6 kategorija sadržaja
Interaktivno su povezani.

Više
sadrzaj

Fer cijena. Za godinu dana.
Neograničeno pretraživanje. Bez skrivenih troškova.

Pretplatite se
fer

Fleksibilni smo.
Pretplatite se na puni paket. Ili samo na pojedinačne sadržaje.

Pretplatite se
fleksibilno

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   
Promjene u: travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Usluge na tržištu - Komore u područjima gospodarskih djelatnosti
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija
      Nar. novine, 47/20.

    Pravilnik o upisu u razred revidenata
      Nar. novine, 50/20.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Obrt - Zadruge
>>> pokaži sve promjene

    Ispravak Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrtu
      Nar. novine, 41/20.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Ugovaranje uvjeta rada
>>> pokaži sve promjene

    Izmjene Dodatka I. Kolektivnom ugovoru za znanost i visoko obrazovanje
      Nar. novine, 52/20.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Plaće - Ostala materijalna prava - Prava radnika u slučaju stečaja poslodavca
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjenama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama
      Nar. novine, 50/20.

    Odluka o usklađivanju prosječnih koeficijenata troškova života u državama u kojima Republika Hrvatska ima predstavništva
      Nar. novine, 52/20.

GRAĐANSKO PRAVO
Stvarnopravni odnosi
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o dopunama Uredbe o načinu, postupku i uvjetima procjene vrijednosti i prodaje turističkog zemljišta u vlasništvu jedinice lokalne samouprave te načinu, postupku i uvjetima za dobivanje koncesije na preostalom turističkom zemljištu u vlasništvu jedinice lokalne samouprave
      Nar. novine, 41/20.

    Uredba o dopuni Uredbe o postupku, načinu i uvjetima za dobivanje koncesije na turističkom zemljištu u kampovima u suvlasništvu Republike Hrvatske
      Nar. novine, 41/20.

    Zakon o neprocijenjenom građevinskom zemljištu
      Nar. novine, 50/20.

    Zakon o izmjenama Zakona o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka
      Nar. novine, 50/20.

GRAĐANSKO PRAVO
Obiteljskopravni odnosi - Životno partnerstvo
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o minimalnim novčanim iznosima potrebnim za mjesečno uzdržavanje djeteta
      Nar. novine, 39/20.

    Odluka o tablici o prosječnim potrebama maloljetnog djeteta
      Nar. novine, 39/20.

    Zakon o Centru za posebno skrbništvo
      Nar. novine, 47/20.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Poljoprivreda
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica namijenjenih za proizvodnju voća
      Nar. novine, 39/20.

    Popis prirodnih mineralnih voda i prirodnih izvorskih voda priznatih u Republici Hrvatskoj
      Nar. novine, 39/20.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ribolovu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) plivaricom tunolovkom, njenom uzgoju te uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na dodjelu individualne plivaričarske kvote
      Nar. novine, 41/20.

    Pravilnik o dopuni Pravilnika o provedbi mjera Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2020. do 2022. godine
      Nar. novine, 41/20.

    Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva »Komiški rogač« zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla
      Nar. novine, 41/20.

    Zakon o dopunama Zakona o poljoprivredi
      Nar. novine, 42/20.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o stavljanju na tržište sjemena uljarica i predivog bilja
      Nar. novine, 46/20.

    Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o stavljanju na tržište sjemena krmnog bilja
      Nar. novine, 47/20.

    Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o stavljanju na tržište sjemena žitarica
      Nar. novine, 47/20.

    Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o stavljanju na tržište materijala za vegetativno umnažanje loze
      Nar. novine, 49/20.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište poljoprivrednog reprodukcijskog materijala ukrasnog bilja
      Nar. novine, 49/20.

    Uredba o izmjeni i dopuni Zakona o Popisu poljoprivrede 2020.
      Nar. novine, 64/20

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Ekološka proizvodnja - Hrana
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe
      Nar. novine, 39/20.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Lovstvo - Ribarstvo
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore za štete od raznih vrsta ptica i ostalih životinja na šaranskim ribnjacima u 2020. godini
      Nar. novine, 41/20.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o rekreacijskom ribolovu trofejnih primjeraka tune (Thunnus thynnus)
      Nar. novine, 41/20.

    Odluka o autorizaciji plovila za ribolov igluna (Xiphias gladius) u 2020. godini
      Nar. novine, 41/20.

    Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o sadržaju i obliku prodajnog lista i sadržaju registra prvih kupaca
      Nar. novine, 45/20.

    Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.10. »Akvakultura koja osigurava usluge zaštite okoliša«
      Nar. novine, 46/20.

    Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o postupku vaganja proizvoda ribarstva, evidencije vaganja te postupku i uvjetima odobravanja vaganja na ribarskim plovilima i u odobrenim objektima
      Nar. novine, 47/20.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Energetika - Geološka istraživanja
>>> pokaži sve promjene

    Izmjene i dopune Općih uvjeta opskrbe plinom
      Nar. novine, 39/20.

    Pravila o izmjenama i dopunama Pravila korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin
      Nar. novine, 39/20.

    Pravilnik o rudarskim projektima
      Nar. novine, 43/20.

    Ispravak Pravilnika o rudarskim projektima
      Nar. novine, 48/20.

    Izmjene Općih uvjeta za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom
      Nar. novine, 49/20.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika
      Nar. novine, 50/20.

    Izmjene i dopune Mrežnih pravila distribucijskog sustava
      Nar. novine, 52/20.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Prostorno uređenje i gradnja
>>> pokaži sve promjene

    Naputak o načinu rada građevinske inspekcije
      Nar. novine, 46/20.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Ugostiteljstvo - Turizam
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o dopunama Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma
      Nar. novine, 42/20.

    Zakon o dopunama Zakona o turističkoj pristojbi
      Nar. novine, 42/20.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pružanju usluga u turizmu
      Nar. novine, 42/20.

    Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti
      Nar. novine, 42/20.

    Pravilnik o sustavu eVisitor
      Nar. novine, 43/20.

    Statut Turističke zajednice Brodsko-posavske županije
      Nar. novine, 48/20.

    Statut Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije
      Nar. novine, 53/20.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Pomorsko dobro - Pomorska i unutarnja plovidba
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o sustavu obilježavanja plovnih putova i objektima sigurnosti plovidbe
      Nar. novine, 39/20.

    Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, sigurnosna zaštita brodova
      Nar. novine, 41/20.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o posadi plovila unutarnje plovidbe
      Nar. novine, 47/20.

    Naredba o izmjeni Naredbe o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Primorsko-goranske županije
      Nar. novine, 47/20.

    Pravilnik o riječnim informacijskim servisima u unutarnjoj plovidbi
      Nar. novine, 50/20.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o brodicama, čamcima i jahtama
      Nar. novine, 52/20.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Ceste - Cestovni promet
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o dopuni Zakona o sigurnosti prometa na cestama
      Nar. novine, 42/20.

    Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti na javnim cestama
      Nar. novine, 43/20.

    Pravilnik o dopuni Pravilnika o izvanrednom prijevozu
      Nar. novine, 45/20.

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o posebnim uvjetima i tehničkim zahtjevima za europsku elektroničku naplatu cestarine i elementima interoperabilnosti
      Nar. novine, 45/20.

    Naredba o privremenom stavljanju izvan snage Naredbe o ograničenju prometa na cestama (»Narodne novine«, broj 64/09)
      Nar. novine, 46/20.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Pošta - Elektroničke komunikacije
>>> pokaži sve promjene

    Plan dodjele za frekvencijski pojas 25,5 – 26,5 GHz
      Nar. novine, 39/20.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zaštita okoliša
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o sadržaju i opsegu procjene rizika za stavljanje na tržište genetski modificiranih organizama ili proizvoda koji se sastoje od ili sadrže GMO ili kombinaciju GMO-a, metodologiju za izradu procjene i uvjete koje mora ispunjavati pravna osoba za izradu procjene rizika
      Nar. novine, 44/20.

    Pravilnik o sadržaju prijave i tehničke dokumentacije za stavljanje na tržište GMO-a ili proizvoda koji se sastoje od ili sadrže GMO ili kombinaciju GMO-a
      Nar. novine, 44/20.

    Strategija prilagodbe klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj za razdoblje do 2040. godine s pogledom na 2070. godinu
      Nar. novine, 46/20.

    Uredba o izmjeni i dopunama Uredbe o odgovornosti za štete u okolišu
      Nar. novine, 50/20.

    Pravilnik o sadržaju i načinu podnošenja prijave za namjerno uvođenje genetski modificiranih organizama u okoliš
      Nar. novine, 50/20.

    Pravilnik o procjeni rizika za namjerno uvođenje genetski modificiranih organizama u okoliš
      Nar. novine, 50/20.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Hrvatska narodna banka - Kreditne institucije
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o posebnom programu kreditiranja u uvjetima pandemijske krize
      Nar. novine, 46/20.

    Odluka o izmjeni Odluke o provođenju monetarne politike Hrvatske narodne banke
      Nar. novine, 46/20.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci
      Nar. novine, 47/20.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim institucijama
      Nar. novine, 47/20.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava
      Nar. novine, 47/20.

    Odluka o izmjeni Odluke o minimalno potrebnim deviznim potraživanjima
      Nar. novine, 53/20.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o statističkom i nadzornom izvješćivanju
      Nar. novine, 53/20.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Devizni sustav - Platni sustav - Nadzor financijskih transakcija
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima
      Nar. novine, 46/20.

    Zakon o dopuni Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima
      Nar. novine, 47/20.

    Zakon o interventnim mjerama u ovršnim i stečajnim postupcima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti
      Nar. novine, 53/20.

    Pravilnik o Jedinstvenom registru računa
      Nar. novine, 53/20.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Računovodstvo - Revizija
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o računovodstvu
      Nar. novine, 42/20.

    Pravilnik o rokovima predaje financijskih izvještaja i računovodstvene dokumentacije u posebnim okolnostima
      Nar. novine, 43/20.

    Ispravak Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o računovodstvu
      Nar. novine, 47/20.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu vođenja Registra godišnjih financijskih izvještaja, te načinu primanja i postupku provjere potpunosti i točnosti godišnjih financijskih izvještaja i godišnjeg izvješća
      Nar. novine, 50/20.

JAVNE DJELATNOSTI
Statistika
>>> pokaži sve promjene

    Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u ožujku 2020.
      Nar. novine, 46/20.

    Indeks potrošačkih cijena u ožujku 2020.
      Nar. novine, 47/20.

JAVNE DJELATNOSTI
Mirovinsko osiguranje
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku i načinu kontrole podataka o kojima ovise prava iz mirovinskog osiguranja
      Nar. novine, 47/20.

JAVNE DJELATNOSTI
Sustav zdravstvene zaštite stanovništva
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o načinu provođenja i mjerama zaštite radi sprječavanja nastanka ozljeda oštrim predmetima
      Nar. novine, 39/20.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti
      Nar. novine, 39/20.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 39/20.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 39/20.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova utvrđenih odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 39/20.

    Ispravak Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 39/20.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima
      Nar. novine, 40/20.

    Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju Osnovne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 40/20.

    Odluka o utvrđivanju Dodatne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 40/20.

    Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 46/20.

    Odluka o izmjenama Odluke o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 46/20.

    Ispravak Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 46/20.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti
      Nar. novine, 47/20.

    Pravilnik o dopuni Pravilnika o uvjetima i načinu obavljanja opremanja, prijenosa, prijevoza, kremiranja, pogreba i iskopavanja umrlih osoba te o uvjetima glede prostora i opreme pravnih i fizičkih osoba za obavljanje opremanja, prijenosa, prijevoza, kremiranja, pogreba i iskopavanja umrlih osoba
      Nar. novine, 50/20.

    Rješenje o dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva za liječenje transkranijalnom magnetskom stimulacijom (TMS) psihijatrijskih bolesti i komorbiditeta« Zavodu za integrativnu psihijatriju Psihijatrijske bolnice »Sveti Ivan«, Zagreb
      Nar. novine, 50/20.

    Podatak o ukupnim izdacima obveznog zdravstvenog osiguranja za 2019. godinu
      Nar. novine, 50/20.

    Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju
      Nar. novine, 53/20.

JAVNE DJELATNOSTI
Lijekovi i medicinski proizvodi - Ljekarništvo
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o normativima i standardima za obavljanje zdravstvene djelatnosti
      Nar. novine, 52/20.

JAVNE DJELATNOSTI
Sustav socijalne skrbi - Hrvatski branitelji
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na prilagodbu prilaza do zgrade, prilagodbu prilaza do stana u zgradi i prilagodbu stana za djecu smrtno stradaloga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i hrvatske ratne vojne invalide iz Domovinskog rata
      Nar. novine, 53/20.

    Uredba o izmjeni Zakona o socijalnoj skrbi
      Nar. novine, 64/20.

JAVNE DJELATNOSTI
Obrazovanje - Znanost
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o uvođenju strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije Tehničar cestovnog prometa (140324) u obrazovnom sektoru Promet i logistika
      Nar. novine, 41/20.

    Pravilnik o dopuni Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama
      Nar. novine, 43/20.

    Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-2854/2018 i U-I-2855/2018 od 10. ožujka 2020. i tri Izdvojena mišljenja sudaca
      Nar. novine, 47/20.

    Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Jezik i kultura romske nacionalne manjine u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj (model C)
      Nar. novine, 52/20.

    Uredba o dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
      Nar. novine, 64/20.

JAVNE DJELATNOSTI
Kultura i umjetnost - Sport i rekreacija
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o dopunama Zakona o sportu
      Nar. novine, 47/20.

JAVNE FINANCIJE
Porezni sustav
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o dopuni Općeg poreznog zakona
      Nar. novine, 42/20.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona
      Nar. novine, 43/20.

    Odluka o dopuni Odluke o porezima Grada Ivanca
      Nar. novine, 46/20.

    Odluka o izmjeni Odluke o lokalnim porezima Grada Našica
      Nar. novine, 46/20.

    Odluka o dopuni Odluke o općinskim porezima Općine Konjščina
      Nar. novine, 46/20.

    Odluka o poništenju Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o porezima Grada Varaždina
      Nar. novine, 47/20.

    Pravilnik o dopuni Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona
      Nar. novine, 50/20.

    Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o prirezu porezu na dohodak Grada Bjelovara
      Nar. novine, 52/20.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o gradskim porezima Grada Donjeg Miholjca
      Nar. novine, 52/20.

    Odluka o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Dugopolje
      Nar. novine, 52/20.

JAVNE FINANCIJE
Državni proračun
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o ograničavanju korištenja sredstava predviđenih Državnim proračunom Republike Hrvatske i financijskim planovima izvanproračunskih korisnika Državnog proračuna za 2020. godinu
      Nar. novine, 41/20.

    Odluka o privremenom odgađanju primjene fiskalnih pravila
      Nar. novine, 41/20.

    Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu
      Nar. novine, 42/20.

    Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2020. godinu
      Nar. novine, 45/20.

    Naputak o načinu isplate beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje i Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 46/20.

JAVNE FINANCIJE
Financiranje javnih interesa uz državnu potporu
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o usvajanju Programa »COVID-19 zajam za obrtna sredstva«
      Nar. novine, 41/20.

    Odluka o usvajanju Izmjena i dopune Programa »Mikro i mali zajmovi za ruralni razvoj«
      Nar. novine, 41/20.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore male vrijednosti u segmentu toplovodnog uzgoja slatkovodnih riba, prerade proizvoda ribarstva i lokalnih akcijskih skupina u ribarstvu
      Nar. novine, 45/20.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore male vrijednosti u ribarstvu
      Nar. novine, 45/20.

    Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. »Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti – COVID-19« okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama
      Nar. novine, 47/20.

    Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. »Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti – COVID– 19« pridnenim povlačnim mrežama – koćama
      Nar. novine, 47/20.

    Uredba o osiguranju izvoza
      Nar. novine, 53/20.

    Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore u ribarstvu za pomoć gospodarstvu – COVID-19
      Nar. novine, 53/20.

    Pravilnik o provedbi Programa potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima u sektoru biljne proizvodnje i sektoru stočarstva u 2020. godini
      Nar. novine, 53/20.

JAVNE FINANCIJE
Javna nabava - Cijene
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o uvjetima i kriterijima koje pri javnoj nabavi moraju zadovoljiti poljoprivredni i prehrambeni proizvodi
      Nar. novine, 41/20.

    Odluka o dopunama Odluke o iznimnim mjerama kontrole cijena za određene proizvode
      Nar. novine, 53/20.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Ustavni sustav - Ustrojstvo državne vlasti
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o Uredu predsjednika Republike Hrvatske
      Nar. novine, 41/20.

    Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o lokalnim izborima
      Nar. novine, 42/20.

    Odluka o osnivanju Povjerenstva za utvrđivanje prijedloga kandidata za Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske
      Nar. novine, 50/20.

    Zaključak klasa: 022-03/20-07/107, urbroj: 50301-25/05-20-1 od 23. travnja 2020., kojim se prihvaćaju Mjere za pokretanje gospodarskih i drugih djelatnosti i aktivnosti u uvjetima proglašene epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2
      Nar. novine, 50/20.

    Odluka o rasporedu sredstava koja se u Državnom proračunu Republike Hrvatske osiguravaju za potrebe nacionalnih manjina u 2020. godini
      Nar. novine, 51/20.

    Poslovnik o dopuni Poslovnika Hrvatskoga sabora
      Nar. novine, 53/20.

    Pravilnik o načinu nagrađivanja za dostavljene informacije i dokumentaciju o osobama nestalim u Domovinskom ratu
      Nar. novine, 53/20.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Državna uprava - Lokalna i područna (regionalna) samouprava
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o provedbi privremene izvanredne mjere pomoći malim mljekarama s problemima u poslovanju uzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19
      Nar. novine, 41/20.

    Zaključak Vlade Republike Hrvatske, klasa: 022-03/20-07/91, urbroj: 50301-25/14-20-1 od 2. travnja 2020., radi provedbe mjera za pomoć gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa
      Nar. novine, 41/20.

    Zaključak Vlade Republike Hrvatske, klasa: 022-03/20-07/89, urbroj: 50301-25/14-20-2 od 2. travnja 2020., zbog bitno promijenjenih gospodarskih okolnosti i nužnosti osiguravanja sredstava za financiranje mjera i aktivnosti u borbi s epidemijom koronavirusa
      Nar. novine, 41/20.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Nacionalna sigurnost Republike Hrvatske
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj
      Nar. novine, 39/20.

    Zakon o dopuni Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana
      Nar. novine, 42/20.

    Odluka o posebnom načinu rada tržnica za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19
      Nar. novine, 43/20.

    Odluka o dopuni Odluke o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj
      Nar. novine, 44/20.

    Odluka o dopuni Odluke o radnom vremenu trgovina
      Nar. novine, 44/20.

    Odluka o nužnoj mjeri pojačane kontrole provođenja upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 za pružatelje socijalnih usluga u sustavu socijalne skrbi
      Nar. novine, 47/20.

    Odluka o uvođenju izvanredne teretne linije Zadar – Ancona i obratno u međunarodnom linijskom pomorskom prometu za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19
      Nar. novine, 48/20.

    Odluka o dopuni Odluke o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj
      Nar. novine, 48/20.

    Odluka o izmjenama Odluke o privremenoj zabrani prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske
      Nar. novine, 48/20.

    Odluka o izmjenama Odluke o graničnim prijelazima preko kojih će se odvijati tranzitni promet teretnih vozila preko teritorija Republike Hrvatske
      Nar. novine, 48/20.

    Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja
      Nar. novine, 48/20.

    Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o stavljanju izvan uporabe dječjih igrališta i otvorenih sportskih igrališta
      Nar. novine, 48/20.

    Odluka klasa: 810-06/20-01/7, urbroj: 511-01-300-34 od 19. travnja 2020. kojom se zabranjuje brodovima u međunarodnoj plovidbi koji imaju obvezu samoizolacije ili karantene uplovljavanje u morske luke i luke unutarnje plovidbe u Republici Hrvatskoj
      Nar. novine, 48/20.

    Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o mjerama prilikom sklapanja braka i životnog partnerstva
      Nar. novine, 48/20.

    Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o načinu održavanja pogreba i posljednjih ispraćaja
      Nar. novine, 48/20.

    Odluka o ukidanju nužne mjere zabrane napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka na području Osječko-baranjske županije
      Nar. novine, 48/20.

    Odluka o ukidanju nužne mjere zabrane napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka na području Brodsko-posavske županije
      Nar. novine, 48/20.

    Odluka o ukidanju nužne mjere zabrane napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka na području Karlovačke županije
      Nar. novine, 48/20.

    Odluka o ukidanju nužne mjere zabrane napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka na području Koprivničko-križevačke županije
      Nar. novine, 48/20.

    Odluka o ukidanju nužne mjere zabrane napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka na području Međimurske županije
      Nar. novine, 48/20.

    Odluka o ukidanju nužne mjere zabrane napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka na području Virovitičko-podravske županije
      Nar. novine, 48/20.

    Odluka o ukidanju nužne mjere zabrane napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka na području Vukovarsko-srijemske županije
      Nar. novine, 48/20.

    Odluka o ukidanju nužne mjere zabrane napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka na području Zadarske županije
      Nar. novine, 48/20.

    Odluka o ukidanju nužne mjere zabrane napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka za područje Grada Zagreba i Zagrebačke županije
      Nar. novine, 48/20.

    Odluka o ukidanju nužne mjere zabrane napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka na području Požeško-slavonske županije
      Nar. novine, 48/20.

    Odluka o ukidanju nužne mjere zabrane napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka na području Primorsko-goranske županije
      Nar. novine, 48/20.

    Odluka o ukidanju nužne mjere zabrane napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka na području Istarske županije
      Nar. novine, 48/20.

    Odluka o ukidanju nužne mjere zabrane napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka na području Varaždinske županije
      Nar. novine, 48/20.

    Odluka o ukidanju nužne mjere zabrane napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka na području Bjelovarsko-bilogorske županije
      Nar. novine, 48/20.

    Odluka o ukidanju nužne mjere zabrane napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka na području Splitsko-dalmatinske županije
      Nar. novine, 48/20.

    Odluka o ukidanju nužne mjere zabrane napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka na području Šibensko-kninske županije
      Nar. novine, 48/20.

    Odluka o ukidanju nužne mjere zabrane napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka na području Ličko-senjske županije
      Nar. novine, 48/20.

    Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o privremenoj obustavi javnog prometa
      Nar. novine, 48/20.

    Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o mjeri strogog ograničavanja zadržavanja na ulicama i drugim javnim mjestima
      Nar. novine, 48/20.

    Odluka o ukidanju nužne mjere zabrane napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka na području Dubrovačko-neretvanske županije
      Nar. novine, 48/20.

    Odluka o ukidanju nužne mjere zabrane napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka na području Sisačko-moslavačke županije
      Nar. novine, 48/20.

    Odluka o ukidanju nužne mjere zabrane napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka na području Krapinsko-zagorske županije
      Nar. novine, 48/20.

    Pravilnik o stanovanju
      Nar. novine, 49/20.

    Pravilnik o postupku ostvarivanja prava i troškovima pogreba
      Nar. novine, 49/20.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o vrstama pohvala i nagrada, uvjetima i postupku njihove dodjele
      Nar. novine, 49/20.

    Odluka o nužnim mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19
      Nar. novine, 51/20.

    Odluka o radnom vremenu i načinu rada u djelatnosti trgovine za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19
      Nar. novine, 51/20.

    Odluka o odvijanju i načinu organizacije javnog prometa za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19
      Nar. novine, 51/20.

    Odluka o dopunama Odluke o posebnom načinu rada tržnica za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19
      Nar. novine, 51/20.

    Odluka o ukidanju nužne mjere zabrane napuštanja mjesta prebivališta
      Nar. novine, 52/20.

    Odluka o ukidanju nužne mjere zabrane napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka na području cijele Primorsko-goranske županije
      Nar. novine, 53/20.

    Odluka o izmjeni Odluke o ukidanju nužne mjere zabrane napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka na području Ličko-senjske županije
      Nar. novine, 53/20.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Statusna prava građana - Upravni postupak - Upravni spor
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o dopuni Zakona o putnim ispravama hrvatskih državljana
      Nar. novine, 42/20.

    Zakon o dopunama Zakona o osobnoj iskaznici
      Nar. novine, 42/20.

    Zakon o dopuni Zakona o strancima
      Nar. novine, 53/20.

    Zakon o dopuni Zakona o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji
      Nar. novine, 53/20.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Ustrojstvo sudbene vlasti i pravosudnih tijela
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o stručnom obrazovanju vježbenika u pravosudnim tijelima
      Nar. novine, 39/20.

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o radu u sustavu eSpis
      Nar. novine, 39/20.

    Izmjene i dopune Sudskog poslovnika
      Nar. novine, 39/20.

    Pravilnik o dopuni Pravilnika o javnobilježničkim uredima
      Nar. novine, 47/20.

    Dopuna Sudskog poslovnika
      Nar. novine, 47/20.