6 kategorija sadržaja
Interaktivno su povezani.

Više
sadrzaj

Fer cijena. Za godinu dana.
Neograničeno pretraživanje. Bez skrivenih troškova.

Pretplatite se
fer

Fleksibilni smo.
Pretplatite se na puni paket. Ili samo na pojedinačne sadržaje.

Pretplatite se
fleksibilno

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   
Promjene u: travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Ugovaranje uvjeta rada
>>> pokaži sve promjene

    Dodatak III. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike
      Nar. novine, 71/16.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Zaštita radnika
>>> pokaži sve promjene

    Rješenje o prestanku ovlaštenja Narančić Goranu, vlasniku obrta NARANČIĆ iz Zagreba, Nehajska 42, OIB: 35557776373, za obavljanje poslova zaštite na radu
      Nar. novine, 72/16.

GRAĐANSKO PRAVO
Stvarnopravni odnosi
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o utvrđivanju naknade za prenesena i ograničena prava na šumi i šumskom zemljištu
      Nar. novine, 72/16.

GRAĐANSKO PRAVO
Državna imovina - Izvlaštenje - Komasacija
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o dopuni Odluke o visini, načinu i rokovima uplate sredstava trgovačkih društava od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku u Državni proračun Republike Hrvatske za 2016. godinu
      Nar. novine, 78/16.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Poljoprivreda
>>> pokaži sve promjene

    Naredba o dopunama Naredbe o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju od 1. travnja do 31. prosinca 2016. godine
      Nar. novine, 72/16.

    Pravilnik o provedbi privremenih izvanrednih mjera potpore proizvođačima jabuka i mandarina za postupak povlačenja s tržišta za slobodnu distribuciju
      Nar. novine, 76/16.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Lovstvo - Ribarstvo
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o dopunama Odluke o kriterijima raspodjele državne kvote i trajne individualne kvote u 2016. godini
      Nar. novine, 71/16.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom u 2016. godini
      Nar. novine, 76/16.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Energetika - Geološka istraživanja
>>> pokaži sve promjene

    Metodologija za određivanje cijena za obračun električne energije uravnoteženja
      Nar. novine, 71/16.

    Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina
      Nar. novine, 71/16.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Tehnički propisi za industrijske proizvode
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o obliku i sadržaju oznake čistoće predmeta od plemenitih kovina
      Nar. novine, 71/16.

    Pravilnik o tehničkim uvjetima koje moraju ispunjavati radne prostorije i oprema za ispitivanje i žigosanje državnim žigom predmeta od plemenitih kovina
      Nar. novine, 71/16.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Pomorsko dobro - Pomorska i unutarnja plovidba
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca
      Nar. novine, 72/16.

    Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o dodjeljivanju imena, oznake i jedinstvenog identifikacijskog broja plovila unutarnje plovidbe
      Nar. novine, 75/16.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zračne luke - Zračni promet
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zahtjevima za izvođenje operacija zrakoplovima i o organizacijskim zahtjevima kojima moraju udovoljavati operatori zrakoplova
      Nar. novine, 76/16.

    Pravilnik o projektiranju, prihvaćanju, gradnji i održavanju zrakoplova na koje se ne primjenjuje Uredba (EZ) br. 216/2008
      Nar. novine, 77/16.

    Pravilnik o uvjetima kojima mora udovoljavati osoba koja upravlja zrakoplovima na koje se ne primjenjuje Uredba (EZ) br. 216/2008
      Nar. novine, 77/16.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Željeznice - Željeznički promet - Žičare
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ovlaštenju strojovođa
      Nar. novine, 75/16.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Pošta - Elektroničke komunikacije
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o prenosivosti broja
      Nar. novine, 71/16.

    Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o plaćanju naknada za pravo uporabe adrese, brojeva i radiofrekvencijskog spektra
      Nar. novine, 77/16.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zaštita okoliša
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o strogo zaštićenim vrstama
      Nar. novine, 73/16.

    Program mjerenja razine onečišćenosti zraka u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka
      Nar. novine, 73/16.

    Pravilnik o termičkoj obradi otpada
      Nar. novine, 75/16.

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o ambalaži i otpadnoj ambalaži
      Nar. novine, 78/16.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Hrvatska narodna banka - Kreditne institucije
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o načinu podnošenja zahtjeva za povećanje solventnosti i likvidnosti kreditne institucije koja posluje s poteškoćama
      Nar. novine, 71/16.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Devizni sustav - Platni sustav - Nadzor financijskih transakcija
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o jedinstvenom registru računa
      Nar. novine, 71/16.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Osiguranje
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o dodatnim zahtjevima za mala društva za osiguranje
      Nar. novine, 72/16.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Financijsko tržište - Nadzor financijskih institucija
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2016. godinu
      Nar. novine, 75/16.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga
      Nar. novine, 75/16.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Računovodstvo - Revizija
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o objavljivanju Jedinstvenog okvirnog kontnog plana
      Nar. novine, 75/16.

    Pravilnik o reviziji u društvu za osiguranje
      Nar. novine, 78/16.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Trgovina - Pravo zaštite potrošača
>>> pokaži sve promjene

    Naredba o izmjeni Naredbe o stavljanju na tržište upaljača sigurnih za djecu i zabrani stavljanja na tržište upaljača "Noviteta"
      Nar. novine, 71/16.

JAVNE DJELATNOSTI
Ustanove - Udruge - Zaklade i fundacije
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o visini naknade troškova izborne promidžbe za izbor zastupnika u Hrvatski sabor
      Nar. novine, 72/16.

JAVNE DJELATNOSTI
Statistika
>>> pokaži sve promjene

    Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u srpnju 2016.
      Nar. novine, 75/16.

    Indeks potrošačkih cijena u srpnju 2016.
      Nar. novine, 76/16.

JAVNE DJELATNOSTI
Sustav zdravstvene zaštite stanovništva
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine
      Nar. novine, 71/16.

    Pravilnik o uvjetima, organizaciji i načinu obavljanja hitne medicine
      Nar. novine, 71/16.

    Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o sestrinskoj dokumentaciji u bolničkim zdravstvenim ustanovama
      Nar. novine, 71/16.

    Odluka o izmjeni Odluke o cijeni police dopunskog zdravstvenog osiguranja
      Nar. novine, 74/16.

JAVNE DJELATNOSTI
Lijekovi i medicinski proizvodi - Ljekarništvo
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o dopuni Pravilnika o mjerilima za razvrstavanje lijekova te o propisivanju i izdavanju lijekova na recept
      Nar. novine, 72/16.

JAVNE DJELATNOSTI
Obrazovanje - Znanost
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o donošenju nastavnog plana i okvirnog programa za zanimanje Tehničar zaštite prirode (330804) u obrazovnom sektoru šumarstvo, prerada i obrada drva u trajanju od četiri godine
      Nar. novine, 73/16.

    Odluka o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola u razdoblju rujan - prosinac 2016. godine
      Nar. novine, 76/16.

JAVNE DJELATNOSTI
Kultura i umjetnost - Sport i rekreacija
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva Državnog sudbenog vijeća
      Nar. novine, 72/16.

JAVNE DJELATNOSTI
Mediji
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjeni Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji
      Nar. novine, 78/16.

JAVNE FINANCIJE
Financiranje javnih interesa uz državnu potporu
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o provedbi Mjere 07 "Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020
      Nar. novine, 71/16.

    Pravilnik o ostvarivanju prava na oslobođenje od plaćanja mostarine
      Nar. novine, 72/16.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o dodjeli potpore za otkup povlastica ili ribolovnog alata upisanih u povlasticu za obavljanje gospodarskog ribolova na moru
      Nar. novine, 72/16.

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o provedbi mjere M17 "Upravljanje rizicima", podmjere 17.1. "Osiguranje usjeva, životinja i biljaka" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.
      Nar. novine, 78/16.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Ustavni sustav - Ustrojstvo državne vlasti
>>> pokaži sve promjene

    Obvezatne upute broj Z VI o glasovanju osoba na službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, birača - članova posada pomorskih i riječnih brodova pod hrvatskom zastavom te na plutajućim objektima u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske, birača smještenih u ustanovama socijalne skrbi i birača lišenih slobode
      Nar. novine, 72/16.

    Obvezatne upute broj Z VII o načinu glasovanja birača s tjelesnom manom, slijepih i slabovidnih birača, nepismenih birača te birača koji nisu u mogućnosti pristupiti na biračko mjesto
      Nar. novine, 72/16.

    Obvezatne upute broj Z VIII o načinu uređenja biračkog mjesta
      Nar. novine, 72/16.

    Obvezatne upute broj Z IX Obrasci za postupak izbora (OZ-37 do OZ-79)
      Nar. novine, 74/16.

    Izborni etički kodeks
      Nar. novine, 75/16.

    Odluka o obvezi rada ureda državne uprave radi provedbe prijevremenih izbora za zastupnike u Hrvatski sabor
      Nar. novine, 76/16.

    Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora u Općinsko vijeće Općine Čeminac
      Nar. novine, 76/16.

    Obvezatne upute broj LS I - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova
      Nar. novine, 76/16.

    Obvezatne upute broj LS II o obrascima za postupak kandidiranja i provedbu prijevremenih izbora za Općinsko vijeće Općine Čeminac
      Nar. novine, 76/16.

    Obvezatne upute broj FLS I o suradnji Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i Općinskog izbornog povjerenstva Općine Čeminac u provedbi nadzora financiranja izborne promidžbe te pravima i obvezama sudionika provedbe nadzora financiranja izborne promidžbe na prijevremenim izborima za Općinsko vijeće Općine Čeminac koji će se održati 2. listopada 2016.
      Nar. novine, 76/16.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Nacionalna sigurnost Republike Hrvatske
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o letenju vojnih zrakoplova
      Nar. novine, 72/16.

    Pravilnik o načinu suradnje i razmjene informacija Obalne straže Republike Hrvatske i drugih tijela nadležnih za sigurnost plovidbe te ovlastima i postupku nadzora nad provedbom propisa o sigurnosti plovidbe
      Nar. novine, 72/16.

    Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova za obavljanje zdravstvenih pregleda za držanje i nošenje oružja
      Nar. novine, 72/16.

    Pravilnik o vrsti i postupku dodjele nagrada i priznanja Državne uprave za zaštitu i spašavanje
      Nar. novine, 75/16.

    Pravilnik o vođenju evidencija pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite
      Nar. novine, 75/16.

    Naputak o načinu i uvjetima primjene "Offset programa"
      Nar. novine, 78/16.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Međunarodni odnosi
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o prihvatljivosti izdataka u okviru Europskog socijalnog fonda
      Nar. novine, 74/16.