6 kategorija sadržaja
Interaktivno su povezani.

Više
sadrzaj

Fer cijena. Za godinu dana.
Neograničeno pretraživanje. Bez skrivenih troškova.

Pretplatite se
fer

Fleksibilni smo.
Pretplatite se na puni paket. Ili samo na pojedinačne sadržaje.

Pretplatite se
fleksibilno

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   
Promjene u: lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Osnivanje društava
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o razvrstavanju poslovnih subjekata prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. - NKD-u 2007.
      Nar. novine, 35/18.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Zapošljavanje
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom
      Nar. novine, 39/18.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Posebnosti radnih odnosa
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o dopuni Odluke o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama
      Nar. novine, 37/18.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Ugovaranje uvjeta rada
>>> pokaži sve promjene

    Kolektivni ugovor ugostiteljstva
      Nar. novine, 36/18.

    Kolektivni ugovor za radnike Hrvatskih šuma, društva s ograničenom odgovornošću
      Nar. novine, 37/18.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Zaštita radnika
>>> pokaži sve promjene

    Rješenje o prestanku ovlaštenja Damiru Cebinu, vlasniku obrta POŽAR- SIGURNOST iz Zagreba, Buzin, Cebini 22a, za obavljanje poslova zaštite na radu
      Nar. novine, 36/18.

GRAĐANSKO PRAVO
Obiteljskopravni odnosi - Životno partnerstvo
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o načinu prikupljanja, obrade i dostave statističkih podataka i izvješća iz područja primjene zakona o zaštiti od nasilja u obitelji
      Nar. novine, 31/18.

    Poslovnik o radu Povjerenstva za praćenje i unaprjeđenje rada tijela kaznenog i prekršajnog postupka te izvršavanja sankcija vezanih za zaštitu od nasilja u obitelji
      Nar. novine, 37/18.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Poljoprivreda
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o provedbi mjere Informiranje u državama članicama iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018.
      Nar. novine, 39/18.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjere Restrukturiranje i konverzija vinograda iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018.
      Nar. novine, 39/18.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjere Investicija u vinarije i marketing vina iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018.
      Nar. novine, 39/18.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjere Promidžba na tržištima trećih zemalja iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018.
      Nar. novine, 39/18.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Lovstvo - Ribarstvo
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o ribolovnim mogućnostima i ribolovu igluna (Xiphias gladius)
      Nar. novine, 39/18.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom
      Nar. novine, 39/18.

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o lovostaju
      Nar. novine, 34/18.

    Pravilnik o dopuni Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom
      Nar. novine, 37/18.

    Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja i dostave podataka o ulovu u gospodarskom ribolovu na moru
      Nar. novine, 38/18.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Energetika - Geološka istraživanja
>>> pokaži sve promjene

    Izmjene i dopune Uvjeta kvalitete opskrbe električnom energijom
      Nar. novine, 31/18.

    Izmjene i dopune Metodologije utvrđivanja naknade za priključenje na elektroenergetsku mrežu novih korisnika mreže i za povećanje priključne snage postojećih korisnika mreže
      Nar. novine, 31/18.

    Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu
      Nar. novine, 34/18.

    Pravila korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin
      Nar. novine, 34/18.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Prostorno uređenje i gradnja
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima
      Nar. novine, 34/18.

    Tehnički propis o građevnim proizvodima
      Nar. novine, 35/18.

    Odluka o izradi Državnog plana prostornog razvoja
      Nar. novine, 39/18.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Pomorsko dobro - Pomorska i unutarnja plovidba
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o posadi plovila unutarnje plovidbe
      Nar. novine, 32/18.

    Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Prijevoz putnika
      Nar. novine, 32/18.

    Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Zaštita pri radu i smještaj posade
      Nar. novine, 32/18.

    Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Sredstva za spašavanje
      Nar. novine, 32/18.

    Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Sprječavanje onečišćenja
      Nar. novine, 32/18.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zračne luke - Zračni promet
>>> pokaži sve promjene

    Naredba o vremenu otvorenosti aerodroma
      Nar. novine, 31/18.

    Pravilnik o letenju zrakoplova
      Nar. novine, 32/18.

    Pravilnik o upravljanju zračnim prostorom
      Nar. novine, 32/18.

    Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za zaštitu civilnog zračnog prometa
      Nar. novine, 35/18.

    Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o provedbi Uredbe Komisije (EU) br. 1178/2011 o utvrđivanju tehničkih zahtjeva i administrativnih procedura vezano za članove posade zrakoplova u civilnom zrakoplovstvu u skladu s Uredbom (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća
      Nar. novine, 35/18.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati poduzetnici koji obavljaju stručno osposobljavanje pilota sportsko-rekreativnih zrakoplova, balona i jedrilica
      Nar. novine, 35/18.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Pošta - Elektroničke komunikacije
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o donošenju Nacionalnog programa razvoja širokopojasne agregacijske infrastrukture u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja, kao preduvjet razvoja pristupnih mreža sljedeće generacije (NGA)
      Nar. novine, 37/18.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zaštita okoliša
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana područja posebnih obilježja Nacionalnog parka Plitvička jezera
      Nar. novine, 32/18.

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o službenoj iskaznici i znački inspektora zaštite prirode
      Nar. novine, 34/18.

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o službenoj iskaznici i znaku (znački) inspektora zaštite okoliša
      Nar. novine, 34/18.

    Pravilnik o stručnjacima za zaštitu od ionizirajućeg zračenja
      Nar. novine, 36/18.

    Pravilnik o nuklearnom osiguranju
      Nar. novine, 38/18.

    Pravilnik o sadržaju te uvjetima, kriterijima i načinu odobravanja plana sanacije
      Nar. novine, 38/18.

    Pravilnik o granicama ozračenja, preporučenom doznom ograničenju i procjenjivanju osobnog ozračenja
      Nar. novine, 38/18.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Hrvatska narodna banka - Kreditne institucije
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o uvjetima za određivanje minimalnog zahtjeva za regulatorni kapital i podložne obveze, stope pretvaranja te obveze investicijskog društva u postupku sanacije
      Nar. novine, 36/18.

    Odluka o naknadi za superviziju kreditnih institucija za 2018. godinu
      Nar. novine, 36/18.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Devizni sustav - Platni sustav - Nadzor financijskih transakcija
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o pravilima rada Hrvatskog sustava velikih plaćanja
      Nar. novine, 35/18.

    Pravilnik o načinu provedbe ovrhe na novčanim sredstvima banke
      Nar. novine, 36/18.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Mirovinski fondovi
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o Središnjem registru osiguranika
      Nar. novine, 39/18.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Trgovina - Pravo zaštite potrošača
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjeni Uredbe o popisu robe vojne namjene, obrambenih proizvoda i nevojnih ubojnih sredstava
      Nar. novine, 37/18.

JAVNE DJELATNOSTI
Statistika
>>> pokaži sve promjene

    Program statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2018. - 2020.
      Nar. novine, 31/18.

    Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2018. godine
      Nar. novine, 33/18.

    Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u ožujku 2018.
      Nar. novine, 35/18.

    Indeks potrošačkih cijena u ožujku 2018.
      Nar. novine, 37/18.

JAVNE DJELATNOSTI
Sustav zdravstvene zaštite stanovništva
>>> pokaži sve promjene

    Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za fonijatriju" Klinici za bolesti uha, nosa i grla i kirurgiju glave i vrata Kliničkog bolničkog centra Zagreb
      Nar. novine, 34/18.

    Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za metode psihosocijalne rehabilitacije" Klinici za psihijatriju Vrapče, Zagreb
      Nar. novine, 34/18.

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o ovlastima, obvezama i načinu rada liječničkih povjerenstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 34/18.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu korištenja prekogranične zdravstvene zaštite
      Nar. novine, 34/18.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima
      Nar. novine, 34/18.

    Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za kliničku biokemiju i molekularnu dijagnostiku" Kliničkom zavodu za laboratorijsku dijagnostiku Kliničkog bolničkog centra Zagreb
      Nar. novine, 35/18.

    Pravilnik o dodatnom usavršavanju medicinskih sestara
      Nar. novine, 35/18.

    Pravilnik o stjecanju statusa specijalista iz uže specijalizacije
      Nar. novine, 38/18.

    Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za Alzheimerovu bolest i psihijatriju starije životne dobi" Klinici za psihijatriju Vrapče, Zagreb
      Nar. novine, 38/18.

    Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za imunodijagnostiku i imunoterapiju zloćudnih solidnih tumora" Klinici za onkologiju i nuklearnu medicinu Kliničkog bolničkog centra "Sestre milosrdnice", Zagreb
      Nar. novine, 38/18.

    Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za infekcije mokraćnog sustava" Klinici za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević"
      Nar. novine, 38/18.

    Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za transfuzijsku medicinu" Hrvatskom zavodu za transfuzijsku medicinu, Zagreb
      Nar. novine, 38/18.

JAVNE DJELATNOSTI
Lijekovi i medicinski proizvodi - Ljekarništvo
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o provedbi Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/556 оd 24. ožujka 2017. o detaljnim aranžmanima o postupcima inspekcije dobre kliničke prakse u skladu s Uredbom (EU) br. 536/2014 Europskog parlamenta i Vijeća
      Nar. novine, 39/18.

JAVNE DJELATNOSTI
Sustav socijalne skrbi - Hrvatski branitelji
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na prilagodbu prilaza do zgrade, prilagodbu prilaza do stana u zgradi i prilagodbu stana za djecu smrtno stradaloga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i hrvatske ratne vojne invalide iz Domovinskog rata
      Nar. novine, 38/18.

JAVNE FINANCIJE
Porezni sustav
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o porezima Općine Lokvičići
      Nar. novine, 34/18.

    Odluka o porezima Općine Proložac
      Nar. novine, 34/18.

    Odluka o izmjenama Odluke o gradskim porezima Grada Belog Manastira
      Nar. novine, 34/18.

JAVNE FINANCIJE
Carinski sustav
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o upravljanju carinskim kvotama
      Nar. novine, 34/18.

JAVNE FINANCIJE
Financiranje javnih interesa uz državnu potporu
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o provedbi mjere 8, podmjere 8.5 Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.
      Nar. novine, 31/18.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjere 4 Ulaganja u fizičku imovinu, podmjere 4.2 Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
      Nar. novine, 35/18.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Ustavni sustav - Ustrojstvo državne vlasti
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o dopunama Odluke o osnivanju Vijeća za gospodarska pitanja Predsjednice Republike Hrvatske
      Nar. novine, 31/18.

    Odluka o rasporedu sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2018. godinu i projekcijama za 2019. i 2020. godinu ("Narodne novine", broj 124/17) u razdjelu 020 Vlada Republike Hrvatske, Glava 21 Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine, Aktivnost A732003 Potpore za programe ostvarivanja kulturne autonomije
      Nar. novine, 38/18.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Nacionalna sigurnost Republike Hrvatske
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stambenom zbrinjavanju
      Nar. novine, 39/18.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o dodacima na plaću djelatnih vojnih osoba
      Nar. novine, 39/18.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o rasporedu radnog vremena
      Nar. novine, 39/18.

    Odluka o visini naknade za stanovanje
      Nar. novine, 39/18.

    Odluka o naknadi za posebne oblike rada u službi
      Nar. novine, 39/18.

    Odluka o osnivanju Povjerenstva za žalbe povodom prigovora savjesti i imenovanju predsjednice i članova Povjerenstva
      Nar. novine, 32/18.

    Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova za obavljanje zdravstvenih pregleda za držanje i nošenje oružja
      Nar. novine, 34/18.

    Pravilnik o dopuni Pravilnika o načinu raspolaganja s oružjem i streljivom oduzetim u upravnom, prekršajnom i kaznenom postupku i oružjem predanom Ministarstvu unutarnjih poslova te o načinu rada Povjerenstva koje odlučuje o takvom oružju
      Nar. novine, 35/18.

    Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o mjerilima i načinu utvrđivanja posebne psihičke i tjelesne zdravstvene sposobnosti za osobu koja se prima u policiju i policijskog službenika te o sastavu i načinu rada zdravstvenih komisija u ovlaštenim zdravstvenim ustanovama
      Nar. novine, 37/18.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Međunarodni odnosi
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vanjskim poslovima
      Nar. novine, 39/18.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Statusna prava građana - Upravni postupak - Upravni spor
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o načinu izračuna i visini sredstava za uzdržavanje državljanina treće zemlje u Republici Hrvatskoj
      Nar. novine, 35/18.