pretraživanje. Bez skrivenih troškova.

Pretplatite se
fer

Fleksibilni smo.
Pretplatite se na puni paket. Ili samo na pojedinačne sadržaje.

Pretplatite se
fleksibilno

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   
Promjene u: siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Ugovaranje uvjeta rada
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o proširenju primjene Dodatka I o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora ugostiteljstva
      Nar. novine, 45/19.

    Dodatak Kolektivnog ugovora društva Autocesta Rijeka - Zagreb d.d.
      Nar. novine, 49/19.

    Dodatak II. Kolektivnom ugovoru za radnike u Odašiljačima i vezama zaključenom 31. listopada 2017. godine
      Nar. novine, 49/19.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Zaštita radnika
>>> pokaži sve promjene

    Rješenje o prestanku ovlaštenja društva DALEKOVOD PROIZVODNJA d.o.o. iz Dugog Sela, Ulica Trnoščica 17, OIB: 79970472123, za obavljanje poslova zaštite na radu
      Nar. novine, 45/19.

    Pravilnik o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu
      Nar. novine, 50/19.

    Rješenje o ovlašćivanju ANT laboratorija za analitiku i toksikologiju d.o.o. iz Zagreba, Medarska 69, OIB: 67120058773, za obavljanje poslova zaštite na radu
      Nar. novine, 55/19.

GRAĐANSKO PRAVO
Stvarnopravni odnosi
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o zakupu šumskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
      Nar. novine, 55/19.

    Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o postupku, načinu i uvjetima za dobivanje koncesije na turističkom zemljištu u kampovima u suvlasništvu Republike Hrvatske
      Nar. novine, 55/19.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Poljoprivreda
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske
      Nar. novine, 47/19.

    Pravilnik o metodologiji za praćenje stanja poljoprivrednog zemljišta
      Nar. novine, 47/19.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o stručnom nadzoru uzgoja drvenastih kultura kratkih ophodnji
      Nar. novine, 50/19.

    Pravilnik o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta
      Nar. novine, 54/19.

    Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2019. godini
      Nar. novine, 54/19.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Ekološka proizvodnja - Hrana
>>> pokaži sve promjene

    Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva »Lički škripavac« zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla
      Nar. novine, 52/19.

    Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva »Bračko maslinovo ulje« zaštićena oznaka izvornosti
      Nar. novine, 52/19.

    Obavijest o izmjeni Specifikacije proizvoda »Slavonska kobasica« zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla
      Nar. novine, 52/19.

    Obavijest o podnesenom Zahtjevu za zaštitu naziva "Zagorski štrukli"/"Zagorski štruklji" zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla
      Nar. novine, 54/19.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Šumarstvo
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o načinu motrenja oštećenosti šumskih ekosustava
      Nar. novine, 54/19.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Lovstvo - Ribarstvo
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o ribolovu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) plivaricom tunolovkom, njenom uzgoju te uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na dodjelu individualne plivaričarske kvote
      Nar. novine, 46/19.

    Pravilnik o službenoj iskaznici ribarskog inspektora i ovlaštenih osoba, znački i odori ribarskog inspektora, voditelja brodice i mornara
      Nar. novine, 46/19.

    Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja evidencije postupanja ribarskih inspektora i ovlaštenih osoba
      Nar. novine, 46/19.

    Pravilnik o sokolarstvu
      Nar. novine, 47/19.

    Pravilnik o postupku vaganja proizvoda ribarstva, evidencije vaganja te postupku i uvjetima odobravanja vaganja na ribarskim plovilima i u odobrenim objektima
      Nar. novine, 50/19.

    Odluka o upisu ulovnih ribarskih plovila koja obavljaju ribolov plivaricom tunolovkom u Registar ulovnih brodova ICCAT-a (ICCAT Record of BFT Catching Vessels) u 2019. godini
      Nar. novine, 50/19.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru obalnim mrežama potegačama
      Nar. novine, 54/19.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Energetika - Geološka istraživanja
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o tržištu električne energije
      Nar. novine, 52/19.

    Zakon o izmjenama Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika
      Nar. novine, 52/19.

    Pravilnik o Jedinstvenom informacijskom sustavu mineralnih sirovina
      Nar. novine, 52/19.

    Uredba o naknadi štete po osnovi otuđenja mineralne sirovine
      Nar. novine, 55/19.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Prostorno uređenje i gradnja
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o donošenju Programa obnove komunalne i elektroenergetske infrastrukture Grada Vukovara za razdoblje 2019. – 2022. godine
      Nar. novine, 45/19.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Tehnički propisi za industrijske proizvode
>>> pokaži sve promjene

    Popis hrvatskih norma iz područja radijske opreme
      Nar. novine, 52/19.

    Popis hrvatskih norma iz područja elektromagnetske kompatibilnosti
      Nar. novine, 52/19.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Ugostiteljstvo - Turizam
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma
      Nar. novine, 52/19.

    Zakon o članarinama u turističkim zajednicama
      Nar. novine, 52/19.

    Zakon o turističkoj pristojbi
      Nar. novine, 52/19.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Pomorsko dobro - Pomorska i unutarnja plovidba
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o tehničkom održavanju vodnih putova
      Nar. novine, 50/19.

    Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o plovidbi u prolazu u šibensku luku, u Pašmanskom tjesnacu, kroz prolaz Vela vrata, rijekama Neretvom i Zrmanjom, te o zabrani plovidbe Unijskim kanalom i kanalom Krušija, dijelovima Srednjeg kanala, Murterskog mora i Žirjanskog kanala
      Nar. novine, 53/19.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zračne luke - Zračni promet
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o helidromima
      Nar. novine, 46/19.

    Pravilnik o spasilačko-vatrogasnoj zaštiti na aerodromu
      Nar. novine, 46/19.

    Pravilnik o provedbi Uredbe (EU) 2018/1139 o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i osnivanju Agencije Europske unije za sigurnost zračnog prometa
      Nar. novine, 50/19.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Željeznice - Željeznički promet - Žičare
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o načinu obavljanja stručnog tehničkog pregleda žičare te izgledu i sadržaju zapisnika o izvršenom stručnom tehničkom pregledu
      Nar. novine, 46/19.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Ceste - Cestovni promet
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o putnom listu
      Nar. novine, 55/19.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Vodno i komunalno gospodarstvo
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o obračunavanju i plaćanju naknade za zaštitu voda
      Nar. novine, 48/19.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zaštita okoliša
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 850/2004 o postojanim organskim onečišćujućim tvarima
      Nar. novine, 52/19.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Hrvatska narodna banka - Kreditne institucije
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o naknadi za superviziju kreditnih institucija za 2019. godinu
      Nar. novine, 47/19.

    Odluka o osnovnim obilježjima prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna "25. OBLJETNICA UVOĐENJA KUNE KAO NOVČANE JEDINICE REPUBLIKE HRVATSKE, 30. SVIBNJA 1994. - 30. SVIBNJA 2019."
      Nar. novine, 47/19.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o statističkom i nadzornom izvješćivanju
      Nar. novine, 47/19.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o supervizorskim izvještajima kreditnih institucija
      Nar. novine, 47/19.

    Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o plovidbi u prolazu u šibensku luku, u Pašmanskom tjesnacu, kroz prolaz Vela vrata, rijekama Neretvom i Zrmanjom, te o zabrani plovidbe Unijskim kanalom i kanalom Krušija, dijelovima Srednjeg kanala, Murterskog mora i Žirjanskog kanala
      Nar. novine, 53/19.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Devizni sustav - Platni sustav - Nadzor financijskih transakcija
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o Registru stvarnih vlasnika
      Nar. novine, 53/19.

    Odluka o obvezi dostavljanja podataka o prijevarama
      Nar. novine, 54/19.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Računovodstvo - Revizija
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obliku i sadržaju financijskih i dodatnih izvještaja društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje
      Nar. novine, 50/19.

    Pravilnik o načinu prikupljanja izvještaja, obavijesti i podataka od subjekata nadzora
      Nar. novine, 53/19.

JAVNE DJELATNOSTI
Statistika
>>> pokaži sve promjene

    Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u travnju 2019.
      Nar. novine, 47/19.

    Indeks potrošačkih cijena u travnju 2019.
      Nar. novine, 50/19.

JAVNE DJELATNOSTI
Mirovinsko osiguranje
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o potvrđivanju Izmjena i dopuna Statuta Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
      Nar. novine, 55/19.

JAVNE DJELATNOSTI
Sustav zdravstvene zaštite stanovništva
>>> pokaži sve promjene

    Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva za neurovaskularne bolesti« Klinici za neurologiju Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice, Zagreb
      Nar. novine, 47/19.

    Odluka o utvrđivanju Osnovne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 51/19.

    Odluka o utvrđivanju oblika i sadržaja potvrda Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za ortopedska i druga pomagala
      Nar. novine, 51/19.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 51/19.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 51/19.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 51/19.

    Ispravak Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 55/19.

JAVNE DJELATNOSTI
Lijekovi i medicinski proizvodi - Ljekarništvo
>>> pokaži sve promjene

    Dopuna Popisa kozmetičkih i drugih sredstava za zaštitu zdravlja kojima ljekarne mogu opskrbljivati korisnike
      Nar. novine, 46/19.

JAVNE DJELATNOSTI
Sustav socijalne skrbi - Hrvatski branitelji
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o sastavu i načinu rada Povjerenstva za izbor udomitelja za obavljanje udomiteljstva kao zanimanja
      Nar. novine, 46/19.

    Pravilnik o stambenim uvjetima za obavljanje udomiteljstva
      Nar. novine, 46/19.

    Pravilnik o dodjeli nagrade udomiteljima
      Nar. novine, 46/19.

    Pravilnik o načinu i postupku obiteljske procjene za obavljanje udomiteljstva
      Nar. novine, 46/19.

JAVNE DJELATNOSTI
Obrazovanje - Znanost
>>> pokaži sve promjene

    Naputak o načinu uporabe, vraćanja i obnavljanja udžbenika i drugih obrazovnih materijala financiranih sredstvima iz Državnoga proračuna
      Nar. novine, 46/19.

    Odluka o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2019./2020.
      Nar. novine, 48/19.

    Pravilnik o nagrađivanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima
      Nar. novine, 53/19.

    Odluka o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2019./2020.
      Nar. novine, 53/19.

    Izmjene i dopune Popisa akademskih naziva, akademskih stupnjeva i njihovih kratica
      Nar. novine, 55/19.

JAVNE DJELATNOSTI
Kultura i umjetnost - Sport i rekreacija
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o organiziranju, financiranju i donošenju programa Međunarodne smotre folklora Zagreb
      Nar. novine, 45/19.

    Pravilnik o postupku i načinu izdavanja dopuštenja za obavljanje podvodnih aktivnosti u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske u područjima gdje se nalaze kulturna dobra
      Nar. novine, 49/19.

    Ispravak Pravilnika o postupku i načinu izdavanja dopuštenja za obavljanje podvodnih aktivnosti u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske u područjima gdje se nalaze kulturna dobra
      Nar. novine, 55/19.

JAVNE FINANCIJE
Porezni sustav
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o provedbi Općeg poreznog zakona
      Nar. novine, 45/19.

    Odluka o općinskim porezima Općine Biskupija
      Nar. novine, 52/19.

    Odluka o općinskim porezima Općine Štefanje
      Nar. novine, 52/19.

JAVNE FINANCIJE
Carinski sustav
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o odobravanju pružanja usluga carinskog zastupanja
      Nar. novine, 46/19.

JAVNE FINANCIJE
Pristojbe
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o središnjem informacijsko-tehnološkom sustavu elektroničke naplate upravnih pristojbi
      Nar. novine, 50/19.

    Uredba o Tarifi sudskih pristojbi
      Nar. novine, 53/19.

JAVNE FINANCIJE
Državni proračun
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o načinu korištenja vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti ustanova u kulturi
      Nar. novine, 54/19.

    Podaci iz Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika
      Nar. novine, 55/19.

JAVNE FINANCIJE
Financiranje javnih interesa uz državnu potporu
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o usvajanju Jamstvenog programa "PLUS"
      Nar. novine, 45/19.

    Pravilnik o provedbi Programa potpore za unaprjeđenje proizvodnog potencijala u sektoru mesnog govedarstva u sustavu krava - tele, unaprjeđenje uzgoja ovaca, koza te izvornih pasmina peradi za razdoblje od 2018. do 2020. godine
      Nar. novine, 45/19.

    Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. "Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti" okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama za svibanj 2019. godine
      Nar. novine, 45/19.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2019. godinu
      Nar. novine, 53/19.

    Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe mjera Nacionalnog programa poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine i uzgojne tipove konja u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020. godine u 2019. i 2020. godini
      Nar. novine, 54/19.

    Odluka o izmjeni i dopunama Odluke o izmjenama uvjeta kredita odobrenih od strane Ministarstva poljoprivrede
      Nar. novine, 55/19.

JAVNE FINANCIJE
Financijski nadzor obveznika i korisnika proračuna
>>> pokaži sve promjene

    Odluka kojom se utvrđuju uvjeti i način preuzimanja podataka o dohocima i primicima iz Evidencije o dohocima i primicima
      Nar. novine, 55/19.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Ustavni sustav - Ustrojstvo državne vlasti
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjenama Akcijskog plana za provedbu Strategije e-Hrvatska 2020
      Nar. novine, 45/19.

    Odluka o rasporedu sredstava koja se u Državnom proračunu Republike Hrvatske osiguravaju za potrebe nacionalnih manjina u 2019. godini
      Nar. novine, 46/19.

    Obvezatne upute broj M-IV - o obrascu za provedbu drugog kruga glasovanja za izbor članova vijeća nacionalnih manjina u općini
      Nar. novine, 46/19.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Državna uprava - Lokalna i područna (regionalna) samouprava
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državnog inspektorata
      Nar. novine, 45/19.

    Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju sastava i imenovanju predsjednika, članova i tajnika Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za rješavanje sporova o pravima općina, gradova i županija i troškovima postupka pred Povjerenstvom
      Nar. novine, 49/19.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Nacionalna sigurnost Republike Hrvatske
>>> pokaži sve promjene

    Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u zračnom prometu Rijeka
      Nar. novine, 49/19.

    Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika u zračnom prometu Mali Lošinj
      Nar. novine, 49/19.

    Rješenje o određivanju područja Stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba s inspekcijskim službama u cestovnom prometu Bajakovo
      Nar. novine, 50/19.

    Rješenje o određivanju područja Stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu Tovarnik
      Nar. novine, 50/19.

    Rješenje o određivanju područja Stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u željezničkom prometu Tovarnik
      Nar. novine, 50/19.

    Rješenje o određivanju područja Stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu Ilok
      Nar. novine, 50/19.

    Rješenje o određivanju područja Stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu Ilok II
      Nar. novine, 50/19.

    Rješenje o određivanju područja Stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu Principovac
      Nar. novine, 50/19.

    Rješenje o određivanju područja Stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu Principovac II
      Nar. novine, 50/19.

    Rješenje o određivanju područja Stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu Gunja
      Nar. novine, 50/19.

    Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u željezničkom prometu Drenovci
      Nar. novine, 50/19.

    Rješenje o određivanju područja Stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu Županja
      Nar. novine, 50/19.

    Rješenje o davanju ovlaštenja za obavljanje zdravstvenih pregleda kojima se utvrđuje zdravstvena sposobnost za držanje i nošenje oružja
      Nar. novine, 52/19.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o stanovanju
      Nar. novine, 54/19.

    Odluka o izmjeni Odluke o visini naknade za stanovanje
      Nar. novine, 54/19.

    Odluka o izmjenama Odluke o naknadi za posebne oblike rada u službi
      Nar. novine, 54/19.

    Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o načinu i uvjetima sklapanja ugovora o kadetskoj službi i ugovora o stipendiranju
      Nar. novine, 55/19.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Međunarodni odnosi
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o dodjeli stipendije za učenje hrvatskoga jezika u Republici Hrvatskoj i za internetsko učenje hrvatskoga jezika
      Nar. novine, 54/19.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Ustrojstvo sudbene vlasti i pravosudnih tijela
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o vrijednosti iznosa za utvrđivanje naknade za pružanje sekundarne pravne pomoći za 2019. godinu
      Nar. novine, 45/19.

    Zakon o Pravosudnoj akademiji
      Nar. novine, 52/19.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Kazneno pravo - Prekršaji
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o prijamu i postupanju s uhićenikom i pritvorenikom te o Evidenciji pritvorenika u pritvorskoj policijskoj jedinici
      Nar. novine, 50/19.