6 kategorija sadržaja
Interaktivno su povezani.

Više
sadrzaj

Fer cijena. Za godinu dana.
Neograničeno pretraživanje. Bez skrivenih troškova.

Pretplatite se
fer

Fleksibilni smo.
Pretplatite se na puni paket. Ili samo na pojedinačne sadržaje.

Pretplatite se
fleksibilno

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   
Promjene u: travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Usluge na tržištu - Komore u područjima gospodarskih djelatnosti
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o obveznicama, jedinstvenoj osnovici, načinu i rokovima plaćanja obveznog komorskog doprinosa za jedinstveni sustav organiziranosti obrta
      Nar. novine, 94/15.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Obrt - Zadruge
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o sadržaju i obliku obrtnice
      Nar. novine, 101/15.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Prestanak društava
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o utvrđivanju lista stečajnih upravitelja
      Nar. novine, 104/15.

    Pravilnik o polaganju stručnog ispita, obuci i usavršavanju stečajnih upravitelja
      Nar. novine, 104/15.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Zapošljavanje
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjeni Zakona o jedinstvenom tijelu vještačenja
      Nar. novine, 95/15.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Radni odnos - Ugovor o radu
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima
      Nar. novine, 97/15.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Ugovaranje uvjeta rada
>>> pokaži sve promjene

    II. Dodatak Kolektivnog ugovora za Autocestu Rijeka - Zagreb d.d.
      Nar. novine, 95/15.

    Dodatak I. Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja
      Nar. novine, 96/15.

    Odluka o pokretanju postupka pregovora o sklapanju izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske
      Nar. novine, 102/15.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Plaće - Ostala materijalna prava - Prava radnika u slučaju stečaja poslodavca
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjeni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi
      Nar. novine, 100/15.

     Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine
      Nar. novine, 102/15.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Zaštita radnika
>>> pokaži sve promjene

    Rješenje o ovlašćivanju društva HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. iz Zagreba, Mihanovićeva 12, za obavljanje poslova zaštite na radu
      Nar. novine, 96/15.

    Rješenje o ovlašćivanju Željka Krmelića, vlasnika obrta »HEMAK« – ING iz Zagreba, Anina 27, za obavljanje poslova zaštite na radu
      Nar. novine, 96/15.

    Rješenje o ovlašćivanju društva SENTE KONTROLA d.o.o. iz Sesveta, Selčinska 11, za obavljanje poslova zaštite na radu
      Nar. novine, 96/15.

    Ispravak Pravilnika o sigurnosnim znakovima
      Nar. novine, 102/15.

GRAĐANSKO PRAVO
Državna imovina - Izvlaštenje - Komasacija
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o osnivanju prava građenja i prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske
      Nar. novine, 95/15.

GRAĐANSKO PRAVO
Nasljednopravni odnosi
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o visini nagrade i naknadi troškova javnog bilježnika kao povjerenika suda u postupku za izdavanje, ispravak, izmjenu, opoziv ili privremenu obustavu Europske potvrde o nasljeđivanju
      Nar. novine, 99/15.

GRAĐANSKO PRAVO
Obiteljskopravni odnosi - Životno partnerstvo
>>> pokaži sve promjene

    Obiteljski zakon
      Nar. novine, 103/15.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Poljoprivreda
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o provedbi programa mlijeka u školama
      Nar. novine, 96/15.

    Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu registracije farmi
      Nar. novine, 96/15.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o priznavanju i potporama za početak rada proizvođačkih organizacija
      Nar. novine, 97/15.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o postupku javnog nadmetanja za utvrđivanje najpovoljnijeg ponuditelja na javnom pozivu za dodjelu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u zakup i zakup za ribnjake
      Nar. novine, 98/15.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o početnoj zakupnini poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za zakup i zakup za ribnjake te naknadi za vodu za ribnjake
      Nar. novine, 98/15.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi privremenih izvanrednih mjera potpore proizvođačima jabuka i mandarina za postupak povlačenja s tržišta za slobodnu distribuciju
      Nar. novine, 99/15.

    Pravilnik o posebnim uvjetima za objekte u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla koji se odobravaju pod posebnim uvjetima
      Nar. novine, 100/15.

    Ispravak Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o priznavanju i potporama za početak rada proizvođačkih organizacija
      Nar. novine, 100/15.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište sjemenskog krumpira
      Nar. novine, 103/15.

    Popis članova Povjerenstva za organoleptičko ocjenjivanje vina i voćnih vina
      Nar. novine, 104/15.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Ekološka proizvodnja - Hrana
>>> pokaži sve promjene

    Ispravak Pravilnika o visini pristojbi i naknada za službene kontrole
      Nar. novine, 100/15.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Lovstvo - Ribarstvo
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom - koćom u 2015. godini
      Nar. novine, 94/15.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru mrežama stajaćicama, klopkastim, udičarskim i probodnim ribolovnim alatima te posebnim načinima ribolova
      Nar. novine, 94/15.

    Odluka o preraspodjeli neiskorištenog dijela izlovne kvote iz gospodarskog ribolova za plivarice tunolovke na udičarske alate u športskom ribolovu u 2015. godini
      Nar. novine, 99/15.

    Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru pelagijskom koćom
      Nar. novine, 104/15.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Energetika - Geološka istraživanja
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o dopuni Zakona o energiji
      Nar. novine, 95/15.

    Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu električne energije
      Nar. novine, 95/15.

    Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu toplinske energije
      Nar. novine, 95/15.

    Uredba o kriterijima za stjecanje statusa ugroženih kupaca energije iz umreženih sustava
      Nar. novine, 95/15.

    Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije
      Nar. novine, 99/15.

    Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji
      Nar. novine, 100/15.

    Izmjena Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije
      Nar. novine, 100/15.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu električne energije
      Nar. novine, 102/15.

    Zakon o dopuni Zakona o energiji
      Nar. novine, 102/15.

    Odluka o ukidanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na Jadranu u istražnom prostoru ugljikovodika "Sjeverni Jadran 08"
      Nar. novine, 102/15.

    Odluka o ukidanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na Jadranu u istražnom prostoru ugljikovodika "Srednji Jadran 10"
      Nar. novine, 102/15.

    Odluka o ukidanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na Jadranu u istražnom prostoru ugljikovodika "Srednji Jadran 11"
      Nar. novine, 102/15.

    Odluka o ukidanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na Jadranu u istražnom prostoru ugljikovodika "Srednji Jadran 22"
      Nar. novine, 102/15.

    Odluka o ukidanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na Jadranu u istražnom prostoru ugljikovodika "Srednji Jadran 23"
      Nar. novine, 102/15.

    Odluka o ukidanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na Jadranu u istražnom prostoru ugljikovodika "Južni Jadran 27"
      Nar. novine, 102/15.

    Odluka o ukidanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na Jadranu u istražnom prostoru ugljikovodika "Južni Jadran 28"
      Nar. novine, 102/15.

    Metodologija za određivanje iznosa tarifnih stavki za distribuciju električne energije
      Nar. novine, 104/15.

    Metodologija za određivanje iznosa tarifnih stavki za prijenos električne energije
      Nar. novine, 104/15.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Pomorsko dobro - Pomorska i unutarnja plovidba
>>> pokaži sve promjene

    Naredba o najvišoj dopuštenoj starosti brodova i tehničkim uvjetima za upis u upisnik brodova u Republici Hrvatskoj
      Nar. novine, 94/15.

    Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Sredstva za spašavanje
      Nar. novine, 95/15.

    Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Nadvođe
      Nar. novine, 95/15.

    Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih objekata, Baždarenje
      Nar. novine, 97/15.

    Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomagala za navigaciju
      Nar. novine, 97/15.

    Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Sprječavanje onečišćenja
      Nar. novine, 97/15.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o najmanjem broju članova posade za sigurnu plovidbu koji moraju imati pomorski brodovi, plutajući objekti i nepomični odobalni objekti
      Nar. novine, 104/15.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Željeznice - Željeznički promet - Žičare
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o signalima, signalnim znakovima i signalnim oznakama u željezničkom prometu
      Nar. novine, 94/15.

    Pravilnik o tehničkim uvjetima za prometno-upravljački i signalno-sigurnosni željeznički infrastrukturni podsustav
      Nar. novine, 97/15.

    Odluka o koeficijentu korekcije za minimalni pristupni paket u 2016. godini
      Nar. novine, 100/15.

    Nacionalni program željezničke infrastrukture za razdoblje od 2016. do 2020. godine
      Nar. novine, 103/15.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Ceste - Cestovni promet
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila
      Nar. novine, 96/15.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila
      Nar. novine, 98/15.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Pošta - Elektroničke komunikacije
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o namjeni radiofrekvencijskog spektra
      Nar. novine, 94/15.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zaštita okoliša
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjeni naknade u sustavu gospodarenja otpadnim uljima
      Nar. novine, 95/15.

    Odluka o visini jedinične naknade na emisije stakleničkih plinova za operatere postrojenja isključenih iz sustava trgovanja emisijskim jedinicama za 2014. godinu
      Nar. novine, 96/15.

    Uredba o gospodarenju otpadnom ambalažom
      Nar. novine, 97/15.

    Pravilnik o obrazovanju potrebnom za rukovanje izvorima ionizirajućeg zračenja i primjenu mjera radiološke sigurnosti
      Nar. novine, 97/15.

    Pravilnik o gospodarenju otpadnim tekstilom i otpadnom obućom
      Nar. novine, 99/15.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Hrvatska narodna banka - Kreditne institucije
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjeni Odluke o unutardnevnom kreditu
      Nar. novine, 98/15.

    Odluka o izmjeni Odluke o lombardnom kreditu
      Nar. novine, 98/15.

    Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o kreditnim institucijama
      Nar. novine, 102/15.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Devizni sustav - Platni sustav - Nadzor financijskih transakcija
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izvješćivanju o tržištu stranih sredstava plaćanja
      Nar. novine, 101/15.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Investicijski fondovi
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o utvrđivanju neto vrijednosti imovine UCITS fonda i cijene udjela u UCITS fondu
      Nar. novine, 101/15.

    Pravilnik o utvrđivanju neto vrijednosti imovine AIF-a i cijene udjela AIF-a
      Nar. novine, 101/15.

    Zakon o dopuni Zakona o Umirovljeničkom fondu
      Nar. novine, 102/15.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Trgovina - Pravo zaštite potrošača
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o stečaju potrošača
      Nar. novine, 100/15.

    Uredba o dražbi određenih drvnih sortimenata
      Nar. novine, 100/15.

    Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o potrošačkom kreditiranju
      Nar. novine, 102/15.

JAVNE DJELATNOSTI
Ustanove - Udruge - Zaklade i fundacije
>>> pokaži sve promjene

    Statut političke stranke Pametno
      Nar. novine, 96/15.

    Uredba o pripajanju Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije
      Nar. novine, 97/15.

    Odluka o promjeni naziva Centra za regionalne aktivnosti Programa prioritetnih akcija Mediteranskog akcionog plana u Splitu i davanju suglasnosti na Statut Centra za regionalne aktivnosti Programa prioritetnih akcija - Priority Actions Programme Regional Activity Centre
      Nar. novine, 97/15.

    Statut Centra za regionalne aktivnosti Programa prioritetnih akcija - Priority Actions Programme Regional Activity Centre
      Nar. novnie, 103/15.

JAVNE DJELATNOSTI
Statistika
>>> pokaži sve promjene

    Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u kolovozu 2015.
      Nar. novine, 98/15.

    Indeks potrošačkih cijena u kolovozu 2015.
      Nar. novine, 100/15.

JAVNE DJELATNOSTI
Mirovinsko osiguranje
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. srpnja 2015.
      Nar. novine, 94/15.

    Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. srpnja 2015.
      Nar. novine, 94/15.

    Odluka o osnovici za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja i o usklađivanju novčanih naknada zbog tjelesnog oštećenja od 1. srpnja 2015.
      Nar. novine, 94/15.

JAVNE DJELATNOSTI
Sustav zdravstvene zaštite stanovništva
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjeni Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2015. godini
      Nar. novine, 97/15.

    Ispravak Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 99/15.

    Ispravak Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 99/15.

JAVNE DJELATNOSTI
Sustav socijalne skrbi - Hrvatski branitelji
>>> pokaži sve promjene

    Zaključak Vlade o izmjenama i dopunama Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i djece smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja za razdoblje od 2014. do 2017. godine
      Nar. novine, 94/15.

    Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja statusa i prava žrtve seksualnog nasilja u Domovinskom ratu
      Nar. novine, 97/15.

    Pravilnik o ustrojstvu i načinu rada Povjerenstva za žrtve seksualnog nasilja
      Nar. novine, 97/15.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi
      Nar. novine, 99/15.

    Odluka o izmjenama Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2015. godini
      Nar. novine, 100/15.

    Odluka o izmjenama Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2015. godini
      Nar. novine, 100/15.

    Pravilnik o vođenju evidencije i dokumentacije pružatelja socijalnih usluga, te načinu i rokovima za dostavu izvješća
      Nar. novine, 100/15.

    Zakon o humanitarnoj pomoći
      Nar. novine, 102/15.

    Uredba o mjesečnom iznosu naknade za ugroženog kupca energenata, načinu sudjelovanja u podmirenju troškova energenata korisnika naknade i postupanju nadležnih centara za socijalnu skrb
      Nar. novine, 102/15.

    Odluka o izmjenama uvjeta kredita po kreditnom programu zapošljavanja razvojačenih pripadnika hrvatske vojske
      Nar. novine, 102/15.

    Pravilnik o sadržaju izvješća o obavljenim uslugama ili aktivnostima organizatora volontiranja
      Nar. novine, 104/15.

    Pravilnik o sadržaju izvješća o obavljenim uslugama ili aktivnostima organizatora volontiranja
      Nar. novine, 104/15.

JAVNE DJELATNOSTI
Obrazovanje - Znanost
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera
      Nar. novine, 94/15.

    Odluka o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola u razdoblju rujan - prosinac 2015. godine
      Nar. novine, 96/15.

JAVNE DJELATNOSTI
Kultura i umjetnost - Sport i rekreacija
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjenama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara
      Nar. novine, 98/15.

JAVNE FINANCIJE
Porezni sustav
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trošarinama
      Nar. novine, 100/15.

    Zakon o izmjeni Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
      Nar. novine, 100/15.

JAVNE FINANCIJE
Državni proračun
>>> pokaži sve promjene

    Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2015. godini
      Nar. novine, 103/15.

    Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017. godinu (NN br. 103A)
      Nar. novine, 103A/15.

    Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih voda za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017. godinu (NN br. 103A)
      Nar. novine, 103A/15.

    Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017. godinu (NN br. 103A)
      Nar. novine, 103A/15.

    Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017. godinu (NN br. 103A)
      Nar. novine, 103A/15.

    Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017. godinu (NN br. 103A)
      Nar. novine, 103A/15.

    Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017. godinu (NN br. 103A)
      Nar. novine, 103A/15.

    Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017. godinu (NN br. 103A)
      Nar. novine, 103A/15.

    Izmjene i dopune konsolidiranog državnog proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2015. i projekcije plana za 2016. i 2017. godinu
      Nar. novine, 103A/15.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu (NN br. 103A)
      Nar. novine, 103A/15.

JAVNE FINANCIJE
Financiranje javnih interesa uz državnu potporu
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja
      Nar. novine, 96/15.

    Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere III.1. "Pripremna potpora"
      Nar. novine, 96/15.

    Pravilnik o provedbi mjere 01 "Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja", podmjere 1.1. "Potpora za strukovno osposobljavanje i aktivnosti za stjecanje vještina", tip operacije 1.1.1. "Strukovno osposobljavanje za višestruku sukladnost, paket mjera poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene, ekološki uzgoj" i tip operacije 1.1.2. "Strukovno osposobljavanje za poljoprivrednike" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.
      Nar. novine, 96/15.

    Odluka o usvajanju Programa "STARTCO - realiziraj vlastitu poslovnu ideju"
      Nar. novine, 97/15.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere 1.1 "Trajna obustava ribolovne aktivnosti"
      Nar. novine, 99/15.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja
      Nar. novine, 101/15.

    Zakon o poticanju ulaganja
      Nar. novine, 102/15.

    Odluka o povjeravanju poslova vezanih uz suradnju s Europskom investicijskom bankom i Europskim investicijskim fondom na provedbi Plana ulaganja za Europu
      Nar. novine, 102/15.

    Uredba o osnivanju, sastavu, djelokrugu i načinu rada partnerskih vijeća
      Nar. novine, 103/15.

JAVNE FINANCIJE
Financijski nadzor obveznika i korisnika proračuna
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjeni Zakona o prikupljanju, obradi, povezivanju, korištenju i razmjeni podataka o primicima i javnim davanjima po osiguranicima
      Nar. novine, 96/15.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Ustavni sustav - Ustrojstvo državne vlasti
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o provedbi Odluke br. 445/2014/EU Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavljanju inicijative Unije za Europske prijestolnice kulture
      Nar. novine, 100/15.

    Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Nacionalnog odbora za borbu protiv nasilja u sportu
      Nar. novine, 100/15.

    Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora
      Nar. novine, 102/15.

    Odluka o raspuštanju Hrvatskoga sabora
      Nar. novnie, 103/15.

    Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-1397/2015 od 24. rujna 2015.
      Nar. novine, 104/15.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Državna uprava - Lokalna i područna (regionalna) samouprava
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o organizacijskim i tehničkim standardima za povezivanje na državnu informacijsku infrastrukturu
      Nar. novnie, 103/15.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Nacionalna sigurnost Republike Hrvatske
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izobrazbi
      Nar. novine, 94/15.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o stambenom zbrinjavanju
      Nar. novine, 97/15.

    Odluka o naknadi za stanovanje
      Nar. novine, 97/15.

    Pravilnik o načinu stjecanja statusa ovlaštene osobe obalne straže
      Nar. novine, 98/15.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Međunarodni odnosi
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o osnivanju Veleposlanstva Republike Hrvatske u Republici Litvi, sa sjedištem u Vilniusu
      Nar. novnie, 103/15.

    Odluka o zatvaranju Ureda Republike Hrvatske u Republici Litvi, sa sjedištem u Vilniusu
      Nar. novnie, 103/15.

    Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Republici Kolumbiji, sa sjedištem u Bogoti
      Nar. novnie, 103/15.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Statusna prava građana - Upravni postupak - Upravni spor
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupanju prema strancima
      Nar. novine, 95/15.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Kazneno pravo - Prekršaji
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o načinu izvršavanja sigurnosne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom
      Nar. novine, 95/15.

    Uredba o preuzimanju Direktive 2013/40/EU o napadima na informacijske sustave te Direktive 2014/62/EU o kaznenopravnoj zaštiti eura i drugih valuta od krivotvorenja
      Nar. novine, 102/15.