6 kategorija sadržaja
Interaktivno su povezani.

Više
sadrzaj

Fer cijena. Za godinu dana.
Neograničeno pretraživanje. Bez skrivenih troškova.

Pretplatite se
fer

Fleksibilni smo.
Pretplatite se na puni paket. Ili samo na pojedinačne sadržaje.

Pretplatite se
fleksibilno

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   
Promjene u: siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Tržišno natjecanje
>>> pokaži sve promjene

    Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, klasa: UP/I 034-03/2012-01/002, urbroj: 580-05/65-2013-116 od 28. ožujka 2013.
      Nar. novine, 51/13.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Zaštita imovine i osoba
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izobrazbi i stručnom ispitu za zaštitare i čuvare
      Nar. novine, 42/13.

    Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova i specijalista medicine rada u privatnoj praksi za utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti čuvara i opće i posebne zdravstvene sposobnosti zaštitara
      Nar. novine, 46/13.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Prestanak društava
>>> pokaži sve promjene

    Rješenje o izmjeni i dopuni Liste stečajnih upravitelja
      Nar. novine, 42/13.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Posebnosti radnih odnosa
>>> pokaži sve promjene

    Plan prijama u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske
      Nar. novine, 50/13.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Ugovaranje uvjeta rada
>>> pokaži sve promjene

    Rješenje Povjerenstva za utvrđivanje reprezentativnosti klasa: 006-04/13-06/03 urbroj: 689/1-13-4 od 7. ožujka 2013.
      Nar. novine, 41/13.

    Rješenje Povjerenstva za utvrđivanje reprezentativnosti klasa: 006-04/13-06/01 urbroj: 689/1-13-6 od 7. ožujka 2013.
      Nar. novine, 41/13.

    Rješenje Povjerenstva za utvrđivanje reprezentativnosti klasa: 006-04/12-06/26 urbroj: 689/1-13-14 od 7. ožujka 2013.
      Nar. novine, 41/13.

    Rješenje Povjerenstva za utvrđivanje reprezentativnosti klasa: 006-04/13-06/02 urbroj: 689/1-13-7 od 7. ožujka 2013.
      Nar. novine, 41/13.

    Rješenje Povjerenstva za utvrđivanje reprezentativnosti klasa: 006-04/12-06/26 urbroj: 689/1-13-13 od 7. ožujka 2013.
      Nar. novine, 41/13.

    Odluka o visini nagrade i naknade troškova rada miritelja u postupcima mirenja u kolektivnim radnim sporovima
      Nar. novine, 47/13.

    Rješenje Povjerenstva za utvrđivanje reprezentativnosti klasa: 006-04/12-06/33 urbroj: 689/1-13-4 od 10. travnja 2013.
      Nar. novine, 51/13.

    Rješenje Povjerenstva za utvrđivanje reprezentativnosti klasa: 006-04/12-06/34 urbroj: 689/1-13-3 od 10. travnja 2013.
      Nar. novine, 51/13.

    Rješenje Povjerenstva za utvrđivanje reprezentativnosti klasa: 006-04/12-06/35 urbroj: 689/1-13-3 od 10. travnja 2013.
      Nar. novine, 51/13.

    Rješenje Povjerenstva za utvrđivanje reprezentativnosti klasa: 006-04/12-06/36 urbroj: 689/1-13-3 od 10. travnja 2013.
      Nar. novine, 51/13.

    Rješenje Povjerenstva za utvrđivanje reprezentativnosti klasa: 006-04/12-06/37 urbroj: 689/1-13-3 od 10. travnja 2013.
      Nar. novine, 51/13.

    Rješenje Povjerenstva za utvrđivanje reprezentativnosti klasa: 006-04/12-06/38 urbroj: 689/1-13-3 od 10. travnja 2013.
      Nar. novine, 51/13.

    Rješenje Povjerenstva za utvrđivanje reprezentativnosti klasa: 006-04/12-06/39 urbroj: 689/1-13-3 od 10. travnja 2013.
      Nar. novine, 51/13.

    Rješenje Povjerenstva za utvrđivanje reprezentativnosti klasa: 006-04/12-06/40 urbroj: 689/1-13-3 od 10. travnja 2013.
      Nar. novine, 51/13.

    Rješenje Povjerenstva za utvrđivanje reprezentativnosti klasa: 006-04/12-06/41 urbroj: 689/1-13-3 od 10. travnja 2013.
      Nar. novine, 51/13.

    Rješenje Povjerenstva za utvrđivanje reprezentativnosti klasa: 006-04/12-06/42 urbroj: 689/1-13-3 od 10. travnja 2013.
      Nar. novine, 51/13.

    Rješenje Povjerenstva za utvrđivanje reprezentativnosti klasa: 006-04/12-06/44 urbroj: 689/1-13-3 od 10. travnja 2013.
      Nar. novine, 51/13.

    Rješenje Povjerenstva za utvrđivanje reprezentativnosti klasa: 006-04/13-06/06 urbroj: 689/1-13-4 od 10. travnja 2013.
      Nar. novine, 51/13.

    Rješenje Povjerenstva za utvrđivanje reprezentativnosti klasa: 006-04/13-06/04 urbroj: 689/1-13-6 od 10. travnja 2013.
      Nar. novine, 51/13.

    Rješenje Povjerenstva za utvrđivanje reprezentativnosti klasa: 006-04/12-06/43 urbroj: 689/1-13-6 od 10. travnja 2013.
      Nar. novine, 51/13.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Plaće - Ostala materijalna prava - Prava radnika u slučaju stečaja poslodavca
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o minimalnoj plaći
      Nar. novine, 39/13.

    Uredba o visini minimalne plaće
      Nar. novine, 51/13.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Zaštita radnika
>>> pokaži sve promjene

    Rješenje klasa: UP/I-115-01/13-04/08 urbroj: 524-03-01-02/3-13-4 od 29. ožujka 2013. za INU d.d., PF Korporativni procesi Zagreb
      Nar. novine, 46/13.

GRAĐANSKO PRAVO
Stvarnopravni odnosi
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o određivanju visine stvarnih troškova uporabe podataka dokumentacije državne izmjere i katastra nekretnina
      Nar. novine, 51/13.

GRAĐANSKO PRAVO
Koncesije
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjeni Uredbe o uvjetima davanja koncesija za gospodarsko korištenje voda
      Nar. novine, 51/13.

GRAĐANSKO PRAVO
Stanovanje
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o stambenom zbrinjavanju povratnika - bivših nositelja stanarskog prava izvan područja posebne državne skrbi
      Nar. novine, 42/13.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Poljoprivreda
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o poljoprivrednom zemljištu
      Nar. novine, 39/13.

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o izmjenama odobrenja za stavljanje veterinarsko-medicinskih proizvoda u promet
      Nar. novine, 40/13.

    Pravilnik o načinu praćenja zoonoza i uzročnika zoonoza
      Nar. novine, 42/13.

    Pravilnik o mjerama suzbijanja i iskorjenjivanja infekciozne anemije kopitara
      Nar. novine, 42/13.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o Upisniku poljoprivrednih gospodarstava
      Nar. novine, 42/13.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima zdravlja životinja pri stavljanju u promet na području Europske unije te uvozu iz trećih zemalja peradi i jaja za valenje
      Nar. novine, 42/13.

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o držanju pčela i katastru pčelinje paše
      Nar. novine, 42/13.

    Naputak o izmjenama Naputka o načinu provođenja mjera kontrole zdravlja životinja propisanih Naredbom o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2013. godini
      Nar. novine, 42/13.

    Pravilnik o stavljanju na tržište sjemena čuvanih sorti
      Nar. novine, 43/13.

    Pravilnik o odobravanju za uzgoj uzgojno valjanih svinja čistih pasmina
      Nar. novine, 43/13.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima zdravlja životinja koji se primjenjuju na životinje akvakulture i njihove proizvode te sprječavanju i suzbijanju određenih bolesti akvatičnih životinja
      Nar. novine, 43/13.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište sjemena povrća
      Nar. novine, 43/13.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za stavljanje u promet ovaca i koza
      Nar. novine, 44/13.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerama za kontrolu i iskorjenjivanje bolesti plavog jezika
      Nar. novine, 44/13.

    Pravilnik o mjerama kontrole newcastleske bolesti
      Nar. novine, 45/13.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kontroli određenih bolesti životinja i posebnim mjerama koje se odnose na vezikularnu enterovirusnu bolest svinja
      Nar. novine, 45/13.

    Pravilnik o sustavu provedbe naknadnih kontrola velikih korisnika određenih mjera uređenja tržišta poljoprivrednih proizvoda
      Nar. novine, 47/13.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o registru vinograda, obveznim izjavama, pratećim dokumentima i podrumskoj evidenciji
      Nar. novine, 48/13.

    Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o zemljopisnim područjima uzgoja vinove loze
      Nar. novine, 48/13.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provedbi Sheme školskog voća
      Nar. novine, 48/13.

    Naredba o izmjenama i dopuni Naredbe o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2013. godini
      Nar. novine, 49/13.

    Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje slinavke i šapa
      Nar. novine, 50/13.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o monitoringu određenih tvari i njihovih rezidua u živim životinjama i proizvodima životinjskog podrijetla
      Nar. novine, 51/13.

    Naredba o zabrani primjene određenih tvari hormonskog ili tireostatskog učinka i beta-agonista na farmskim životinjama
      Nar. novine, 51/13.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Ekološka proizvodnja - Hrana
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o kontaminantima
      Nar. novine, 39/13.

    Zakon o prehrambenim i zdravstvenim tvrdnjama te hrani obogaćenoj nutrijentima
      Nar. novine, 39/13.

    Zakon o hrani za posebne prehrambene potrebe
      Nar. novine, 39/13.

    Zakon o uvozu hrane i hrane za životinje iz trećih zemalja
      Nar. novine, 39/13.

    Zakon o prehrambenim aditivima, aromama i prehrambenim enzimima
      Nar. novine, 39/13.

    Naredba o privremenim mjerama u odnosu na sadržaj aflatoksina M1 u mliječnim proizvodima
      Nar. novine, 39/13.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodacima prehrani
      Nar. novine, 41/13.

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o informiranju potrošača o hrani
      Nar. novine, 42/13.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o prehrambenim i zdravstvenim tvrdnjama
      Nar. novine, 42/13.

    Obavijest o zaprimljenom zahtjevu za izmjenu i dopunu specifikacije proizvoda "Baranjski kulen" registriranog oznakom zemljopisnog podrijetla
      Nar. novine, 46/13.

    Pravilnik o voćnim sokovima i njima sličnim proizvodima namijenjenim za konzumaciju
      Nar. novine, 48/13.

    Popis službenih laboratorija za hranu i hranu za životinje
      Nar. novine, 50/13.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Lovstvo - Ribarstvo
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o programu dokumentacije koja prati plavoperajnu tunu (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i velikooku tunu (Thunnus obesus) na tržištu
      Nar. novine, 40/13.

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o sadržaju, načinu izrade i postupku donošenja, odnosno odobravanja lovnogospodarske osnove, programa uzgoja divljači i programa zaštite divljači
      Nar. novine, 41/13.

    Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za gospodarske osnove
      Nar. novine, 44/13.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Energetika - Geološka istraživanja
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o označavanju energetske učinkovitosti klima-uređaja
      Nar. novine, 48/13.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Prostorno uređenje i gradnja
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o usklađivanju područja građevnih proizvoda s Uredbom (EU) br. 305/2011 u prijelaznom razdoblju
      Nar. novine, 46/13.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Tehnički propisi za industrijske proizvode
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o postupcima službenog obavješćivanja u području norma, tehničkih propisa te propisa o uslugama informacijskog društva
      Nar. novine, 40/13.

    Pravilnik o zajedničkim odredbama za mjerila i metode mjeriteljskog nadzora
      Nar. novine, 48/13.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Predmeti opće uporabe - Inspekcije u gospodarstvu
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o predmetima opće uporabe
      Nar. novine, 39/13.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Ugostiteljstvo - Turizam
>>> pokaži sve promjene

    Izmjene i dopune Statuta Turističke zajednice Varaždinske županije
      Nar. novine, 48/13.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Pomorsko dobro - Pomorska i unutarnja plovidba
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o postupcima u slučaju rođenja, smrti ili pronalaska napuštenog novorođenog djeteta, i postupku s imovinom umrlih osoba na plovilu
      Nar. novine, 40/13.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o najmanjem broju članova posade za sigurnu plovidbu koji moraju imati pomorski brodovi, plutajući objekti i nepomični obalni objekti
      Nar. novine, 46/13.

    Pravilnik o dopuni Pravilnika o kriterijima za određivanje namjene pojedinog dijela luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja, način plaćanja veza, uvjete korištenja, te određivanja maksimalne visine naknade i raspodjele prihoda
      Nar. novine, 47/13.

    Naredba o dopuni Naredbe o razvrstavanju luka otvorenih za javni promet na području Zadarske županije
      Nar. novine, 49/13.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda
      Nar. novine, 51A/13.

    Zakon o prestanku važenja Zakona o postupnom isključenju iz plovidbe tankera bez dvostruke oplate
      Nar. novine, 51A/13.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zračne luke - Zračni promet
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o uspostavljanju pravila i postupaka u svezi uvođenja operativnih ograničenja vezanih za buku zrakoplova na zračnim lukama na teritoriju Republike Hrvatske
      Nar. novine, 39/13.

    Pravilnik o vremenskim slotovima i usuglašavanju redova letenja na zračnim lukama
      Nar. novine, 39/13.

    Odluka o donošenju Nacionalnog programa sigurnosti u zračnom prometu
      Nar. novine, 41/13.

    Pravilnik o uvjetima kojima mora udovoljavati operator aerodroma za izdavanje te način izdavanja svjedodžbe aerodroma i odobrenja za uporabu aerodroma
      Nar. novine, 41/13.

    Naredba o vremenu otvorenosti aerodroma
      Nar. novine, 41/13.

    Pravilnik o uvjetima i načinu pružanja usluga u zračnoj plovidbi
      Nar. novine, 49/13.

    Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja svjedodžbe pružatelja usluga u zračnoj plovidbi
      Nar. novine, 49/13.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnutku Hrvatske kontrole zračne plovidbe
      Nar. novine, 51A/13.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Ceste - Cestovni promet
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o uvođenju naplate cestarine za uporabu tunela Sveti Ilija
      Nar. novine, 42/13.

    Pravilnik o vozačkim dozvolama
      Nar. novine, 43/13.

    Pravilnik o postupku homologacije motornih vozila s obzirom na mjere za smanjenje onečišćenja emisijama iz motora TPV 102 (izdanje 02)
      Nar. novine, 49/13.

    Pravilnik o postupku homologacije motornih vozila s pogonom na vodik, vodikovih sustava i njihovih sastavnih dijelova TPV 162 (izdanje 01)
      Nar. novine, 49/13.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Pošta - Elektroničke komunikacije
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o obavljanju univerzalne usluge
      Nar. novine, 41/13.

    Pravilnik o službenoj iskaznici i znački poštanskog inspektora i o očevidniku poštanskog inspektora
      Nar. novine, 42/13.

    Odluka o izboru i zadaćama nositelja operativne provedbe Projekta objedinjavanja svjetlovodne infrastrukture u trgovačkim društvima u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske
      Nar. novine, 46/13.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Vodno i komunalno gospodarstvo
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o Povjerenstvu za istraživanje, uređenje i održavanje vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i groblja poslijeratnog razdoblja
      Nar. novine, 46/13.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta
      Nar. novine, 47/13.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zaštita okoliša
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 528/2012 Europskoga parlamenta i Vijeća u vezi sa stavljanjem na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda
      Nar. novine, 39/13.

    Pravilnik o uvjetima i mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja za obavljanje djelatnosti s radioaktivnim izvorima
      Nar. novine, 41/13.

    Pravilnik o uvjetima i mjerama zaštite od ionizirajućih zračenja za obavljanje djelatnosti s električnim uređajima koji proizvode ionizirajuće zračenje
      Nar. novine, 41/13.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zaštita od požara i eksplozija - Elementarne nepogode
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja i oduzimanja odobrenja za ambalažu za prijevoz radioaktivnih i nuklearnih materijala
      Nar. novine, 42/13.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu označavanja eksplozivnih tvari
      Nar. novine, 51/13.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Hrvatska narodna banka - Kreditne institucije
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izdavanju numizmatičkih kompleta optjecajnoga kovanog novca Republike Hrvatske, kuna i lipa, s oznakom godine kovanja "2013."
      Nar. novine, 40/13.

    Odluka o prestanku važenja Odluke o obvezi dostavljanja izvješća "Neto potraživanja banke od opće države i jamstva"
      Nar. novine, 40/13.

    Odluka o prestanku važenja Odluke o statističkom izvješću banke
      Nar. novine, 40/13.

    Odluka o izmjeni Odluke o kamatnim stopama i naknadama Hrvatske narodne banke
      Nar. novine, 45/13.

    Odluka o puštanju u optjecaj kovanog novca kuna i lipa s oznakom godine kovanja "2013."
      Nar. novine, 45/13.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Mirovinski fondovi
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o marketingu mirovinskih fondova
      Nar. novine, 42/13.

    Zakon o dopunama Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima
      Nar. novine, 51A/13.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Investicijski fondovi
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o sudjelovanju u fondovima za gospodarsku suradnju
      Nar. novine, 40/13.

    Pravilnik o stjecanju i priznavanju ovlaštenja za prodaju dionica ili udjela u investicijskim fondovima s javnom ponudom
      Nar. novine, 42/13.

    Pravilnik o sudjelovanju Vlade Republike Hrvatske u Fondovima za gospodarsku suradnju
      Nar. novine, 47/13.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Financijsko tržište - Nadzor financijskih institucija
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizacijskim zahtjevima za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti i pomoćnih usluga
      Nar. novine, 42/13.

    Pravilnik o pravilima poslovnog ponašanja prilikom pružanja investicijskih i pomoćnih usluga
      Nar. novine, 42/13.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Računovodstvo - Revizija
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o objavljivanju međunarodnih standarda financijskog izvještavanja
      Nar. novine, 45/13.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Trgovina - Pravo zaštite potrošača
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o određivanju robe koja se izvozi i uvozi na temelju dozvola
      Nar. novine, 40/13.

    Uredba o izmjeni Uredbe o uvjetima za obavljanje trgovine na veliko i trgovine s inozemstvom za određenu robu
      Nar. novine, 51/13.

JAVNE DJELATNOSTI
Ustanove - Udruge - Zaklade i fundacije
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (pročišćeni tekst)
      Nar. novine, 48/13.

    Odluka o sanaciji Opće bolnice Šibensko-kninske županije
      Nar. novine, 48/13.

    Odluka o sanaciji Opće bolnice "Hrvatski ponos" Knin
      Nar. novine, 48/13.

    Odluka o sanaciji Opće bolnice Nova Gradiška
      Nar. novine, 48/13.

    Odluka o sanaciji Opće bolnice "Dr. Josip Benčević" Slavonski Brod
      Nar. novine, 48/13.

    Odluka o sanaciji Opće bolnice Varaždin
      Nar. novine, 48/13.

    Odluka o sanaciji Bolnice za plućne bolesti i TBC Klenovnik
      Nar. novine, 48/13.

    Odluka o sanaciji Specijalne bolnice za kronične bolesti Novi Marof
      Nar. novine, 48/13.

    Odluka o sanaciji Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice
      Nar. novine, 48/13.

    Odluka o sanaciji Opće bolnice "Dr. Ivo Pedišić" Sisak
      Nar. novine, 48/13.

    Odluka o sanaciji Neuropsihijatrijske bolnice "Dr. Ivan Barbot" Popovača
      Nar. novine, 48/13.

    Odluka o sanaciji Doma zdravlja Petrinja
      Nar. novine, 48/13.

    Odluka o sanaciji Opće županijske bolnice Pakrac
      Nar. novine, 48/13.

    Odluka o sanaciji Opće županijske bolnice Požega
      Nar. novine, 48/13.

    Odluka o sanaciji Opće bolnice Zabok
      Nar. novine, 48/13.

    Odluka o sanaciji Opće bolnice Zadar
      Nar. novine, 48/13.

    Odluka o sanaciji Opće bolnice Virovitica
      Nar. novine, 48/13.

    Odluka o sanaciji Opće bolnice Dubrovnik
      Nar. novine, 48/13.

    Odluka o sanaciji Opće bolnice Pula
      Nar. novine, 48/13.

    Odluka o sanaciji Opće bolnice Karlovac
      Nar. novine, 48/13.

    Odluka o sanaciji Opće bolnice "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica
      Nar. novine, 48/13.

    Odluka o sanaciji Doma zdravlja Gospić
      Nar. novine, 48/13.

    Odluka o sanaciji Opće županijske bolnice Vinkovci
      Nar. novine, 48/13.

    Odluka o sanaciji Opće županijske bolnice Vukovar
      Nar. novine, 48/13.

    Odluka o sanaciji Opće županijske bolnice Našice
      Nar. novine, 48/13.

    Odluka o sanaciji Županijske bolnice Čakovec
      Nar. novine, 48/13.

    Obvezatne upute broj FL I o obliku suradnje Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i nadležnih izbornih povjerenstava u provedbi nadzora financiranja izborne promidžbe te pravima i obvezama sudionika provedbe nadzora financiranja promidžbe na lokalnim izborima 2013.
      Nar. novine, 49/13.

    Odluka o visini naknade troškova izborne promidžbe za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
      Nar. novine, 51/13.

    Odluka o visini naknade troškova izborne promidžbe za izbor općinskih načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika i za izbor zamjenika općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda
      Nar. novine, 51/13.

    Statut političke stranke Za grad
      Nar. novine, 51/13.

JAVNE DJELATNOSTI
Statistika
>>> pokaži sve promjene

    Metodološke osnove za prikupljanje podataka u statistici mlijeka i mliječnih proizvoda
      Nar. novine, 42/13.

    Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u ožujku 2013.
      Nar. novine, 46/13.

    Indeks potrošačkih cijena u ožujku 2013.
      Nar. novine, 48/13.

JAVNE DJELATNOSTI
Mirovinsko osiguranje
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. siječnja 2013.
      Nar. novine, 40/13.

    Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. siječnja 2013.
      Nar. novine, 40/13.

    Odluka o osnovici za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja i o usklađivanju novčanih naknada zbog tjelesnog oštećenja od 1. siječnja 2013.
      Nar. novine, 40/13.

JAVNE DJELATNOSTI
Sustav zdravstvene zaštite stanovništva
>>> pokaži sve promjene

    Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za kronične bolesti jetre" Klinici za unutarnje bolesti Kliničkog bolničkog centra Zagreb
      Nar. novine, 41/13.

    Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za bolesti plućne cirkulacije" Klinici za plućne bolesti Kliničkog bolničkog centra Zagreb
      Nar. novine, 41/13.

    Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za neuromuskularne bolesti i kliničku elektromioneurografiju" Klinici za neurologiju, Centru za neuromuskularne bolesti Kliničkog bolničkog centra Zagreb
      Nar. novine, 41/13.

    Pravilnik o stjecanju statusa specijalista pedijatrijske infektologije
      Nar. novine, 46/13.

    Odluka o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 47/13.

    Odluka o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 47/13.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine
      Nar. novine, 49/13.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 49/13.

    Odluka o utvrđivanju popisa posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 49/13.

    Odluka o dopunama Odluke o utvrđivanju dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 49/13.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dentalnoj zdravstvenoj zaštiti iz obveznog zdravstvenog osiguranja
      Nar. novine, 49/13.

    Pravilnik o dopuni Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja na zdravstvenu njegu u kući osigurane osobe
      Nar. novine, 49/13.

    Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima - vremenski i kadrovski normativi
      Nar. novine, 49/13.

    Podatak o ukupnim izdacima obveznog zdravstvenog osiguranja za 2012. godinu
      Nar. novine, 49/13.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
      Nar. novine, 50/13.

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na slobodan izbor doktora medicine i doktora dentalne medicine primarne zdravstvene zaštite
      Nar. novine, 50/13.

    Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 50/13.

    Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 50/13.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
      Nar. novine, 51/13.

JAVNE DJELATNOSTI
Lijekovi i medicinski proizvodi - Ljekarništvo
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o mjerilima za stavljanje ortopedskih i drugih pomagala na popis pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 43/13.

JAVNE DJELATNOSTI
Sustav socijalne skrbi - Hrvatski branitelji
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć članova obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata i hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata
      Nar. novine, 40/13.

    Odluka o osnovicama za utvrđivanje vrijednosnog boda prema osobnom činu, ustrojbenom mjestu i zvanju hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata za godinu 2012.
      Nar. novine, 40/13.

    Odluka o visini najniže mirovine hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata za godinu 2013.
      Nar. novine, 40/13.

    Vjerodostojno tumačenje članka 120. stavka 2. i 4. Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine", br. 33/12)
      Nar. novine, 46/13.

    Pravilnik o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć
      Nar. novine, 49/13.

    Zakon o izmjenama Zakona o statusu prognanika i izbjeglica
      Nar. novine, 51A/13.

JAVNE DJELATNOSTI
Kultura i umjetnost - Sport i rekreacija
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o izboru i utvrđivanju javnih potreba u kulturi
      Nar. novine, 44/13.

    Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 05/2012. - Lista zaštićenih kulturnih dobara
      Nar. novine, 46/13.

    Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 06/2012. - Lista preventivno zaštićenih kulturnih dobara
      Nar. novine, 46/13.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o tehničkoj ispravnosti automata i stolova za igre na sreću
      Nar. novine, 49/13.

JAVNE FINANCIJE
Porezni sustav
>>> pokaži sve promjene

    Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-4763/2012 i U-I-1342/2013 od 3. travnja 2013.
      Nar. novine, 43/13.

JAVNE FINANCIJE
Financiranje javnih interesa uz državnu potporu
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja
      Nar. novine, 40/13.

    Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, klasa: UP/I-430-01/2007-00/39, urbroj: 580-09-01/43--2013-79 od 28. ožujka 2013.
      Nar. novine, 51/13.

    Zakon o izmjenama Zakona o obnovi
      Nar. novine, 51A/13.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o područjima posebne državne skrbi
      Nar. novine, 51A/13.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Ustavni sustav - Ustrojstvo državne vlasti
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o raspisivanju izbora za općinske načelnike, gradonačelnike i župane te njihove zamjenike
      Nar. novine, 44/13.

    Odluka o raspisivanju izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
      Nar. novine, 44/13.

    Odluka o raspisivanju izbora za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda
      Nar. novine, 44/13.

    Obvezatne upute broj LS I, LN I i MLN I redoslijed izbornih radnji i tijek rokova
      Nar. novine, 44/13.

    Obvezatne upute broj LS II o obrascima za postupak kandidiranja i provedbu izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
      Nar. novine, 44/13.

    Obvezatne upute broj LN II o obrascima za postupak kandidiranja i provedbu izbora za općinske načelnike, gradonačelnike i župane te njihove zamjenike
      Nar. novine, 44/13.

    Obvezatne upute broj MLN II o obrascima za postupak kandidiranja i provedbu izbora za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda
      Nar. novine, 44/13.

    Obvezatne upute broj LS III postupak kandidiranja za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
      Nar. novine, 44/13.

    Obvezatne upute broj LN III postupak kandidiranja kandidata za općinske načelnike, gradonačelnike, župane te njihove zamjenike
      Nar. novine, 44/13.

    Obvezatne upute MLN III postupak kandidiranja za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda
      Nar. novine, 44/13.

    Obvezatne upute LS IV, LN IV i MLN IV o načinu uređenja biračkog mjesta
      Nar. novine, 44/13.

    Odluka o osnivanju Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za zatočene i nestale osobe
      Nar. novine, 46/13.

    Odluka o određivanju tijela u kojem će se osnovati nacionalni Europski potrošački centar
      Nar. novine, 47/13.

    Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o Glavnom tajništvu Vlade Republike Hrvatske
      Nar. novine, 49/13.

    Odluka o rasporedu sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2013. godinu ("Narodne novine" 139/2012) u Razdjelu 020 Vlada Republike Hrvatske, Glava 21 Savjet za nacionalne manjine, Aktivnost A732003 potpore za programe ostvarivanja kulturne autonomije nacionalnih manjina, pozicija 381 Tekuće donacije u novcu
      Nar. novine, 50/13.

    Odluka o osnivanju Nacionalnog odbora za borbu protiv nasilja u sportu
      Nar. novine, 51/13.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Državna uprava - Lokalna i područna (regionalna) samouprava
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave
      Nar. novine, 39/13.

    Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije
      Nar. novine, 40/13.

    Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta
      Nar. novine, 40/13.

    Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj
      Nar. novine, 44/13.

    Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj
      Nar. novine, 45/13.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Državni dužnosnici - Zastupnici u Saboru
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o sprječavanju sukoba interesa (pročišćeni tekst)
      Nar. novine, 48/13.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Nacionalna sigurnost Republike Hrvatske
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o dopuni Pravilnika o načinu rada i postupanja po predstavkama i pritužbama, vođenju evidencije predstavki i pritužbi te o radu Povjerenstva
      Nar. novine, 43/13.

    Uredba o određivanju štićenih osoba, objekata i prostora te provođenju njihove zaštite i osiguranja
      Nar. novine, 46/13.

    Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova za obavljanje zdravstvenih pregleda za držanje i nošenje oružja
      Nar. novine, 46/13.

    Pravilnik o stražarskoj službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske
      Nar. novine, 47/13.

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu obavljanja nadzora državne granice
      Nar. novine, 51/13.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Ustrojstvo sudbene vlasti i pravosudnih tijela
>>> pokaži sve promjene

    Izmjene i dopune Sudskog poslovnika
      Nar. novine, 39/13.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vrednovanju u postupku imenovanja predsjednika sudova
      Nar. novine, 49/13.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Kazneno pravo - Prekršaji
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopunama Prekršajnog zakona
      Nar. novine, 39/13.

    Pravilnik o izvršavanju sigurnosne mjere obveznog psihosocijalnog tretmana
      Nar. novine, 42/13.