6 kategorija sadržaja
Interaktivno su povezani.

Više
sadrzaj

Fer cijena. Za godinu dana.
Neograničeno pretraživanje. Bez skrivenih troškova.

Pretplatite se
fer

Fleksibilni smo.
Pretplatite se na puni paket. Ili samo na pojedinačne sadržaje.

Pretplatite se
fleksibilno

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   
Promjene u: travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Usluge na tržištu - Komore u područjima gospodarskih djelatnosti
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjeni Odluke o nagradama i naknadi troškova sucima i drugim osobama u postupku pred Sudom časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori
      Nar. novine, 116/17.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Tržišno natjecanje
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom
      Nar. novine, 117/17-

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Zaštita imovine i osoba
>>> pokaži sve promjene

    Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova i specijalista medicine rada u privatnoj praksi za utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti čuvara i opće i posebne zdravstvene sposobnosti zaštitara
      Nar. novine, 110/17.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Zapošljavanje
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o stjecanju statusa osiguranika i preuzimanju obveze uplate doprinosa za zapošljavanje osobe zaposlene u inozemstvu
      Nar. novine, 110/17.

    Odluka o stjecanju statusa osiguranika i preuzimanju obveze uplate doprinosa za zapošljavanje člana posade broda u međunarodnoj plovidbi
      Nar. novine, 110/17.

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom
      Nar. novine, 116/17.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Posebnosti radnih odnosa
>>> pokaži sve promjene

    Plan prijama u državnu službu u Ured povjerenika za informiranje za 2017. godinu
      Nar. novine, 117/17.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Ugovaranje uvjeta rada
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o pokretanju postupka pregovora o sklapanju Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske
      Nar. novine, 109/17.

    Odluka o pokretanju postupka pregovora o sklapanju Kolektivnog ugovora za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske
      Nar. novine, 109/17.

    Odluka o pokretanju postupka pregovora o sklapanju Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske
      Nar. novine, 109/17.

    Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike
      Nar. novine, 112/17.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o pokretanju postupka pregovora o sklapanju Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske
      Nar. novine, 116/17.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Plaće - Ostala materijalna prava - Prava radnika u slučaju stečaja poslodavca
>>> pokaži sve promjene

    Prosječna mjesečna isplaćena neto i bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za razdoblje siječanj - kolovoz 2017.
      Nar. novine, 110/17.

    Statut Agencije za osiguranje radničkih tražbina
      Nar. novine, 112/17.

    Odluka o isplati materijalnih prava i drugih naknada i o visini osnovice za obračun plaće u javnim službama
      Nar. novine, 118/17.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Zaštita radnika
>>> pokaži sve promjene

    Ispravak Rješenja Zavoda za unapređivanje zaštite na radu klasa: UP/I-115-01/16-01/17, urbroj: 425-02/2-16 11 od 15. prosinca 2016.
      Nar. novine, 109/17.

    Rješenje Zavoda za unapređivanje zaštite na radu klasa: UP/I-115-01/16-01/04, urbroj: 425-02/2-17-5 od 19. listopada 2017.
      Nar. novine, 110/17.

    Rješenje Zavoda za unapređivanje zaštite na radu klasa: UP/I-115-01/17-01/04, urbroj: 425-02/2-17-13 od 25. listopada 2017.
      Nar. novine, 110/17.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Autorsko pravo i srodna prava
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o visini naknade za rad Vijeća stručnjaka za naknade u području autorskog prava i srodnih prava
      Nar. novine, 107/17.

    Pravilnik o stručnim mjerilima i postupku izdavanja odobrenja za obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja prava i o naknadama za rad Vijeća stručnjaka za naknade u području autorskog prava i srodnih prava
      Nar. novine, 107/17.

GRAĐANSKO PRAVO
Stvarnopravni odnosi
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama
      Nar. novine, 108/17.

    Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Pisarovina za katastarsku općinu Lučelnica
      Nar. novine, 108/17.

    Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Plitvička Jezera za katastarske općine Prijeboj i Plitvička Jezera
      Nar. novine, 110/17.

    Poslovnik Zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra
      Nar. novine, 112/17.

    Pravilnik o načinu izvođenja osnovnih geodetskih radova
      Nar. novine, 112/17.

    Zakon o prestanku važenja Zakona o Fondu za naknadu oduzete imovine
      Nar. novine, 117/17.

    Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Kolan za dio katastarske općine Kolan
      Nar. novine, 117/17.

    Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Bibinje za dio katastarske općine Bibinje
      Nar. novine, 117/17.

    Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Sveti Filip i Jakov za katastarsku općinu Turanj
      Nar. novine, 117/17.

    Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Obrovca za katastarsku općinu Kruševo
      Nar. novine, 118/17.

    Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Pakoštane za katastarsku općinu Pakoštane
      Nar. novine, 118/17.

    Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Pašman za katastarsku općinu Pašman
      Nar. novine, 118/17.

    Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Stankovci za katastarsku općinu Stankovci
      Nar. novine, 118/17.

    Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Jasenice za katastarsku općinu Zaton Obrovački
      Nar. novine, 118/17.

    Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Lišane Ostrovičke za dio katastarske općine Lišane Ostrovičke i dio katastarske općine Vukšić
      Nar. novine, 118/17.

GRAĐANSKO PRAVO
Državna imovina - Izvlaštenje - Komasacija
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju dječjeg vrtića u naselju Pirovac
      Nar. novine, 107/17.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Poljoprivreda
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o načinu i uvjetima osnivanja prava građenja i prava služnosti na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske
      Nar. novine, 107/17.

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o naknadama za poslove zdravstvene zaštite bilja
      Nar. novine, 107/17.

    Popis sorti upisanih u Sortnu listu Republike Hrvatske
      Nar. novine, 117/17.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Lovstvo - Ribarstvo
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i Registru povlastica
      Nar. novine, 116/17.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Energetika - Geološka istraživanja
>>> pokaži sve promjene

    Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina
      Nar. novine, 110/17.

    Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom
      Nar. novine, 114/17.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Prostorno uređenje i gradnja
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o dopunama Pravilnika o zahvatima u prostoru koji se ne smatraju građenjem, a za koje se izdaje lokacijska dozvola
      Nar. novine, 108/17.

    Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima
      Nar. novine, 112/17.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Tehnički propisi za industrijske proizvode
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o aerosolnim raspršivačima
      Nar. novine, 117/17.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Pomorsko dobro - Pomorska i unutarnja plovidba
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka
      Nar. novine, 108/17.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zračne luke - Zračni promet
>>> pokaži sve promjene

    Naredba o vremenu otvorenosti aerodroma
      Nar. novine, 108/17.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Ceste - Cestovni promet
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama
      Nar. novine, 108/17.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o funkcionalnim kategorijama za određivanje mreže biciklističkih ruta
      Nar. novine, 114/17.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Pošta - Elektroničke komunikacije
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima dodjele i uporabe radiofrekvencijskog spektra
      Nar. novine, 116/17.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o amaterskim radijskim komunikacijama
      Nar. novine, 116/17.

    Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o tehničkim uvjetima za elektroničku komunikacijsku mrežu poslovnih i stambenih zgrada
      Nar. novine, 116/17.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zaštita okoliša
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o sakupljanju zavičajnih divljih vrsta
      Nar. novine, 114/17.

    Pravilnik o naknadi štete od životinja strogo zaštićenih vrsta
      Nar. novine, 114/17.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ambalaži i otpadnoj ambalaži
      Nar. novine, 116/17.

    Pravilnik o gospodarenju otpadom
      Nar. novine, 117/17.

    Pravilnik o službenoj odori čuvara prirode
      Nar. novine, 117/17.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Hrvatska narodna banka - Kreditne institucije
>>> pokaži sve promjene

     Odluka o sadržaju i obliku u kojem se potrošaču daju informacije prije ugovaranja pojedine bankovne usluge
      Nar. novine, 107/17.

    Odluka o registru kreditnih posrednika
      Nar. novine, 107/17.

    Odluka o izmjeni Odluke o minimalno potrebnim deviznim potraživanjima
      Nar. novine, 108/17.

    Odluka o načinu određivanja i objave prodajnih cijena Hrvatske narodne banke za izdani prigodni zlatni i srebrni kovani novac i numizmatičke komplete
      Nar. novine, 109/17.

    Odluku o klasifikaciji izloženosti u rizične skupine i načinu utvrđivanja kreditnih gubitaka
      Nar. novine, 114/17.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o statističkom i bonitetnom izvješćivanju
      Nar. novine, 115/17.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Devizni sustav - Platni sustav - Nadzor financijskih transakcija
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjeni Odluke o načinu otvaranja transakcijskih računa
      Nar. novine, 107/17.

    Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma
      Nar. novine, 108/17.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima za otvaranje i funkcioniranje PM računa u sustavu TARGET2-HR
      Nar. novine, 109/17.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima za otvaranje i funkcioniranje namjenskoga novčanog računa (DCA) u sustavu TARGET2-HR
      Nar. novine, 109/17.

    Odluka o postupcima namire za sporedne sustave
      Nar. novine, 109/17.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Mirovinski fondovi
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o određivanju visine naknade za vođenje jedinstvenog računovodstva osobnih računa članova obveznih mirovinskih fondova
      Nar. novine, 112/17.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Računovodstvo - Revizija
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja investicijskih društava
      Nar. novine, 118/17.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Trgovina - Pravo zaštite potrošača
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o obavješćivanju o prekograničnom pružanju usluga kreditnog posrednika
      Nar. novine, 107/17.

    Odluka o dodatnim kriterijima za procjenu kreditne sposobnosti potrošača te provođenju postupka naplate dospjelih neplaćenih obveza i dobrovoljne namire
      Nar. novine, 107/17.

    Odluka o potrebnim znanjima i stručnosti osoblja kreditnih institucija i kreditnih posrednika te o zahtjevima i postupku za izdavanje odobrenja za pružanje usluga kreditnog posredovanja
      Nar. novine, 107/17.

JAVNE DJELATNOSTI
Ustanove - Udruge - Zaklade i fundacije
>>> pokaži sve promjene

    Statut Željko Lacković – Nezavisne liste
      Nar. novine, 112/17.

JAVNE DJELATNOSTI
Statistika
>>> pokaži sve promjene

    Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u listopadu 2017.
      Nar. novine, 110/17.

    Indeks potrošačkih cijena u listopadu 2017.
      Nar. novine, 114/17.

JAVNE DJELATNOSTI
Mirovinsko osiguranje
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o prijenosu mirovinskih prava
      Nar. novine, 117/17.

JAVNE DJELATNOSTI
Sustav zdravstvene zaštite stanovništva
>>> pokaži sve promjene

    Izmjena Statuta Hrvatske komore dentalne medicine
      Nar. novine, 107/17.

    Rješenje o dodjeli naziva Referentni centar Ministarstva zdravstva za pedijatrijsku hitnu medicinu Zavodu za intenzivnu pedijatriju s postintenzivnom skrbi Klinike za dječje bolesti Kliničkog bolničkog centra Split
      Nar. novine, 109/17.

    Rješenje o dodjeli naziva Referentni centar Ministarstva zdravstva za pedijatrijsku i neonatalnu intenzivnu medicinu Zavodu za neonatologiju i neonatalnu intenzivnu medicinu i Odjelu za pedijatrijsku intenzivnu medicinu Klinike za pedijatriju Kliničkog bolničkog centra Zagreb
      Nar. novine, 109/17.

    Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti
      Nar. novine, 109/17.

    Ispravak Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 112/17.

    Odluka o izmjenama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 116/17.

    Odluka o izmjenama Odluke o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 116/17.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku, uvjetima i načinu utvrđivanja prava na plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja iz državnog proračuna
      Nar. novine, 116/17.

JAVNE DJELATNOSTI
Obrazovanje - Znanost
>>> pokaži sve promjene

    Odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja, klasa: 602-01/16-03/00226, urbroj: 533-20-17-0062 od 2. studenoga 2017. o pravu na pokriće troškova prehrane studenata
      Nar. novine, 116/17.

    Odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja, klasa: 602-01/16-03/00226, urbroj: 533-20-17-0063 od 2. studenoga 2017. o pravu na pokriće troškova prehrane studenata
      Nar. novine, 116/17.

JAVNE DJELATNOSTI
Kultura i umjetnost - Sport i rekreacija
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o metodologiji, rokovima za izradu i dostavu, načinu izvršavanja programa javnih potreba, o načinu i rokovima izvještavanja o provedbi programa te o metodologiji izrade financijskog plana javnih potreba u sportu
      Nar. novine, 108/17.

    Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 05/2017 – Lista zaštićenih kulturnih dobara
      Nar. novine, 109/17.

    Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 06/2017 – Lista preventivno zaštićenih dobara
      Nar. novine, 109/17.

JAVNE FINANCIJE
Porezni sustav
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjenama Odluke o porezima Općine Pisarovina
      Nar. novine, 107/17.

    Odluka o lokalnim porezima Općine Jagodnjak
      Nar. novine, 109/17.

    Odluka o općinskim porezima Općine Zlatar Bistrica
      Nar. novine, 109/17.

    Odluka o izmjenama Odluke o gradskim porezima Grada Kutine
      Nar. novine, 110/17.

    Odluka o izmjeni Odluke o općinskim porezima Općine Trnovec Bartolovečki
      Nar. novine, 110/17.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o lokalnim porezima Općine Mljet
      Nar. novine, 110/17.

    Odluka o lokalnim porezima Općine Končanica
      Nar. novine, 112/17.

    Odluka o izmjeni Odluke o općinskim porezima Općine Babina Greda
      Nar. novine, 112/17.

    Odluka o izmjeni Odluke o porezima Općine Tisno
      Nar. novine, 114/17.

    Odluka o gradskim porezima Grada Donjeg Miholjca
      Nar. novine, 114/17.

    Odluka o lokalnim porezima Općine Lastovo
      Nar. novine, 114/17.

    Odluka o općinskim porezima Općine Đurđenovac
      Nar. novine, 114/17.

    Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o općinskim porezima Općine Bošnjaci
      Nar. novine, 114/17.

    Odluka o porezima Grada Zaprešića
      Nar. novine, 116/17.

    Odluka o izmjenama Odluke o lokalnim porezima Grada Vrbovskog
      Nar. novine, 116/17.

    Odluka o općinskim porezima Općine Dvor
      Nar. novine, 116/17.

    Odluka o porezima Općine Fužine
      Nar. novine, 116/17.

    Odluka o izmjenama Odluke o porezima Općine Staro Petrovo Selo
      Nar. novine, 116/17.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o gradskim porezima Grada Komiže
      Nar. novine, 117/17.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim porezima Općine Gornji Kneginec
      Nar. novine, 117/17.

    Odluka o općinskim porezima Općine Bol
      Nar. novine, 117/17.

    Odluka o izmjeni Odluke o porezima Grada Pazina
      Nar. novine, 118/17.

    Odluka o izmjenama Odluke o porezima Općine Petrijevci
      Nar. novine, 118/17.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim porezima Općine Tordinci
      Nar. novine, 118/17.

    Odluka o izmjenama Odluke o porezima Općine Pirovac
      Nar. novine, 118/17.

    Odluka o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Križ
      Nar. novine, 118/17.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim porezima Općine Velika Ludina
      Nar. novine, 118/17.

JAVNE FINANCIJE
Državni proračun
>>> pokaži sve promjene

    Polugodišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za prvo polugodište 2017. godine
      Nar. novine, 111/17.

    Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Hrvatskih voda za prvo polugodište 2017. godine
      Nar. novine, 111/17.

    Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za prvo polugodište 2017. godine
      Nar. novine, 111/17.

    Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana hrvatskih cesta za prvo polugodište 2017. godine
      Nar. novine, 111/17

    Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za prvo polugodište 2017. godine
      Nar. novine, 111/17.

    Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju za prvo polugodište 2017. godine
      Nar. novine, 111/17.

    Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za prvo polugodište 2017. godine
      Nar. novine, 111/17.

    Polugodišnji izvještaj o primjeni fiskalnih pravila za prvo polugodište 2017. godine
      Nar. novine, 111/17.

    Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu
      Nar. novine, 113/17.

    Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih voda za 2017. godinu i projekcija plana za 2018. i 2019. godinu
      Nar. novine, 113/17.

    Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2017. godinu i projekcija plana za 2018. i 2019. godinu
      Nar. novine, 113/17.

    Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju za 2017. godinu i projekcija plana za 2018. i 2019. godinu
      Nar. novine, 113/17.

    Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2017. godinu i projekcija plana za 2018. i 2019. godinu
      Nar. novine, 113/17.

    Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2017. godinu i projekcija plana za 2018. i 2019. godinu
      Nar. novine, 113/17.

    Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2017. godinu i projekcija plana za 2018. i 2019. godinu
      Nar. novine, 113/17.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu
      Nar. novine, 113/17.

JAVNE FINANCIJE
Financiranje javnih interesa uz državnu potporu
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore male vrijednosti u segmentu toplovodnog uzgoja slatkovodnih riba, prerade proizvoda ribarstva i lokalnih akcijskih skupina u ribarstvu
      Nar. novine, 110/17.

    Pravilnik o provedbi tipa operacije 6.2.1. "Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
      Nar. novine, 117/17.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Ustavni sustav - Ustrojstvo državne vlasti
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o visini naknade predsjednicima, potpredsjednicima i članovima izbornih povjerenstava i biračkih odbora za provedbu prijevremenih i dopunskih izbora u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave
      Nar. novine, 109/17.

     Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Međuresorne radne skupine za osiguravanje ulaska Republike Hrvatske u schengenski prostor i uspostavu praćenja rada i evaluacije primjene schengenske pravne stečevine te radnih skupina za pojedina područja
      Nar. novine, 112/17.

    Odluka o izmjeni Odluke o nazivima i uvjetima za radna mjesta, poslovima koji se na njima obavljaju te koeficijentima složenosti poslova u ustavnom sudu Republike Hrvatske
      Nar. novine, 117/17.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Državna uprava - Lokalna i područna (regionalna) samouprava
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva hrvatskih branitelja
      Nar. novine, 108/17.

    Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva uprave
      Nar. novine, 116/17.

    Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture
      Nar. novine, 116/17.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Nacionalna sigurnost Republike Hrvatske
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o sustavu domovinske sigurnosti
      Nar. novine, 108/17.

    Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova za obavljanje zdravstvenih pregleda za držanje i nošenje oružja
      Nar. novine, 110/17.

    Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-3760/2015 i dr. od 10. listopada 2017.
      Nar. novine, 110/17.

    Pravilnik o dopunama Pravilnika o dodacima na plaću djelatnih vojnih osoba
      Nar. novine, 116/17.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Međunarodni odnosi
>>> pokaži sve promjene

    Nacionalna strategija razvojne suradnje Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2021. godine
      Nar. novine, 107/17.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Ustrojstvo sudbene vlasti i pravosudnih tijela
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjenama Odluke o naknadama i nagradi za rad predsjednika i članova Državnog sudbenog vijeća
      Nar. novine, 107/17.

    Odluka o izmjenama Odluke o naknadama i nagradi za rad predsjednika i članova Državnoodvjetničkog vijeća
      Nar. novine, 107/17.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o vrednovanju kandidata u postupku imenovanja sudaca
      Nar. novine, 109/17.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu u sustavu eSpis
      Nar. novine, 112/17.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i provođenju te ocjenjivanju pisanog ispita i usmenog razgovora
      Nar. novine, 116/17.