6 kategorija sadržaja
Interaktivno su povezani.

Više
sadrzaj

Fer cijena. Za godinu dana.
Neograničeno pretraživanje. Bez skrivenih troškova.

Pretplatite se
fer

Fleksibilni smo.
Pretplatite se na puni paket. Ili samo na pojedinačne sadržaje.

Pretplatite se
fleksibilno

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   
Promjene u: travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Tržišno natjecanje
>>> pokaži sve promjene

    Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja klasa: UP/I 030-02/11-01/039, urbroj: 580-04/74-2012-152 od 26. srpnja 2012.
      Nar. novine, 102/12.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Zaštita imovine i osoba
>>> pokaži sve promjene

    Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova i specijalista medicine rada u privatnoj praksi za utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti čuvara i opće i posebne zdravstvene sposobnosti zaštitara
      Nar. novine, 106/12.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Posebnosti radnih odnosa
>>> pokaži sve promjene

    Plan prijama u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2012. godinu
      Nar. novine, 106/12.

    Plan prijma u državnu službu u Stručnu službu Hrvatskoga sabora za 2012. godinu
      Nar. novine, 107/12.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Ugovaranje uvjeta rada
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o otkazivanju Temeljenog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama
      Nar. novine, 104/12.

    Zaključak Vlade Republike Hrvatske klasa: 110-04/12-02/04, urbroj: 50301-04/04/-12-10 od 20. rujna 2012.
      Nar. novine, 105/12.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Plaće - Ostala materijalna prava - Prava radnika u slučaju stečaja poslodavca
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi
      Nar. novine, 100/12.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju obrasca zahtjeva radnika za ostvarivanje prava u slučaju stečaja poslodavca
      Nar. novine, 104/12.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Zaštita radnika
>>> pokaži sve promjene

    Rješenje o ovlašćivanju društva ELEMENTA LABORUM STANDARD d.o.o. iz Kaštel Kambelovca, Kralja Krešimira 54, za obavljanje poslova zaštite na radu
      Nar. novine, 101/12.

GRAĐANSKO PRAVO
Stvarnopravni odnosi
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Lekenik za dio katastarske općine Lekenik
      Nar. novine, 104/12.

    Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Marijanci za katastarsku općinu Čamagajevci
      Nar. novine, 104/12.

GRAĐANSKO PRAVO
Državna imovina - Izvlaštenje - Komasacija
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za eksploataciju tehničko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju "Krase" na području Općine Gračišće, u k.o. Gračišće i k.o. Lindar
      Nar. novine, 100/12.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Poljoprivreda
>>> pokaži sve promjene

    Naredba o izmjenama Naredbe o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2012. godini
      Nar. novine, 100/12.

    Pravilnik o dopunama Pravilnika o Nacionalnoj listi priznatih kultivara vinove loze
      Nar. novine, 101/12.

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o uvoznim i izvoznim dozvolama za poljoprivredne proizvode
      Nar. novine, 101/12.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o popisu pošiljaka koje podliježu veterinarskom pregledu u prometu preko granice Republike Hrvatske
      Nar. novine, 101/12.

    Pravilnik o dopuni Pravilnika o tržišnim standardima za voće i povrće
      Nar. novine, 102/12.

    Naredba o zabrani prometa sredstvima za zaštitu bilja koje sadrže aktivne tvari acetaklor, asulam, flufenoksuron, masne alkohole, novaluron i propizoklor
      Nar. novine, 102/12.

    Uredba o izmjenama Uredbe o Hrvatskoj poljoprivrednoj agenciji
      Nar. novine, 106/12.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi sustava proizvodnih ograničenja u sektoru šećera
      Nar. novine, 106/12.

    Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku proizvoda životinjskog podrijetla iz Kine
      Nar. novine, 107/12.

    Naredba o popisu zemalja iz kojih je dozvoljen uvoz određenih proizvoda od mesa, obrađenih želudaca, mjehura i crijeva za prehranu ljudi u Republiku Hrvatsku
      Nar. novine, 107/12.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Ekološka proizvodnja - Hrana
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o oznakama izvornosti i oznakama zemljopisnog podrijetla poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda
      Nar. novine, 102/12.

    Pravilnik o stolnim vodama
      Nar. novine, 102/12.

    Pravilnik o oznakama tradicionalnog ugleda poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda
      Nar. novine, 105/12.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Lovstvo - Ribarstvo
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o Registru ribarske flote Republike Hrvatske
      Nar. novine, 100/12.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Željeznice - Željeznički promet - Žičare
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu izdavanja dozvole za obavljanje usluga željezničkog prijevoza i dozvole za upravljanje željezničkom infrastrukturom
      Nar. novine, 101/12.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Ceste - Cestovni promet
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku homologacije traktora za poljoprivredu i šumarstvo s obzirom na emisiju štetnih sastojaka iz njihovih motora TPV 323 (Izdanje 00)
      Nar. novine, 107/12.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Pošta - Elektroničke komunikacije
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o prenosivosti broja
      Nar. novine, 100/12.

    Odluka o raspisivanju javnog poziva za izdavanje dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra za javne mreže pokretnih elektroničkih komunikacija na području Republike Hrvatske
      Nar. novine, 103/12.

    Plan dodjele za frekvencijski pojas 791-821/832-862 MHz
      Nar. novine, 103/12.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Vodno i komunalno gospodarstvo
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o sadržaju financijskog plana Hrvatskih voda
      Nar. novine, 102/12.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zaštita okoliša
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja te intervencija u slučaju izvanrednog događaja
      Nar. novine, 102/12.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Hrvatska narodna banka - Kreditne institucije
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o puštanju u opticaj kovanog novca kune i lipa s oznakom godine kovanja "2012."
      Nar. novine, 104/12.

    Odluka o minimalnim standardima za strojno i ručno sortiranje novčanica prema prikladnosti za promet
      Nar. novine, 105/12.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Devizni sustav - Platni sustav - Nadzor financijskih transakcija
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o prikupljanju podataka za potrebe sastavljanja platne bilance, stanja inozemnog duga i stanja međunarodnih ulaganja
      Nar. novine, 103/12.

    Uredba o izmjeni Uredbe o utvrđivanju poslova iz članka 4.a i 4.c Zakona o Financijskoj agenciji
      Nar. novine, 106/12.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Trgovina - Pravo zaštite potrošača
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjenama Uredbe o nadzoru uvoza i izvoza neobrađenih dijamanata
      Nar. novine, 100/12.

JAVNE DJELATNOSTI
Ustanove - Udruge - Zaklade i fundacije
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjenama Uredbe o Hrvatskom centru za konjogojstvo - Državne ergele Đakovo i Lipik
      Nar. novine, 106/12.

JAVNE DJELATNOSTI
Statistika
>>> pokaži sve promjene

    Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u kolovozu 2012.
      Nar. novine, 103/12.

    Indeks potrošačkih cijena u kolovozu 2012.
      Nar. novine, 104/12.

JAVNE DJELATNOSTI
Mirovinsko osiguranje
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. srpnja 2012.
      Nar. novine, 100/12.

    Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. srpnja 2012.
      Nar. novine, 100/12.

    Odluka o osnovici za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja i o usklađivanju novčanih naknada zbog tjelesnog oštećenja od 1. srpnja 2012.
      Nar. novine, 100/12.

JAVNE DJELATNOSTI
Sustav zdravstvene zaštite stanovništva
>>> pokaži sve promjene

    Mreža javne zdravstvene službe
      Nar. novine, 101/12.

    Rješenje Ministarstva zdravlja o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za virološku dijagnostiku infekcija dišnog i probavnog sustava" Odjelu za virologiju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Zagreb
      Nar. novine, 102/12.

    Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za uroginekologiju" Zavodu za ginekološku kirurgiju i urologiju Klinike za ženske bolesti i porode Kliničkog bolničkog centra Zagreb
      Nar. novine, 102/12.

    Rješenje Ministarstva zdravlja o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za dječju traumatologiju" Klinici za dječje bolesti Zagreb
      Nar. novine, 102/12.

    Rješenje Ministarstva zdravlja o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za dijagnostiku i liječenje infektivnih bolesti" Klinici za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Zagreb
      Nar. novine, 102/12.

    Rješenje Ministarstva zdravlja o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za tumore prostate" Klinici za urologiju Kliničkog bolničkog centra "Sestre milosrdnice" Zagreb
      Nar. novine, 102/12.

    Rješenje Ministarstva zdravlja o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za transfuzijsku medicinu" Hrvatskom zavodu za transfuzijsku medicinu Zagreb
      Nar. novine, 102/12.

    Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za bolesti i ozljede velikih zglobova" Klinici za ortopediju Kliničkog bolničkog centra Zagreb
      Nar. novine, 104/12.

    Odluka o izmjeni Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2012. godini
      Nar. novine, 105/12.

    Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centara Ministarstva zdravlja za dermatološku onkologiju" Klinici za dermatovenerologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb
      Nar. novine, 106/12.

    Pravilnik o stručnom nadzoru
      Nar. novine, 106/12.

    Rješenje o obnovi naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za praćenje Helicobacter pylori infekcije" Klinike za unutarnje bolesti Kliničke bolnice "Merkur" Zagreb
      Nar. novine, 107/12.

    Pravilnik o sanitarno-tehničkim i higijenskim uvjetima bazenskih kupališta te o zdravstvenoj ispravnosti bazenskih voda
      Nar. novine, 107/12.

JAVNE DJELATNOSTI
Sustav socijalne skrbi - Hrvatski branitelji
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o sadržaju i obliku iskaznice inspektora u Ministarstvu socijalne politike i mladih, načinu izdavanja i vođenja upisnika o izdanim iskaznicama
      Nar. novine, 102/12.

JAVNE DJELATNOSTI
Kultura i umjetnost - Sport i rekreacija
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o poticanju ulaganja u proizvodnju audiovizualnih djela
      Nar. novine, 104/12.

    Odluka o oduzimanju prava priređivanja igara na sreću u casinima trgovačkom društvu Casino Parentium d.d.
      Nar. novine, 106/12.

    Odluka o oduzimanju prava priređivanja igara na sreću u casinima trgovačkom društvu Grand Hotel Lav d.o.o.
      Nar. novine, 106/12.

JAVNE FINANCIJE
Porezni sustav
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o prirezu poreza na dohodak Općine Čepin
      Nar. novine, 102/12.

JAVNE FINANCIJE
Državni proračun
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjeni i dopunama Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila
      Nar. novine, 106/12.

JAVNE FINANCIJE
Financiranje javnih interesa uz državnu potporu
>>> pokaži sve promjene

    Podatak o etalonskoj cijeni građenja
      Nar. novine, 100/12.

    Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja klasa: UP/I 430-01/12-02/005, urbroj: 580-09-1/43-12-013 od 26. srpnja 2012.
      Nar. novine, 100/12.

    Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja klasa: UP/I 430-01/2011-59/001, urbroj: 580-09-2/80-2012-010 od 3. srpnja 2012.
      Nar. novine, 102/12.

    Prethodno obvezujuće mišljenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja klasa: 430-01/12-06/15, urbroj: 580-09-1/17-2012-15 od 30. srpnja 2012.
      Nar. novine, 103/12.

    Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja klasa UP/I 430-01/12-02/003, urbroj: 580-09-1/17-12-012 od 18. srpnja 2012.
      Nar. novine, 104/12.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Ustavni sustav - Ustrojstvo državne vlasti
>>> pokaži sve promjene

    Plan prijma u državnu službu u Ustavni sud Republike Hrvatske za 2012. godinu
      Nar. novine, 100/12.

    Odluka o osnivanju Savjeta za mlade
      Nar. novine, 102/12.

    Odluka o osnivanju Koordinacijskog povjerenstva za pripremu programskih dokumenata za financijsko razdoblje Europske unije 2014. - 2020. i određivanju odgovornosti i zadataka tijela uključenih u rad Koordinacijskog povjerenstva
      Nar. novine, 102/12.

    Odluka o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za utvrđivanje stvarnih obveza Vlade Republike Hrvatske u realizaciji plaćanja izgradnje višenamjenske gradske dvorane Športsko-rekreativnog centra "Višnjik" u Zadru
      Nar. novine, 102/12.

    Odluka o otpisu dijela zakupnine, naknade za dugogodišnji zakup, naknade za dugogodišnji zakup za ribnjake i naknade za koncesiju za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske
      Nar. novine, 106/12.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Nacionalna sigurnost Republike Hrvatske
>>> pokaži sve promjene

    Rješenje o izmjenama Rješenja o utvrđivanju cijena posebnih troškova nastalih radom Ministarstva unutarnjih poslova
      Nar. novine, 100/12.

    Zakon o zaštiti osobnih podataka (pročišćeni tekst)
      Nar. novine, 106/12.

    Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova za obavljanje zdravstvenih pregleda za držanje i nošenje oružja
      Nar. novine, 106/12.

    Pravilnik o tajnosti službenih podataka Ministarstva unutarnjih poslova
      Nar. novine, 107/12.

    Pravilnik o policijskim časnicima za vezu
      Nar. novine, 107/12.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Statusna prava građana - Upravni postupak - Upravni spor
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o Nastavnom planu i programu hrvatskoga jezika za tražitelje azila, azilante i strance pod supsidijarnom zaštitom starije od 15 godina radi pristupa srednjoškolskom obrazovnom sustavu i sustavu obrazovanja odraslih
      Nar. novine, 100/12.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Ustrojstvo sudbene vlasti i pravosudnih tijela
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o visini nagrade odvjetniku određenom za branitelja po službenoj dužnosti
      Nar. novine, 101/12.