6 kategorija sadržaja
Interaktivno su povezani.

Više
sadrzaj

Fer cijena. Za godinu dana.
Neograničeno pretraživanje. Bez skrivenih troškova.

Pretplatite se
fer

Fleksibilni smo.
Pretplatite se na puni paket. Ili samo na pojedinačne sadržaje.

Pretplatite se
fleksibilno

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   
Promjene u: lipnju 2021. - svibnju 2021. - travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Poslovna politika i financije - Elektroničko poslovanje
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o troškovima postupka predstečajne nagodbe
      Nar. novine, 23/13.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Zaštita imovine i osoba
>>> pokaži sve promjene

    Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova i specijalista medicine rada u privatnoj praksi za utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti čuvara i opće i posebne zdravstvene sposobnosti zaštitara
      Nar. novine, 22/13.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Ugovaranje uvjeta rada
>>> pokaži sve promjene

    Rješenje Povjerenstva za utvrđivanje reprezentativnosti klasa: 006-04/12-06/05, urbroj: 689/1-12-19 od 20. prosinca 2012.
      Nar. novine, 14/13.

    Rješenje Povjerenstva za utvrđivanje reprezentativnosti klasa: 006-04/12-06/25, urbroj: 689/1-13-4 od 25. siječnja 2013.
      Nar. novine, 14/13.

    Rješenje Povjerenstva za utvrđivanje reprezentativnosti klasa: 006-04/12-06/27, urbroj: 689/1-13-3 od 25. siječnja 2013.
      Nar. novine, 14/13.

    Rješenje Povjerenstva za utvrđivanje reprezentativnosti klasa: 006-04/12-06/28, urbroj: 689/1-13-5 od 25. siječnja 2013.
      Nar. novine, 14/13.

    Odluka o pokretanju pregovora o sklapanju sporazuma o utvrđivanju materijalnih prava radnika u djelatnosti zdravstva i zdravstvenog osiguranja u opsegu utvrđenom Kolektivnim ugovorom za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja, zaključenim 8. prosinca 2004. godine, i njegovim dodacima i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske
      Nar. novine, 15/13.

    Rješenje Povjerenstva za utvrđivanje reprezentativnosti klasa: 006-04/12-06/05 urbroj: 689/1-13-23 od 7. veljače 2013.
      Nar. novine, 22/13.

    Rješenje Povjerenstva za utvrđivanje reprezentativnosti klasa: 006-04/12-06/47 urbroj: 689/1-13-6 od 7. veljače 2013.
      Nar. novine, 22/13.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Plaće - Ostala materijalna prava - Prava radnika u slučaju stečaja poslodavca
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjeni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi
      Nar. novine, 16/13.

    Odluka o dopuni Odluke o utvrđivanju plaća i drugih primanja predsjednika i članova uprava trgovačkih društava
      Nar. novine, 22/13.

    Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama
      Nar. novine, 25/13.

    Uredba o izmjenama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi
      Nar. novine, 25/13.

    Uredba o izmjeni Uredbe o plaćama, dodacima i naknadama u službi vanjskih poslova
      Nar. novine, 25/13.

GRAĐANSKO PRAVO
Obveznopravni odnosi
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o ustroju i vođenju Registra ugovora o javno-privatnom partnerstvu
      Nar. novine, 16/13.

GRAĐANSKO PRAVO
Stvarnopravni odnosi
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Gorjani za katastarsku općinu Gorjani
      Nar. novine, 18/13.

GRAĐANSKO PRAVO
Državna imovina - Izvlaštenje - Komasacija
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za gradnju Doma za starije i nemoćne osobe u Gradu Biogradu na Moru
      Nar. novine, 18/13.

GRAĐANSKO PRAVO
Koncesije
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o neprihvaćanju ponude pristigle na temelju Obavijesti o namjeri davanja koncesije u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra - luke posebne namjene - industrijske luke Urinj
      Nar. novine, 16/13.

    Uredba o izgledu i sadržaju standardnih obrazaca i objavama koncesija
      Nar. novine, 20/13.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Poljoprivreda
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o troškovima za usluge i postupke koje provodi Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo - Zavod za sjemenarstvo i rasadničarstvo
      Nar. novine, 14/13.

    Pravilnik o uvjetima za prekrcaj na graničnoj veterinarskoj postaji pošiljaka proizvoda namijenjenih uvozu ili za treće zemlje
      Nar. novine, 16/13.

    Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe posebnih mjera pomoći za sektor pčelarstva u 2013. godini prema Nacionalnom pčelarskom programu za razdoblje od 2011. do 2013. godine
      Nar. novine, 20/13.

    Pravilnik o dopunskim djelatnostima na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima
      Nar. novine, 20/13.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište sjemena uljarica i predivog bilja
      Nar. novine, 20/13.

    Pravilnik o provedbi Sheme školskog voća
      Nar. novine, 22/13.

    Pravilnik o dopuni Pravilnika o izvješćivanju u sektoru šećera
      Nar. novine, 22/13.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi sustava proizvodnih ograničenja u sektoru šećera
      Nar. novine, 22/13.

    Pravilnik o provedbi mjere 101 "Ulaganja u poljoprivredna gospodarstva u svrhu restrukturiranja i dostizanja standarda Zajednice" unutar IPARD programa
      Nar. novine, 24/13.

    Pravilnik o provedbi mjere 103 "Ulaganja u preradu i trženje poljoprivrednih i ribljih proizvoda u svrhu restrukturiranja tih aktivnosti i dostizanja standarda Zajednice" unutar IPARD programa
      Nar. novine, 24/13.

    Pravilnik o provedbi mjere 202 - "Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja" unutar IPARD programa
      Nar. novine, 24/13.

    Pravilnik o sustavu proizvodnih ograničenja u sektoru mlijeka
      Nar. novine, 24/13.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta
      Nar. novine, 24/13.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Ekološka proizvodnja - Hrana
>>> pokaži sve promjene

    Objava registrirane oznake i naziva proizvoda "Virovitička paprika"
      Nar. novine, 14/13.

    Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 258/97 Europskoga parlamenta i Vijeća od 27. siječnja 1997. godine o novoj hrani i sastojcima nove hrane
      Nar. novine, 18/13.

    Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskoga parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. godine o genetski modificiranoj hrani i hrani za životinje i Uredbe (EZ) br. 1830/2003 Europskoga parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. godine o sljedivosti i označavanju genetski modificiranih organizama i sljedivosti hrane i hrane za životinje proizvedenih od genetski modificiranih organizama kojom se izmjenjuje i dopunjuje Direktiva 2001/18/EZ
      Nar. novine, 18/13.

    Odluka o kriterijima raspodjele Državne kvote i trajne individualne kvote u 2013. godini.
      Nar. novine, 24/13.

    Zakon o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom
      Nar. novine, 25/13.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Šumarstvo
>>> pokaži sve promjene

    Vjerodostojno tumačenje članka 44. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama ("Narodne novine", broj 41/90)
      Nar. novine, 18/13.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Lovstvo - Ribarstvo
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o ulovu, uzgoju i prometu tune (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i iglana (Tetrapturus belone)
      Nar. novine, 15/13.

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o programu dokumentacije koja prati plavoperajnu tunu (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i velikooku tunu (Thunnus obesus) na tržištu
      Nar. novine, 15/13.

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i registru o izdanim povlasticama
      Nar. novine, 15/13.

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o očevidniku o uzgoju ribe i drugih morskih organizama
      Nar. novine, 16/13.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ulovu, uzgoju i prometu tune (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i iglana (Tetrapturus belone)
      Nar. novine, 20/13.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Energetika - Geološka istraživanja
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata
      Nar. novine, 18/13.

    Zakon o tržištu električne energije
      Nar. novine, 22/13.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Prostorno uređenje i gradnja
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o građevnim proizvodima
      Nar. novine, 25/13.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji
      Nar. novine, 25/13.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Tehnički propisi za industrijske proizvode
>>> pokaži sve promjene

    Popis hrvatskih norma u području niskonaponske opreme
      Nar. novine, 17/13.

    Tablice aktuarske matematike
      Nar. novine, 17/13.

    Popis hrvatskih norma za sigurnost dizala
      Nar. novine, 22/13.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Predmeti opće uporabe - Inspekcije u gospodarstvu
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1223/2009 Europskoga parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2009. godine o kozmetičkim proizvodima (preinačena verzija)
      Nar. novine, 18/13.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti predmeta široke potrošnje
      Nar. novine, 23/13.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 648/2004 Europskoga parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004. godine o deterdžentima
      Nar. novine, 25/13.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Ugostiteljstvo - Turizam
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o stručnom ispitu za rad na stručnim poslovima u turističkom uredu turističke zajednice
      Nar. novine, 15/13.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Pomorsko dobro - Pomorska i unutarnja plovidba
>>> pokaži sve promjene

    Naredba o visini naknade za upis broda, jahte i brodice u upisnik brodova, odnosno jahti i očevidnik brodica
      Nar. novine, 14/13.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zračne luke - Zračni promet
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o oblikovanju i utvrđivanju načina, postupaka i drugih uvjeta za sigurno uzlijetanje i slijetanje zrakoplova
      Nar. novine, 14/13.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu vođenja očevidnika i izgledu iskaznice zrakoplovnog inspektora
      Nar. novine, 14/13.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Ceste - Cestovni promet
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o dopuni Zakona o cestama
      Nar. novine, 22/13.

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o utvrđivanju mreže i kriterija o dovoljnom broju stanica za tehnički pregled vozila
      Nar. novine, 22/13.

    Pravilnik o dopuni Pravilnika o postupku homologacije traktora za poljoprivredu i šumarstvo s obzirom na emisiju štetnih sastojaka iz njihovih motora TPV 323 (izdanje 00)
      Nar. novine, 23/13.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Vodno i komunalno gospodarstvo
>>> pokaži sve promjene

    Akcijski program zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla
      Nar. novine, 15/13.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zaštita okoliša
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o dopuni Pravilnika o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada
      Nar. novine, 17/13.

    Zakon o kemikalijama
      Nar. novine, 18/13.

    Zakon o dopunama Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 1907/2006 Europskoga parlamenta i Vijeća EZ o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija
      Nar. novine, 18/13.

    Zakon o dopuni Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 1272/2008 Europskoga parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označavanju i pakiranju tvari i smjesa, kojom se izmjenjuju, dopunjuju i ukidaju Direktiva 67/548/EEZ i Direktiva 1999/45/EZ i izmjenjuje i dopunjuje Uredba (EZ) br. 1907/2006
      Nar. novine, 18/13.

    Pravilnik o dopunama Pravilnika o popisu postojećih aktivnih tvari koje nisu dopuštene u biocidnim pripravcima
      Nar. novine, 18/13.

    Uredba o dražbi emisijskih jedinica stakleničkih plinova
      Nar. novine, 19/13.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 689/2008 Europskoga parlamenta i Vijeća o izvozu i uvozu opasnih kemikalija
      Nar. novine, 25/13.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Hrvatska narodna banka - Kreditne institucije
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjeni Zakona o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje
      Nar. novine, 15/13.

    Zakon o izmjeni Zakona o Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka
      Nar. novine, 15/13.

    Odluka o puštanju u optjecaj novčanica od 10 i 20 kuna s datumom izdanja 9. srpnja 2012.
      Nar. novine, 22/13.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Devizni sustav - Platni sustav - Nadzor financijskih transakcija
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o načinu otvaranja transakcijskih računa
      Nar. novine, 18/13.

    Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o načinu otvaranja transakcijskih računa
      Nar. novine, 23/13.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Mirovinski fondovi
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o zajamčenom prinosu obveznih mirovinskih fondova za 2012. godinu
      Nar. novine, 15/13.

    Odluka o usklađenju sredstava jamstvenog pologa za 2012. godinu
      Nar. novine, 15/13.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Investicijski fondovi
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom
      Nar. novine, 16/13.

    Zakon o alternativnim investicijskim fondovima
      Nar. novine, 16/13.

    Odluka o izmjenama Odluke o sudjelovanju u fondovima za gospodarsku suradnju
      Nar. novine, 16/13.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o sudjelovanju Vlade Republike Hrvatske u Fondovima za gospodarsku suradnju
      Nar. novine, 18/13.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Trgovina - Pravo zaštite potrošača
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o odobrenju za pružanje usluga potrošačkog kreditiranja
      Nar. novine, 16/13.

JAVNE DJELATNOSTI
Statistika
>>> pokaži sve promjene

    Metodološke osnove za statističko istraživanje promet u morskim lukama
      Nar. novine, 20/13.

JAVNE DJELATNOSTI
Sustav zdravstvene zaštite stanovništva
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o dopunama Pravilnika o pripravničkom stažu zdravstvenih radnika
      Nar. novine, 14/13.

    Izmjene i dopune Mreže telemedicinskih centara
      Nar. novine, 16/13.

    Izmjene Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 18/13.

    Rješenje o ukidanju rješenja Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za dijagnostiku bolesti paratireoidnih žlijezda" Odjelu za nuklearnu medicinu, zaštitu od zračenja i patofiziologiju Kliničkog bolničkog centra Osijek
      Nar. novine, 20/13.

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima
      Nar. novine, 21/13.

    Odluka o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 21/13.

    Odluka o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 21/13.

    Odluka o utvrđivanju Osnovne liste magistralnih pripravaka Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 21/13.

    Odluka o utvrđivanju Dopunske liste magistralnih pripravaka Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 21/13.

    Odluka o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 21/13.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja
      Nar. novine, 23/13.

    Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
      Nar. novine, 23/13.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
      Nar. novine, 23/13.

JAVNE DJELATNOSTI
Sustav socijalne skrbi - Hrvatski branitelji
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji (pročišćeni tekst)
      Nar. novine, 19/13.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o volonterstvu
      Nar. novine, 22/13.

JAVNE DJELATNOSTI
Obrazovanje - Znanost
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o provođenju pripremne i dopunske nastave za učenike koji ne znaju ili nedostatno znaju hrvatski jezik i nastave materinskog jezika i kulture države podrijetla učenika
      Nar. novine, 15/13.

    Odluka o uvođenju, praćenju i vrednovanju provedbe Kurikuluma zdravstvenog odgoja u osnovnim i srednjim školama
      Nar. novine, 17/13.

    Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru
      Nar. novine, 22/13.

JAVNE DJELATNOSTI
Kultura i umjetnost - Sport i rekreacija
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o statusu, financiranju i donošenju programa Međunarodnog dječjeg festivala Šibenik - Hrvatska
      Nar. novine, 14/13.

    Uredba o osnivanju Muzeja Vučedolske kulture
      Nar. novine, 23/13.

JAVNE DJELATNOSTI
Mediji
>>> pokaži sve promjene

    Statut Hrvatske radiotelevizije
      Nar. novine, 14/13.

JAVNE FINANCIJE
Porezni sustav
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o posebnom porezu na motorna vozila
      Nar. novine, 15/13.

    Pravilnik o uvjetima, načinu i postupku prijeboja potraživanja prema državnom proračunu s poreznim dugom
      Nar. novine, 15/13.

    Zakon o trošarinama
      Nar. novine, 22/13.

JAVNE FINANCIJE
Carinski sustav
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjeni Uredbe o vrijednosti koeficijenata složenosti poslova radnih mjesta, dodatku na uvjete rada, te kriterijima i najvišem mogućem iznosu dodatka za natprosječne rezultate u radu za službenike Carinske uprave
      Nar. novine, 25/13.

JAVNE FINANCIJE
Pristojbe
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjeni Tarife Zakona o upravnim pristojbama
      Nar. novine, 19/13.

JAVNE FINANCIJE
Doprinosi
>>> pokaži sve promjene

    Naredba o mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa za obvezna osiguranja člana posade broda u međunarodnoj plovidbi za 2013. godinu
      Nar. novine, 14/13.

JAVNE FINANCIJE
Državni proračun
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna
      Nar. novine, 24/13.

JAVNE FINANCIJE
Financiranje javnih interesa uz državnu potporu
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o načinu prijavljivanja i prikupljanja podataka o postojećim mjerama lokalne potpore te načinu vođenja i sadržaju registra državnih potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju
      Nar. novine, 16/13.

    Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja klasa: UP/I 430-01/2012-02/019, urbroj: 580-01/17-2013-04 od 1. veljače 2013.
      Nar. novine, 18/13.

    Odluka o karti regionalnih potpora
      Nar. novine, 19/13.

    Odluka o usvajanju jamstvenog programa Hrvatske agencije za malo gospodarstvo i investicije
      Nar. novine, 20/13.

    Odluka o usvajanju Izmjena jamstvenih programa i općih uvjeta za izdavanje jamstava Hrvatske agencije za malo gospodarstvo
      Nar. novine, 20/13.

    Pravilnik o provedbi mjere potpore za organizaciju manifestacija
      Nar. novine, 20/13.

    Zakon o izmjeni Zakona o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak
      Nar. novine, 25/13.

JAVNE FINANCIJE
Javna nabava - Cijene
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave
      Nar. novine, 18/13.

JAVNE FINANCIJE
Financijski nadzor obveznika i korisnika proračuna
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjeni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova, dodatku na uvjete rada te kriterijima i najvišem mogućem iznosu dodatka za natprosječne rezultate u radu za službenike Porezne uprave
      Nar. novine, 25/13.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Ustavni sustav - Ustrojstvo državne vlasti
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjeni Uredbe o Uredu za suzbijanje zlouporabe droga
      Nar. novine, 16/13.

    Plan usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2013. godinu
      Nar. novine, 18/13.

    Poslovnička odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Ustavnog suda Republike Hrvatske
      Nar. novine, 19/13.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posebnim pravima predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti
      Nar. novine, 22/13.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izborima zastupnika iz Republike Hrvatske u Europski parlament
      Nar. novine, 23/13.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Državna uprava - Lokalna i područna (regionalna) samouprava
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (pročišćeni tekst)
      Nar. novine, 19/13.

    Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poduzetništva i obrta
      Nar. novine, 19/13.

    Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Državnog inspektorata
      Nar. novine, 23/13.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Državni dužnosnici - Zastupnici u Saboru
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika
      Nar. novine, 22/13.

    Odluka o visini osnovice za obračun plaće državnih dužnosnika
      Nar. novine, 25/13.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Nacionalna sigurnost Republike Hrvatske
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjeni Uredbe o uvjetima za stjecanje policijskih zvanja, oznakama policijskih zvanja, funkcionalnim oznakama radnih mjesta, promaknuću i napredovanju kroz policijska zvanja
      Nar. novine, 15/13.

    Pravilnik o uvjetima koje mora ispunjavati pravna osoba za obavljanje poslova ispitivanja i obilježavanja žigom vatrenog oružja
      Nar. novine, 15/13.

    Pravilnik o načinu i postupku izvještavanja nadležnog tijela o promjeni zdravstvenog stanja vlasnika oružja
      Nar. novine, 22/13.

    Pravilnik o zdravstvenim pregledima za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za držanje i nošenje oružja
      Nar. novine, 22/13.

    Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova za obavljanje zdravstvenih pregleda za držanje i nošenje oružja
      Nar. novine, 22/13.

    Zakon o pravu na pristup informacijama
      Nar. novine, 25/13.

    Uredba o izmjeni Uredbe o plaćama policijskih službenika
      Nar. novine, 25/13.

    Uredba o izmjeni Uredbe o vrijednosti koeficijenta osobnog čina za izračun plaće djelatne vojne osobe
      Nar. novine, 25/13.

    Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju plaće ravnatelja i zamjenika ravnatelja sigurnosno-obavještajnih agencija, predstojnika i zamjenika predstojnika Ureda Vijeća za nacionalnu sigurnost
      Nar. novine, 25/13.

    Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju plaće ravnatelja Zavoda za sigurnost informacijskih sustava i Operativno-tehničkog centra za nadzor telekomunikacija
      Nar. novine, 25/13.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Međunarodni odnosi
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Republici Makedoniji, sa sjedištem u Strumici
      Nar. novine, 14/13.

    Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Ruskoj Federaciji, sa sjedištem u Sočiju
      Nar. novine, 17/13.

    Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Sjedinjenim Američkim Državama, sa sjedištem u Houstonu
      Nar. novine, 18/13.

    Odluka o izmjeni Odluke o provođenju međunarodnih mjera ograničavanja utvrđenih odlukom Vijeća Europske unije 2011/782/ZVSP u odnosu na Sirijsku Arapsku Republiku
      Nar. novine, 22/13.

    Odluka o provođenju međunarodnih mjera utvrđenih Rezolucijom Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 1988 (2011) i 2082 (2012) u svezi sa sankcijama protiv članova organizacije Talibana i drugih pojedinaca, skupina, gospodarskih subjekata i entiteta koji se s njima povezuju
      Nar. novine, 23/13.

    Odluka o provođenju međunarodnih mjera utvrđenih rezolucijom Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 1989 (2011) i 2083 (2012) u svezi sa sankcijama protiv članova organizacije Al-Qaide i drugih pojedinaca, skupina, gospodarskih subjekata i entiteta koji se povezuju Al-Qaidom
      Nar. novine, 23/13.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o provođenju međunarodnih mjera ograničavanja utvrđenih odlukama Vijeća Europske unije 2010/413/ZVSP, 2011/299/ZVSP i 2012/35/ZVSP u svezi sa situacijom u Islamskoj Republici Iranu
      Nar. novine, 23/13.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Statusna prava građana - Upravni postupak - Upravni spor
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o postupanju prema strancima
      Nar. novine, 14/13.

    Pravilnik o dopuni Pravilnika o načinu utvrđivanja uvjeta za odobrenje privremenog boravka strancima u svrhu znanstvenog istraživanja
      Nar. novine, 22/13.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Ustrojstvo sudbene vlasti i pravosudnih tijela
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o visini osnovice za obračun plaće sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika
      Nar. novine, 25/13.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Građansko procesno pravo - Kolizijski propisi
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku
      Nar. novine, 25/13.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Kazneno pravo - Prekršaji
>>> pokaži sve promjene

    Rješenje o određivanju paušalnog iznosa za troškove prekršajnog postupka
      Nar. novine, 18/13.

    Pravilnik o načinu izvršavanja odgojne mjere upućivanja u odgojni zavod
      Nar. novine, 22/13.

    Pravilnik o radu stručnih suradnika izvanpravne struke na poslovima delinkvencije mladih i kaznenopravne zaštite djece u državnim odvjetništvima i na sudovima
      Nar. novine, 22/13.