6 kategorija sadržaja
Interaktivno su povezani.

Više
sadrzaj

Fer cijena. Za godinu dana.
Neograničeno pretraživanje. Bez skrivenih troškova.

Pretplatite se
fer

Fleksibilni smo.
Pretplatite se na puni paket. Ili samo na pojedinačne sadržaje.

Pretplatite se
fleksibilno

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   
Promjene u: travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Usluge na tržištu - Komore u područjima gospodarskih djelatnosti
>>> pokaži sve promjene

    Statut Hrvatske obrtničke komore
      Nar. novine, 106/14.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Zapošljavanje
>>> pokaži sve promjene

    Statut Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom
      Nar. novine, 110/14.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Posebnosti radnih odnosa
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o zabrani novog zapošljavanja državnih službenika i namještenika u tijelima državne uprave, stručnim službama i uredima Vlade Republike Hrvatske
      Nar. novine, 114/14.

    Odluka o zabrani zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama
      Nar. novine, 114/14.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Ugovaranje uvjeta rada
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o pokretanju postupka pregovora o sklapanju izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske
      Nar. novine, 111/14.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Zaštita radnika
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu
      Nar. novine, 112/14.

    Pravilnik o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita
      Nar. novine, 112/14.

    Pravilnik o izradi procjene rizika
      Nar. novine, 112/14.

    Pravilnik o obavljanju poslova zaštite na radu
      Nar. novine, 112/14.

GRAĐANSKO PRAVO
Stanovanje
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o elementima koji se odnose na podobnost i prikladnost za posvojenje, sadržaju stručnog mišljenja o podobnosti i prikladnosti za posvojenje, metodama utvrđivanja podobnosti i prikladnosti, sadržaju izvješća o djetetu, vođenju registra o potencijalnim posvojiteljima te načinu vođenja registra o posvojenjima
      Nar. novine, 106/14.

GRAĐANSKO PRAVO
Obiteljskopravni odnosi - Životno partnerstvo
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o sadržaju obrasca mišljenja obiteljskog doktora medicine osobe lišene poslovne sposobnosti o stanju zdravlja štićenika s obzirom na razlog lišenja poslovne sposobnosti
      Nar. novine, 106/14.

    Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati organizacije civilnog društva za provođenje programa stručne pripreme za posvojenje, obveznom sadržaju i načinu provedbe programa stručne pripreme potencijalnih posvojitelja te uvjetima stručne osposobljenosti radnika kao i načinu vođenja dokumentacije u svezi s provedbom stručne pripreme potencijalnih posvojitelja
      Nar. novine, 106/14.

    Pravilnik o načinu vođenja očevidnika i spisa predmeta o posvojenju te sadržaju izvješća o prilagodbi djeteta u posvojiteljskoj obitelji
      Nar. novine, 106/14.

    Pravilnik o mjerama zaštite osobnih prava i dobrobiti djeteta
      Nar. novine, 106/14.

    Pravilnik o načinu utvrđivanja mišljenja djeteta
      Nar. novine, 106/14.

    Pravilnik o načinu vođenja očevidnika i spisa predmeta osoba pod skrbništvom, načinu popisa i opisa njihove imovine, podnošenju izvješća i polaganju računa skrbnika te sadržaju i obliku punomoći i anticipiranih naredbi
      Nar. novine, 106/14.

    Pravilnik o obiteljskoj medijaciji
      Nar. novine, 106/14.

    Pravilnik o obveznom sadržaju obrasca plana o zajedničkoj roditeljskoj skrbi
      Nar. novine, 106/14.

    Pravilnik o obveznom savjetovanju
      Nar. novine, 106/14.

    Pravilnik o provođenju nadzora nad ostvarivanjem osobnih odnosa djeteta i roditelja
      Nar. novine, 106/14.

    Odluka o tablici o prosječnim potrebama maloljetnog djeteta
      Nar. novine, 106/14.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Poljoprivreda
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o provedbi privremenih izvanrednih mjera potpore proizvođačima voća i povrća za postupke povlačenja s tržišta, neubiranja i zelene berbe
      Nar. novine, 111/14.

    Pravilnik o upisu u Upisnik trgovaca voćem i povrćem
      Nar. novine, 111/14.

    Naredba o izmjenama i dopuni Naredbe o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2014. godini
      Nar. novine, 112/14.

    Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje bruceloze ovaca i koza (B. melitensis)
      Nar. novine, 114/14.

    Pravilnik o mjerama za sprječavanje širenja štetnog organizma Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov.
      Nar. novine, 116/14.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Šumarstvo
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provenijencijama svojti šumskog drveća
      Nar. novine, 115/14.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Lovstvo - Ribarstvo
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o dopuni Pravilnika o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom-srdelarom u 2014. godini
      Nar. novine, 106/14.

    Pravilnik o sustavu dodjeljivanja, prijenosu i evidenciji kaznenih bodova za teške prekršaje u morskom ribarstvu
      Nar. novine, 112/14.

    Odluka o donošenju Nacionalnog programa prikupljanja podataka o ribarstvu Republike Hrvatske za 2014. - 2016. godinu
      Nar. novine, 114/14.

    Pravilnik o prodaji povlastica za ribolov u državnom vlasništvu i registru povlastica za ribolov u državnom vlasništvu
      Nar. novine, 116/14.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Energetika - Geološka istraživanja
>>> pokaži sve promjene

    Izmjene i dopuna Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije
      Nar. novine, 107/14.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Prostorno uređenje i gradnja
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera
      Nar. novine, 111/14.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Ugostiteljstvo - Turizam
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice
      Nar. novine, 114/14.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Pomorsko dobro - Pomorska i unutarnja plovidba
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju uvjeta zdravstvene sposobnosti članova posade pomorskih brodova, brodica i jahti
      Nar. novine, 107/14.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju inspekcijskog nadzora sigurnosti plovidbe
      Nar. novine, 112/14.

    Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Lučke uprave Split
      Nar. novine, 114/14.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zračne luke - Zračni promet
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dozvolama, ovlaštenjima i posebnim ovlastima kontrolora zračnog prometa
      Nar. novine, 109/14.

    Pravilnik o padobranstvu
      Nar. novine, 110/14.

    Naredba o izmjenama Naredbe o vremenu otvorenosti aerodroma
      Nar. novine, 110/14.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Željeznice - Željeznički promet - Žičare
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o zatvaranju za promet postojećih željezničko-cestovnih prijelaza
      Nar. novine, 116/14.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Ceste - Cestovni promet
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o tehničkim pregledima vozila
      Nar. novine, 111/14.

    Odluka o rasporedu sredstava za interventne zahvate po posebnom nalogu ministra za 2014. godinu
      Nar. novine, 116/14.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Vodno i komunalno gospodarstvo
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o obračunu i naplati vodnoga doprinosa
      Nar. novine, 107/14.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti vodoistražnih radova i drugih hidrogeoloških radova, preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava, te upravljanja detaljnim građevinama za meliorizacijsku odvodnju i vodnim građevinama za navodnjavanje
      Nar. novine, 112/14.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zaštita okoliša
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom
      Nar. novine, 107/14.

    Pravilnik o jedinstvenom vizualnom identitetu sustava upravljanja zaštićenim područjima u Republici Hrvatskoj
      Nar. novine, 108/14.

    Pravilnik o znaku zaštite okoliša Europske unije - EU Ecolabel
      Nar. novine, 110/14.

    Uredba o izradi i provedbi dokumenata Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem
      Nar. novine, 112/14.

    Uredba o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje posebne naknade za okoliš na vozila na motorni pogon
      Nar. novine, 114/14.

    Odluka o osnivanju Povjerenstva za međusektorsku koordinaciju za politiku i mjere za ublažavanje i prilagodbu klimatskim promjenama
      Nar. novine, 114/14.

    Popis biocidnih pripravaka kojima je dano odobrenje za stavljanje na tržište
      Nar. novine, 115/14.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Hrvatska narodna banka - Kreditne institucije
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o provedbi Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014 o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda o nadzornom izvješćivanju institucija u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013
      116/14.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Financijsko tržište - Nadzor financijskih institucija
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o provedbi Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 680/2014
      Nar. novine, 109/14.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Trgovina - Pravo zaštite potrošača
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o minimalnim tehničkim i drugim uvjetima koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica
      Nar. novine, 108/14.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obavješćivanju o proizvodu koji je opasan za potrošače
      Nar. novine, 109/14.

    Popis usklađenih hrvatskih normi u području opće sigurnosti proizvoda
      Nar. novine, 109/14.

JAVNE DJELATNOSTI
Ustanove - Udruge - Zaklade i fundacije
>>> pokaži sve promjene

    Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Saveza crkava "Riječ života", Crkve cjelovitog evanđelja i Protestanske reformirane kršćanske crkve u Republici Hrvatskoj o pitanjima od zajedničkog interesa
      Nar. novine, 112/14.

JAVNE DJELATNOSTI
Statistika
>>> pokaži sve promjene

    Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u kolovozu 2014.
      Nar. novine, 110/14.

    Indeks potrošačkih cijena u kolovozu 2014.
      Nar. novine, 111/14.

JAVNE DJELATNOSTI
Mirovinsko osiguranje
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. srpnja 2014.
      Nar. novine, 110/14.

    Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. srpnja 2014.
      Nar. novine, 110/14.

    Odluka o osnovici za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja i o usklađivanju novčanih naknada zbog tjelesnog oštećenja od 1. srpnja 2014.
      Nar. novine, 110/14.

JAVNE DJELATNOSTI
Sustav zdravstvene zaštite stanovništva
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjeni Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
      Nar. novine, 106/14.

    Standardi i normativi zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja za 2014. godinu
      Nar. novine, 106/14.

    Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 106/14.

    Odluka o izmjeni Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2014. godini
      Nar. novine, 111/14.

JAVNE DJELATNOSTI
Sustav socijalne skrbi - Hrvatski branitelji
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o uvjetima, načinu i postupku ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć
      Nar. novine, 107/14.

    Odluka o osnovici za izračun iznosa zajamčene minimalne naknade
      Nar. novine, 114/14.

    Odluka o osnovici za izračun iznosa drugih prava iz sustava socijalne skrbi
      Nar. novine, 114/14.

JAVNE DJELATNOSTI
Obrazovanje - Znanost
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o sadržaju i trajanju programa predškole
      Nar. novine, 107/14.

    Odluka o određivanju cijene izrade studenske iskaznice sa standardnim grafičkim dizajnom za ak. g. 2014./2015.
      Nar. novine, 111/14.

    Odluka o uvođenju strukovnog kurikuluma za stjecanje strukovne kvalifikacije tehničar za brodostrojarstvo (011704) u obrazovnom sektoru strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
      Nar. novine, 113/14.

    Odluka o donošenju standarda kvalifikacije za stjecanje strukovne kvalifikacije tehničar za brodostrojarstvo u obrazovnom sektoru strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
      Nar. novine, 113/14.

    Odluka o donošenju standarda zanimanja za stjecanje strukovne kvalifikacije tehničar za brodostrojarstvo u obrazovnom sektoru strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
      Nar. novine, 113/14.

JAVNE DJELATNOSTI
Kultura i umjetnost - Sport i rekreacija
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o broju priređivača kojima se može dati priređivanje igara na sreću na automatima na području Republike Hrvatske
      Nar. novine, 111/14.

JAVNE DJELATNOSTI
Mediji
>>> pokaži sve promjene

    Preporuka o upisu pružatelja elektroničkih publikacija u upisnik pružatelja medijskih usluga, elektroničkih publikacija i neprofitnih proizvođača audiovizualnog i/ili radijskog programa
      Nar. novine, 109/14.

JAVNE FINANCIJE
Porezni sustav
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila
      Nar. novine, 116/14.

JAVNE FINANCIJE
Financiranje javnih interesa uz državnu potporu
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o dopuni Zakona o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju
      Nar. novine, 107/14.

    Statut Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije
      Nar. novine, 107/14.

    Uredba o izmjeni i dopuni Uredbe o osnivanju Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske
      Nar. novine, 111/14.

    Pravilnik o provedbi Mjere M05 "Obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti", Podmjere 5.2. "Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.
      Nar. novine, 112/14.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Ustavni sustav - Ustrojstvo državne vlasti
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Koprivnički Ivanec
      Nar. novine, 112/14.

    Obvezatne upute broj LN I - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova
      Nar. novine, 112/14.

    Obvezatne upute broj LN II - o obrascima za postupak kandidiranja i provedbu prijevremenih izbora za općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Koprivnički Ivanec
      Nar. novine, 112/14.

    Obvezatne upute broj FLN I - o obliku suradnje Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i Općinskog izbornog povjerenstva Općine Koprivnički Ivanec u provedbi nadzora financiranja izborne promidžbe te pravima i obvezama sudionika provedbe nadzora financiranja izborne promidžbe na prijevremenim izborima za općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Koprivnički Ivanec koji će se održati 26. listopada 2014.
      Nar. novine, 112/14.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o financiranju programa vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u 2014. godini
      Nar. novine, 114/14.

    Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora
      Nar. novine, 115/14.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Državna uprava - Lokalna i područna (regionalna) samouprava
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije
      Nar. novine, 112/14.

    Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva zdravlja
      Nar. novine, 116/14.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Nacionalna sigurnost Republike Hrvatske
>>> pokaži sve promjene

    Rješenje o visini troškova obavljanja granične kontrole izvan područja graničnog prijelaza
      Nar. novine, 110/14.

    Stupa na snagu Rješenje o izmjenama i dopunama Rješenja o utvrđivanju cijena posebnih troškova nastalih radom Ministarstva unutarnjih poslova
      Nar. novine, 110/14.

    Pravilnik o načinu određivanja ratnog rasporeda te izdavanju, čuvanju, održavanju i vraćanju osobne vojne opreme
      Nar. novine, 114/14.

    Pravilnik o načinu vođenja evidencije vojnih obveznika i izvršavanju vojne obveze
      Nar. novine, 114/14.

    Pravilnik o ocjenjivanju djelatnih vojnih osoba
      Nar. novine, 114/14.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o dodacima na plaću djelatnih vojnih osoba
      Nar. novine, 114/14.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Međunarodni odnosi
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem "Ulaganje za rast i radna mjesta"
      Nar. novine, 107/14.