6 kategorija sadržaja
Interaktivno su povezani.

Više
sadrzaj

Fer cijena. Za godinu dana.
Neograničeno pretraživanje. Bez skrivenih troškova.

Pretplatite se
fer

Fleksibilni smo.
Pretplatite se na puni paket. Ili samo na pojedinačne sadržaje.

Pretplatite se
fleksibilno

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   
Promjene u: travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Osnivanje društava
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima
      Nar. novine, 110/15.

    Zakon o izmjeni Zakona o uvođenju Europskog društva - Societas Europea (SE) i Europskog gospodarskog interesnog udruženja (EGIU)
      Nar. novine, 110/15.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru
      Nar. novine, 110/15.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Usluge na tržištu - Komore u područjima gospodarskih djelatnosti
>>> pokaži sve promjene

    Lista arbitara u postupcima s međunarodnim obilježjem pred Stalnim arbitražnim sudištem pri Hrvatskoj gospodarskoj komori
      Nar. novine, 111/15.

    Lista arbitara u postupcima bez međunarodnog obilježja pred Stalnim arbitražnim sudištem pri Hrvatskoj gospodarskoj komori
      Nar. novine, 119/15.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Poslovna politika i financije - Elektroničko poslovanje
>>> pokaži sve promjene

    Zaključak Vlade Republike Hrvatske klasa: 022-03/15-07/370, urbroj: 50301-05/05-15-2 od 29. listopada 2015. godine
      Nar. novine, 119/15.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Zaštita imovine i osoba
>>> pokaži sve promjene

    Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova i specijalista medicine rada u privatnoj praksi za utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti čuvara i opće i posebne zdravstvene sposobnosti zaštitara
      Nar. novine, 111/15.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Obrt - Zadruge
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjeni Zakona o uvođenju Europske zadruge - Societas Cooperativa Europaea (SCE)
      Nar. novine, 110/15.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Prestanak društava
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o kriterijima i načinu obračuna i plaćanja nagrade stečajnim upraviteljima
      Nar. novine, 105/15.

    Pravilnik o pretpostavkama i načinu izbora stečajnoga upravitelja metodom slučajnoga odabira
      Nar. novine, 106/15.

    Pravilnik o popisu jedinica Financijske agencije i područja njihove nadležnosti u predstečajnom postupku
      Nar. novine, 106/15.

    Pravilnik o vrsti i visini naknade troškova Financijske agencije u predstečajnom postupku i o visini naknade troška Financijske agencije za podnošenje prijedloga za otvaranje stečajnog postupka
      Nar. novine, 106/15.

    Pravilnik o sadržaju i obliku obrazaca na kojima se podnose podnesci u predstečajnom i stečajnom postupku
      Nar. novine, 107/15.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Zapošljavanje
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o metodologijama vještačenja
      Nar. novine, 108/15.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Posebnosti radnih odnosa
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjeni Uredbe o načinima i uvjetima napredovanja državnih službenika
      Nar. novine, 105/15.

    Plan prijama u državnu službu u Ured povjerenika za informiranje za 2015. godinu
      Nar. novine, 119/15.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Ugovaranje uvjeta rada
>>> pokaži sve promjene

    Kolektivni ugovor za graditeljstvo i Dodatak Kolektivnom ugovoru za graditeljstvo
      Nar. novine, 115/15.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Plaće - Ostala materijalna prava - Prava radnika u slučaju stečaja poslodavca
>>> pokaži sve promjene

    Izmjene i dopune Statuta Agencije za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca
      Nar. novine, 107/15.

    Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama
      Nar. novine, 112/15.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Zaštita radnika
>>> pokaži sve promjene

    Rješenje o ovlašćivanju društva ZOP – tehnološke usluge d.o.o. iz Zagreba, Gračanske Dužice 72, OIB: 01233257226, za obavljanje poslova zaštite na radu
      Nar. novine, 111/15.

    Rješenje o ovlašćivanju društva EcoMission d.o.o. iz Varaždina, Vladimira Nazora 12, OIB: 98383948072, za obavljanje poslova zaštite na radu
      Nar. novine, 111/15.

    Rješenje o ovlašćivanju društva ENERGOATEST d.o.o. iz Velike Gorice, Ninska 20, OIB: 63759424811, za obavljanje poslova zaštite na radu
      Nar. novine, 111/15.

    Rješenje o ovlašćivanju društva VIZOR d.o.o. iz Varaždina, Koprivnička 1, OIB: 28579840610, za obavljanje poslova zaštite na radu
      Nar. novine, 111/15.

    Rješenje o ovlašćivanju društva VOX VIVA iz Zagreba, Rogićeva 21, OIB: 11463257283, za obavljanje poslova zaštite na radu
      Nar. novine, 111/15.

    Rješenje o ovlašćivanju društva ADRIA GRUPA d.o.o. iz Zagreba, Heinzelova 53 a, OIB: 06637660960, za obaljvanje poslova zaštite na radu
      Nar. novine, 119/15.

GRAĐANSKO PRAVO
Stvarnopravni odnosi
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o tehničkoj reambulaciji na području Grada Senja za dio katastarske općine Senj
      Nar. novine, 105/15.

    Pravilnik o tehničkim i drugim uvjetima elektroničkog poslovanja u zemljišnim knjigama
      Nar. novine, 119/15.

GRAĐANSKO PRAVO
Državna imovina - Izvlaštenje - Komasacija
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju građevine javne namjene - Dom za starije i nemoćne osobe u Kostreni u k.o. Kostrena Lucija
      Nar. novine, 105/15.

    Uredba o kriterijima za provedbu javnog natječaja za imenovanje predsjednika i članova uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku
      Nar. novine, 112/15.

    Odluka o izboru investitora i davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Brašina, a u svrhu realizacije turističkog razvojnog projekta Kupari na lokaciji Kupari I. u Općini Župa Dubrovačka
      Nar. novine, 119/15.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Poljoprivreda
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o dopuni Pravilnika o mjerama prilagodbe zahtjevima propisa o hrani životinjskog podrijetla
      Nar. novine, 106/15.

    Pravilnik o obveznoj dostavi podataka u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda
      Nar. novine, 107/15.

    Naredba o prestanku važenja Naredbe o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na području Republike Hrvatske
      Nar. novine, 107/15.

    Pravilnik o radu vojne veterinarske inspekcije Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske
      Nar. novine, 115/15.

    Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinima doniranja hrane i hrane za životinje
      Nar. novine, 119/15.

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o provedbi privremenih izvanrednih mjera potpore proizvođačima jabuka i mandarina za postupak povlačenja s tržišta za slobodnu distribuciju
      Nar. novine, 119/15.

    Izmjene i dopune Popisa pasmina, sojeva i hibrida domaćih životinja
      Nar. novine, 119/15.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Šumarstvo
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provenijencijama svojti šumskog drveća
      Nar. novine, 114/15.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Lovstvo - Ribarstvo
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o malom obalnom ribolovu
      Nar. novine, 107/15.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru mrežama stajaćicama, klopkastim, udičarskim i probodnim ribolovnim alatima te posebnim načinima ribolova
      Nar. novine, 107/15.

    Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućim mrežama plivaricom palamidarom, plivaricom ciplaricom, plivaricom lokardarom, plivaricom igličarom i plivaricom oližnicom
      Nar. novine, 116/15.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Energetika - Geološka istraživanja
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o uspostavi sustava jamstva podrijetla električne energije
      Nar. novine, 108/15.

    Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije
      Nar. novine, 110/15.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dozvolama za obavljanje energetskih djelatnosti i vođenju registra izdanih i oduzetih dozvola za obavljanje energetskih djelatnosti
      Nar. novine, 114/15.

    Izmjene i dopune Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina
      Nar. novine, 118/15.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Prostorno uređenje i gradnja
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o metodama procjene vrijednosti nekretnina
      Nar. novine, 105/15.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina
      Nar. novine, 105/15.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera
      Nar. novine, 107/15.

    Pravilnik o informacijskom sustavu tržišta nekretnina
      Nar. novine, 114/15.

    Uredba o informacijskom sustavu prostornog uređenja
      Nar. novine, 115/15.

    Tehnički propis o izmjeni Tehničkog propisa o građevnim proizvodima
      Nar. novine, 119/15.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Sustav normizacije, akreditacije i mjeriteljstva
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o načinu označivanja i pečaćenja mjerila i pretpakovina
      Nar. novine, 107/15.

    Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za infracrvene analizatore za mjerenje sadržaja proteina u zrnju poljoprivrednih vrsta
      Nar. novine, 107/15.

    Pravilnik o ovjernim razdobljima za pojedina zakonita mjerila i načinu njihove primjene i o umjernim razdobljima za etalone koji se upotrebljavaju za ovjeravanje zakonitih mjerila
      Nar. novine, 107/15.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Tehnički propisi za industrijske proizvode
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o postupku službenog obavješćivanja o tehničkim propisima i propisima o uslugama informacijskog društva
      Nar. novine, 105/15.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Ugostiteljstvo - Turizam
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama Zakona o članarinama u turističkim zajednicama
      Nar. novine, 110/15.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Pomorsko dobro - Pomorska i unutarnja plovidba
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Lučke uprave Dubrovnik
      Nar. novine, 108/15.

    Odluka o dopuni Odluke o osnivanju Lučke uprave Rijeka
      Nar. novine, 115/15.

    Uredba o jedinstvenom sučelju za formalnosti u pomorskom prometu
      Nar. novine, 119/15.

    Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Tisno
      Nar. novine, 119/15.

    Uredba o izmjenama Uredbe o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Gruž
      Nar. novine, 119/15.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zračne luke - Zračni promet
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o donošenju Nacionalnog programa za olakšice
      Nar. novine, 105/15.

    Pravilnik o provedbi Uredbe (EU) br. 376/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o izvješćivanju, analizi i naknadnom postupanju u vezi s događajima u civilnom zrakoplovstvu
      Nar. novine, 107/15.

    Naredba o vremenu otvorenosti aerodroma
      Nar. novine, 118/15.

    Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za upravljanje sigurnošću u zračnom prometu
      Nar. novine, 119/15.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Željeznice - Željeznički promet - Žičare
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava
      Nar. novine, 110/15.

    Pravilnik o uvjetima za određivanje križanja željezničke pruge i drugih prometnica
      Nar. novine, 111/15.

    Pravilnik o načinu osiguravanja prometa na željezničko-cestovnim prijelazima i pješačkim prijelazima preko pruge
      Nar. novine, 111/15.

    Pravilnik o uvjetima izdavanja dozvole za obavljanje usluga željezničkog prijevoza
      Nar. novine, 114/15.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o izgledu, sadržaju i načinu vođenja zapisnika i dokumenata o sukladnosti godišnjeg stručno-tehničkog pregleda za žičare
      Nar. novine, 115/15.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Ceste - Cestovni promet
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o natjecateljskom vozilu
      Nar. novine, 107/15.

    Pravilnik o mjerama za sprečavanje emisije plinovitih onečišćivača i onečišćivača u obliku čestica iz motora s unutrašnjim izgaranjem koji se ugrađuju u necestovne pokretne strojeve TPV 401 (izdanje 02)
      Nar. novine, 113/15.

    Pravilnik o dozvolama za obavljanje linijskog prijevoza putnika
      Nar. novine, 114/15.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Vodno i komunalno gospodarstvo
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o donošenju Višegodišnjeg programa gradnje komunalnih vodnih građevina
      Nar. novine, 117/15.

    Odluka o donošenju Višegodišnjeg programa gradnje regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina i građevina za melioracije
      Nar. novine, 117/15.

    Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva
      Nar. novine, 119/15.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zaštita okoliša
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima
      Nar. novine, 105/15.

    Uredba o izmjenama Uredbe o ekološkoj mreži
      Nar. novine, 105/15.

    Odluka o donošenju Prostornog plana Parka prirode Biokovo
      Nar. novine, 108/15.

    Pravilnik o baterijama i akumulatorima i otpadnim baterijama i akumulatorima
      Nar. novine, 111/15.

    Uredba o gospodarenju otpadnim vozilima
      Nar. novine, 112/15.

    Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada
      Nar. novine, 114/15.

    Uredba o izmjeni i dopunama Uredbe o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje naknade na emisiju u okoliš oksida sumpora izraženih kao sumporov dioksid i oksida dušika izraženih kao dušikov dioksid
      Nar. novine, 115/15.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Hrvatska narodna banka - Kreditne institucije
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o prestanku važenja Odluke o upisu obveznih blagajničkih zapisa Hrvatske narodne banke
      Nar. novine, 105/15.

    Zakon o izmjeni Zakona o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje
      Nar. novine, 110/15.

    Odluka o kamatnim stopama, diskontnoj (eskontnoj) stopi i naknadama Hrvatske narodne banke
      Nar. novine, 115/15.

    Odluka o iznosu državnih poticajnih sredstava za stambenu štednju prikupljenu u 2016. godini
      Nar. novine, 119/15.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o provedbi Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014 o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda o nadzornom izvješćivanju institucija u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013
      Nar. novine, 119/15.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o statističkom i bonitetnom izvješćivanju
      Nar. novine, 119/15.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o supervizorskim izvještajima kreditnih institucija
      Nar. novine, 119/15.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Mirovinski fondovi
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o određivanju visine naknade za vođenje jedinstvenog računovodstva osobnih računa članova obveznih mirovinskih fondova
      Nar. novine, 114/15.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Investicijski fondovi
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o isplati jednokratnog novčanog primanja iz sredstava koja pripadaju Republici Hrvatskoj kao članu Umirovljeničkog fonda
      Nar. novine, 112/15.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Financijsko tržište - Nadzor financijskih institucija
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala
      Nar. novine, 110/15.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Računovodstvo - Revizija
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija
      Nar. novine, 119/15.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Trgovina - Pravo zaštite potrošača
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača
      Nar. novine, 110/15.

JAVNE DJELATNOSTI
Ustanove - Udruge - Zaklade i fundacije
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o visini naknade troškova izborne promidžbe za izbor zastupnika u Hrvatski sabor
      Nar. novine, 108/15.

    Statut političke stranke U ime obitelji - projekt Domovina
      Nar. novine, 118/15.

JAVNE DJELATNOSTI
Statistika
>>> pokaži sve promjene

    Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u rujnu 2015.
      Nar. novine, 111/15.

    Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za sistemsku sklerozu" Zavodu za reumatologiju i kliničku imunologiju Klinike za unutarnje bolesti Kliničkog bolničkog centra Split
      Nar. novine, 114/15.

    Indeks potrošačkih cijena u rujnu 2015 .
      Nar. novine, 114/15.

JAVNE DJELATNOSTI
Mirovinsko osiguranje
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjeni Odluke o pokretanju Projekta objedinjavanja informacijskog sustava Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje u Shared Service Centru
      Nar. novine, 112/15.

JAVNE DJELATNOSTI
Sustav zdravstvene zaštite stanovništva
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o mjerilima za davanje odobrenja zdravstvenom radniku za sklapanje poslova iz djelatnosti poslodavca
      Nar. novine, 113/15.

    Izmjene i dopune Mreže javne zdravstvene službe
      Nar. novine, 113/15.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine
      Nar. novine, 116/15.

    luka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
      Nar. novine, 116/15.

JAVNE DJELATNOSTI
Lijekovi i medicinski proizvodi - Ljekarništvo
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerilima za razvrstavanje lijekova te o propisivanju i izdavanju lijekova na recept
      Nar. novine, 107/15.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima za određivanje područja na kojem će se osnivati ljekarne
      Nar. novine, 116/15.

JAVNE DJELATNOSTI
Sustav socijalne skrbi - Hrvatski branitelji
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o osnivanju Odbora za Nagradu za promicanje prava djeteta
      Nar. novine, 105/15.

    Pravilnik o sadržaju obrasca za podnošenje zahtjeva za priznavanje prava na naknadu za ugroženog kupca energenata
      Nar. novine, 105/15.

JAVNE DJELATNOSTI
Obrazovanje - Znanost
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o osnivanju Sveučilišta u Slavonskom Brodu
      Nar. novine, 110/15.

JAVNE DJELATNOSTI
Kultura i umjetnost - Sport i rekreacija
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o davanju prava priređivanja igara na sreću na automatima
      Nar. novine, 105/15.

    Odluka o davanju prava priređivanja igara klađenja
      Nar. novine, 105/15.

    Odluka o davanju prava priređivanja igara na sreću u casinima
      Nar. novine, 105/15.

    Zakon o muzejima
      Nar. novine, 110/15.

    Uredba o dopuni Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2015. godinu
      Nar. novine, 119/15.

JAVNE FINANCIJE
Porezni sustav
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o općinskim porezima Općine Nuštar
      Nar. novine, 107/15.

JAVNE FINANCIJE
Pristojbe
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o dopunama Zakona sudskim pristojbama
      Nar. novine, 110/15.

    Zakon o izmjeni Zakona o javnobilježničkim pristojbama
      Nar. novine, 110/15.

JAVNE FINANCIJE
Državni proračun
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o privremenom financiranju poslova, funkcija i programa državnih tijela i drugih proračunskih korisnika državnog proračuna Republike Hrvatske u prvom tromjesečju 2016. godine
      Nar. novine, br. 109/15.

    Odluka o davanju suglasnosti na Privremeni financijski plan Hrvatskih voda za prvo tromjesečje 2016. godine
      Nar. novine, br. 109/15.

    Odluka o davanju suglasnosti na Privremeni financijski plan Hrvatskih cesta za prvo tromjesečje 2016. godine
      Nar. novine, br. 109/15.

    Odluka o davanju suglasnosti na Privremeni financijski plan Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za prvo tromjesečje 2016. godine
      Nar. novine, br. 109/15.

    Odluka o davanju suglasnosti na Privremeni financijski plan Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za prvo tromjesečje 2016. godine
      Nar. novine, 109/15.

    Odluka o davanju suglasnosti na Privremeni financijski plan Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za prvo tromjesečje 2016. godine
      Nar. novine, 109/15.

    Odluka o davanju suglasnosti na Privremeni financijski plan Centra za restrukturiranje i prodaju za prvo tromjesečje 2016. godine
      Nar. novine, 109/15.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu
      Nar. novine, 115/15.

    Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila
      Nar. novine, 119/15.

JAVNE FINANCIJE
Financiranje javnih interesa uz državnu potporu
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o provedbi mjere M04 "Ulaganja u fizičku imovinu", podmjere 4.3. "Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva", tipa operacije 4.3.3. "Ulaganje u šumsku infrastrukturu" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.
      Nar. novine, 106/15.

    Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru provedbe mjere IV.3. "Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture"
      Nar. novine, 107/15.

    Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.4. "Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture"
      Nar. novine, 107/15.

    Odluka o usvajanju Jamstvenog programa "Portfeljna jamstva" Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije
      Nar. novine, 108/15.

    Odluka o usvajanju Izmjena jamstvenih programa Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije
      Nar. novine, 108/15.

    Pravilnik o provedbi Mjere 03 "Sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode", Podmjere 3.1. "Potpore za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete" i Podmjere 3.2. "Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja koje provode skupine proizvođača na unutarnjem tržištu" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.
      Nar. novine, 111/15.

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o dodjeli novčanih sredstava za održavanje eko sustava šaranskih ribnjaka u 2015. godini
      Nar. novine, 116/15.

    Izmjene i dopune Statuta Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije
      Nar. novine, 116/15.

JAVNE FINANCIJE
Financijski nadzor obveznika i korisnika proračuna
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izobrazbi, uvjetima i načinu polaganja ispita za stjecanje zvanja ovlaštenog unutarnjeg revizora za javni sektor
      Nar. novine, 108/15.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Ustavni sustav - Ustrojstvo državne vlasti
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o dopunama Zakona o registru birača
      Nar. novine, 105/15.

    Odluka o raspisivanju izbora za zastupnike u Hrvatski sabor
      Nar. novine, 106/15.

    Obvezatne upute broj Z I Redoslijed izbornih radnji i tijek rokova
      Nar. novine, 106/15.

    Obvezatne upute broj Z II (OZ - 1 do OZ - 17) Obrasci za postupak kandidiranja
      Nar. novine, 106/15.

    Obvezatne upute broj Z III Postupak kandidiranja
      Nar. novine, 106/15.

    Odluka o osnivanju Nacionalnog savjeta za dentalnu medicinu
      Nar. novine, 108/15.

    Obvezatne upute broj Z IV (OZ - 18 do OZ - 29) Obrasci za postupak izbora
      Nar. novine, 108/15.

    Obvezatne upute broj Z V o glasovanju osoba na službi u oružanim snagama Republike Hrvatske, birača u mirovnim operacijama i misijama, birača - članova posada pomorskih i riječnih brodova pod hrvatskom zastavom te na plutajućim objektima u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske, birača smještenih u ustanovama socijalne skrbi i birača lišenih slobode
      Nar. novine, 108/15.

    Obvezatne upute broj Z VI o pravima i dužnostima promatrača političkih stranaka, promatrača birača, promatrača nevladinih udruga i stranih promatrača
      Nar. novine, 110/15.

    Obvezatne upute broj Z VII o načinu glasovanja birača s tjelesnom manom, slijepih i slabovidnih birača, nepismenih birača te birača koji nisu u mogućnosti pristupiti na biračko mjesto
      Nar. novine, 110/15.

    Obvezatne upute broj Z VIII o načinu uređenja biračkog mjesta
      Nar. novine, 110/15.

    Odluka o raspodjeli sredstava za financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu
      Nar. novine, 112/15.

    Odluka o obvezi rada ureda državne uprave radi provedbe izbora za zastupnike u Hrvatski sabor
      Nar. novine, 112/15.

    Izborni etički kodeks
      Nar. novine, 115/15.

    Obvezatne upute broj Z IX (OZ - 30 do OZ - 79) - obrasci za postupak
      Nar. novine, 115/15.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Državna uprava - Lokalna i područna (regionalna) samouprava
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj
      Nar. novine, 110/15.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Državni dužnosnici - Zastupnici u Saboru
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o dopuni Odluke o popisu pravnih osoba od posebnog državnog interesa
      Nar. novine, 105/15.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Nacionalna sigurnost Republike Hrvatske
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o prelasku granice Republike Hrvatske oružanih snaga država članica NATO-a i Oružanih snaga Republike Hrvatske angažiranih u okviru Združenih snaga visoke spremnosti iz sastava snaga za brzi odgovor NATO-a
      Nar. novine, 105/15.

    Odluka o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operacijama potpore miru Ujedinjenih naroda
      Nar. novine, 105/15.

    Odluka o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u misiji potpore miru "RESOLUTE SUPPORT" u Afganistanu
      Nar. novine, 105/15.

    Odluka o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji potpore miru KFOR na Kosovu
      Nar. novine, 105/15.

    Odluka o donošenju Nacionalne strategije kibernetičke sigurnosti i Akcijskog plana za provedbu Nacionalne strategije kibernetičke sigurnosti
      Nar. novine, 108/15.

    Zakon o protuminskom djelovanju
      Nar. novine, 110/15.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja
      Nar. novine, 110/15.

    Pravilnik o vrstama pohvala i nagrada, uvjetima i postupku njihove dodjele
      Nar. novine, 110/15.

    Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova za obavljanje zdravstvenih pregleda za držanje i nošenje oružja
      Nar. novine, 111/15.

    Uredba o izmjeni i dopuni Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta policijskih službenika
      Nar. novine, 115/15.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Međunarodni odnosi
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Republici Kabo Verde, sa sjedištem u Praiji
      Nar. novine, 118/15.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Statusna prava građana - Upravni postupak - Upravni spor
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o hrvatskom državljanstvu
      Nar. novine, 110/15.

    Pravilnik o dopunama Pravilnika o obrascima i evidencijama putnih isprava hrvatskih državljana te načinu dostave i preuzimanju izrađenih putovnica
      Nar. novine, 118/15.

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o utvrđivanju cijene putovnice i putnog lista
      Nar. novine, 118/15.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Ustrojstvo sudbene vlasti i pravosudnih tijela
>>> pokaži sve promjene

    Zmjene i dopune Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika
      Nar. novine, 107/15.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Kazneno pravo - Prekršaji
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o dopuni Zakona o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji
      Nar. novine, 105/15.

    Dopuna Pravilnika o kaznenoj evidenciji
      Nar. novine, 106/15.

    Odluka o donošenju Nacionalne strategije za prevenciju i suzbijanje terorizma
      Nar. novine, 108/15.

    Zakon o izmjenama i dopunama Prekršajnog zakona
      Nar. novine, 110/15.

    Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja vlastitih prihoda kaznenih tijela
      Nar. novine, 114/15.