6 kategorija sadržaja
Interaktivno su povezani.

Više
sadrzaj

Fer cijena. Za godinu dana.
Neograničeno pretraživanje. Bez skrivenih troškova.

Pretplatite se
fer

Fleksibilni smo.
Pretplatite se na puni paket. Ili samo na pojedinačne sadržaje.

Pretplatite se
fleksibilno

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   
Promjene u: lipnju 2021. - svibnju 2021. - travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Usluge na tržištu - Komore u područjima gospodarskih djelatnosti
>>> pokaži sve promjene

    Izvadak iz Odluka o plaćanju doprinosa u paušalnom iznosu udruženja obrtnika, područnim obrtničkim komorama i Hrvatskoj obrtničkoj komori za 2015. godinu
      Nar. novine, 156/14.

    Odluka o financiranju Hrvatske gospodarske komore
      Nar. novine, 157/14.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Tržišno natjecanje
>>> pokaži sve promjene

    Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja klasa: UP/I 034-03/2013-01/018, urbroj: 580-09/64-2014-039 od 23. listopada 2014.
      Nar. novine, 142/14.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Zaštita imovine i osoba
>>> pokaži sve promjene

    Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova i specijalista medicine rada u privatnoj praksi za utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti čuvara i opće i posebne zdravstvene sposobnosti zaštitara
      Nar. novine, 152/14.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Obrt - Zadruge
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o utvrđivanju cijene odobrenja za obavljanje domaće radinosti ili sporednog zanimanja
      Nar. novine, 151/14.

    Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju cijene obrtnice
      Nar. novine, 151/14.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Prestanak društava
>>> pokaži sve promjene

    Rješenje o izmjeni i dopuni Liste stečajnih upravitelja
      Nar. novine, 156/14.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Zapošljavanje
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2015.
      Nar. novine, 151/14

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom
      Nar. novine, 152/14.

    Uredba o metodologiji vještačenja
      Nar. novine, 153/14.

    Odluka o najnižem dnevnom iznosu plaće sezonskog radnika u poljoprivredi za 2015. godinu
      Nar. novine, 155/14.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Ugovaranje uvjeta rada
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o načinu objave pravilnika o radu
      Nar. novine, 146/14.

    Pravilnik o načinu dostave obavijesti za upis u evidenciju reprezentativnih sindikata
      Nar. novine, 146/14.

    Pravilnik o iznosu i načinu isplate naknade za rad Povjerenstva za utvrđivanje reprezentativnosti
      Nar. novine, 146/14.

    Pravilnik o načinu objave kolektivnih ugovora
      Nar. novine, 146/14.

    Odluka o izmjeni Odluke o pokretanju postupka pregovora o sklapanju Aneksa Granskom kolektivnom ugovoru za zaposlenike u ustanovama kulture koje se financiraju iz državnog proračuna i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske
      Nar. novine, 147/14.

    Kolektivni ugovor za djelatnost privatnog zdravstva Hrvatske
      Nar. novine, 150/14.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Plaće - Ostala materijalna prava - Prava radnika u slučaju stečaja poslodavca
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjenama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama
      Nar. novine, 147/14.

    Uredba o visini minimalne plaće
      Nar. novine, 151/14.

    Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi
      Nar. novine, 151/14.

    Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama
      Nar. novine, 151/14.

    Uredba o izmjeni Zakona o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža
      Nar. novine, 157/14.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Zaštita radnika
>>> pokaži sve promjene

    Rješenje o ovlašćivanju društva ZITEL d.o.o. iz Zagreba, Peruanska 14, za obavljanje poslova zaštite na radu
      Nar. novine, 145/14.

    Rješenje o ovlašćivanju društva PREVENTA d.o.o. iz Varaždina, Frana Supila 50/a, za obavljanje poslova zaštite na radu
      Nar. novine, 145/14.

    Plan prijma u državnu službu u Ured povjerenika za informiranje za 2014.
      Nar. novine, 146/14.

    Uredba o izmjeni Zakona o zaštiti na radu
      Nar. novine, 154/14.

GRAĐANSKO PRAVO
Obveznopravni odnosi
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javno-privatnom partnerstvu
      Nar. novine, 152/14.

GRAĐANSKO PRAVO
Stvarnopravni odnosi
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjeni Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima
      Nar. novine, 152/14.

GRAĐANSKO PRAVO
Državna imovina - Izvlaštenje - Komasacija
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o donošenju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske za 2015. godinu
      Nar. novine, 142/14.

    Uredba o prestanku važenja Uredbe o metodama procjene tržišne vrijednosti, naknade za osnivanje prava građenja i naknade za osnivanje prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske
      Nar. novine, 145/14.

    Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izvođenje radova za sanaciju potencijalno obrušavajućih fragmenata stijenske mase iznad Grada Omiša
      Nar. novine, 145/14.

    Odluka o korištenju rezidencijalnih objekata u vlasništvu Republike Hrvatske
      Nar. novine, 151/14.

GRAĐANSKO PRAVO
Nasljednopravni odnosi
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 650/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznavanju i izvršavanju odluka i prihvaćanju i izvršavanju javnih isprava u nasljednim stvarima i o uspostavi Europske potvrde o nasljeđivanju
      Nar. novine, 152/14.

GRAĐANSKO PRAVO
Obiteljskopravni odnosi - Životno partnerstvo
>>> pokaži sve promjene

    Naputak o vođenju registra životnog partnerstva
      Nar. novine, 147/14.

    Pravilnik o mjerilima za određivanje iznosa naknade za sklapanje braka izvan službene prostorije
      Nar. novine, 154/14.

    Pravilnik o sadržaju i obliku potvrde za sklapanje braka
      Nar. novine, 154/14.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Poljoprivreda
>>> pokaži sve promjene

    Statut Hrvatske veterinarske komore
      Nar. novine, 144/14.

    Pravilnik o putovnici za kućne ljubimce
      Nar. novine, 145/14.

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o registru vinograda, obveznim izjavama, pratećim dokumentima, podrumskoj evidenciji i proizvodnom potencijalu
      Nar. novine, 147/14.

    Odluka o dopuni Odluke o pomoći poljoprivrednim proizvođačima na područjima zahvaćenim poplavom, za provedbu naknadne sjetve za 2014. godinu
      Nar. novine, 151/14

    Odluka o izmjeni Odluke ministra poljoprivrede kojom se utvrđuje konačan popis naselja u općinama Vukovarsko-srijemske županije na koje će se odnositi mjere osiguranja pomoći za naknadnu sjetvu, način i uvjeti za utvrđivanja popisa oštećenika, te količine po vrstama potrebnog repromaterijala i pripadajuće novčane vrijednosti temeljem kojih će se izvršiti isplata pomoći oštećenicima
      Nar. novine, 151/14.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Ekološka proizvodnja - Hrana
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o informiranju potrošača o nepretpakiranoj hrani
      Nar. novine, 144/14.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Šumarstvo
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o načinu prikupljanja podataka, vođenju registra te uvjetima korištenja podataka o šumskim požarima
      Nar. novine, 150/14.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Lovstvo - Ribarstvo
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom
      Nar. novine, 147/14.

    Popis hrvatskih trgovačkih i znanstvenih naziva pojedinih vrsta proizvoda ribarstva
      Nar. novine, 147/14.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o morskom ribarstvu
      Nar. novine, 152/14.

    Pravilnik o sportskom i rekreacijskom ribolovu na moru
      Nar. novine, 155/14.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Energetika - Geološka istraživanja
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom
      Nar. novine, 149/14.

    Odluka o iznosu tarifnih stavki za opskrbu električnom energijom u okviru univerzalne usluge
      Nar. novine, 149/14.

    Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za 2015. godinu
      Nar. novine, 155/14.

    Mrežna pravila plinskog distribucijskog sustava
      Nar. novine, 155/14.

    Metodologija utvrđivanja cijene energije uravnoteženja plinskog sustava
      Nar. novine, 155/14.

    Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina za energetski subjekt Zagorski Metalac d.o.o., Celine 2, Zabok
      Nar. novine, 155/14.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Prostorno uređenje i gradnja
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju
      Nar. novine, 150/14.

    Uredba o izmjeni i dopuni Uredbe o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja
      Nar. novine, 154/14.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Tehnički propisi za industrijske proizvode
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom
      Nar. novine, 142/14.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ograničavanju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi
      Nar. novine, 142/14.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Ugostiteljstvo - Turizam
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o razdobljima glavne sezone, predsezone i izvansezone u turističkim općinama i gradovima
      Nar. novine, 143/14.

    Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina "Restorani", "Barovi", "Catering objekti" i "Objekti jednostavnih usluga"
      Nar. novine, 150/14.

    Zakon o izmjeni Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti
      Nar. novine, 152/14.

    Zakon o izmjeni Zakona o pružanju usluga u turizmu
      Nar. novine, 152/14.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o potporama turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima
      Nar. novine, 156/14.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Pomorsko dobro - Pomorska i unutarnja plovidba
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda
      Nar. novine, 152/14.

    Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomorska oprema
      Nar. novine, 152/14.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zračne luke - Zračni promet
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o stručnom osposobljavanju, dozvolama, ovlaštenjima i posebnim ovlastima pomoćnog zrakoplovnog osoblja koje obavlja poslove pružanja usluga zrakoplovne meteorologije
      Nar. novine, 153/14.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Željeznice - Željeznički promet - Žičare
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o izgledu, sadržaju i načinu vođenja zapisnika i dokumenata o sukladnosti godišnjeg stručno-tehničkog pregleda za žičare
      Nar. novine, 144/14.

    Odluka o koeficijentu korekcije za minimalni pristupni paket usluga u 2015. godini
      Nar. novine, 151/14.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Ceste - Cestovni promet
>>> pokaži sve promjene

    Izmjene i dopune Programa građenja i održavanja javnih cesta za razdoblje od 2013. do 2016. godine
      Nar. novine, 151/14.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Pošta - Elektroničke komunikacije
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra
      Nar. novine, 147/14.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o potvrdi i naknadi za pravo puta
      Nar. novine, 151/14.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Vodno i komunalno gospodarstvo
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o komunalnom gospodarstvu
      Nar. novine, 147/14.

    Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o standardu kakvoće voda
      Nar. novine, 151/14.

    Uredba o izmjeni Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva
      Nar. novine, 154/14.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zaštita okoliša
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu
      Nar. novine, 146/14.

    Uredba o izmjenama Uredbe o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje posebne naknade za okoliš na vozila na motorni pogon
      Nar. novine, 147/14.

    Akcijski program Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem: Sustav praćenja i promatranja za stalnu procjenu stanja Jadranskog mora
      Nar. novine, 153/14.

    Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o načinu trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova
      Nar. novine, 154/14.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava Fonda
      Nar. novine, 155/14.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku objavljivanja natječaja i o odlučivanju o odabiru korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
      Nar. novine, 155/14.

    Statut Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (pročišćeni tekst)
      Nar. novine, 155/14.

    Pravilnik o načinu pečaćenja radnih prostorija, prostora i sredstava za rad nadziranih osoba prema propisima o zaštiti okoliša
      Nar. novine, 156/14.

    Pravilnik o službenoj iskaznici i znaku (znački) inspektora zaštite okoliša
      Nar. novine, 156/14.

    Pravilnik o načinu i rokovima obračunavanja i plaćanja posebne naknade za okoliš na vozila na motorni pogon
      Nar. novine, 156/14.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zaštita od požara i eksplozija - Elementarne nepogode
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Programa obnove i saniranja posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije - obnova vodnih građevina i zaštita zdravlja životinja i ljudi
      Nar. novine, 154/14.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Hrvatska narodna banka - Kreditne institucije
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjeni Zakona o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje
      Nar. novine, br. 151/14.

    Odluka o iznosu državnih poticajnih sredstava za stambenu štednju prikupljenu u 2015. godini
      Nar. novine, 154/14.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Devizni sustav - Platni sustav - Nadzor financijskih transakcija
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjenama Odluke o načinu otvaranja transakcijskih računa
      Nar. novine, 150/14.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Osiguranje
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupanju društava za osiguranje s pritužbama osiguranika, ugovaratelja osiguranja i korisnika iz ugovora o osiguranju
      Nar. novine, 146/14.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodatnim poslovima koje može obavljati društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju
      Nar. novine, 146/14.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o drugim uslugama koje može pružati društvo za zastupanje u osiguranju
      Nar. novine, 146/14.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obliku i sadržaju financijskog i statističkog izvješća društava za zastupanje u osiguranju, odnosno društava za posredovanje u osiguranju i reosiguranju
      Nar. novine, br. 151/14.

    Pravilnik o izdvajanju poslova ili funkcija
      Nar. novine, br. 151/14.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim osiguranjima u prometu
      Nar. novine, 152/14.

    Pravilnik o sustavu upravljanja rizicima
      Nar. novine, 154/14.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodatnom nadzoru društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje u grupi osiguravatelja
      Nar. novine, 154/14.

    Pravilnik o zahtjevima za ključne funkcije u društvu za osiguranje
      Nar. novine, 154/14.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Mirovinski fondovi
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o najvišoj naknadi za pokrivanje troškova mirovinskog osiguravajućeg društva u 2015. iz doznaka obveznog mirovinskog fonda
      Nar. novine, 146/14.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Investicijski fondovi
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom
      Nar. novine, 143/14.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o alternativnim investicijskim fondovima
      Nar. novine, 143/14.

    Pravilnik o obliku i iznosu kapitala društva za upravljanje UCITS fondovima
      Nar. novine, 151/14.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Financijsko tržište - Nadzor financijskih institucija
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga
      Nar. novine, br. 151/14.

    Pravilnik o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2015. godinu
      Nar. novine, br. 151/14.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Računovodstvo - Revizija
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o sadržaju revizije u društvu za osiguranje
      Nar. novine, 151/14.

JAVNE DJELATNOSTI
Ustanove - Udruge - Zaklade i fundacije
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih zastupnika
      Nar. novine, 147/14.

    Uredba o dopuni Zakona o sanaciji javnih ustanova
      Nar. novine, 151/14.

JAVNE DJELATNOSTI
Statistika
>>> pokaži sve promjene

    Indeks potrošačkih cijena u studenome 2014.
      Nar. novine, 150/14.

    Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u studenome 2014.
      Nar. novine, 150/14.

    Klasifikacija proizvoda po djelatnostima Republike Hrvatske 2015.-KPD 2015.
      Nar. novine, 157/14.

JAVNE DJELATNOSTI
Mirovinsko osiguranje
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju
      Nar. novine, 151/14.

    Uredba o prestanku važenja Zakona o listi tjelesnih oštećenja
      Nar. novine, 154/14.

JAVNE DJELATNOSTI
Sustav zdravstvene zaštite stanovništva
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o Europskoj kartici zdravstvenog osiguranja
      Nar. novine, 144/14.

    Pravila o izmjeni Pravila uspostavljanja i provođenja dopunskog zdravstvenog osiguranja
      Nar. novine, 144/14.

    Izmjene Općih uvjeta ugovora o dopunskom zdravstvenom osiguranju
      Nar. novine, 144/14.

    Pravilnik o zaštiti od elektromagnetskih polja
      Nar. novine, 146/14.

    Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na slobodan izbor doktora primarne zdravstvene zaštite
      Nar. novine, 147/14.

    Odluka o izmjenama Odluke o sadržaju i obliku isprave kojom se dokazuje status osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 147/14.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima
      Nar. novine, 149/14.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu i postupku izbora doktora specijaliste medicine rada
      Nar. novine, 149/14.

    Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme zdravstvene ustanove koja pruža zdravstvenu zaštitu osobama lišenim slobode
      Nar. novine, 151/14.

    Uredba o izmjenama i dopuni Zakona o zdravstvenoj zaštiti
      Nar. novine, 154/14.

    Odluka o dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 154/14.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti
      Nar. novine, 154/14.

    Popis droga, psihotropnih tvari i biljaka iz kojih se može dobiti droga te tvari koje se mogu uporabiti za izradu droga
      Nar. novine, 156/14.

    Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o stručnom nadzoru
      Nar. novine, 156/14.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
      Nar. novine, 157/14.

    Odluka o izmjenama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju specifične zdravstvene zaštite
      Nar. novine, 157/14.

JAVNE DJELATNOSTI
Sustav socijalne skrbi - Hrvatski branitelji
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o standardima kvalitete socijalnih usluga
      Nar. novine, 143/14.

    Odluka o dodjeli Državne nagrade za volontiranje u 2014. godini
      Nar. novine, 146/14.

    Odluka o osnivanju Pododbora za izradu Nacrta prijedloga zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
      Nar. novine, 150/14.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi
      Nar. novine, 152/14.

    Zakon o izmjenama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama
      Nar. novine, 152/14.

JAVNE DJELATNOSTI
Obrazovanje - Znanost
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
      Nar. novine, 152/14.

JAVNE DJELATNOSTI
Kultura i umjetnost - Sport i rekreacija
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjeni Zakona o igrama na sreću
      Nar. novine, 143/14.

    Pravilnik o postupku, kriterijima i rokovima za provedbu nacionalnog programa promicanja audiovizualnog stvaralaštva
      Nar. novine, 144/14.

    Odluka o davanju prva priređivanja igara na sreću na automatima
      Nar. novine, 145/14.

    Pravilnik o sufinanciranju projekata odobrenih u okviru programa Europske unije Kreativna Europa - potprogram Kultura
      Nar. novine, 146/14.

    Odluka o davanju prava priređivanja igara na sreću u casinima
      Nar. novine, 151/14

    Odluka o oduzimanju prava priređivanja igara na sreću u casinima trgovačkom društvu PARČINA EXPORT-IMPORT d.o.o
      Nar. novine, 151/14

    Pravilnik o dopunama Pravilnika o prostornim i tehničkim uvjetima za priređivanje igara na sreću u casinima, na automatima i uplatnim mjestima kladionica
      Nar. novine, 151/14.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara
      Nar. novine, 152/14.

JAVNE FINANCIJE
Porezni sustav
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak
      Nar. novine, 143/14.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost
      Nar. novine, 143/14.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit
      Nar. novine, 143/14.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet nekretnina
      Nar. novine, 143/14.

    Pravilnik o podnošenju trošarinskih obrazaca i obrazaca posebnih poreza uporabom sustava elektroničke razmjene podataka
      Nar. novine, 144/14.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Općine Jelsa
      Nar. novine, 144/14.

    Ispravak Odluke o prirezu porezu na dohodak Općine Klis
      Nar. novine, 144/14.

    Odluka o porezima Grada Senja
      Nar. novine, 146/14.

    Odluka o porezima Grada Komiže
      Nar. novine, 146/14.

    Odluka o prirezu porezu na dohodak Općine Donji Kukuruzari
      Nar. novine, 146/14.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
      Nar. novine, 147/14.

    Odluka o prirezu porezu na dohodak Grada Ogulina
      Nar. novine, 147/14.

    Odluka o općinskim porezima Općine Lovinac
      Nar. novine, 149/14.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o gradskim porezima Grada Karlovca
      Nar. novine, 149/14.

    Odluka o gradskim porezima (Grad Petrinja)
      Nar. novine, br. 151/14.

    Odluka o prirezu porezu na dohodak Grada Pula - Pola
      Nar. novine, br. 151/14.

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila
      Nar. novine, 152/14.

    Odluka o izmjenama Odluke o prirezu poreza na dohodak (Općina Kanfanar)
      Nar. novine, 152/14.

    Odluka o porezima Grada Buzeta
      Nar. novine, 152/14.

    Odluka o izmjeno Odluke o općinskim porezima (Općina Konavle)
      Nar. novine, 152/14.

    Odluka o prirezu porezu na dohodak Općine Đurmanec
      Nar. novine, 153/14.

    Odluka o izmjenama Odluke o prirezu porezu na dohodak (Grad Duga Resa)
      Nar. novine, 153/14

    dluka o izmjeni Odluke o porezima Grada Belog Manastira
      Nar. novine, 153/14.

    Odluka o izmjeni Odluke o prirezu porezu na dohodak Općine Preseka
      Nar. novine, 153/14.

    Odluka o izmjeni Odluke o općinskim porezima i prirezu poreza na dohodak Općine Konjščina
      Nar. novine, 153/14.

    Odluka o gradskim porezima i prirezu na dohodak Grada Biograda na Moru
      Nar. novine, 153/14.

    Odluka o općinskim porezima i prirezu poreza na dohodak Općine Sv. Filip i Jakov
      Nar. novine, 156/14.

    Odluka o izmjeni Odluke o porezima Grada Rijeke
      Nar. novine, 156/14.

    Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o prirezu porezu na dohodak Općine Đurđenovac
      Nar. novine, 156/14.

    Odluka o izmjeni Odluke o porezima Grada Vrbovskog
      Nar. novine, 156/14.

    Pravilnik o načinu ostvarivanja porezne olakšice za obavljanje djelatnosti na području Grada Vukovara i na potpomognutim područjima
      Nar. novine, 157/14.

    Pravilnik o automatskoj razmjeni informacija u području poreza
      Nar. novine, 157/14.

    Pravilnik o obrascu Prijave prometa nekretnina i Evidenciji prometa nekretnina
      Nar. novine, 157/14.

    Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu oslobođenja od plaćanja trošarine na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za plovidbu
      Nar. novine, 157/14.

    Pravilnik o dopunama Pravilnika o trošarinama
      Nar. novine, 157/14.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak
      Nar. novine, 157/14.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost
      Nar. novine, 157/14.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobit
      Nar. novine, 157/14.

    Odluka o izmjeni Odluke o prirezu porezu na dohodak Grada Zadra
      Nar. novine, 157/14.

    Odluka o porezima Općine Pisarovina
      Nar. novine, 157/14.

    Odluka o gradskim porezima Grada Vodnjana - Dignano
      Nar. novine, 157/14.

JAVNE FINANCIJE
Doprinosi
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima
      Nar. novine, 143/14.

    Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2015. godinu
      Nar. novine, 153/14.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o doprinosima
      Nar. novine, 157/14.

JAVNE FINANCIJE
Državni proračun
>>> pokaži sve promjene

    Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu i projekcija za 2015. i 2016. godinu
      Nar. novine, 141/14.

    Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih voda za 2014. godinu i projekcija za 2015. i 2016. godinu
      Nar. novine, 141/14.

    Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2014. godinu i projekcija za 2015. i 2016. godinu
      Nar. novine, 141/14.

    Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju za 2014. godinu i projekcija za 2015. i 2016. godinu
      Nar. novine, 141/14.

    Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2014. godinu i projekcija za 2015. i 2016. godinu
      Nar. novine, 141/14.

    Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2014. godinu i projekcija za 2015. i 2016. godinu
      Nar. novine, 141/14.

    Izmjene i dopune konsolidiranog državnog proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2014. i projekcija plana za 2015. i 2016. godinu
      Nar. novine, 141/14.

    Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu
      Nar. novine, 141/14.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Poreznoj upravi
      Nar. novine, 141/14.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te o načinu vođenja Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika
      Nar. novine, 142/14.

    Državni proračun Republike Hrvatske za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu
      Nar. novine, 148/14.

    Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih voda za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu
      Nar. novine, 148/14.

    Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih cesta za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu
      Nar. novine, 148/14.

    Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Centra za restrukturiranje i prodaju za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu
      Nar. novine, 148/14.

    Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu
      Nar. novine, 148/14.

    Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2015. godinu i projekcije plana za 2016. i 2017. godinu
      Nar. novine, 148/14.

    Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu
      Nar. novine, 148/14.

    Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu
      Nar. novine, 148/14.

    Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2014. godini
      Nar. novine, 150/14.

JAVNE FINANCIJE
Financiranje javnih interesa uz državnu potporu
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o usvajanju izmjena Jamstvenih programa i Općih uvjeta za izdavanje jamstava Hrvatske agencije za malo gospodarstvo i investicije
      Nar. novine, 145/14.

    Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske
      Nar. novine, 147/14.

    Zakon o izmjenama Zakona o brdsko-planinskim područjima
      Nar. novine, 147/14.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o područjima posebne državne skrbi
      Nar. novine, 147/14.

    Odluka o donošenju Smjernica politike državnih potpora za razdoblje 2015. - 2017.
      Nar. novine, 147/14.

    Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere 1.1. "Trajna obustava ribolovne aktivnosti"
      Nar. novine, br. 151/14.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske
      Nar. novine, 152/14.

    Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o osnivanju Agencije za investicije i konkurentnost
      Nar. novine, 152/14.

    Uredba o financijskoj strukturi omotnice za mjere iz Programa izravne potpore za 2014. godinu
      Nar. novine, 154/14.

JAVNE FINANCIJE
Javna nabava - Cijene
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave
      Nar. novine, 145/14.

    Uredba o izmjeni Uredbe o javnoj nabavi za potrebe obrane i sigurnosti
      Nar. novine, 145/14.

JAVNE FINANCIJE
Financijski nadzor obveznika i korisnika proračuna
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjenama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova, dodatku na uvjete rada te kriterijima i najvišem mogućem iznosu dodatka za natprosječne rezultate u radu za službenike Porezne uprave
      Nar. novine, 154/14.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Ustavni sustav - Ustrojstvo državne vlasti
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o obvezi rada ureda državne uprave radi provedbe izbora za Predsjednika Republike Hrvatske
      Nar. novine, 147/14.

    Odluka o proglašenju Međunarodnog dana sjećanja na romske žrtve porajmosa/holokausta koji se obilježava 2. kolovoza
      Nar. novine, 151/14.

    Zaključak Vlade Republike Hrvatske klasa: 022-03/14-07/481, urbroj: 50301-09/06-14-2 od 17. prosinca 2014.
      Nar. novine, 151/14.

    Obvezatne upute broj P VIII - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova
      Nar. novine, 156/14.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Državna uprava - Lokalna i područna (regionalna) samouprava
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o utvrđivanju granice između Općine Kolan i Grada Paga
      Nar. novine, 145/14.

    Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija
      Nar. novine, 154/14.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Državni dužnosnici - Zastupnici u Saboru
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o visini osnovice za obračun plaće državnih dužnosnika
      Nar. novine, 151/14.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Nacionalna sigurnost Republike Hrvatske
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjeni Odluke o visini otpremnine za državne službenike i namještenike Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske kojima služba prestane zbog preustroja ili smanjenja snaga
      Nar. novine, 147/14.

    Pravilnik o načinu raspolaganja s oružjem i streljivom oduzetim u upravnom, prekršajnom i kaznenom postupku i oružjem predanom Ministarstvu unutarnjih poslova te o načinu rada povjerenstva koje odlučuje o takvom oružju
      Nar. novine, 149/14.

    Dugoročni plan razvoja Oružanih snaga Republike Hrvatske za razdoblje 2015. do 2024. godine
      Nar. novine, 151/14.

    Odluka o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u misiji potpore miru "RESOLUTE SUPPORT" u Afganistanu
      Nar. novine, 151/14.

    Odluka o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji potpore miru "EUFOR ALTHEA" u Bosni i Hercegovini
      Nar. novine, 151/14.

    Odluka o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji potpore miru "EU NAVFOR SOMALIJA - ATALANTA"
      Nar. novine, 151/14.

    Odluka o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji potpore miru KFOR na Kosovu
      Nar. novine, 151/14.

    Uredba o izmjeni Zakona o policiji
      Nar. novine, 151/14.

    Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o određivanju štićenih osoba, objekata i prostora te provođenju njihove zaštite i osiguranja
      Nar. novine, 151/14.

    Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova za obavljanje zdravstvenih pregleda za držanje i nošenje oružja
      Nar. novine, 152/14.

    Pravilnik o postupku i ovlastima u ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu i prava na zdravstveno osiguranje pripadnika oružanih snaga Republike Hrvatske
      Nar. novine, 153/14.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Međunarodni odnosi
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o prihvatljivosti izdataka
      Nar. novine, 143/14.

    Odluka o raspodjeli sredstava za financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini, kao i za pomoć poplavom pogođenim područjima u Bosni i Hercegovini iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu
      Nar. novine, 145/14.

    Pravilnik o prihvatljivosti izdataka u okviru Europskoga socijalnog fonda
      Nar. novine, 149/14.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Statusna prava građana - Upravni postupak - Upravni spor
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim sporovima
      Nar. novine, 152/14.

    Uredba o dopuni Zakona o putnim ispravama hrvatskih državljana
      Nar. novine, 154/14.

    Odluka o Programu učenja hrvatskoga jezika, povijesti i kulture za azilante i strance pod supsidijarnom zaštitom radi uključivanja u hrvatsko društvo
      Nar. novine, 154/14.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Ustrojstvo sudbene vlasti i pravosudnih tijela
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika
      Nar. novine, 147/14.

    Odluka Državnog sudbenog vijeća broj: OU-45/14 od 12. prosinca 2014.
      Nar. novine, 151/14.

    Odluka o raspisivanju izbora za članove Državnoodvjetničkog vijeća iz reda zamjenika državnih odvjetnika
      Nar. novine, 155/14.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Građansko procesno pravo - Kolizijski propisi
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o vrstama i visini naknada za obavljanje poslova provedbe prodaje nekretnina i pokretnina u ovršnom postupku
      Nar. novine, 156/14.

    Pravilnik o načinu i postupku provedbe prodaje nekretnina i pokretnina u ovršnom postupku
      Nar. novine, 156/14.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja očevidnika nekretnina i pokretnina koje se prodaju u ovršnom postupku
      Nar. novine, 156/14.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Kazneno pravo - Prekršaji
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o načinu provedbe nadzora izvršavanja istražnog zatvora u domu
      Nar. novine, 151/14.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku
      Nar. novine, 152/14.