6 kategorija sadržaja
Interaktivno su povezani.

Više
sadrzaj

Fer cijena. Za godinu dana.
Neograničeno pretraživanje. Bez skrivenih troškova.

Pretplatite se
fer

Fleksibilni smo.
Pretplatite se na puni paket. Ili samo na pojedinačne sadržaje.

Pretplatite se
fleksibilno

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   
Promjene u: veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Usluge na tržištu - Komore u područjima gospodarskih djelatnosti
>>> pokaži sve promjene

    Statut Hrvatske komore inženjera strojarstva
      Nar. novine, 56/19.

    Odluka o utvrđivanju Liste izmiritelja Centra za mirenje Hrvatske komore inženjera strojarstva
      Nar. novine, 56/19.

    Pravilnik o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija turističkog vodiča i voditelja poslova turističke agencije
      Nar. novine, 58/19.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Poslovna politika i financije - Elektroničko poslovanje
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o pružanju i korištenju usluga povjerenja
      Nar. novine, 60/19.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Zapošljavanje
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2019.
      Nar. novine, 60/19.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Posebnosti radnih odnosa
>>> pokaži sve promjene

    Plan prijma u državnu službu u Državnoodvjetničko vijeće za 2019. godinu
      Nar. novine, 57/19.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Plaće - Ostala materijalna prava - Prava radnika u slučaju stečaja poslodavca
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o dopuni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama
      Nar. novine, 59/19.

GRAĐANSKO PRAVO
Stvarnopravni odnosi
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o zemljišnim knjigama
      Nar. novine, 63/19.

GRAĐANSKO PRAVO
Koncesije
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja bijele ribe na lokaciji između otoka Iža i otočića Sridnji na području Grada Zadra
      Nar. novine, 57/19.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Poljoprivreda
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o donošenju Plana sprječavanja i smanjenja nastajanja otpada od hrane Republike Hrvatske 2019. – 2022
      Nar. novine, 61/19.

    Pravilnik o Upisniku poljoprivrednika
      Nar. novine, 62/19.

    Pravilnik o Upisniku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava
      Nar. novine, 62/19.

    Pravilnik o ugovornim odnosima pri otkupu pšenice
      Nar. novine, 62/19.

    Zakon o Popisu poljoprivrede 2020.
      Nar. novine, 63/19.

    Naredba o izmjenama i dopuni Naredbe o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze
      Nar. novine, 63/19.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Lovstvo - Ribarstvo
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o dopuni Pravilnika o ribolovnim mogućnostima i raspodjeli državne kvote u 2019. godini za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus)
      Nar. novine, 56/19.

    Zakon o slatkovodnom ribarstvu
      Nar. novine, 63/19.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Energetika - Geološka istraživanja
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom
      Nar. novine, 59/19.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Predmeti opće uporabe - Inspekcije u gospodarstvu
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o sigurnosti igračaka
      Nar. novine, 60/19.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Pomorsko dobro - Pomorska i unutarnja plovidba
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe
      Nar. novine, 56/19.

    Odluka o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – brodogradilišta Greben
      Nar. novine, 61/19.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zračne luke - Zračni promet
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za olakšice
      Nar. novine, 57/19.

    Pravilnik o izvanaerodromskom slijetanju i uzlijetanju helikoptera
      Nar. novine, 57/19.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu upotrebe ovjesne jedrilice, parajedrilice, padobrana s pogonom i jedrilice prazne mase do 80/100 kg
      Nar. novine, 60/19.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Željeznice - Željeznički promet - Žičare
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o davanju ovlaštenja Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture za donošenje odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi dijelu željezničke infrastrukture
      Nar. novine, 57/19.

    Odluka o zatvaranju za promet postojećih željezničko-cestovnih prijelaza
      Nar. novine, 58/19.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Ceste - Cestovni promet
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o sadržaju, obliku i načinu izdavanja i oduzimanja dopuštenja (licencije)
      Nar. novine, 60/19.

    Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o tehničkim pregledima vozila
      Nar. novine, 63/19.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Pošta - Elektroničke komunikacije
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o univerzalnim uslugama u elektroničkim komunikacijama
      Nar. novine, 62/19.

    Plan dodjele za frekvencijske pojaseve 880 - 915/925 -960 MHz i 1710 - 1785/1805 - 1880 MHz
      Nar. novine, 62/19.

    Plan dodjele za frekvencijski pojas 2500 - 2690 MHz
      Nar. novine, 62/19.

    Plan dodjele za frekvencijski pojas 791 - 821/832 - 862 MHz
      Nar. novine, 62/19.

    Plan dodjele za frekvencijski pojas 1920 - 980/2110 - 2170 MHz
      Nar. novine, 62/19.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Vodno i komunalno gospodarstvo
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o davanju koncesije društvu BERNARDA NOVA d.o.o., za zahvaćanje geotermalnih voda za sport i rekreaciju
      Nar. novine, 59/19.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zaštita okoliša
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o gospodarenju medicinskim otpadom
      Nar. novine, 56/19.

    Ispravak Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada
      Nar. novine, 56/19.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Devizni sustav - Platni sustav - Nadzor financijskih transakcija
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o transakcijskim računima
      Nar. novine, 57/19.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Osiguranje
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o statističkim standardima osiguranja
      Nar. novine, 60/19.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Mirovinski fondovi
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupanju Središnjeg registra osiguranika i mirovinskih društava prema članovima obveznih mirovinskih fondova
      Nar. novine, 56/19.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Računovodstvo - Revizija
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o stručnom osposobljavanju za polaganje revizorskog ispita, revizorskom i posebnom ispitu te ispitu osposobljenosti
      Nar. novine, 59/19.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o reviziji u društvu za osiguranje
      Nar. novine, 60/19.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Trgovina - Pravo zaštite potrošača
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o osnivanju Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača
      Nar. novine, 57/19.

    Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o popisu robe vojne namjene, obrambenih proizvoda i nevojnih ubojnih sredstava
      Nar. novine, 63/19.

JAVNE DJELATNOSTI
Ustanove - Udruge - Zaklade i fundacije
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra zaklada Republike Hrvatske i registra stranih zaklada u Republici Hrvatskoj
      Nar. novine, 56/19.

JAVNE DJELATNOSTI
Statistika
>>> pokaži sve promjene

    Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u svibnju 2019.
      Nar. novine, 58/19.

    Indeks potrošačkih cijena u svibnju 2019.
      Nar. novine, 60/19.

JAVNE DJELATNOSTI
Sustav zdravstvene zaštite stanovništva
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o ortopedskim i drugim pomagalima
      Nar. novine, 62/19.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
      Nar. novine, 62/19.

    Pravilnik o načinu obavljanja medicinsko-biokemijske djelatnosti u liječničkim ordinacijama
      Nar. novine, 63/19.

    Pravilnik o službenoj iskaznici i znački zdravstvenog inspektora
      Nar. novine, 63/19.

    Pravilnik o načinu provođenja rada pod nadzorom doktora medicine bez specijalizacije
      Nar. novine, 63/19.

JAVNE DJELATNOSTI
Lijekovi i medicinski proizvodi - Ljekarništvo
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o donošenju Nacionalnog plana opskrbe Republike Hrvatske lijekovima proizvedenim iz ljudske plazme 2019. – 2022.
      Nar. novine, 63/19.

JAVNE DJELATNOSTI
Sustav socijalne skrbi - Hrvatski branitelji
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Registra udomitelja i registra smještenih korisnika te sadržaju obrasca za izvještavanje
      Nar. novine, 63/19.

    Pravilnik o načinu i trajanju osposobljavanja i dodatnog usavršavanja udomitelja
      Nar. novine, 63/19.

JAVNE DJELATNOSTI
Obrazovanje - Znanost
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima
      Nar. novine, 59/19.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2019./2020.
      Nar. novine, 60/19.

    Pravilnik o organizaciji i provedbi produženoga boravka u osnovnoj školi
      Nar. novine, 62/19.

    Odluka o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove u školskoj godini 2019./2020.
      Nar. novine, 62/19.

    Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje
      Nar. novine, 63/19.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obrascima zdravstvene dokumentacije djece predškolske dobi i evidencije u dječjem vrtiću
      Nar. novine, 63/19.

JAVNE FINANCIJE
Porezni sustav
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o općinskim porezima Općine Donji Andrijevci
      Nar. novine, 56/19.

    Odluka o izmjeni Odluke o porezima Grada Ogulina
      Nar. novine, 56/19.

    Odluka o lokalnim porezima Grada Iloka
      Nar. novine, 58/19.

JAVNE FINANCIJE
Državni proračun
>>> pokaži sve promjene

    Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2019. godini
      Nar. novine, 61/19.

    Odluka o visini, načinu i rokovima uplate sredstava pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku u Državni proračun Republike Hrvatske za 2019. godinu
      Nar. novine, 63/19.

JAVNE FINANCIJE
Financiranje javnih interesa uz državnu potporu
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o provedbi programa potpore za proizvođače mandarina za 2019. godinu
      Nar. novine, 57/19.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Ustavni sustav - Ustrojstvo državne vlasti
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o Uredu za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske
      Nar. novine, 57/19.

    Uredba o preuzimanju Okvirne odluke Vijeća 2009/905/PUP od 30. studenoga 2009. o akreditaciji pružatelja forenzičkih usluga koji obavljaju laboratorijske aktivnosti
      Nar. novine, 59/19.

    Odluka o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o prijenosu osnivačkih prava nad ustanovom Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina na Republiku Hrvatsku
      Nar. novine, 61/19.

    Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Podravska Moslavina
      Nar. novine, 61/19.

    Obvezatne upute broj LN-I – redoslijed izbornih radnji i tijek rokova
      Nar. novine, 61/19

    Obvezatne upute broj LN-II – o obrascima za postupak kandidiranja i primjeni obvezatnih uputa i obrazaca na prijevremenim izborima za općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Podravska Moslavina
      Nar. novine, 61/19.

    Obvezatne upute broj LN-III – o zaštiti osobnih podataka
      Nar. novine, 61/19.

    Obvezatne upite broj FLN-I – o suradnji Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i nadležnog izbornog povjerenstva u provedbi nadzora financiranja izborne promidžbe na prijevremenim izborima za općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Podravska Moslavina koji će se održati 28. srpnja 2019.
      Nar. novine, 61/19.

    Uredba o Uredu za zakonodavstvo
      Nar. novine, 63/19.

    Uredba o izmjeni Uredbe o Uredu za udruge
      Nar. novine, 63/19.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Državna uprava - Lokalna i područna (regionalna) samouprava
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva rada i mirovinskoga sustava
      Nar. novine, 59/19

    Uredba o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva
      Nar. novine, 63/19.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Nacionalna sigurnost Republike Hrvatske
>>> pokaži sve promjene

    Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za pogranični promet Lucija
      Nar. novine, 59/19.

    Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu Požane
      Nar. novine, 59/19.

    Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika u cestovnom prometu Jelovice
      Nar. novine, 59/19.

    Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u željezničkom prometu Buzet
      Nar. novine, 59/19.

    Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u zračnom prometu Pula
      Nar. novine, 59/19.

    Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu Kaštel
      Nar. novine, 59/19.

    Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu Plovanija
      Nar. novine, 59/19.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o osposobljavanju i uvjetima za osposobljavanje pomoćnog djelatnika, pirotehničara, voditelja radilišta i djelatnika kontrole kvalitete
      Nar. novine, 61/19.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Međunarodni odnosi
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o međunarodnim mjerama ograničavanja
      Nar. novine, 63/19.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Statusna prava građana - Upravni postupak - Upravni spor
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o boravku u prihvatnom centru za strance
      Nar. novine, 57/19.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o ostvarivanju materijalnih uvjeta prihvata
      Nar. novine, 61/19.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Ustrojstvo sudbene vlasti i pravosudnih tijela
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stalnim sudskim vještacima
      Nar. novine, 61/19.

    Odluka o uvjetima i visini naknada i nagrade predsjednika i članova Državnoodvjetničkog vijeća
      Nar. novine, 63/19.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Kazneno pravo - Prekršaji
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o nedavanju vjerodostojnog tumačenja članka 347. stavka 1. u vezi s člankom 89. stavkom 7. i člankom 303. prethodnog Kaznenog zakona - sada članka 293. stavka 1. u vezi s člankom 87. stavkom 6. i člankom 305. Kaznenog zakona na snazi od 1. siječnja 2013. povezano s člankom 4. stavkom 2. Zakona o sudovima, člankom 1.a, člankom 3. i člankom 4. Kaznenopravne konvencije o korupciji i drugim međunarodnim konvencijama, člankom 31. i člankom 141. Ustava Republike Hrvatske
      Nar. novine, 61/19.