6 kategorija sadržaja
Interaktivno su povezani.

Više
sadrzaj

Fer cijena. Za godinu dana.
Neograničeno pretraživanje. Bez skrivenih troškova.

Pretplatite se
fer

Fleksibilni smo.
Pretplatite se na puni paket. Ili samo na pojedinačne sadržaje.

Pretplatite se
fleksibilno

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   
Promjene u: travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Pravni odnosi u društvima
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o donošenju Kodeksa korporativnog upravljanja trgovačkim društvima u kojima Republika Hrvatska ima dionice ili udjele
      Nar. novine, 132/17.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Usluge na tržištu - Komore u područjima gospodarskih djelatnosti
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o financiranju Hrvatske gospodarske komore
      Nar. novine, 129/17.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Zapošljavanje
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2018.
      Nar. novine, 122/17.

    Odluka o najnižem dnevnom iznosu plaće sezonskog radnika u poljoprivredi za 2018. godinu
      Nar. novine, 125/17.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Radni odnos - Ugovor o radu
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama Zakona o radu
      Nar. novine, 127/17.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Ugovaranje uvjeta rada
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o europskim radničkim vijećima
      Nar. novine, 127/17.

    Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama
      Nar. novine, 128/17.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Plaće - Ostala materijalna prava - Prava radnika u slučaju stečaja poslodavca
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o visini minimalne plaće
      Nar. novine, 122/17.

    Uredba o izmjeni i dopuni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama
      Nar. novine, 122/17.

    Zakon o izmjeni Zakona o minimalnoj plaći
      Nar. novine, 130/17.

    Odluka o isplati materijalnih prava i drugih naknada za zaposlenike u ustanovama kulture
      Nar. novine, 131/17.

    Odluka o isplati materijalnih prava i drugih naknada za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama
      Nar. novine, 131/17.

    Odluka o isplati materijalnih prava i drugih naknada za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama
      Nar. novine, 131/17.

    Odluka o isplati materijalnih prava i drugih naknada za zaposlenike u djelatnosti socijalne skrbi
      Nar. novine, 131/17.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Zaštita radnika
>>> pokaži sve promjene

    Rješenje o ovlašćivanju LSF SIGURNOST d.o.o. iz Zagreba, Lašćinska cesta 96 A, OIB: 04492853234, za obavljanje poslova zaštite na radu
      Nar. novine, 122/17.

GRAĐANSKO PRAVO
Koncesije
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – Brodogradilišta Kraljevica
      Nar. novine, 122/17.

GRAĐANSKO PRAVO
Obiteljskopravni odnosi - Životno partnerstvo
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obiteljskoj medijaciji
      Nar. novine, 132/17.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Poljoprivreda
>>> pokaži sve promjene

    Popis sorti brisanih iz Sortne liste Republike Hrvatske
      Nar. novine, 121/17.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o troškovima za usluge i postupke koje provodi Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo – Zavod za sjemenarstvo i rasadničarstvo
      Nar. novine, 126/17.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o registru vinograda, obveznim izjavama, pratećim dokumentima, podrumskoj evidenciji i proizvodnom potencijalu
      Nar. novine, 127/17.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Ekološka proizvodnja - Hrana
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe
      Nar. novine, 125/17.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Lovstvo - Ribarstvo
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o športskom i rekreacijskom ribolovu na moru
      Nar. novine, 122/17.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom
      Nar. novine, 127/17.

    Zakon o akvakulturi
      Nar. novine, 130/17.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Energetika - Geološka istraživanja
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina
      Nar. novine, 127/17.

    Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2018. godine
      Nar. novine, 127/17.

    Odluka o iznosu tarifnih stavki za transport plina
      Nar. novine, 127/17.

    Odluka o indikativnim iznosima tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina
      Nar. novine, 127/17.

    Uredba o izmjenama Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji
      Nar. novine, 131/17.

    Odluka o indikativnim iznosima tarifnih stavki za transport plina
      Nar. novine, 132/17.

    Izmjena Metodologije utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina i javnu uslugu opskrbe plinom
      Nar. novine, 132/17.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Prostorno uređenje i gradnja
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o građevnim proizvodima
      Nar. novine, 130/17.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Sustav normizacije, akreditacije i mjeriteljstva
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za uređaje kojima se određuje neprozirnost ispušnih plinova motora cestovnih vozila s kompresijskim paljenjem
      Nar. novine, 121/17.

    Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za uređaje s valjcima kojima se provjerava sila kočenja na obodu kotača kod vozila na motorni pogon i priključnih vozila (cestovnih vozila)
      Nar. novine, 121/17.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Ugostiteljstvo - Turizam
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o pružanju usluga u turizmu
      Nar. novine, 130/17.

    Pravilnik o potporama turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima
      Nar. novine, 132/17.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zračne luke - Zračni promet
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za olakšice
      Nar. novine, 129/17.

    Odluka o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za upravljanje zračnim prostorom
      Nar. novine, 129/17.

    Odluka o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za zaštitu civilnog zračnog prometa
      Nar. novine, 129/17.

    Odluka o osnivanju Povjerenstva za upravljanje sigurnošću u zračnom prometu
      Nar. novine, 129/17.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Željeznice - Željeznički promet - Žičare
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o izgledu, sadržaju i načinu vođenja zapisnika i dokumenata o sukladnosti godišnjeg stručno-tehničkog pregleda za žičare
      Nar. novine, 125/17.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Ceste - Cestovni promet
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o rasporedu sredstava za održavanje, rekonstrukciju i građenje županijskih i lokalnih cesta županijskim upravama za ceste u 2017. godini
      Nar. novine, 121/17.

    Odluka o prestanku važenja Odluke o uvođenju naplate cestarine za uporabu tunela Sveti Ilija
      Nar. novine, 125/17.

    Odluka o rasporedu sredstava za interventne zahvate prema posebnom nalogu ministra županijskim upravama za ceste u 2017. godini
      Nar. novine, 125/17.

    Pravilnik o registraciji i označavanju vozila
      Nar. novine, 130/17.

    Odluka o izmjenama Odluke o visini naknada za tehnički pregled i druge poslove koji se obavljaju u stanicama za tehničke preglede vozila
      Nar. novine, 130/17.

    Rješenje o izmjeni Rješenja o utvrđivanju cijena obrazaca, registarskih, pokusnih, prenosivih i izvoznih pločica
      Nar. novine, 130/17.

    Pravilnik o osposobljavanju kandidata za vozače
      Nar. novine, 132/17.

    Pravilnik o tehničkim pregledima vozila na cesti
      Nar. novine, 132/17.

    Pravilnik o programu i načinu osnovnog osposobljavanja nadzornika tehničke ispravnosti vozila, načinu stručnog usavršavanja i provjeri stručnosti nadzornika tehničke ispravnosti vozila i referenata za poslove registracije vozila
      Nar. novine, 132/17.

    Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu izdavanja i oduzimanja dopuštenja (licencije)
      Nar. novine, 132/17.

    Program vozačkog ispita
      Nar. novine, 132/17.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zdravstvenim pregledima vozača i kandidata za vozače
      Nar. novine, 132/17.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Pošta - Elektroničke komunikacije
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra
      Nar. novine, 126/17.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Vodno i komunalno gospodarstvo
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva
      Nar. novine, 127/17.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zaštita okoliša
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o sadržaju i načinu polaganja stručnog ispita za glavnog čuvara prirode i čuvara prirode
      Nar. novine, 119/17.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti
      Nar. novine, 130/17.

    Program praćenja kvalitete tekućih naftnih goriva za 2018. godinu
      Nar. novine, 130/17.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Hrvatska narodna banka - Kreditne institucije
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o supervizorskim izvještajima kreditnih institucija
      Nar. novine, 120/17.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o postupku procjenjivanja adekvatnosti internoga kapitala kreditne institucije
      Nar. novine, 126/17.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o postupku odobravanja metodologije za određivanje stupnja rizičnosti kreditnih institucija pri izračunu premija za osigurane depozite
      Nar. novine, 132/17.

    Odluka o puštanju u optjecaj kovanog novca kuna i lipa s oznakom godine kovanja »2018.«
      Nar. novine, 132/17.

    Odluka o minimalno potrebnim deviznim potraživanjima
      Nar. novine, 132/17.

    Uputa za provedbu Odluke o obveznoj pričuvi
      Nar. novine, 132/17.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Mirovinski fondovi
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o utvrđivanju neto vrijednosti imovine i vrijednosti obračunske jedinice obveznog mirovinskog fonda
      Nar. novine, 128/17.

    Pravilnik o utvrđivanju neto vrijednosti imovine i cijene udjela dobrovoljnog mirovinskog fonda
      Nar. novine, 128/17.

    Odluka o najvišem postotku naknade depozitaru za 2018. godinu
      Nar. novine, 128/17.

    Odluka o najvišoj naknadi za pokrivanje troškova mirovinskog osiguravajućeg društva u 2018. iz doznaka obveznog mirovinskog fonda
      Nar. novine, 128/17.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Investicijski fondovi
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o prestanku važenja Zakona o umirovljeničkom fondu
      Nar. novine, 127/17.

    Pravilnik o utvrđivanju neto vrijednosti imovine UCITS fonda i cijene udjela u UCITS fondu
      Nar. novine, 128/17.

    Pravilnik o utvrđivanju neto vrijednosti imovine AIF-a i cijene udjela AIF-a
      Nar. novine, 128/17.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Financijsko tržište - Nadzor financijskih institucija
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2018. godinu
      Nar. novine, 128/17.

    Pravilnik o vrsti i visini naknada Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga
      Nar. novine, 128/17.

    Uredbu o izmjeni i dopunama Zakona o tržištu kapitala
      Nar. novine, 131/17.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Računovodstvo - Revizija
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o reviziji
      Nar. novine, 127/17.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja Burze
      Nar. novine, 128/17.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja Središnjeg klirinškog depozitarnog društva
      Nar. novine, 128/17.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o strukturi i sadržaju polugodišnjih i godišnjih financijskih izvještaja Fonda za zaštitu ulagatelja
      Nar. novine, 128/17.

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o strukturi i sadržaju te načinu i rokovima dostave financijskih i dodatnih izvještaja leasing društava
      Nar. novine, 132/17.

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o kontnom planu leasing društva
      Nar. novine, 132/17.

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o financijskim i dodatnim izvještajima te kontnom planu faktoring društava
      Nar. novine, 132/17.

JAVNE DJELATNOSTI
Statistika
>>> pokaži sve promjene

    Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u studenome 2017.
      Nar. novine, 123/17.

    Indeks potrošačkih cijena u studenome 2017.
      Nar. novine, 127/17.

JAVNE DJELATNOSTI
Mirovinsko osiguranje
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o dopunama Uredbe o radnim mjestima policijskih službenika kojima se staž osiguranja računa u povećanom trajanju
      Nar. novine, 129/17.

    Zakon o nastavku isplate dokupljenih mirovina
      Nar. novine, 130/17.

JAVNE DJELATNOSTI
Sustav zdravstvene zaštite stanovništva
>>> pokaži sve promjene

    Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za racionalnu psihofarmakoterapiju i druge biološke metode liječenja u psihijatriji" Klinici za psihijatriju Kliničkog bolničkog centra Zagreb
      Nar. novine, 122/17.

    Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za hemodinamski nadzor u intenzivnom liječenju kirurških bolesnika" Klinici za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivnu medicinu Kliničke bolnice Dubrava, Zagreb
      Nar. novine, 127/17.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu obračunavanja i plaćanja te izvješćivanja o prihodu obveznog zdravstvenog osiguranja po osnovi obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti
      Nar. novine, 128/17.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja
      Nar. novine, 129/17.

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na slobodan izbor doktora primarne zdravstvene zaštite
      Nar. novine, 129/17.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu prijavljivanja i odjavljivanja te stjecanju statusa osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju
      Nar. novine, 129/17.

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja na zdravstvenu njegu u kući osigurane osobe
      Nar. novine, 129/17.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu provođenja nadzora i kontrole
      Nar. novine, 129/17.

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu i postupku izbora doktora specijalista medicine rada
      Nar. novine, 129/17.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu propisivanja i izdavanja lijekova na recept
      Nar. novine, 129/17.

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o dentalnoj zdravstvenoj zaštiti iz obveznog zdravstvenog osiguranja
      Nar. novine, 129/17.

    Izmjene Općih uvjeta ugovora o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
      Nar. novine, 129/17.

    Izmjene Općih uvjeta ugovora o provođenju specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
      Nar. novine, 129/17.

    Izmjene Općih uvjeta ugovora o provođenju bolničke zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
      Nar. novine, 129/17.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti
      Nar. novine, 130/17.

    Uredba o dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti
      Nar. novine, 131/17.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima
      Nar. novine, 131/17.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti
      Nar. novine, 132/17.

    Odluka o izmjeni Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju specifične zdravstvene zaštite
      Nar. novine, 132/17.

JAVNE DJELATNOSTI
Sustav socijalne skrbi - Hrvatski branitelji
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
      Nar. novine, 121/17.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi
      Nar. novine, 130/17.

JAVNE DJELATNOSTI
Obrazovanje - Znanost
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije
      Nar. novine, 121/17.

    Odluka o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja
      Nar. novine, 122/17.

    Uredba o dopuni Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
      Nar. novine, 131/17.

JAVNE DJELATNOSTI
Kultura i umjetnost - Sport i rekreacija
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o osnivanju Arheološkog muzeja Osijek
      Nar. novine, 121/17.

    Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2018. godinu
      Nar. novine, 129/17.

    Uredba o kriterijima za dodjeljivanje državnih nagrada za vrhunska sportska postignuća
      Nar. novine, 129/17.

JAVNE FINANCIJE
Porezni sustav
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o lokalnim porezima Općine Darda
      Nar. novine, 119/17.

    Odluka o porezima Grada Crikvenice
      Nar. novine, 121/17.

    Odluka o izmjenama Odluke o gradskim porezima Grada Varaždinskih Toplica
      Nar. novine, 121/17.

    Odluka o izmjenama Odluke o porezima Općine Barban
      Nar. novine, 121/17.

    Odluka o lokalnim porezima Općine Popovac
      Nar. novine, 121/17.

    Odluka o porezima Općine Marija Gorica
      Nar. novine, 121/17.

    Odluka o općinskim porezima Općine Strizivojna
      Nar. novine, 121/17.

    Odluka o izmjenama Odluke o lokalnim porezima Općine Skrad
      Nar. novine, 121/17.

    Odluka o izmjeni Odluke o općinskim porezima Općine Dubrava
      Nar. novine, 121/17.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Općine Podstrana
      Nar. novine, 121/17.

    Odluka o izmjeni Odluke o lokalnim porezima i o prirezu porezu na dohodak Grada Zagreba
      Nar. novine, 122/17.

    Odluka o izmjenama Odluke o porezima Grada Rijeke
      Nar. novine, 122/17.

    Odluka o izmjenama Odluke o porezima Grada Daruvara
      Nar. novine, 122/17.

    Odluka o II. izmjeni i dopuni Odluke o gradskim porezima Grada Visa
      Nar. novine, 122/17.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim porezima Općine Sračinec
      Nar. novine, 122/17.

    Odluka o lokalnim porezima Općine Medulin
      Nar. novine, 122/17.

    Odluka o izmjeni Odluke o općinskim porezima Općine Gunja
      Nar. novine, 122/17.

    Odluka o gradskim porezima Grada Jastrebarskog
      Nar. novine, 123/17.

    Odluka o izmjenama Odluke o gradskim porezima Grada Ivanić-Grada
      Nar. novine, 123/17.

    Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o porezima Općine Raša
      Nar. novine, 123/17.

    Odluka o izmjenama Odluke o porezima Općine Bedenica
      Nar. novine, 123/17.

    Odluka o općinskim (lokalnim) porezima Općine Gorjani
      Nar. novine, 123/17.

    Odluka o izmjenama Odluke o gradskim porezima Grada Dubrovnika
      Nar. novine, 125/17.

    Odluka o gradskim porezima Grada Makarske
      Nar. novine, 125/17.

    Odluka o gradskim porezima Grada Supetra
      Nar. novine, 125/17.

    Odluka o lokalnim porezima Općine Bilje
      Nar. novine, 125/17.

    Odluka o lokalnim porezima Općine Gračac
      Nar. novine, 125/17.

    Odluka o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Kistanje
      Nar. novine, 125/17.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim porezima Općine Veliki Bukovec
      Nar. novine, 125/17.

    Uredba o izmjenama Uredbe o visini trošarine na cigarete, sitno rezani duhan i ostali duhan za pušenje
      Nar. novine, 126/17.

    Odluka o porezima Grada Splita
      Nar. novine, 126/17.

    Odluka o izmjenama Odluke o lokalnim porezima Grada Pule – Pola
      Nar. novine, 126/17.

    Odluka o porezima Općine Brdovec
      Nar. novine, 126/17.

    Odluka o općinskim porezima Općine Svetvinčenat
      Nar. novine, 126/17.

    Odluka o porezima Općine Negoslavci
      Nar. novine, 126/17.

    Odluka o porezima Općine Podgorač
      Nar. novine, 126/17.

    Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
      Nar. novine, 127/17.

    Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o posebnom porezu na motorna vozila
      Nar. novine, 127/17.

    Odluka o gradskim porezima Grada Grubišnoga Polja
      Nar. novine, 127/17.

    Odluka o izmjenama Odluke o lokalnim porezima Grada Karlovca
      Nar. novine, 127/17.

    Odluka o porezima Grada Novske
      Nar. novine, 127/17.

    Odluka o izmjeni Odluke o gradskim porezima Grada Rovinja - Rovigno
      Nar. novine, 127/17.

    Odluka o izmjeni Odluke o lokalnim porezima Općine Preseka
      Nar. novine, 127/17.

    Odluka o porezima Općine Sveta Nedelja
      Nar. novine, 127/17.

    Odluka o izmjeni Odluke o porezima Općine Rakovec
      Nar. novine, 127/17.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost
      Nar. novine, 128/17.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak
      Nar. novine, 128/17.

    Odluka o izmjenama Odluke o gradskim porezima Grada Drniša
      Nar. novine, 128/17.

    Odluka o lokalnim porezima Grada Labina
      Nar. novine, 128/17.

    Odluka o izmjenama Odluke o gradskim porezima Grada Ozlja
      Nar. novine, 128/17.

    Odluka o porezima Grada Slunja
      Nar. novine, 128/17.

    Odluka o izmjenama Odluke o porezima Grada Svetog Ivana Zeline
      Nar. novine, 128/17.

    Odluka o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Andrijaševci
      Nar. novine, 128/17.

    Odluka o lokalnim porezima Općine Bizovac
      Nar. novine, 128/17.

    Odluka o lokalnim porezima Općine Čaglin
      Nar. novine, 128/17.

    Odluka o lokalnim porezima Općine Draž
      Nar. novine, 128/17.

    Odluka o općinskim porezima Općine Magadenovac
      Nar. novine, 128/17.

    Odluka o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Tribunj
      Nar. novine, 128/17.

    Odluka o izmjenama Odluke o lokalnim porezima Grada Iloka
      Nar. novine, 129/17.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o gradskim porezima Grada Novog Marofa
      Nar. novine, 129/17.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o gradskim porezima Grada Pregrade
      Nar. novine, 129/17.

    Odluka o izmjeni Odluke o porezima Grada Skradina
      Nar. novine, 129/17.

    Odluka o lokalnim porezima Grada Vodnjana - Dignano
      Nar. novine, 129/17.

    Odluka o izmjeni Odluke o općinskim porezima Općine Antunovac
      Nar. novine, 129/17.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza
      Nar. novine, 130/17.

    Odluka o gradskim porezima Grada Lipika
      Nar. novine, 130/17.

    Odluka o porezima Općine Zmijavci
      Nar. novine, 130/17.

    Odluka o općinskim porezima Općine Budinščina
      Nar. novine, 130/17.

    Odluka o općinskim porezima Općine Petrijanec
      Nar. novine, 130/17.

    Odluka o općinskim porezima Općine Hrašćina
      Nar. novine, 130/17.

    Odluka o lokalnim porezima Općine Fažana
      Nar. novine, 130/17.

    Odluka o porezima Općine Brtonigla
      Nar. novine, 130/17.

    Odluka o porezima Općine Cerovlje
      Nar. novine, 130/17.

    Odluka o izmjenama općinskih poreza Općine Nova Kapela
      Nar. novine, 130/17.

    Odluka o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Breznički Hum
      Nar. novine, 130/17.

    Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o prirezu porezu na dohodak Općine Erdut
      Nar. novine, 130/17.

    Odluka o porezima Grada Ogulina
      Nar. novine, 132/17.

    Odluka o porezima Grada Ludbrega
      Nar. novine, 132/17.

    Odluka o gradskim porezima Grada Kutjeva
      Nar. novine, 132/17.

    Odluka o prirezu poreza na dohodak Grada Hrvatske Kostajnice
      Nar. novine, 132/17.

    Odluka o općinskim porezima Općine Pučišća
      Nar. novine, 132/17.

    Odluka o općinskim porezima Općine Jakovlje
      Nar. novine, 132/17

    Odluka o porezima Općine Oprtalj
      Nar. novine, 132/17.

    Odluka o gradskim porezima Grada Hvara
      Nar. novine, 132/17.

    Odluka o porezima Grada Malog Lošinja
      Nar. novine, 132/17.

    Pravilnik o plaćanju poreza na dodanu vrijednost pri uvozu strojeva i opreme putem prijave poreza na dodanu vrijednost
      Nar. novine, 132/17.

    Odluka o objavi kamatne stope na zajmove između povezanih osoba
      Nar. novine, 132/17.

    Odluka o izmjenama Odluke o porezima Grada Virovitice
      Nar. novine, 132/17.

    Odluka o izmjenama Odluke o lokalnim porezima Grada Duge Rese
      Nar. novine, 132/17.

    Odluka o izmjenama Odluke o gradskim porezima Grada Knina
      Nar. novine, 132/17.

    Odluka o izmjenama Odluke o gradskim porezima Grada Svete Nedelje
      Nar. novine, 132/17.

    Odluka o izmjenama Odluke o porezima Grada Vinkovaca
      Nar. novine, 132/17.

    Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o porezima Općine Karojba
      Nar. novine, 132/17.

    Odluka o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Cerna
      Nar. novine, 132/17.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Općine Stupnik
      Nar. novine, 132/17.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim porezima Općine Lasinja
      Nar. novine, 132/17.

    Odluka o izmjeni Odluke o općinskim porezima Općine Gundinci
      Nar. novine, 132/17.

JAVNE FINANCIJE
Pristojbe
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o dopunama Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi
      Nar. novine, 129/17.

JAVNE FINANCIJE
Doprinosi
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o doprinosima
      Nar. novine, 128/17.

    Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2018. godinu
      Nar. novine, 128/17.

JAVNE FINANCIJE
Državni proračun
>>> pokaži sve promjene

    Državni proračun Republike Hrvatske za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu
      Nar. novine, 124/17.

    Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih voda za 2018. godinu i projekcije plana za 2019. i 2020. godinu
      Nar. novine, 124/17.

    Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih cesta za 2018. godinu i projekcije plana za 2019. i 2020. godinu
      Nar. novine, 124/17.

    Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Centra za restrukturiranje i prodaju za 2018. godinu i projekcije plana za 2019. i 2020. godinu
      Nar. novine, 124/17.

    Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2018. godinu i projekcije plana za 2019. i 2020. godinu
      Nar. novine, 124/17.

    Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2018. godinu i projekcije plana za 2019. i 2020. godinu
      Nar. novine, 124/17.

    Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2018. godinu i projekcije plana za 2019. i 2020. godinu
      Nar. novine, 124/17.

    Konsolidirani državni proračun i financijski planovi izvanproračunskih korisnika za 2018. godinu i projekcije plana za 2019. i 2020. godinu
      Nar. novine, 124/17.

    Državni proračun Republike Hrvatske za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu
      Nar. novine, 124/17.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i uvjetima izvršavanja državnog proračuna te o načinu povrata sredstava u državni proračun i vođenja evidencija o povratu sredstava
      Nar. novine, 126//17.

    Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2017. godini
      Nar. novine, 130/17.

    Odluka o dopuni Odluke o visini, načinu i rokovima uplate sredstava trgovačkih društava od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku u Državni proračun Republike Hrvatske za 2017. godinu
      Nar. novine, 132/17.

JAVNE FINANCIJE
Financiranje javnih interesa uz državnu potporu
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.22. »Dodana vrijednost, kvaliteta proizvoda i korištenje neželjenog ulova«
      Nar. novine, 121/17.

    Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske
      Nar. novine, 123/17.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske
      Nar. novine, 123/17.

    Pravilnik o dostavi prijedloga državnih potpora, podataka o državnim potporama i potporama male vrijednosti te registru državnih potpora i potpora male vrijednosti
      Nar. novine, 125/17.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provedbi mjere 16 Suradnja iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
      Nar. novine, 126/17.

    Odluka o osnivanju Inovacijskog vijeća za industriju Republike Hrvatske
      Nar. novine, 129/17.

    Uredba o indeksu razvijenosti
      Nar. novine, 131/17.

    Odluka o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti
      Nar. novine, 132/17.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Ustavni sustav - Ustrojstvo državne vlasti
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora
      Nar. novine, 121/17.

    Odluka o donošenju Strategije procjene učinaka propisa za razdoblje od 2018. do 2023. godine
      Nar. novine, 129/17.

    Odluka o otpisu potraživanja za stanove, poslovne prostore i garaže u vlasništvu Republike Hrvatske
      Nar. novine, 129/17.

    Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Vijeća za gospodarska pitanja Predsjednice Republike Hrvatske
      Nar. novine, 130/17.

    Odluka o prestanku važenja Odluke o obavljanju poslova odnosa s javnošću
      Nar. novine, 131/17.

    Odluka o osnivanju Povjerenstva za rješavanje mogućih prometnih problema na graničnom prijelazu Metković
      Nar. novine, 132/17.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Državna uprava - Lokalna i područna (regionalna) samouprava
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
      Nar. novine, 123/17.

    Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju sastava i imenovanju predsjednika, članova i tajnika Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za granice jedinica lokalne samouprave
      Nar. novine, 125/17.

    Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova
      Nar. novine, 129/17.

    Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državnog hidrometeorološkog zavoda
      Nar. novine, 132/17.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Nacionalna sigurnost Republike Hrvatske
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u misiji potpore miru RESOLUTE SUPPORT u Afganistanu
      Nar. novine, 121/17

    Odluka o sudjelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji potpore miru KFOR na Kosovu
      Nar. novine, 121/17

    Odluka o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji potpore miru EU NAVFOR Somalija – ATALANTA
      Nar. novine, 121/17.

    Odluka o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operacijama potpore miru Ujedinjenih naroda
      Nar. novine, 121/17.

    Odluka o upućivanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske na dužnostima u NATO zapovjednoj strukturi, NATO strukturi snaga i drugim nacionalnim (multinacionalnim) zapovjedništvima u operacije i druge aktivnosti u inozemstvu pod vodstvom NATO-a
      Nar. novine, 121/17.

    Uredba o mjerilima za plaće i drugim materijalnim pravima diplomatskih osoba Ministarstva obrane, vojnodiplomatskih osoba i osoba upućenih na rad u međunarodne organizacije
      Nar. novine, 125/17.

    Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju
      Nar. novine, 125/17.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o izobrazbi
      Nar. novine, 126/17.

    Uredba o izmjeni Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta policijskih službenika
      Nar. novine, 129/17.

    Uredba o izmjeni Uredbe o plaćama policijskih službenika
      Nar. novine, 129/17.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Međunarodni odnosi
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o stipendiranju studenata – pripadnika hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske
      Nar. novine, 126/17.

    Odluka o davanju odobrenja Gradu Murskom Središću za sudjelovanje u Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju pod nazivom "Pannon Europska grupacija za teritorijalnu suradnju s ograničenom odgovornošću" i odobrenju Konvencije
      Nar. novine, 129/17.

    Odluka o davanju odobrenja općinama Legrad, Sveta Marija i Orehovica za sudjelovanje u Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju pod nazivom "Regija Mura – Europska grupacija za teritorijalnu suradnju s ograničenom odgovornošću" i odobrenju Konvencije
      Nar. novine, 129/17.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Statusna prava građana - Upravni postupak - Upravni spor
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti
      Nar. novine, 127/17.

    Pravilnik o posebnim osobnim iskaznicama
      Nar. novine, 130/17.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obrascima i evidencijama putnih isprava hrvatskih državljana te načinu dostave i preuzimanja izrađenih putovnica
      Nar. novine, 130/17.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu utvrđivanja uvjeta za ulazak i boravak u Republici Hrvatskoj državljana država članica Europskog gospodarskog prostora i članova njihovih obitelji te članova obitelji hrvatskih državljana
      Nar. novine, 132/17.