6 kategorija sadržaja
Interaktivno su povezani.

Više
sadrzaj

Fer cijena. Za godinu dana.
Neograničeno pretraživanje. Bez skrivenih troškova.

Pretplatite se
fer

Fleksibilni smo.
Pretplatite se na puni paket. Ili samo na pojedinačne sadržaje.

Pretplatite se
fleksibilno

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   
Promjene u: travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Ugovaranje uvjeta rada
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o pokretanju postupka pregovora o sklapanju izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske
      Nar. novine, 24/16.

    Odluka pokretanju postupka pregovora o sklapanju izmjena i dopuna Sporazuma o osnovici plaće za državne službenike i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske
      Nar. novine, 24/16.

    Odluka o pokretanju postupka pregovora o sklapanju izmjena i dopuna Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske
      Nar. novine, 24/16.

    Odluka o pokretanju postupka pregovora o sklapanju izmjena i dopuna Sporazuma o osnovici plaće u javnim službama i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske
      Nar. novine, 24/16.

    Kolektivni ugovor za Državnu ergelu Đakovo i Lipik
      Nar. novine, 25/16.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Plaće - Ostala materijalna prava - Prava radnika u slučaju stečaja poslodavca
>>> pokaži sve promjene

    Prosječna mjesečna isplaćena neto i bruto plaća u Republici Hrvatskoj za 2015.
      Nar. novine, 22/16.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Zaštita radnika
>>> pokaži sve promjene

    Rješenje o ovlašćivanju Branke Kelave, vlasnice obrta »Svečnjak« trgovina i usluge iz općine Petrovsko, Preseka Petrovska 14, OIB: 15660942352, za obavljanje poslova zaštite na radu
      Nar. novine, 21/16.

    Rješenje kojim se ukida Rješenje o ovlašćivanju društva SE.TR.ING. d.o.o. iz Zagreba, Vladimira Ruždjaka 9, za obavljanje poslova zaštite na radu (Nar. novine, br. 130/15)
      Nar. novine, 21/16.

    Rješenje o ovlašćivanju društva Consulting & Engineering Studio d.o.o. iz Novigrada – Cittanova, Stancija Rosello 1, OIB: 85379468335, za obavljanje poslova zaštite na radu
      Nar. novine, 22/16.

    Rješenje o ovlašćivanju društva KOR – ING d.o.o. iz Donje Stubice, Matanci, Matanci 149, OIB: 20616205498, za obavljanje poslova zaštite na radu
      Nar. novine, 24/16.

    Rješenje Zavoda za unapređivanje zaštite na radu klasa: UP/I-115-01/15-01/13, urbroj: 425-02/2-16-5 od 18. ožujka 2016.
      Nar. novine, 27/16.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Poljoprivreda
>>> pokaži sve promjene

    Popis sorti brisanih iz Sortne liste Republike Hrvatske
      Nar. novine, 19/16.

    Popis sorti upisanih u Sortnu listu Republike Hrvatske
      Nar. novine, 19/16.

    Odluka o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere sprječavanja širenja i suzbijanja štetnog organizma Grapevine flavescence dorée MLO
      Nar. novine, 20/16.

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o provedbi mjere Investicije u vinarije i marketing vina iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. - 2018.
      Nar. novine, 23/16.

    Pravilnik o registraciji poljoprivrednika koji posluju s hranom za životinje
      Nar. novine, 24/16.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Ekološka proizvodnja - Hrana
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji
      Nar. novine, 19/16.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Lovstvo - Ribarstvo
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o dopuni Pravilnika o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom u 2016. godini
      Nar. novine, 19/16.

    Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-3676/2015 i dr. od 9. veljače 2016.
      Nar. novine, 21/16.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Energetika - Geološka istraživanja
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o naknadi za organiziranje tržišta plina
      Nar. novine, 23/16.

    Izmjena Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu
      Nar. novine, 25/16.

    Odluka o cijeni plina po kojoj je opskrbljivač na veleprodajnom tržištu plina dužan prodavati plin opskrbljivačima u javnoj usluzi opskrbe plinom za kupce iz kategorije kućanstvo
      Nar. novine, 27/16.

    Odluka o cijeni plina po kojoj je proizvođač prirodnog plina, prirodni plin proizveden na području Republike Hrvatske dužan prodavati opskrbljivaču na veleprodajnom tržištu plina
      Nar. novine, 27/16.

    Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja 2016. do 31. prosinca 2016. godine
      Nar. novine, 28/16.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Prostorno uređenje i gradnja
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju
      Nar. novine, 22/16.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Sustav normizacije, akreditacije i mjeriteljstva
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila
      Nar. novine, 21/16.

    Pravilnik o mjeriteljskim i temeljnim zahtjevima za neautomatske vage
      Nar. novine, 21/16.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Tehnički propisi za industrijske proizvode
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o sigurnosti dizala
      Nar. novine, 20/16.

    Pravilnik o jednostavnim tlačnim posudama
      Nar. novine, 27/16.

    Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti
      Nar. novine, 28/16.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Pomorsko dobro - Pomorska i unutarnja plovidba
>>> pokaži sve promjene

    Pravila za statutarnu certifikaciju brodica i jahti
      Nar. novine, 19/16.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zvanjima i stručnoj osposobljenosti brodaraca
      Nar. novine, 25/16.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Željeznice - Željeznički promet - Žičare
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o zatvaranju za promet postojećeg željezničko-cestovnog prijelaza
      Nar. novine, 19/16.

    Ispravak Odluke o zatvaranju za promet postojećeg željezničko-cestovnog prijelaza
      Nar. novine, 24/16.

    Ispravak Odluke o zatvaranju za promet postojećeg željezničko-cestovnog prijelaza
      Nar. novine, 24/16.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zaštita okoliša
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o stavljanju izvan snage Programa izobrazbe o gospodarenju otpadom
      Nar. novine, 20/16.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Hrvatska narodna banka - Kreditne institucije
>>> pokaži sve promjene

    Ispravak Odluke o postupku odobravanja metodologije za određivanje stupnja rizičnosti kreditnih institucija pri izračunu premija za osigurane depozite
      Nar. novine, 22/16.

    Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o opskrbi banaka gotovim novcem
      Nar. novine, 24/16.

    Pravilnik o obvezama kreditne institucije i Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka u svezi osiguranja depozita i postupak isplate obeštećenja
      Nar. novine, 25/16.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Devizni sustav - Platni sustav - Nadzor financijskih transakcija
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o uvjetima i načinu na koji ovlašteni mjenjači obavljaju mjenjačke poslove
      Nar. novine, 22/16.

    Uputa za izradu zaštićenog programa za obavljanje mjenjačkih poslova ovlaštenih mjenjača
      Nar. novine, 27/16.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Osiguranje
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o rasporedu vrsta rizika po skupinama i vrstama osiguranja odnosno reosiguranja
      Nar. novine, 23/16.

    Pravilnik o sadržaju programa planiranog reosiguranja
      Nar. novine, 23/16.

    Pravilnik o statističkim standardima osiguranja
      Nar. novine, 23/16.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o rasporedu vrsta rizika po skupinama i vrstama osiguranja odnosno reosiguranja
      Nar. novine, 27/16.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o statističkim standardima osiguranja
      Nar. novine, 27/16.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju programa planiranog reosiguranja
      Nar. novine, 27/16.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Mirovinski fondovi
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o usklađenju sredstava jamstvenog pologa za 2015. godinu
      Nar. novine, 21/16.

JAVNE DJELATNOSTI
Ustanove - Udruge - Zaklade i fundacije
>>> pokaži sve promjene

    Statut Stranke Hrvatski vidik
      Nar. novine, 21/16.

    Uredba o izmjeni Uredbe o osnivanju Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije
      Nar. novine, 24/16.

    Zakon o dopuni Zakona o sanaciji javnih ustanova
      Nar. novine, 27/16.

JAVNE DJELATNOSTI
Statistika
>>> pokaži sve promjene

    Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u veljači 2016.
      Nar. novine, 23/16.

    Indeks potrošačkih cijena u veljači 2016.
      Nar. novine, 25/16.

JAVNE DJELATNOSTI
Mirovinsko osiguranje
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. siječnja 2016.
      Nar. novine, 25/16.

    Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. siječnja 2016.
      Nar. novine, 25/16.

    Odluka o osnovici za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja i o usklađivanju novčanih naknada zbog tjelesnog oštećenja od 1. siječnja 2016.
      Nar. novine, 25/16.

    Odluka o faktoru osnovne mirovine od 1. siječnja 2016.
      Nar. novine, 25/16.

JAVNE DJELATNOSTI
Sustav zdravstvene zaštite stanovništva
>>> pokaži sve promjene

    Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za evocirane potencijale" Klinici za neurologiju Kliničkog bolničkog centra Split
      Nar. novine, 19/16.

    Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za dijagnostiku i praćenje virusnih zoonoza" Odjelu za virologiju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Zagreb
      Nar. novine, 19/16.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima
      Nar. novine, 25/16.

    Ispravak Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 25/16.

    Odluka o izmjeni Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju specifične zdravstvene zaštite
      Nar. novine, 28/16.

    Odluka o izmjeni Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
      Nar. novine, 28/16.

    Odluka o izmjenama Odluke o sadržaju i obliku isprave kojom se dokazuje status osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 28/16.

JAVNE DJELATNOSTI
Sustav socijalne skrbi - Hrvatski branitelji
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o visini najniže mirovine hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata za godinu 2016.
      Nar. novine, 25/16.

    Odluka o osnovicama za utvrđivanje vrijednosnog boda prema osobnom činu, ustrojbenom mjestu i zvanju hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata za godinu 2015.
      Nar. novine, 25/16.

JAVNE DJELATNOSTI
Obrazovanje - Znanost
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola u razdoblju travanj - lipanj 2016.
      Nar. novine, 28/16.

JAVNE DJELATNOSTI
Kultura i umjetnost - Sport i rekreacija
>>> pokaži sve promjene

    Ispravak Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportu
      Nar. novine, 19/16.

    Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 05/2015. - Lista zaštićenih kulturnih dobara
      Nar. novine, 21/16.

    Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 06/2015. - Lista preventivno zaštićenih kulturnih dobara
      Nar. novine, 21/16.

    Odluka o oduzimanju prava priređivanja igara na sreću u casinima trgovačkom društvu CASINO RESORT OPERATOR d.o.o.
      Nar. novine, 24/16.

    Odluka o oduzimanju prava priređivanja igara na sreću u casinima trgovačkom društvu PARČINA EXPORT-IMPORT d.o.o.
      Nar. novine, 24/16.

    Odluka o oduzimanju prava priređivanja igara na sreću na automatima trgovačkom društvu ŽETON d.o.o.
      Nar. novine, 24/16.

    Odluka o oduzimanju prava priređivanja igara na sreću u casinima trgovačkom društvu GERMANIA SPORT d.o.o.
      Nar. novine, 24/16.

JAVNE FINANCIJE
Porezni sustav
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o priređivanju zabavnih igara
      Nar. novine, 23/16.

    Odluka o dopuštenoj visini tehnoloških manjkova u procesima proizvodnje, prerade, manipulacije, skladištenja i transporta nafte, prirodnog plina, proizvoda prerade nafte i plina, plinskog kondenzata, sirovina za proizvodnju maziva i naftnih derivata i distribuciju prirodnog plina
      Nar. novine, 28/16.

JAVNE FINANCIJE
Državni proračun
>>> pokaži sve promjene

    Državni proračun Republike Hrvatske za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu
      Nar. novine, 26/16.

    Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih voda za 2016. godinu i projekcije plana za 2017. i 2018. godinu
      Nar. novine, 26/16.

    Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih cesta za 2016. godinu i projekcije plana za 2017. i 2018. godinu
      Nar. novine, 26/16.

    Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Centra za restrukturiranje i prodaju za 2016. godinu i projekcije plana za 2017. i 2018. godinu
      Nar. novine, 26/16.

    Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2016. godinu i projekcije plana za 2017. i 2018. godinu
      Nar. novine, 26/16.

    Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2016. godinu i projekcije plana za 2017. i 2018. godinu
      Nar. novine, 26/16.

    Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2016. godinu i projekcije plana za 2017. i 2018. godinu
      Nar. novine, 26/16.

    Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu
      Nar. novine, 26/16.

JAVNE FINANCIJE
Financiranje javnih interesa uz državnu potporu
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2016.
      Nar. novine, 20/16.

    Zakon o izmjenama Zakona o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske
      Nar. novine, 22/16.

    Odluka koordinaciji aktivnosti unutar okvira za gospodarsko upravljanje Europske unije i sustavnom praćenju razvojnih inicijativa i projekata od osobitog strateškog značaja
      Nar. novine, 22/16.

    Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpora u okviru mjere "Produktivna ulaganja u akvakulturu"
      Nar. novine, 22/16.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.4. "Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture"
      Nar. novine, 24/16.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.3. "Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture"
      Nar. novine, 24/16.

JAVNE FINANCIJE
Financijski nadzor obveznika i korisnika proračuna
>>> pokaži sve promjene

    Naputak o stalnom stručnom usavršavanju ovlaštenih unutarnjih revizora za javni sektor
      Nar. novine, 24/16.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Ustavni sustav - Ustrojstvo državne vlasti
>>> pokaži sve promjene

    Plan usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2016. godinu
      Nar. novine, 19/16.

    Program rada Savjeta za nacionalne manjine za 2016. godinu
      Nar. novine, 19/16.

    Odluka o visini naknade predsjednicima, potpredsjednicima i članovima izbornih povjerenstava i biračkih odbora za provedbu prijevremenih izbora u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u 2016. godini
      Nar. novine, 22/16.

    Uredba o izmjeni Uredbe o Uredu za ravnopravnost spolova
      Nar. novine, 28/16.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Nacionalna sigurnost Republike Hrvatske
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije isključivih prava na ponovnu uporabu informacija
      Nar. novine, 20/16.

    Zakon o dopuni Zakona o nadzoru državne granice
      Nar. novine, 27/16.

    Zakon o dopuni Zakona o obrani
      Nar. novine, 27/16.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Ustrojstvo sudbene vlasti i pravosudnih tijela
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o obrascu zahtjeva i rješenja o odobravanju korištenja pravne pomoći
      Nar. novine, 20/16.