6 kategorija sadržaja
Interaktivno su povezani.

Više
sadrzaj

Fer cijena. Za godinu dana.
Neograničeno pretraživanje. Bez skrivenih troškova.

Pretplatite se
fer

Fleksibilni smo.
Pretplatite se na puni paket. Ili samo na pojedinačne sadržaje.

Pretplatite se
fleksibilno

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   
Promjene u: travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Zaštita imovine i osoba
>>> pokaži sve promjene

    Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova i specijalista medicine rada u privatnoj praksi za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti čuvara i opće i posebne zdravstvene sposobnosti zaštitara
      Nar. novine, 65/12.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Obrt - Zadruge
>>> pokaži sve promjene

    Dopuna rješenja o utvrđivanju cijene obrtnice
      Nar. novine, 65/12.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Zapošljavanje
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjeni Uredbe o osnivanju Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom
      Nar. novine, 62/12.

    Odluka o najnižem dnevnom iznosu plaće sezonskog radnika u poljoprivredi za 2012. godinu
      Nar. novine, 64/12.

    Pravilnik o sadržaju i obliku ugovora o sezonskom radu u poljoprivredi i vrijednosnog kupona
      Nar. novine, 64/12.

GRAĐANSKO PRAVO
Stvarnopravni odnosi
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o mjerilima za rad zemljišnoknjižnih službenika
      Nar. novine, 64/12.

GRAĐANSKO PRAVO
Državna imovina - Izvlaštenje - Komasacija
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjeni Zakona o upravljanju državnom imovinom
      Nar. novine, 70/12.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Poljoprivreda
>>> pokaži sve promjene

    Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske domaćih i divljih svinja i njihovih proizvoda iz određenih država članica Europske unije radi sprječavanja unošenja klasične svinjske kuge
      Nar. novine, 65/12.

    Statut Hrvatske poljoprivredne komore
      Nar. novine, 67/12.

    Pravilnik o dopunama Pravilnika o Nacionalnoj listi priznatih kultivara vinove loze
      Nar. novine, 67/12.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjere 103 "Ulaganja u preradu i trženje poljoprivrednih i ribljih proizvoda u svrhu restrukturiranja tih aktivnosti i dostizanja standarda zajednice" unutar IPARD programa
      Nar. novine, 68/12.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjere 101 "Ulaganja u poljoprivredna gospodarstva u svrhu restrukturiranja i dostizanja standarda zajednice" unutar IPARD programa
      Nar. novine, 68/12.

    Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe posebnih mjera pomoći za sektor pčelarstva u 2012. godini prema Nacionalnom pčelarskom programu za razdoblje od 2011. do 2013. godine
      Nar. novine, 68/12.

    Pravilnik o veterinarskim uvjetima za stavljanje u promet goveda i svinja
      Nar. novine, 71/12.

    Pravilnik o provedbi Mjere 302 "Diversifikacija i razvoj ruralnih gospodarskih aktivnosti" unutar IPARD programa
      Nar. novine, 72/12.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Ekološka proizvodnja - Hrana
>>> pokaži sve promjene

    Lista hrane i hrane za životinje neživotinjskog podrijetla koja predstavlja poznatu ili prijeteću opasnost, a koja podliježe povećanom broju službenih kontrola pri uvozu
      Nar. novine, 65/12.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o tržišnim standardima za meso peradi
      Nar. novine, 67/12.

    Pravilnik o dopuni Pravilnika o popisu predviđenih namjena korištenja hrane za životinje za posebne hranidbene namjene
      Nar. novine, 68/12.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o planu uzorkovanja i metodama analiza za službenu kontrolu količina mikotoksina u hrani
      Nar. novine, 71/12.

    Pravilnik o dopunama Pravilnika o uvjetima i postupku izdavanja dopuštenja za stavljanje genetski modificirane hrane ili genetski modificirane hrane za životinje prvi puta na tržište Republike Hrvatske i zahtjevima koji se odnose na sljedivost, posebno označavanje genetski modificirane hrane i genetski modificirane hrane za životinje
      Nar. novine, 72/12.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Šumarstvo
>>> pokaži sve promjene

    Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-1408/2010 i dr. od 29. svibnja 2012.
      Nar. novine, 68/12.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Energetika - Geološka istraživanja
>>> pokaži sve promjene

    Izmjena Tarifnog sustava za transport prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki
      Nar. novine, 63/12.

    Tarifni sustav za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije
      Nar. novine, 63/12.

    Uredba o ugovaranju i provedbi energetske usluge u javnom sektoru
      Nar. novine, 69/12.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Sustav normizacije, akreditacije i mjeriteljstva
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o mjeriteljskim zahtjevima za staklene termometre punjene tekućinom
      Nar. novine, 67/12.

    Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o mjeriteljskim zahtjevima za medicinske humane staklene termometre s tekućinom
      Nar. novine, 67/12.

    Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o mjeriteljskim zahtjevima za medicinske injekcijske štrcaljke
      Nar. novine, 67/12.

    Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o mjeriteljskim zahtjevima za mjerila određene vrste
      Nar. novine, 67/12.

    Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za infracrvene termometre za mjerenje najviše temperature ljudskoga tijela
      Nar. novine, 67/12.

    Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za medicinske električne termometre za kontinuirano mjerenje temperature
      Nar. novine, 67/12.

    Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za medicinske digitalne električne termometre za mjerenje najviše temperature ljudskoga tijela
      Nar. novine, 67/12.

    Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za uređaje za mjerenje krvnog tlaka (tlakomjere)
      Nar. novine, 67/12.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Ugostiteljstvo - Turizam
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2013. godinu
      Nar. novine, 70/12.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Pomorsko dobro - Pomorska i unutarnja plovidba
>>> pokaži sve promjene

    Naredba o visini naknade za odobrenje održavanja izobrazbe brodaraca
      Nar. novine, 61/12.

    Odluka o Pravilima za statutarnu certifikaciju ribarskih brodova (2012.)
      Nar. novine, 66/12.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zračne luke - Zračni promet
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o aerodromima
      Nar. novine, 64/12.

    Pravilnik o utvrđivanju zahtjeva za zajedničku upotrebu zračnog prostora i operativnih procedura za izbjegavanje sudara u zraku
      Nar. novine, 69/12.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Željeznice - Željeznički promet - Žičare
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o zatvaranju za promet postojećih željezničko-cestovnih prijelaza
      Nar. novine, 66/12.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Ceste - Cestovni promet
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o EU homologaciji i pojedinačnom odobravanju motornih vozila (izdanje 00)
      Nar. novine, 66/12.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Pošta - Elektroničke komunikacije
>>> pokaži sve promjene

    Plan dodjele za frekvencijski pojas 791-821/832-862 MHz
      Nar. novine, 69/12.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zaštita okoliša
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o razvrstavanju, označavanju, obilježavanju i pakiranju opasnih kemikalija
      Nar. novine, 63/12.

    Izmjene i dopune Popisa osoba koje se mogu imenovati za članove i zamjenike povjerenstva u postupcima strateške procjene, procjene utjecaja zahvata na okoliš i utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša
      Nar. novine, 65/12.

    Uredba o načinu trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova
      Nar. novine, 69/12.

    Pravilnik o odobrenjima i dozvolama za uporabu i promet izvora ionizirajućeg zračenja
      Nar. novine, 71/12.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o razvrstavanju, označavanju, obilježavanju i pakiranju opasnih kemikalija
      Nar. novine, 71/12.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zaštita od požara i eksplozija - Elementarne nepogode
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o izvođenju javnih vatrometa
      Nar. novine, 69/12.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Hrvatska narodna banka - Kreditne institucije
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjeni Odluke o minimalno potrebnim deviznim potraživanjima
      Nar. novine, 67/12.

    Odluka o izmjeni Odluke o kamatnim stopama i naknadama Hrvatske narodne banke
      Nar. novine, 67/12.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Financijsko tržište - Nadzor financijskih institucija
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga
      Nar. novine, 65/12.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga
      Nar. novine, 69/12.

JAVNE DJELATNOSTI
Statistika
>>> pokaži sve promjene

    Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u svibnju 2012.
      Nar. novine, 66/12.

    Indeks potrošačkih cijena u svibnju 2012.
      Nar. novine, 67/12.

JAVNE DJELATNOSTI
Sustav zdravstvene zaštite stanovništva
>>> pokaži sve promjene

    Izmjene i dopune Mreže javne zdravstvene službe
      Nar. novine, 61/12.

    Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za kliničku alergologiju djece" Dječjoj bolnici Srebrnjak, Zagreb
      Nar. novine, 61/12.

    Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 61/12.

    Podatak o ukupnim izdacima obveznoga zdravstvenog osiguranja za 2011. godinu
      Nar. novine, 64/12.

    Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za psihoterapiju, psihosocijalne metode i ranu intervenciju kod psihotičnih poremećaja" psihijatrijskoj bolnici "Sveti Ivan" Zagreb
      Nar. novine, 64/12.

    Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za dijagnostiku i liječenje zaraze HIV-om" Klinici za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Zagreb
      Nar. novine, 65/12.

    Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za izradu referentnih vrijednosti iz područja opće medicinske biokemije" Zavodu za kliničku kemiju i laboratorijsku medicinu Kliničke bolnice "Merkur", Zagreb
      Nar. novine, 65/12.

    Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju popisa posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 69/12.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima
      Nar. novine, 69/12.

    Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja
      Nar. novine, 69/12.

    Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za humanu reprodukciju, ginekološku endokrinologiju i postmenopauzu" Klinici za ženske bolesti i porode Kliničkog bolničkog centra Zagreb
      Nar. novine, 69/12.

    Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o zdravstvenoj zaštiti
      Nar. novine, 70/12.

    Mreža hitne medicine
      Nar. novine, 71/12.

JAVNE DJELATNOSTI
Lijekovi i medicinski proizvodi - Ljekarništvo
>>> pokaži sve promjene

    Nacionalni program nadgledanja sukladnosti s načelima dobre laboratorijske prakse
      Nar. novine, 61/12.

JAVNE DJELATNOSTI
Obrazovanje - Znanost
>>> pokaži sve promjene

    Izmjene i dopune Popisa akademskih naziva i akademskih stupnjeva te njihovih kratica
      Nar. novine, 61/12.

    Dopuna Popisa stručnih naziva i njihovih kratica
      Nar. novine, 61/12.

JAVNE DJELATNOSTI
Kultura i umjetnost - Sport i rekreacija
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi
      Nar. novine, 69/12.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za davanje odobrenja radi izvoza i iznošenja kulturnih dobara iz Republike Hrvatske
      Nar. novine, 70/12.

JAVNE DJELATNOSTI
Mediji
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o dopuni Odluke o utvrđivanju visine mjesečne pristojbe koja se plaća Hrvatskoj radioteleviziji za 2012. godinu
      Nar. novine, 62/12.

JAVNE FINANCIJE
Porezni sustav
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobit
      Nar. novine, 61/12.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak
      Nar. novine, 61/12.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti
      Nar. novine, 61/12.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost
      Nar. novine, 64/12.

JAVNE FINANCIJE
Carinski sustav
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova, dodatku na uvjete rada te kriterijima i najvišem mogućem iznosu dodatka za natprosječne rezultate u radu za službenike Porezne uprave
      Nar. novine, 65/12.

    Uredba o područjima na kojima djeluju carinarnice Ministarstva financija Carinske uprave
      Nar. novine, 67/12.

    Odluka o početku rada Carinarnice I Varaždin
      Nar. novine, 69/12.

    Odluka o početku rada Carinarnice I Zadar
      Nar. novine, 69/12.

    Odluka o početku rada Carinarnice I Ploče
      Nar. novine, 69/12.

    Odluka o početku rada Carinarnice I Split
      Nar. novine, 69/12.

    Odluka o početku rada Carinarnice I Osijek
      Nar. novine, 69/12.

    Odluka o početku rada Carinarnice I Rijeka
      Nar. novine, 69/12.

    Odluka o početku rada Carinarnice I Zagreb
      Nar. novine, 69/12.

JAVNE FINANCIJE
Doprinosi
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o postupku prijeboja potraživanja po osnovi prava na povrat isplaćene naknade plaće, prava na naknadu plaće i prava po osnovi ugovornog odnosa s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje s obvezom po osnovi duga za doprinose
      Nar. novine, 61/12.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o doprinosima
      Nar. novine, 61/12.

    Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2012. godinu
      Nar. novine, 61/12.

JAVNE FINANCIJE
Državni proračun
>>> pokaži sve promjene

    Naredba o izmjeni i dopuni Naredbe o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2012. godini
      Nar. novine, 65/12.

JAVNE FINANCIJE
Financiranje javnih interesa uz državnu potporu
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o posebnom priznavanju organizacija proizvođača u sektoru ribarstva čiji je cilj poboljšanje kakvoće njihovih proizvoda
      Nar. novine, 65/12.

    Pravilnik o utvrđivanju pravila za izračunavanje potpore organizacijama proizvođača u sektoru ribarstva
      Nar. novine, 65/12.

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu i uvjetima provedbe modela poticanja proizvodnje u ribarstvu
      Nar. novine, 70/12.

JAVNE FINANCIJE
Financijski nadzor obveznika i korisnika proračuna
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova, dodatku na uvjete rada te kriterijima i najvišem mogućem iznosu dodatka za natprosječne rezultate u radu za službenike Porezne uprave
      Nar. novine, 61/12.

    Naputak o otkrivanju, postupanju i izvješćivanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika
      Nar. novine, 70/12.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Ustavni sustav - Ustrojstvo državne vlasti
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o Stručnoj službi Hrvatskoga sabora
      Nar. novine, 64/12.

    Odluka o proglašenju "Dana prava osoba s duševnim smetnjama" u Republici Hrvatskoj
      Nar. novine, 64/12.

    Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-1925/2008 od 29. svibnja 2012.
      Nar. novine, 66/12.

    Uredba o provedbi postupka procjene učinaka propisa
      Nar. novine, 66/12.

    Rješenje Ministarstva rada i mirovinskoga sustava klasa: UP/I-115-01/12-04/11, urbroj: 524-08-03/2-12-4 od 6. lipnja 2012. za EcoMission d.o.o. iz Varaždina
      Nar. novine, 66/12.

    Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Radne skupine za praćenje Akcijskog plana Desetljeća za uključivanje Roma 2005. - 2015.
      Nar. novine, 69/12.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Državna uprava - Lokalna i područna (regionalna) samouprava
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o osnivanju Akademije lokalne demokracije
      Nar. novine, 62/12.

    Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-396/2008 od 29. svibnja 2012.
      Nar. novine, 66/12.

    Odluka o nabavnim kategorijama
      Nar. novine, 67/12.

    Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija
      Nar. novine, 67/12.

    Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državnog hidrometeorološkog zavoda
      Nar. novine, 67/12.

    Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova
      Nar. novine, 70/12.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Nacionalna sigurnost Republike Hrvatske
>>> pokaži sve promjene

    Etički kodeks policijskih službenika
      Nar. novine, 62/12.

    Pravilnik o izgledu službene značke i službene iskaznice policijskog službenika
      Nar. novine, 62/12.

    Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova za obavljanje zdravstvenih pregleda za držanje i nošenje oružja
      Nar. novine, 65/12.

    Pravilnik o vrstama nagrada, medalja, priznanja i zahvalnica Ministarstva unutarnjih poslova te uvjetima i postupku njihove dodjele
      Nar. novine, 67/12.

    Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova za obavljanje zdravstvenih pregleda za držanje i nošenje oružja
      Nar. novine, 69/12.

    Uredba o izmjenama Uredbe o osnivanju Hrvatskog centra za razminiranje
      Nar. novine, 70/12.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Statusna prava građana - Upravni postupak - Upravni spor
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o obrascima zahtjeva za stjecanje hrvatskog državljanstva prirođenjem i za prestanak hrvatskog državljanstva te načinu vođenja i sadržaju evidencije o stjecanju hrvatskog državljanstva prirođenjem i po međunarodnim ugovorima te evidencije o prestanku hrvatskog državljanstva
      Nar. novine, 65/12.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Građansko procesno pravo - Kolizijski propisi
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o osnivanju Povjerenstva za poticanje alternativnog i izvansudskog rješavanja sporova u građanskopravnim predmetima u kojima je jedna od stranaka u sporu Republika Hrvatska
      Nar. novine, 69/12.

    Odluka o preporukama za poticanje alternativnog i izvansudskog rješavanja sporova u građanskopravnim predmetima u kojima je jedna od stranaka u sporu trgovačko društvo u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske odnosno pravna osoba s javnim ovlastima
      Nar. novine, 69/12.

    Odluka o mjerama za poticanje alternativnog i izvansudskog rješavanja sporova u građanskopravnim predmetima u kojima je jedna od stranaka u sporu Republika Hrvatska
      Nar. novine, 69/12.

    Zakon o izmjeni Zakona o javnim ovršiteljima
      Nar. novine, 70/12.

    Zakon o izmjenama Ovršnog zakona
      Nar. novine, 70/12.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Kazneno pravo - Prekršaji
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o evidenciji potvrđenih optužnica
      Nar. novine, 65/12.