6 kategorija sadržaja
Interaktivno su povezani.

Više
sadrzaj

Fer cijena. Za godinu dana.
Neograničeno pretraživanje. Bez skrivenih troškova.

Pretplatite se
fer

Fleksibilni smo.
Pretplatite se na puni paket. Ili samo na pojedinačne sadržaje.

Pretplatite se
fleksibilno

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   
Promjene u: travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Usluge na tržištu - Komore u područjima gospodarskih djelatnosti
>>> pokaži sve promjene

    Izmjene i dopune Statuta Hrvatske komore arhitekata
      Nar. novine, 85/19.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Prestanak društava
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o polaganju stručnog ispita, obuci i usavršavanju stečajnih upravitelja
      Nar. novine, 84/19.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Posebnosti radnih odnosa
>>> pokaži sve promjene

    Plan prijma u državnu službu u Ured povjerenika za informiranje za 2019. godinu
      Nar. novine, 82/19.

    Uredba o izmjeni Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi
      Nar. novine, 89/19.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Ugovaranje uvjeta rada
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjenama Odluke o pokretanju postupka pregovora o sklapanju dodatka Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike i imenovanju pregovaračkoga odbora Vlade Republike Hrvatske
      Nar. novine, 89/19.

    Odluka o pokretanju postupka pregovora o sklapanju dodatka Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske
      Nar. novine, 89/19.

    Dodatak II. Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja
      Nar. novine, 92/19.

GRAĐANSKO PRAVO
Obveznopravni odnosi
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o izdavanju Europske profesionalne kartice
      Nar. novine, 90/19.

GRAĐANSKO PRAVO
Stvarnopravni odnosi
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o stavljanju u službenu uporabu katastarskog operata za katastarsku općinu Plaški
      Nar. novine, 82/19.

    Odluka o stavljanju u službenu uporabu katastarskog operata za katastarsku općinu Lička Jesenica
      Nar. novine, 88/19.

    Odluka o stavljanju u službenu uporabu katastarskog operata za katastarsku općinu Blata
      Nar. novine, 88/19.

    Odluka o stavljanju u službenu uporabu katastarskog operata za katastarsku općinu Boričevac
      Nar. novine, 88/19.

    Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja očevidnika te sadržaju i obliku službene iskaznice geodetskog inspektora
      Nar. novine, 90/19.

    Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Krapine za katastarsku općinu Gornja Pačetina i dio katastarske općine Donja Pačetina
      Nar. novine, 90/19.

GRAĐANSKO PRAVO
Nasljednopravni odnosi
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o Hrvatskom upisniku oporuka
      Nar. novine, 91/19.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Poljoprivreda
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o voćnim džemovima, želeima, marmeladama, pekmezu te zaslađenom kesten pireu
      Nar. novine, 84/19.

    Pravilnik o proširenju geografskog područja provedbe uzgojnih programa domaćih životinja
      Nar. novine, 84/19.

    Pravilnik o načinu i uvjetima osnivanja prava građenja i prava služnosti na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske
      Nar. novine, 84/19.

    Pravilnik o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
      Nar. novine, 91/19.

    Pravilnik o doniranju hrane i hrane za životinje
      Nar. novine, 91/19.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Ekološka proizvodnja - Hrana
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o prirodnim mineralnim, prirodnim izvorskim i stolnim vodama
      Nar. novine, 85/19.

    Obavijest o izmjeni specifikacije proizvoda »Dalmatinska panceta« zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla
      Nar. novine, 88/19.

    Obavijest o izmjeni Specifikacije proizvoda »Dalmatinska pečenica« zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla
      Nar. novine, 91/19.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Šumarstvo
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o načinu prikupljanja podataka, sadržaju i vođenju Upisnika te uvjetima korištenja podataka o šumskim požarima
      Nar. novine, 82/19.

    Uredba o osnivanju prava građenja i prava služnosti na šumi i šumskom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske
      Nar. novine, 87/19.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Lovstvo - Ribarstvo
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom – koćom u 2019. godini
      Nar. novine, 82/19.

    Pravilnik o sljedivosti za plavoperajnu tunu i igluna
      Nar. novine, 82/19.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o priznavanju organizacija proizvođača u ribarstvu i akvakulturi, udruženja organizacija i međustrukovnih organizacija
      Nar. novine, 84/19.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Energetika - Geološka istraživanja
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom
      Nar. novine, 82/19.

    Uredba o dopuni Zakona o tržištu toplinske energije
      Nar. novine, 86/19.

    Pravilnik o Registru obnovljivih izvora energije i kogeneracije te povlaštenih proizvođača
      Nar. novine, 87/19.

    Izmjene i dopune Općih uvjeta opskrbe plinom
      Nar. novine, 88/19.

    Izmjene i dopune Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava
      Nar. novine, 88/19.

    Izmjene i dopune Mrežnih pravila transportnog sustava
      Nar. novine, 89/19.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Tehnički propisi za industrijske proizvode
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o radijskoj opremi
      Nar. novine, 88/19.

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o elektromagnetskoj kompatibilnosti
      Nar. novine, 88/19.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Predmeti opće uporabe - Inspekcije u gospodarstvu
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o službenoj iskaznici i znački inspektora Državnog inspektorata
      Nar. novine, 84/19.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Ceste - Cestovni promet
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o utvrđivanju sukladnosti traktora za poljoprivredu i šumarstvo
      Nar. novine, 90/19.

    Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama
      Nar. novine, 92/19.

    Pravilnik o privremenoj regulaciji prometa i označavanju te osiguranju radova na cestama
      Nar. novine, 92/19.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Vodno i komunalno gospodarstvo
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o davanju koncesije društvu Aquae Vivae d.d., za zahvaćanje mineralnih i geotermalnih voda za zdravstvene i balneološke potrebe, sport i rekreaciju
      Nar. novine, 89/19.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zaštita okoliša
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom
      Nar. novine, 84/19.

    Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Plana korištenja financijskih sredstava dobivenih od prodaje emisijskih jedinica putem dražbi u Republici Hrvatskoj do 2020. godine
      Nar. novine, 84/19.

    Odluka o donošenju Programa kontrole onečišćenja zraka za razdoblje od 2020. do 2029. godine
      Nar. novine, 90/19.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Devizni sustav - Platni sustav - Nadzor financijskih transakcija
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o uvjetima i načinu na koji ovlašteni mjenjači obavljaju mjenjačke poslove
      Nar. novine, 85/19.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Mirovinski fondovi
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupanju Središnjeg registra osiguranika i mirovinskih društava prema članovima obveznih mirovinskih fondova
      Nar. novine, 91/19.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Investicijski fondovi
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih izvještaja i drugih izvještaja alternativnog investicijskog fonda
      Nar. novine, 82/19.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o troškovima i naknadama koji se mogu plaćati iz imovine AIF-a
      Nar. novine, 82/19.

    Statut Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
      Nar. novine, 84/19.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Financijsko tržište - Nadzor financijskih institucija
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o nadzornim izvještajima središnje druge ugovorne strane
      Nar. novine, 82/19.

    Pravilnik o periodičkom, statističkom i kapitalnom izvještavanju od strane središnjeg depozitorija vrijednosnih papira te izvještavanju od strane središnjeg depozitorija vrijednosnih papira iz druge države članice
      Nar. novine, 91/19.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Računovodstvo - Revizija
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o strukturi, sadržaju, načinu i rokovima dostave godišnjih financijskih izvještaja i revizorskog izvješća, financijskih izvještaja za razdoblja tijekom godine te primjeni kontnog plana za središnji depozitorij vrijednosnih papira
      Nar. novine, 91/19.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Trgovina - Pravo zaštite potrošača
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o polaganju stručnog ispita, obuci i usavršavanju povjerenika
      Nar. novine, 84/19.

JAVNE DJELATNOSTI
Statistika
>>> pokaži sve promjene

    Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u kolovozu 2019.
      Nar. novine, 87/19.

    Indeks potrošačkih cijena u kolovozu 2019.
      Nar. novine, 89/19.

JAVNE DJELATNOSTI
Mirovinsko osiguranje
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o osnovici za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja i o usklađivanju novčanih naknada zbog tjelesnog oštećenja od 1. srpnja 2019.
      Nar. novine, 82/19.

    Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. srpnja 2019.
      Nar. novine, 82/19.

    Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. srpnja 2019.
      Nar. novine, 82/19.

JAVNE DJELATNOSTI
Sustav zdravstvene zaštite stanovništva
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 83/19.

    Odluka o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 83/19.

    Pravilnik o načinu pokopa te obrascu suglasnosti za pokop posmrtnih ostataka mrtvorođenog djeteta kojeg roditelji odnosno članovi obitelji odbijaju preuzeti
      Nar. novine, 86/19.

    Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva za poremećaje pokreta i heredodegenerativne bolesti« Klinici za neurologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb
      Nar. novine, 86/19.

    Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva za praćenje Helicobacter pylori infekcije« Zavodu za gastroenterologiju Klinike za unutarnje bolesti Kliničke bolnice Merkur, Zagreb
      Nar. novine, 86/19.

    Ispravak Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 89/19.

    Ispravak Odluke o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 89/19.

    Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva za jednofotonsku emisijsku scintigrafiju« Kliničkom zavodu za nuklearnu medicinu i zaštitu od zračenja Kliničkog bolničkog centra Zagreb
      Nar. novine, 90/19.

    Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva za astmu i kroničnu opstruktivnu plućnu bolest (KOPB)« Klinici za plućne bolesti Kliničkog bolničkog centra Zagreb
      Nar. novine, 90/19.

    Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva za dijagnostiku i liječenje zaraze HIV-om« Klinici za infektivne bolesti »Dr. Fran Mihaljević«, Zagreb
      Nar. novine, 90/19.

    Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva za bolesti plućne cirkulacije« Klinici za plućne bolesti Kliničkog bolničkog centra Zagreb
      Nar. novine, 90/19.

    Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva za akutno i intenzivno liječenje srčanih bolesnika« Klinici za bolesti srca i krvnih žila Kliničkog bolničkog centra Zagreb
      Nar. novine, 90/19.

    Rješenje o ukidanju naziva »Referentni centar Ministarstva zdravlja za genetičke bolesti oka« Klinici za očne bolesti Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice, Zagreb
      Nar. novine, 90/19.

    Pravilnik o osiguranju kvalitete krvi i krvnih pripravaka u zdravstvenim ustanovama
      Nar. novine, 91/19.

    Pravilnik o akreditacijskim standardima za bolničke zdravstvene ustanove
      Nar. novine, 92/19.

    Pravilnik o načinu, uvjetima i postupku za davanje akreditacije nositeljima zdravstvene djelatnosti
      Nar. novine, 92/19.

JAVNE DJELATNOSTI
Sustav socijalne skrbi - Hrvatski branitelji
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o sadržaju godišnjeg izvješća o radu Hrvatske komore socijalnih radnika
      Nar. novine, 90/19.

JAVNE DJELATNOSTI
Obrazovanje - Znanost
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama
      Nar. novine, 82/19.

JAVNE FINANCIJE
Porezni sustav
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o općinskim porezima Općine Otok
      Nar. novine, 87/19.

JAVNE FINANCIJE
Financiranje javnih interesa uz državnu potporu
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.7. »Povećanje potencijala akvakulturnih lokaliteta«
      Nar. novine, 86/19.

    Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. »Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti« pridnenim povlačnim mrežama – koćama za rujan/listopad 2019. godine
      Nar. novine, 88/19.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.1. "Planovi proizvodnje i stavljanja na tržište"
      Nar. novine, 91/19.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Ustavni sustav - Ustrojstvo državne vlasti
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o osnivanju Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za ispunjavanje obveza prema Međunarodnoj organizaciji rada
      Nar. novine, 84/19.

    Poslovnik o izmjenama Poslovnika Vlade Republike Hrvatske
      Nar. novine, 87/19.

    Odluka o određivanju središnjeg tijela u skladu s Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2019/686 za slanje i primanje informacija povezanih s prijenosom vatrenog oružja unutar Unije elektroničkim sredstvima
      Nar. novine, 89/19.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Državna uprava - Lokalna i područna (regionalna) samouprava
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o visini otpremnine za državne službenike i namještenike ureda državne uprave u županijama
      Nar. novine, 90/19.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Nacionalna sigurnost Republike Hrvatske
>>> pokaži sve promjene

    Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu Erdut
      Nar. novine,

    Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu Batina
      Nar. novine, 85/19.

    Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu Duboševica
      Nar. novine, 85/19.

    Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika u cestovnom prometu Baranjsko Petrovo Selo
      Nar. novine, 85/19.

     Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu Donji Miholjac
      Nar. novine, 85/19.

    Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u riječnom prometu Osijek
      Nar. novine, 85/19.

     Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u željezničkom prometu Beli Manastir
      Nar. novine, 85/19.

    Pravilnik o pokazateljima rizika za procjenu rizika od uporabe pesticida
      Nar. novine, 85/19.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodacima na plaću djelatnih vojnih osoba
      Nar. novine, 87/19.

    Pravilnik o normizaciji u Ministarstvu obrane i Oružanim snagama Republike Hrvatske
      Nar. novine, 88/19.

    Strategija integriranog upravljanja granicom
      Nar. novine, 91/19.