6 kategorija sadržaja
Interaktivno su povezani.

Više
sadrzaj

Fer cijena. Za godinu dana.
Neograničeno pretraživanje. Bez skrivenih troškova.

Pretplatite se
fer

Fleksibilni smo.
Pretplatite se na puni paket. Ili samo na pojedinačne sadržaje.

Pretplatite se
fleksibilno

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   
Promjene u: travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Poslovna politika i financije - Elektroničko poslovanje
>>> pokaži sve promjene

    Prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima
      Nar. novine, 60/16.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Posebnosti radnih odnosa
>>> pokaži sve promjene

    Plan prijama u državnu službu za pravosudna tijela u 2016. godini
      Nar. novine, 60/16.

    Odluka o zabrani novog zapošljavanja državnih službenika i namještenika u tijelima državne uprave te stručnim službama i uredima Vlade Republike Hrvatske
      Nar. novine, 70/16.

    Odluka o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama
      Nar. novine, 70/16.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Ugovaranje uvjeta rada
>>> pokaži sve promjene

    Kolektivni ugovor za Hrvatsku elektroprivredu
      Nar. novine, 69/16.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Zaštita radnika
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o dopuni Pravilnika o sigurnosnim znakovima
      Nar. novine, 61/16.

    Rješenje o ovlašćivanju društva DIPAS j.d.o.o. iz Siska, Hrvatskih domobrana 49, OIB: 13847015937, za obavljanje poslova zaštite na radu
      Nar. novine, 65/16.

GRAĐANSKO PRAVO
Stvarnopravni odnosi
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o osnivanju prava građenja na šumama i šumskom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske
      Nar. novine, 61/16.

    Pravilnik o topografskoj izmjeri i izradi državnih karata
      Nar. novine, 65/16.

    Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Pakoštane za katastarsku općinu Vrana
      Nar. novine, 67/16.

GRAĐANSKO PRAVO
Državna imovina - Izvlaštenje - Komasacija
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju platoa A5 u radnoj zoni R-27 Kukuljanovo
      Nar. novine, 61/16.

    Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju ZIP LINE 2 građevine u sklopu projekta Sportsko-rekreativnog centra "Bijeli Vrh" u k.o. Rudopolje
      Nar. novine, 61/16.

    Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju dječjeg vrtića Krnjevo (lokacija D4-17) u k.o. Zamet
      Nar. novine, 61/16.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Poljoprivreda
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište sjemena žitarica
      Nar. novine, 61/16.

    Naputak o dopuni Naputka o načinu provođenja mjera kontrole zdravlja životinja propisanih Naredbom o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju od 1. travnja do 31. prosinca 2016. godine
      Nar. novine, 61/16.

    Pravilnik o uvjetima koji se primjenjuju prilikom nekomercijalnog premještanja kućnih ljubimaca u Republiku Hrvatsku
      Nar. novine, 65/16.

    Pravilnik o troškovima za usluge i postupke koje provodi Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo - Zavod za sjemenarstvo i rasadničarstvo
      Nar. novine, 68/16.

    Uredba o dopuni Uredbe o kriterijima za dodjelu zamjenskog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske ovlaštenicima naknade za oduzeto poljoprivredno zemljište temeljem Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine
      Nar. novine, 70/16.

    Odluka o donošenju Nacionalne strategije za provedbu programa mlijeka u školama za razdoblje od 1. kolovoza 2016. do 31. srpnja 2017. godine
      Nar. novine, 70/16.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Lovstvo - Ribarstvo
>>> pokaži sve promjene

    Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-2813/2014 od 3. lipnja 2016.
      Nar. novine, 67/16.

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja ribolova na području Jabučke kotline
      Nar. novine, 68/16.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ulovu, uzgoju i prometu tune (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i iglana (Tetrapturus belone)
      Nar. novine, 69/16.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Energetika - Geološka istraživanja
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjeni Odluke o izdavanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na kopnu u istražnom prostoru ugljikovodika "SA-08"
      Nar. novine, 61/16.

    Odluka o izmjeni Odluke o izdavanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na kopnu u istražnom prostoru ugljikovodika "SA-09"
      Nar. novine, 61/16.

    Odluka o izmjeni Odluke o izdavanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na kopnu u istražnom prostoru ugljikovodika "SA-10"
      Nar. novine, 61/16.

    Odluka o izmjeni Odluke o izdavanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na kopnu u istražnom prostoru ugljikovodika "DR-04"
      Nar. novine, 61/16.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Prostorno uređenje i gradnja
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obveznom sadržaju idejnog projekta
      Nar. novine, 67/16.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Sustav normizacije, akreditacije i mjeriteljstva
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o uvjetima i načinu polaganja ispita za ovlaštenog servisera te obliku i sadržaju službene iskaznice ovlaštenog servisera
      Nar. novine, 60/16.

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o uvjetima i načinu polaganja ispita za ovlaštenog mjeritelja te obliku i sadržaju službene iskaznice ovlaštenog mjeritelja
      Nar. novine, 60/16.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Ugostiteljstvo - Turizam
>>> pokaži sve promjene

    Ispravak Pravilnika o izmjenama Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu
      Nar. novine, 61/16.

    Pravilnik o turističkoj i ostaloj signalizaciji na cestama
      Nar. novine, 64/16.

    Uredba o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2017. godinu
      Nar. novine, 70/16.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Pomorsko dobro - Pomorska i unutarnja plovidba
>>> pokaži sve promjene

    Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, prijevoz tereta
      Nar. novine, 68/16.

    Pravilnik o načinu, uvjetima i ovlastima za obavljanje upravne istrage pomorske nesreće
      Nar. novine, 69/16.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zračne luke - Zračni promet
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o uvjetima i načinu pružanja aerodromskih letnih informacija
      Nar. novine, 67/16.

    Pravilnik o stručnom osposobljavanju za poslove od značaja za sigurnost zračnog prometa na aerodromu
      Nar. novine, 69/16.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Ceste - Cestovni promet
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o utvrđivanju sukladnosti motornih vozila i njihovih prikolica
      Nar. novine, 60/16.

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o utvrđivanju sukladnosti vozila na dva ili tri kotača i četverocikala
      Nar. novine, 60/16.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o utvrđivanju sukladnosti traktora za poljoprivredu i šumarstvo
      Nar. novine, 60/16.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Pošta - Elektroničke komunikacije
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o poštanskim markama
      Nar. novine, 61/16.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i rokovima provedbe mjera zaštite sigurnosti i cjelovitosti mreža i usluga
      Nar. novine, 67/16.

    Odluka o donošenju Strategije razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2016. do 2020. godine
      Nar. novine, 68/16.

    Odluka o donošenju Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja
      Nar. novine, 68/16.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Vodno i komunalno gospodarstvo
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o standardu kakvoće voda
      Nar. novine, 61/16.

    Zaključak Vlade Republike Hrvatske klasa: 022-03/16-07/244 urbroj: 50301-05/05-15-2 od 6. srpnja 2016. ( o načinu pripreme Programa zaštite, uređenja i korištenja rijeke Save i zaobalja od granice s Republikom Slovenijom do Siska )
      Nar. novine, 62/16.

    Odluka o donošenju Plana upravljanja vodnim područjima 2016. - 2021.
      Nar. novine, 66/16.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zaštita okoliša
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu izrade i sadržaju karata buke i akcijskih planova te o načinu izračuna dopuštenih indikatora buke
      Nar. novine, 60/16.

    Odluka o prihvaćanju Drugog nacionalnog plana za provedbu Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima u Republici Hrvatskoj
      Nar. novine, 62/16.

    Uredba o utvrđivanju popisa mjernih mjesta za praćenje koncentracija pojedinih onečišćujućih tvari u zraku i lokacija mjernih postaja u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka
      Nar. novine, 65/16.

    Odluka o izmjenama Odluke o zavičajnim divljim vrstama čije je uzimanje iz prirode i održivo korištenje dopušteno
      Nar. novine, 68/16.

    Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest
      Nar. novine, 69/16.

    Odluka o prestanku zaštite za Značajni krajobraz Petehovac
      Nar. novine, 69/16.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Hrvatska narodna banka - Kreditne institucije
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o uvjetima za davanje financijske potpore grupe kreditnih institucija
      Nar. novine, 67/16.

    Odluka o izmjenama Odluke o minimalno potrebnim deviznim potraživanjima
      Nar. novine, 69/16.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Devizni sustav - Platni sustav - Nadzor financijskih transakcija
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjeni Odluke o načinu otvaranja transakcijskih računa
      Nar. novine, 64/16.

    Izmjene Upute za izradu zaštićenog programa za obavljanje mjenjačkih poslova ovlaštenih mjenjača
      Nar. novine, 67/16.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Investicijski fondovi
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o utvrđivanju neto vrijednosti imovine UCITS fonda i cijene udjela u UCITS fondu
      Nar. novine, 69/16.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Financijsko tržište - Nadzor financijskih institucija
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o prijavljivanju stvarnih ili potencijalnih kršenja Uredbe (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća
      Nar. novine, 60/16.

    Odluka o dokumentaciji koja se prilaže uz obavijest o namjeri primjene unutargrupnog izuzetka od obveze poravnanja iz članka 4. stavka 2. Uredbe (EU) br. 648/2012
      Nar. novine, 64/16.

    Pravilnik o ukidanju Pravilnika o obliku, vrsti i broju primjeraka obveznih priloga uz zahtjev za odobrenje prospekta, kao i o obveznom sadržaju tog zahtjeva
      Nar. novine, 67/16.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Računovodstvo - Revizija
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o financijskim i dodatnim izvještajima te kontnom planu faktoring-društava
      Nar. novine, 61/16.

    Pravilnik o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije za obavljanje poslova revizije
      Nar. novine, 67/16.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Trgovina - Pravo zaštite potrošača
>>> pokaži sve promjene

    Prosječne ponderirane kamatne stope na stanja stambenih i ostalih potrošačkih kredita
      Nar. novine, 60/16.

    Zaključak o prihvaćanju Akcijskog plana za unaprjeđenje financijske pismenosti potrošača za 2016. godinu
      Nar. novine, 61/16.

JAVNE DJELATNOSTI
Statistika
>>> pokaži sve promjene

    Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u lipnju 2016
      Nar. novine, 65/16.

    Indeks potrošačkih cijena u lipnju 2016.
      Nar. novine, 67/16.

JAVNE DJELATNOSTI
Mirovinsko osiguranje
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o prestanku važenja Odluke o pokretanju Projekta objedinjavanja informacijskog sustava Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje u Shared Service Centru
      Nar. novine, 70/16.

JAVNE DJELATNOSTI
Sustav zdravstvene zaštite stanovništva
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine
      Nar. novine, 62/16.

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o kategorizaciji medicinsko-tehničke opreme zdravstvenih ustanova
      Nar. novine, 63/16.

    Rješenje Ministarstva zdravlja klasa: UP/I-510-01/09-01/05 urbroj: 534-04-1-2/7-16-42 od 23. lipnja 2016.
      Nar. novine, 63/16.

    Odluka o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 63/16.

    Odluka o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 63/16.

    Izmjena Općih uvjeta ugovora o dopunskom zdravstvenom osiguranju
      Nar. novine, 63/16.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
      Nar. novine, 65/16.

    Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za urološku onkologiju" Klinici za urologiju i Klinici za onkologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb
      Nar. novine, 67/16.

    Rješenje Ministarstva zdravlja klasa: UP/I-510-01/15-01/31, urbroj: 534-04-1-2/7-16-15 od 14. srpnja 2016.
      Nar. novine, 69/16.

    Uredba o izmjenama Zakona o zdravstvenoj zaštiti
      Nar. novine, 70/16.

JAVNE DJELATNOSTI
Obrazovanje - Znanost
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o postupku odobravanja i uporabi pomoćnih nastavnih sredstava za nastavne predmete u osnovnim školama, gimnazijama, umjetničkim školama i općeobrazovne predmete u strukovnim školama
      Nar. novine, 69/16.

JAVNE DJELATNOSTI
Kultura i umjetnost - Sport i rekreacija
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o davanju prava priređivanja igara na sreću u casinima
      Nar. novine, 70/16.

JAVNE FINANCIJE
Porezni sustav
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o automatskoj razmjeni informacija u području poreza
      Nar. novine, 69/16.

JAVNE FINANCIJE
Financiranje javnih interesa uz državnu potporu
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o usvajanju Programa ESIF jamstva Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije
      Nar. novine, 62/16.

    Odluka o usvajanju Programa ESIF mikro i mali zaj­movi Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije
      Nar. novine, 62/16.

    Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. "Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti" okružujućim mrežama plivaricama - srdelarama za svibanj 2016. godine
      Nar. novine, 62/16.

    Pravilnik o provedbi mjere M04 "Ulaganja u fizičku imovinu", Podmjere 4.3. "Potpora za ulaganje u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva", tip operacije 4.3.1. "Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja" iz Programa ruralnog razvoja Repub­like Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.
      Nar. novine, 62/16.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Ustavni sustav - Ustrojstvo državne vlasti
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za zastupnike u Hrvatski sabor
      Nar. novine, 70/16.

    Obvezatne upute broj Z I Redoslijed izbornih radnji i tijek rokova
      Nar. novine, 70/16.

    Obvezatne upute broj Z II Obrasci za postupak kandidiranja (OZ-1 - OZ-17)
      Nar. novine, 70/16.

    Obvezatne upute broj Z III Postupak kandidiranja
      Nar. novine, 70/16.

    Obvezatne upute broj Z IV Obrasci za postupak izbora (OZ-18 - OZ-36)
      Nar. novine, 70/16.

    Obvezatne upute broj Z V o pravima i dužnostima promatrača političkih stranaka, promatrača birača, promatrača nevladinih udruga i stranih promatrača
      Nar. novine, 70/16.

    Odluka o prestanku važenja Odluke o osnivanju Stručnog povjerenstva za praćenje epidemiološkog stanja i prevenciju influence ptica ("Ptičja gripa")
      Nar. novine, 70/16.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Državna uprava - Lokalna i područna (regionalna) samouprava
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poljoprivrede
      Nar. novine, 62/16.

    Odluka o davanju ovlasti Državnom uredu za središnju javnu nabavu za provedbu postupka središnje javne nabave za javne naručitelje koji nisu obuhvaćeni člankom 12. stavkom 1. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu državnog ureda za središnju javnu nabavu
      Nar. novine, 62/16.

    Odluka o nabavnim kategorijama
      Nar. novine, 64/16.

    Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Vijeća za državnu informacijsku infrastrukturu
      Nar. novine, 65/16.

    Odluka o pokretanju projekta e-Poslovanje
      Nar. novine, 70/16.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Nacionalna sigurnost Republike Hrvatske
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o jedinstvenim znakovima za uzbunjivanje
      Nar. novine, 61/16.

    Odluka o osnivanju Nacionalnog vijeća za kibernetičku sigurnost i Operativno-tehničke koordinacije za kibernetičku sigurnost
      Nar. novine, 61/16.

    Pravilnik o smjernicama za izradu procjena rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
      Nar. novine, 65/16.

    Rješenje o visini troškova izrade iskaznice protuminskog djelovanja
      Nar. novine, 68/16.

    Pravilnik o tehničkim zahtjevima sustava javnog uzbunjivanja stanovništva
      Nar. novine, 69/16.

    Pravilnik o postupku uzbunjivanja stanovništva
      Nar. novine, 69/16.

    Pravilnik o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite
      Nar. novine, 69/16.

    Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja očevidnika inspekcijskog nadzora u sustavu civilne zaštite
      Nar. novine, 69/16.

    Uredba o snimanju iz zraka
      Nar. novine, 70/16.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Građansko procesno pravo - Kolizijski propisi
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o poticanju izvansudskog rješavanja građanskih i trgovačkih sporova u kojima je stranka Repub­lika Hrvatska, odnosno pravna osoba kojoj je jedini osnivač ili član, odnosno imatelj udjela u pretežitom dijelu Republika Hrvatska
      Nar. novine, 62/16.