6 kategorija sadržaja
Interaktivno su povezani.

Više
sadrzaj

Fer cijena. Za godinu dana.
Neograničeno pretraživanje. Bez skrivenih troškova.

Pretplatite se
fer

Fleksibilni smo.
Pretplatite se na puni paket. Ili samo na pojedinačne sadržaje.

Pretplatite se
fleksibilno

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   
Promjene u: travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Posebnosti radnih odnosa
>>> pokaži sve promjene

    Plan prijama u državnu službu u Ured povjerenika za informiranje za 2018. godinu
      Nar. novine, 16/18.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Zaštita radnika
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o pokretanju postupka pregovora o sklapanju Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske
      Nar. novine, 11/18.

    Rješenje o ovlašćivanju društva DALEKOVOD d.d. iz Zagreba, Ulica Marijana Čavića 4, OIB: 47911242222 za obavljanje poslova zaštite na radu
      Nar. novine, 11/18.

    Rješenje o ovlašćivanju INSPEKTA d.o.o. iz Osijeka, Ivana Gundulića 36b, OIB: 94111057103, za obavljanje zaštite na radu
      Nar. novine, 11/18.

    Izmjena Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike
      Nar. novine, 12/18.

    Kolektivni ugovor za radnike Hrvatskih voda
      Nar. novine, 12/18.

    Rješenje o ovlašćivanju PLASMA d.o.o. iz Varaždina, Vidovečka 45, OIB: 94543219022, za obavljanje poslova zaštite na radu
      Nar. novine, 13/18.

    Rješenje o ovlašćivanju LINIJA SIGURNOSTI d.o.o. iz Zagreba, Jagnedje 2a, OIB: 74837718235, za obavljanje poslova zaštite na radu
      Nar. novine, 13/18.

    Rješenje o ovlašćivanju K&S INVEST GRUPE j.d.o.o. iz Čakovca, Kralja Tomislava 5, OIB: 16266936428, za obavljanje poslova zaštite na radu
      Nar. novine, 13/18.

    Rješenje o ovlašćivanju društva DALEKOVOD PROIZVODNJA d.o.o. iz Dugog Sela, Ulica Trnoščica 17, OIB: 79970472123, za obavljanje poslova zaštite na radu
      Nar. novine, 16/18

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Poljoprivreda
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi školske sheme
      Nar. novine, 13/18.

    Zakon o Hrvatskoj poljoprivredno-šumarskoj savjetodavnoj službi
      Nar. novine, 15/18.

    Zakon o drvenastim kulturama kratkih ophodnji
      Nar. novine, 15/18.

    Pravilnik o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta
      Nar. novine, 17/18.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Ekološka proizvodnja - Hrana
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2015/2283 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o novoj hrani
      Nar. novine, 15/18.

    Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva "Malostonska kamenica" zaštićena oznaka izvornosti
      Nar. novine, 17/18.

    Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva "Creska janjetina" – zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla
      Nar. novine, 17/18.

    Popis prirodnih mineralnih voda i prirodnih izvorskih voda priznatih u Republici Hrvatskoj
      Nar. novine, 19/18.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Lovstvo - Ribarstvo
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o športskom i rekreacijskom ribolovu na moru
      Nar. novine, 12/18.

    Pravilnik o dozvoli za akvakulturu
      Nar. novine, 17/18.

    Pravilnik o malom obalnom ribolovu
      Nar. novine, 17/18.

    Odluka o kriterijima za upis ulovnih ribarskih plovila udičarskim alatima u Registar ICCAT-a (ICCAT record of BFT catching vessels) u 2018. godini
      Nar. novine, 19/18.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Energetika - Geološka istraživanja
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o tržištu plina
      Nar. novine, 18/18.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Ceste - Cestovni promet
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o tehničkim pregledima vozila
      Nar. novine, 16/18.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o razvrstavanju javnih cesta
      Nar. novine, 17/18.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zaštita okoliša
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša
      Nar. novine, 12/18.

    Pravilnik o zbrinjavanju radioaktivnog otpada i iskorištenih izvora
      Nar. novine, 12/18.

    Zakon o sprječavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima
      Nar. novine, 15/18.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode
      Nar. novine, 15/18.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o genetski modificiranim organizmima
      Nar. novine, 15/18.

    Odluka o donošenju Plana korištenja financijskih sredstava dobivenih od prodaje emisijskih jedinica putem dražbi u Republici Hrvatskoj do 2020. godine
      Nar. novine, 19/18.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zaštita od požara i eksplozija - Elementarne nepogode
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za prijevoz opasnih tvari
      Nar. novine, 13/18.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Hrvatska narodna banka - Kreditne institucije
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o velikim izloženostima kreditnih institucija
      Nar. novine, 12/18.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim institucijama
      Nar. novine, 15/18.

    Rješenje Hrvatske narodne banke O.broj: 56-020/02-18/BV od 21. veljače 2018.
      Nar. novine, 18/18.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Financijsko tržište - Nadzor financijskih institucija
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2015/2365 o transparentnosti transakcija financiranja vrijednosnih papira i ponovne uporabe
      Nar. novine, 12/18.

JAVNE DJELATNOSTI
Statistika
>>> pokaži sve promjene

    Indeks potrošačkih cijena u siječnju 2018.
      Nar. novine, 19/18.

JAVNE DJELATNOSTI
Sustav zdravstvene zaštite stanovništva
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 14/18.

    Odluka o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 14/18.

    Odluka o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 14/18.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj
      Nar. novine, 15/18.

    Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za internističku intenzivnu medicinu i nadomještanje funkcije organa u zatajenju" Zavodu za hitnu i intenzivnu medicinu Klinike za unutarnje bolesti Kliničkog bolničkog centra Zagreb
      Nar. novine, 15/18.

    Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za bolesti oralne sluznice" Klinici za stomatologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb
      Nar. novine, 15/18.

    Pročišćeni tekst Statuta Hrvatske komore dentalne medicine
      Nar. novine, 18/18.

JAVNE DJELATNOSTI
Sustav socijalne skrbi - Hrvatski branitelji
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na naknadu za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji
      Nar. novine, 12/18.

    Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji
      Nar. novine, 12/18.

    Pravilnik o radu Povjerenstva za reviziju ocjene radne sposobnosti
      Nar. novine, 12/18.

    Pravilnik o izboru i načinu ostvarivanja prava osoba koje pružaju njegu i pomoć HRVI iz Domovinskog rata 100% I. skupine
      Nar. novine, 16/18.

    Pravilnik o načinu isplate novčanih primanja i drugih troškova
      Nar. novine, 16/18.

JAVNE DJELATNOSTI
Obrazovanje - Znanost
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o donošenju programa za izborni predmet Dramski odgoj (program dramske kulture i umjetnosti) za II. razred opće gimnazije
      Nar. novine, 16/18.

    Odluka o dopuni Odluke o nastavnim planovima i programima za osnovne glazbene i osnovne plesne škole
      Nar. novine, 18/18.

    Odluka o dopuni i izmjeni Odluke o donošenju Nastavnog plana i programa za srednje glazbene škole, Nastavnog plana i programa funkcionalne muzičke pedagogije (FMP) za srednje škole, Nastavnog plana i programa za klasični balet i narodne plesove za srednje škole i Nastavnog plana i programa za zanimanje Scenski plesač
      Nar. novine, 18/18.

JAVNE FINANCIJE
Porezni sustav
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o porezima Općine Garčin
      Nar. novine, 12/18.

    Odluka o općinskim porezima Općine Hrvatska Dubica
      Nar. novine, 12/18.

    Odluka o općinskim porezima Općine Kijevo
      Nar. novine, 12/18.

    Odluka o izmjenama Odluke o porezima Grada Klanjca
      Nar. novine, 12/18.

    Odluka o izmjenama Odluke o gradskim porezima Grada Varaždinskih Toplica
      Nar. novine, 12/18.

    Odluka o izmjeni Odluke o općinskim porezima Općine Petrijanec
      Nar. novine, 12/18.

    Odluku o izmjenama Odluke o lokalnim porezima Općine Podgora
      Nar. novine, 12/18.

    Odluka o općinskim porezima Općine Marijanci
      Nar. novine, 13/18.

    Odluka o općinskim porezima Općine Štitar
      Nar. novine, 16/18.

    Odluka o porezima Općine Borovo (pročišćeni tekst)
      Nar. novine, 18/16.

    II. Izmjene i dopune Odluke o porezima Općine Podstrana
      Nar. novine, 16/18.

    Odluka o općinskim porezima Općine Lanišće
      Nar. novine, 17/18.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Općine Negoslavci
      Nar. novine, 17/18.

    Odluka o izmjenama Odluke o porezima Općine Tučepi
      Nar. novine, 17/18.

    Pravilnik o načinu ostvarivanja porezne olakšice za obavljanje djelatnosti na području Grada Vukovara i na potpomognutim područjima
      Nar. novine, 18/18.

    Odluka o izmjeni Odluke o općinskim porezima Općine Drenovci
      Nar. novine, 18/18.

    Odluka o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Klenovnik
      Nar. novine, 18/18.

JAVNE FINANCIJE
Državni proračun
>>> pokaži sve promjene

    Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2018. godini
      Nar. novine, 11/18.

JAVNE FINANCIJE
Financiranje javnih interesa uz državnu potporu
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o proglašenju projekta »Sustav vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Petrinja« strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske
      Nar. novine, 11/18.

    Odluka o proglašenju projekta »Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije – Zagreb istok« strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske
      Nar. novine, 11/18.

    Odluka o proglašenju projekta »Aglomeracija Umag - Savudrija – Novigrad istarski« strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske
      Nar. novine, 11/18.

    Odluka o izmjeni Odluke o proglašenju projekta LNG terminal (izgradnja prihvatnog terminala za ukapljeni prirodni plin na otoku Krku) strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske
      Nar. novine, 11/18.

    Pravilnik o provedbi podmjere 10.2 "Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
      Nar. novine, 17/18.

    Uredba o financijskoj strukturi omotnice za program izravnih plaćanja u 2017. godini
      Nar. novine, 18/18.

    Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2018. godinu
      Nar. novine, 19/18.

JAVNE FINANCIJE
Javna nabava - Cijene
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o javnoj nabavi u području obrane i sigurnosti
      Nar. novine, 19/18.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Ustavni sustav - Ustrojstvo državne vlasti
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o proglašenju 1. ožujka Nacionalnim danom edukacijskih rehabilitatora
      Nar. novine, 11/18.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o nazivima i uvjetima za radna mjesta, poslovima koji se na njima obavljaju te koeficijentima složenosti poslova u Ustavnom sudu Republike Hrvatske
      Nar. novine, 18/18.

    Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Vijeća za gospodarska pitanja Predsjednice Republike Hrvatske
      Nar. novine, 19/18.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Državna uprava - Lokalna i područna (regionalna) samouprava
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje
      Nar. novine, 13/18.

    Zakon o upravnoj inspekciji
      Nar. novine, 15/18.

    Rješenje o raspuštanju Općinskog vijeća Općine Muć
      Nar. novine, 18/18.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Nacionalna sigurnost Republike Hrvatske
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o dopuni Uredbe o standardima i uvjetima koje moraju ispunjavati granični prijelazi za učinkovito i sigurno obavljanje granične kontrole
      Nar. novine, 16/18.

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o kriterijima za provjeru razine tjelesne motoričke sposobnosti za osobu koja se prima u policiju
      Nar. novine, 16/18.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Međunarodni odnosi
>>> pokaži sve promjene

     Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Argentinskoj Republici, sa sjedištem u Rosariju, Provincija Santa Fe
      Nar. novine, 15/18.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Ustrojstvo sudbene vlasti i pravosudnih tijela
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o stručnom usavršavanju u Pravosudnoj akademiji
      Nar. novine, 15/18.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Građansko procesno pravo - Kolizijski propisi
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o elektroničkoj komunikaciji u postupcima pred trgovačkim sudovima
      Nar. novine, 12/18.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Kazneno pravo - Prekršaji
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o preuzimanju Direktive 2012/29/EU Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi minimalnih standarda za prava, potporu i zaštitu žrtava kaznenih djela te o zamjeni Okvirne odluke Vijeća 2001/220/PUP
      Nar. novine, 13/18.