6 kategorija sadržaja
Interaktivno su povezani.

Više
sadrzaj

Fer cijena. Za godinu dana.
Neograničeno pretraživanje. Bez skrivenih troškova.

Pretplatite se
fer

Fleksibilni smo.
Pretplatite se na puni paket. Ili samo na pojedinačne sadržaje.

Pretplatite se
fleksibilno

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   
Promjene u: lipnju 2021. - svibnju 2021. - travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Osnivanje društava
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o razvrstavanju poslovnih subjekata prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. - NKD 2007.
      Nar. novine, 55/16.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Usluge na tržištu - Komore u područjima gospodarskih djelatnosti
>>> pokaži sve promjene

    Kodeks strukovne etike članova Hrvatske komore inženjera strojarstva
      Nar. novine, 53/16.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Ugovaranje uvjeta rada
>>> pokaži sve promjene

    Sporazum o izmjeni Dodatka I Kolektivnog ugovora ugostiteljstva
      Nar. novine, 53/16.

    Aneks I Kolektivnom ugovoru Uljanik Grupe
      Nar. novine, 58/16.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Zaštita radnika
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu
      Nar. novine, 51/16.

    Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-II-1010/2009 od 4. svibnja 2016.
      Nar. novine, 51/16.

    Rješenje o ovlašćivanju društva ECOMISSION d.o.o. iz Varaždina, Vladimira Nazora 12, OIB: 98383948072, za obavljanje poslova zaštite na radu
      Nar. novine, 52/16.

    Odluka o troškovima komisije za nadzor rada i reviziju ovlaštenja ovlaštenih osoba za poslove zaštite na radu
      Nar. novine, 55/16.

GRAĐANSKO PRAVO
Stvarnopravni odnosi
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Slivno za dio katastarske općine Slivno (nova k.o. Podgradina)
      Nar. novine, 52/16.

    Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Škabrnja za katastarsku općinu Škabrnja
      Nar. novine, 57/16.

    Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Galovac za katastarsku općinu Galovac
      Nar. novine, 57/16.

    Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Novigrad za katastarsku općinu Novigrad
      Nar. novine, 57/16.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Poljoprivreda
>>> pokaži sve promjene

    Naredba o izmjeni Naredbe o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju od 1. travnja do 31. prosinca 2016. godine
      Nar. novine, 55/16.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Ekološka proizvodnja - Hrana
>>> pokaži sve promjene

    Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva "Međimursko meso 'z tiblice" oznaka zemljopisnog podrijetla
      Nar. novine, 51/16.

    Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva "Paška sol" oznaka izvornosti
      Nar. novine, 51/16.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o informiranju potrošača o hrani
      Nar. novine, 56/16.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Lovstvo - Ribarstvo
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o športskom ribolovu u slatkovodnom ribarstvu
      Nar. novine, 50/16.

    Odluka o provedbi programa nacionalnih promatrača i ICCAT programa regionalnih promatrača na plovilima koja obavljaju ribolov tuna (Thunnus thynnus) i plovilima za tegalj kaveza za transfer tuna za 2016. godinu
      Nar. novine, 53/16.

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom u 2016. godini
      Nar. novine, 59/16.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Energetika - Geološka istraživanja
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjeni Odluke o izdavanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na kopnu u istražnom prostoru ugljikovodika "DR-02"
      Nar. novine, 55/16.

    Odluka o izmjeni Odluke o izdavanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na kopnu u istražnom prostoru ugljikovodika "DR-03"
      Nar. novine, 55/16.

    Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom
      Nar. novine, 55/16.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Prostorno uređenje i gradnja
>>> pokaži sve promjene

    Tehnički propis o izmjenama Tehničkog propisa kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u usklađenom području
      Nar. novine, 58/16.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Predmeti opće uporabe - Inspekcije u gospodarstvu
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o inspekcijama u gospodarstvu
      Nar. novine, 56/16.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Ugostiteljstvo - Turizam
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu
      Nar. novine, 54/16.

    Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine kampovi
      Nar. novine, 54/16.

    Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine ostali ugostiteljski objekti za smještaj
      Nar. novine, 54/16.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu
      Nar. novine, 54/16.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede
      Nar. novine, 54/16.

    Pravilnik o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine Hoteli
      Nar. novine, 56/16.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Pomorsko dobro - Pomorska i unutarnja plovidba
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti komercijalnog prijevoza unutarnjim vodnim putovima
      Nar. novine, 50/16.

    Pravilnik o dopuni Pravilnika o rukovanju opasnim tvarima, uvjetima i načinu obavljanja prijevoza u pomorskom prometu, ukrcavanja i iskrcavanja opasnih tvari, rasutog i ostalog tereta u lukama te načinu sprječavanja širenja isteklih ulja u lukama
      Nar. novine, 53/16.

    Zakon o izmjenama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama
      Nar. novine, 56/16.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu
      Nar. novine, 56/16.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zračne luke - Zračni promet
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o oblikovanju i utvrđivanju načina, postupaka i drugih uvjeta za sigurno uzlijetanje i slijetanje zrakoplova
      Nar. novine, 53/16.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Ceste - Cestovni promet
>>> pokaži sve promjene

    Rješenje o utvrđivanju cijena obrazaca, registarskih, pokusnih, prenosivih i izvoznih pločica
      Nar. novine, 58/16.

    Pravilnik o posebnim uvjetima i tehničkim zahtjevima za Europsku elektroničku naplatu cestarine i elementima interoperabilnosti
      Nar. novine, 58/16.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Vodno i komunalno gospodarstvo
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju Plana upravljanja vodnim područjima
      Nar. novine, 53/16.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zaštita okoliša
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o Očevidniku izdanih okolišnih dozvola
      Nar. novine, 51/16.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Hrvatska narodna banka - Kreditne institucije
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1060/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o agencijama za kreditni rejting
      Nar. novine, 50/16.

    Rješenje Hrvatske narodne banke broj: 141-020/05-16/BV od 25. svibnja 2016. kojim se utvrđuje da je dana 24. svibnja 2016. u 15,00 sati u Banci splitsko-dalmatinskoj d.d., Split, OIB 25351138943, MBS 060000847 nastupila nedostupnost depozita
      Nar. novine, 50/16.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o statističkom i bonitetnom izvješćivanju
      Nar. novine, 54/16.

    Odluka o izmjeni Odluke o obveznoj pričuvi
      Nar. novine, 55/16.

    Odluka o izmjenama Odluke o izvješćivanju o stanju određenih potraživanja i obveza u stranim sredstvima plaćanja
      Nar. novine, 59/16.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o minimalno potrebnim deviznim potraživanjima
      Nar. novine, 59/16.

    Izmjene i dopune Upute za provedbu Odluke o obveznoj pričuvi
      Nar. novine, 59/16.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Devizni sustav - Platni sustav - Nadzor financijskih transakcija
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o provedbi uredbi Europske unije iz područja platnog prometa
      Nar. novine, 50/16.

    Odluka kojom se potvrđuje da sustav EuroNKS udovoljava uvjetima iz Zakona o konačnosti namire u platnim sustavima i sustavima za namiru financijskih instrumenata
      Nar. novine, 51/16.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Leasing - Faktoring
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o sadržaju te načinu i rokovima dostave redovitih izvješća leasing društava i izvješća na zahtjev Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga
      Nar. novine, 57/16.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni odredaba Zakona o leasingu i drugih propisa na leasing društva u likvidaciji
      Nar. novine, 57/16.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Mirovinski fondovi
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjenama Odluke o imenovanju osoba nadležnih za upravljanje Instrumentom pretpristupne pomoći (IPA) i Prijelaznim instrumentom
      Nar. novine, 51/16.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Računovodstvo - Revizija
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o reviziji izvještaja leasing društva
      Nar. novine, 57/16.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Trgovina - Pravo zaštite potrošača
>>> pokaži sve promjene

    Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-3541/2015 i U-I-2780/2015 od 4. svibnja 2016.
      Nar. novine, 52/16.

JAVNE DJELATNOSTI
Statistika
>>> pokaži sve promjene

    Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u svibnju 2016.
      Nar. novine, 55/16.

    Indeks potrošačkih cijena u svibnju 2016.
      Nar. novine, 57/16.

JAVNE DJELATNOSTI
Sustav zdravstvene zaštite stanovništva
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima
      Nar. novine, 53/16.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 53/16.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranja
      Nar. novine, 53/16.

    Odluka o izmjenama Odluke o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 53/16.

    Podatak o ukupnim izdacima obveznog zdravstvenog osiguranja za 2015. godinu
      Nar. novine, 53/16.

    Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravlja za korektivnu dermatologiju« Klinici za dermatovenerologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb,
      Nar. novine, 55/16.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za uzgoj konoplje, načinu prijave uzgoja maka te uvjetima za posjedovanje opojnih droga u veterinarstvu
      Nar. novine, 57/16.

    Pravilnik o zdravstvenim uvjetima kojima moraju udovoljavati radnici koji obavljaju poslove s izvorima neionizirajućeg zračenja
      Nar. novine, 59/16.

JAVNE DJELATNOSTI
Sustav socijalne skrbi - Hrvatski branitelji
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o socijalnoj skrbi
      Nar. novine, 52/16.

    Statut Hrvatskoga Crvenog križa
      Nar. novine, 56/16.

JAVNE DJELATNOSTI
Obrazovanje - Znanost
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje
      Nar. novine, 58/16.

    Odluka o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove u školskoj godini 2016./2017.
      Nar. novine, 59/16.

JAVNE DJELATNOSTI
Kultura i umjetnost - Sport i rekreacija
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi
      Nar. novine, 55/16.

    Pravilnik o zaštiti i korištenju arhivskog i registraturnog gradiva Državne geodetske uprave
      Nar. novine, 59/16.

JAVNE FINANCIJE
Porezni sustav
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o porezu na dobit
      Nar. novine, 50/16.

JAVNE FINANCIJE
Financiranje javnih interesa uz državnu potporu
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o dopuni Odluke o osnivanju Partnerskog vijeća Jadranske Hrvatske
      Nar. novine, 51/16.

    Odluka o dopuni Odluke o osnivanju Partnerskog vijeća Kontinentalne Hrvatske
      Nar. novine, 51/16.

    Pravilnik o dodjeli novčanih sredstava za održavanje eko sustava šaranskih ribnjaka u 2016. godini
      Nar. novine, 52/16.

    Pravilnik o dodjeli potpore udruženjima u ribarstvu u 2016. godini
      Nar. novine, 52/16.

    Pravilnik o dodjeli potpore za otkup povlastica ili ribolovnog alata upisanih u povlasticu za obavljanje gospodarskog ribolova na moru
      Nar. novine, 52/16.

    Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore kroz sufinanciranje troškova kupnje ribolovnih alata, opreme i pogonskih strojeva za obavljanje gospodarskog ribolova na moru
      Nar. novine, 52/16.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o dodjeli potpore za otkup povlastica ili ribolovnog alata upisanih u povlasticu za obavljanje gospodarskog ribolova na moru
      Nar. novine, 58/16.

    Odluka o sastavnim dijelovima Sporazuma o pripremi i provedbi projekata
      Nar. novine, 59/16.

JAVNE FINANCIJE
Financijski nadzor obveznika i korisnika proračuna
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru
      Nar. novine, 58/16.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Ustavni sustav - Ustrojstvo državne vlasti
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izboru deset sudaca Ustavnog suda Repub­like Hrvatske
      Nar. novine, 52/16.

    Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Vijeća za domovinsku sigurnost Predsjednice Republike Hrvatske
      Nar. novine, 53/16.

    Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva nastalog u radu Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i drugih tijela za provedbu izbora i referenduma
      Nar. novine, 55/16.

    Odluka o raspuštanju Hrvatskoga sabora
      Nar. novine, 58/16.

    Odluka o proglašenju "Nacionalnog dana amblio­pije"
      Nar. novine, 58/16.

    Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima korištenja službenih osobnih automobila, mobilnih telefona, sredstava za službena putovanja, poslovnih kreditnih kartica i sredstava reprezentacije
      Nar. novine, 59/16.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Nacionalna sigurnost Republike Hrvatske
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske
      Nar. novine, 50/16.

    Rješenje o određivanju područja stalnoga graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba s inspekcijskim službama u cestovnom prometu Stara Gradiška
      Nar. novine, 51/16.

    Pravilnik o osobnoj nadzornoj knjižici, iskaznici protuminskog djelovanja i vođenja upisnika
      Nar. novine, 57/16.

    Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštene osobe za obavljanje stručnih poslova u području planiranja civilne zaštite
      Nar. novine, 57/16.

    Pravilnik o zemljopisno-obavijesnom sustavu Državne uprave za zaštitu i spašavanje
      Nar. novine, 57/16.

    Pravilnik o tehničkim i drugim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštene osobe za ispitivanje ispravnosti tehničkih sredstava i opreme civilne zaštite
      Nar. novine, 57/16.

    Odluka o izmjeni Odluke o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u misiji potpore miru "RESOLUTE SUPPORT" u Afganistanu
      Nar. novine, 58/16.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Statusna prava građana - Upravni postupak - Upravni spor
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupanju prema strancima
      Nar. novine, 52/16.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Ustrojstvo sudbene vlasti i pravosudnih tijela
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o financijsko-materijalnom poslovanju sudova sa strankama
      Nar. novine, 58/16.