6 kategorija sadržaja
Interaktivno su povezani.

Više
sadrzaj

Fer cijena. Za godinu dana.
Neograničeno pretraživanje. Bez skrivenih troškova.

Pretplatite se
fer

Fleksibilni smo.
Pretplatite se na puni paket. Ili samo na pojedinačne sadržaje.

Pretplatite se
fleksibilno

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   
Promjene u: lipnju 2021. - svibnju 2021. - travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Usluge na tržištu - Komore u područjima gospodarskih djelatnosti
>>> pokaži sve promjene

    Izmjene i dopune Statuta Hrvatske komore inženjera strojarstva
      Nar. novine, 17/20.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Zaštita imovine i osoba
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o privatnoj zaštiti
      Nar. novine, 16/20.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Zapošljavanje
>>> pokaži sve promjene

    Statut Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje
      Nar. novine, 18/20.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Posebnosti radnih odnosa
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o načinu pripreme i postupku donošenja plana prijma u državnu službu za tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske
      Nar. novine, 19/20.

    Plan prijma u državnu službu u Ured pravobraniteljice za ravnopravnost spolova za 2020.
      Nar. novine, 22/20.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Ugovaranje uvjeta rada
>>> pokaži sve promjene

    Dodatak III. Kolektivnom ugovoru za radnike u Odašiljačima i vezama zaključenog 31. listopada 2017. godine
      Nar. novine, 17/20.

    Prvi dodatak Kolektivnom ugovoru za radnike Hrvatskih voda
      Nar. novine, 18/20.

    Collective Bargaining Agreement for non-EU seafarers serving on board of Croatia flag vessels in the international shipping trade (2020)
      Nar. novine, 20/20.

    Odluka o pokretanju postupka pregovora o sklapanju izmjena i dopuna Dodatka I. Kolektivnom ugovoru za znanost i visoko obrazovanje i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske
      Nar. novine, 22/20.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Pravo industrijskog vlasništva
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o patentu
      Nar. novine, 16/20.

GRAĐANSKO PRAVO
Stvarnopravni odnosi
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o načinu čuvanja dokumentacije i podataka
      Nar. novine, 15/20.

    Pravilnik o kartografskim znakovima
      Nar. novine, 15/20.

    Pravilnik o topografskoj izmjeri i izradi državnih karata
      Nar. novine, 15/20.

    Pravilnik o načinu izvođenja osnovnih geodetskih radova
      Nar. novine, 15/20.

    Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o državnoj granici
      Nar. novine, 15/20.

GRAĐANSKO PRAVO
Državna imovina - Izvlaštenje - Komasacija
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja registra izvlaštenih nekretnina
      Nar. novine, 16/20.

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o sufinanciranju sredstava za rad tijela nadležnih za provedbu postupka izvlaštenja
      Nar. novine, 16/20.

    Godišnji plan upravljanja državnom imovinom za 2020. godinu
      Nar. novine, 18/20.

GRAĐANSKO PRAVO
Koncesije
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o prestanku koncesije pomorskog dobra u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma Rabac
      Nar. novine, 22/20.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Poljoprivreda
>>> pokaži sve promjene

    Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva »Istarski med«/»Istrski med« zaštićena oznaka izvornosti
      Nar. novine, 14/20.

    Pravilnik o nacionalnom sustavu kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda »Dokazana kvaliteta«
      Nar. novine, 18/20.

    Pravilnik o obveznom označavanju i registraciji svinja
      Nar. novine, 21/20.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjere Ulaganja u vinarije i marketing vina iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine
      Nar. novine, 21/20.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjere Restrukturiranje i konverzija vinograda iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine
      Nar. novine, 21/20.

    Uredba o financijskoj strukturi omotnice za program izravnih plaćanja u 2019. godini
      Nar. novine, 22/20.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Ekološka proizvodnja - Hrana
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju
      Nar. novine, 16/20.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Šumarstvo
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o Upisniku dobavljača božićnih drvaca
      Nar. novine, 17/20.

    Izmjena Registra šumskih sjemenskih objekata tijekom 2019. godine
      Nar. novine, 22/20.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Lovstvo - Ribarstvo
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom
      Nar. novine, 16/20.

    Odluka o upisu ulovnih ribarskih plovila udičarskim alatima u registar ICCAT-a (ICCAT Record of BFT Catching Vessels) u 2020. godini
      Nar. novine, 16/20.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Energetika - Geološka istraživanja
>>> pokaži sve promjene

    Izmjene Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu
      Nar. novine, 14/20.

    Izmjena i dopuna Uvjeta kvalitete opskrbe električnom energijom
      Nar. novine, 16/20.

    Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2020. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2021.
      Nar. novine, 16/20.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Prostorno uređenje i gradnja
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o manje složenim radovima
      Nar. novine, 14/20.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Sustav normizacije, akreditacije i mjeriteljstva
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o mjernim jedinicama
      Nar. novine, 16/20.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Tehnički propisi za industrijske proizvode
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o ograničavanju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi
      Nar. novine, 20/20.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Predmeti opće uporabe - Inspekcije u gospodarstvu
>>> pokaži sve promjene

    Naputak o načinu pečaćenja kada se rješenje inspektora Državnog inspektorata izvršava pečaćenjem
      Nar. novine, 21/20.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Ugostiteljstvo - Turizam
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima TZ za plaćanje članarine turističkoj zajednici
      Nar. novine, 14/20.

    Odluka o razvrstavanju javnih cesta
      Nar. novine, 17/20.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Pomorsko dobro - Pomorska i unutarnja plovidba
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o naknadi za sigurnost plovidbe
      Nar. novine, 14/20.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Pošta - Elektroničke komunikacije
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o namjeni radiofrekvencijskog spektra
      Nar. novine, 19/20.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zaštita okoliša
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ambalaži i otpadnoj ambalaži
      Nar. novine, 14/20.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Hrvatska narodna banka - Kreditne institucije
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjenama Odluke o supervizorskim izvještajima kreditnih institucija
      Nar. novine, 14/20.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o statističkom i nadzornom izvješćivanju
      Nar. novine, 14/20.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Devizni sustav - Platni sustav - Nadzor financijskih transakcija
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o provedbi uredbi Europske unije iz područja platnog prometa
      Nar. novine, 16/20.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Osiguranje
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o uvjetima za izdavanje odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela u društvu za osiguranje odnosno društvu za reosiguranje
      Nar. novine, 15/20.

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o izvještavanju o značajnim promjenama i izvještavanju na zahtjev Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga
      Nar. novine, 15/20.

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o uvjetima za obavljanje ključne funkcije u društvu za osiguranje/društvu za reosiguranje
      Nar. novine, 15/20.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za obavljanje funkcije člana uprave i člana nadzornog odbora društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje, prokurista društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje i ovlaštenog zastupnika podružnice društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje
      Nar. novine, 15/20.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o statističkim standardima osiguranja
      Nar. novine, 15/20.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Mirovinski fondovi
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o usklađenju sredstava jamstvenog pologa za 2020. godinu
      Nar. novine, 14/20.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o dozvoljenim ulaganjima i dodatnim ograničenjima ulaganja obveznog mirovinskog fonda
      Nar. novine, 15/20.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Investicijski fondovi
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o vrstama alternativnih investicijskih fondova
      Nar. novine, 15/20.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o glavnim i napajajućim alternativnim investicijskim fondovima
      Nar. novine, 15/20.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Financijsko tržište - Nadzor financijskih institucija
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala
      Nar. novine, 17/20.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Trgovina - Pravo zaštite potrošača
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o provedbi uredbi Europske unije o prometu drva i proizvoda od drva
      Nar. novine, 16/20.

    Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o izvozu i uvozu robe koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, neljudsko ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje
      Nar. novine, 17/20.

JAVNE DJELATNOSTI
Ustanove - Udruge - Zaklade i fundacije
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o sadržaju, načinu vođenja i obrascu evidencije o političkim strankama i nezavisnim vijećnicima zastupljenim u predstavničkim tijelima jedinica samouprave
      Nar. novine, 14/20.

    Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja Registra udruga Republike Hrvatske i Registra stranih udruga u Republici Hrvatskoj
      Nar. novine, 14/20.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obrascima i načinu vođenja Evidencije vjerskih zajednica u Republici Hrvatskoj
      Nar. novine, 21/20.

JAVNE DJELATNOSTI
Statistika
>>> pokaži sve promjene

    Indeks potrošačkih cijena u siječnju 2020.
      Nar. novine, 21/20.

    Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u siječnju 2020.
      Nar. novine, 22/20.

JAVNE DJELATNOSTI
Sustav zdravstvene zaštite stanovništva
>>> pokaži sve promjene

    Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva za arterijsku hipertenziju« Zavodu za nefrologiju, arterijsku hipertenziju i dijalizu Klinike za unutarnje bolesti Kliničkog bolničkog centra Zagreb
      Nar. novine, 16/20.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 16/20.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 16/20.

    Plan zdravstvene zaštite Republike Hrvatske
      Nar. novine, 19/20.

    Pravilnik o organizaciji i načinu rada vojnoga zdravstvenog središta Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske
      Nar. novine, 20/20.

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti
      Nar. novine, 22/20.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o dentalnoj zdravstvenoj zaštiti iz obveznog zdravstvenog osiguranja
      Nar. novine, 22/20.

    Pravilnik o dopuni Pravilnika o načinu i postupku izbora doktora specijalista medicine rada
      Nar. novine, 22/20.

    Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju specifične zdravstvene zaštite
      Nar. novine, 22/20.

    Ispravak Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 22/20.

JAVNE DJELATNOSTI
Lijekovi i medicinski proizvodi - Ljekarništvo
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o dobroj praksi u prometu lijekova, davanju dozvola za promet na veliko lijekovima, davanju dozvola za posredovanje lijekovima i davanju potvrde o dobroj praksi u prometu lijekovima na veliko
      Nar. novine, 19/20.

JAVNE DJELATNOSTI
Sustav socijalne skrbi - Hrvatski branitelji
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencija humanitarne pomoći
      Nar. novine, 16/20.

    Pravilnik o obrascima za prikupljanje humanitarne pomoći
      Nar. novine, 16/20.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o evidencijskoj oznaci humanitarne akcije
      Nar. novine, 16/20.

JAVNE DJELATNOSTI
Obrazovanje - Znanost
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjeni Zakona o obavljanju studentskih poslova
      Nar. novine, 16/20.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima
      Nar. novine, 22/20.

JAVNE FINANCIJE
Porezni sustav
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjeni Odluke o porezima Općine Ravna Gora
      Nar. novine, 18/20.

    Odluka o porezima Grada Vrlike
      Nar. novine, 20/20.

    Odluka o lokalnim porezima Općine Mljet
      Nar. novine, 20/20.

    Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića
      Nar. novine, 22/20.

JAVNE FINANCIJE
Financiranje javnih interesa uz državnu potporu
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o donošenju Akcijskog plana za prevenciju nasilja u školama 2020. – 2024.
      Nar. novine, 15/20.

    Odluka o izmjeni Odluke o koordinaciji aktivnosti unutar okvira za gospodarsko upravljanje Europske unije
      Nar. novine, 16/20.

    Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2020. godinu
      Nar. novine, 22/20.

JAVNE FINANCIJE
Financijski nadzor obveznika i korisnika proračuna
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o objavi okvira profesionalnih načela, standarda i smjernica Međunarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucija (INTOSAI)
      Nar. novine, 17/20.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Ustavni sustav - Ustrojstvo državne vlasti
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o odlikovanjima i priznanjima
      Nar. novine, 14/20.

    Odluka o Uredu predsjednika Republike Hrvatske
      Nar. novine, 18/20.

    Uredba o Uredu predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti
      Nar. novine, 19/20.

    Program rada Savjeta za nacionalne manjine za 2020. godinu
      Nar. novine, 19/20.

    Odluka o osnivanju Ureda predsjednice Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti
      Nar. novine, 20/20.

    Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o obliku, sadržaju i načinu vođenja Registra vijeća, koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina te obrascima za upis i izdavanje isprava
      Nar. novine, 21/20.

    Odluka o uvođenju obveze organiziranja i pohađanja treninga za predstavnike Republike Hrvatske u nadzornim i revizijskim odborima
      Nar. novine, 22/20.

    Odluka o kriterijima za utvrđivanje pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku
      Nar. novine, 22/20.

    Pravilnik o načinu vođenja Evidencije o osobama nestalim u Domovinskom ratu i Evidencije smrtno stradalih osoba u Domovinskom ratu za koje nije poznato mjesto ukopa
      Nar. novine, 22/20.

    Pravilnik o načinu vođenja Evidencije o ekshumiranim, identificiranim i neidentificiranim posmrtnim ostacima iz pojedinačnih, masovnih i asanacijskih grobnica
      Nar. novine, 22/20.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Nacionalna sigurnost Republike Hrvatske
>>> pokaži sve promjene

    Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za pogranični promet Imotica
      Nar. novine, 14/20.

    Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za pogranični promet Slano
      Nar. novine, 14/20.

    Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika u cestovnom prometu Metković
      Nar. novine, 14/20.

    Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika u cestovnom prometu Mali Prolog
      Nar. novine, 14/20.

    Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika u cestovnom prometu Vitaljina
      Nar. novine, 14/20.

    Rješenje o određivanju područja stalnoga graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika u cestovnom prometu Čepikuće
      Nar. novine, 14/20.

    Pravilnik o dopuni Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite
      Nar. novine, 17/20.

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obliku i sadržaju identifikacijske vojne iskaznice
      Nar. novine, 20/20.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o ocjenjivanju djelatnih vojnih osoba
      Nar. novine, 20/20.

    Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o tajnosti podataka obrane
      Nar. novine, 20/20.

    Odluka o iznosu novčane naknade za privremeno obnašanje druge dužnosti i iznosu novčane naknade za dodatnu dužnost
      Nar. novine, 20/20.

    Odluka o dopunama Odluke o vrednovanju programa međunarodne vojne izobrazbe
      Nar. novine, 20/20.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Međunarodni odnosi
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Francuskoj Republici, sa sjedištem u Lyonu
      Nar. novine, 14/20.

    Ispravak Pravilnika o izmjenama Pravilnika o prihvatljivosti izdataka
      Nar. novine, 20/20.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Statusna prava građana - Upravni postupak - Upravni spor
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o diplomatskim i službenim putovnicama Republike Hrvatske
      Nar. novine, 18/20.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Ustrojstvo sudbene vlasti i pravosudnih tijela
>>> pokaži sve promjene

    Izmjene i dopune Statuta Hrvatske javnobilježničke komore
      Nar. novine, 21/20.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Građansko procesno pravo - Kolizijski propisi
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o postupku naplate i visini naknade prijepisa tonske snimke ročišta
      Nar. novine, 15/20.