6 kategorija sadržaja
Interaktivno su povezani.

Više
sadrzaj

Fer cijena. Za godinu dana.
Neograničeno pretraživanje. Bez skrivenih troškova.

Pretplatite se
fer

Fleksibilni smo.
Pretplatite se na puni paket. Ili samo na pojedinačne sadržaje.

Pretplatite se
fleksibilno

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   
Promjene u: lipnju 2021. - svibnju 2021. - travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Usluge na tržištu - Komore u područjima gospodarskih djelatnosti
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija turističkog vodiča i voditelja poslova turističke agencije
      Nar. novine, 28/20.

    Odluka o privremenom ukidanju obveze plaćanja članarine
      Nar. novine, 36/20.

    Odluka o dopuni Odluke o obveznom komorskom doprinosu za jedinstveni sustav organiziranosti obrta
      Nar. novine, 36/20.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Zapošljavanje
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o dopuni Zakona o tržištu rada
      Nar. novine, 32/20.

    Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom
      Nar. novine, 32/20.

    Odluka o namjeni korištenja sredstava i odgodi plaćanja novčane naknade zbog neispunjenja obveze kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom
      Nar. novine, 36/20.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom
      Nar. novine, 37/20.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Posebnosti radnih odnosa
>>> pokaži sve promjene

    Plan prijma u državnu službu u Ured pučke pravobraniteljice za 2020. godinu
      Nar. novine, 24/20.

    Plan prijma u državnu službu u Ured pravobraniteljice za osobe s invaliditetom za 2020. godinu
      Nar. novine, 27/20.

    Plan prijma u državnu službu u Državnu komisiju za kontrolu postupaka javne nabave za 2020. godinu
      Nar. novine, 27/20.

    Odluka o dopuni Odluke o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama
      Nar. novine, 33/20.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Ugovaranje uvjeta rada
>>> pokaži sve promjene

    Dodatak I . o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora ugostiteljstva sklopljenog 20. prosinca 2019. godine
      Nar. novine, 27/20.

    Sporazum o osnivanju Gospodarsko-socijalnog vijeća
      Nar. novine, 28/20.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Zaštita radnika
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o načinu imenovanja povjerljive osobe i postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti u Ministarstvu unutarnjih poslova
      Nar. novine, 25/20.

    Pravilnik o načinu imenovanja povjerljive osobe i postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti u Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta
      Nar. novine, 33/20.

GRAĐANSKO PRAVO
Stvarnopravni odnosi
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o dopuni Uredbe o postupku, načinu i uvjetima za dobivanje koncesije na turističkom zemljištu u kampovima u suvlasništvu Republike Hrvatske
      Nar. novine, 31/20.

    Pravilnik o registru prostornih jedinica
      Nar. novine, 37/20.

GRAĐANSKO PRAVO
Obiteljskopravni odnosi - Životno partnerstvo
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o mjerilima za određivanje iznosa i namjeni naknade ostvarene za sklapanje braka izvan službene prostorije
      Nar. novine, 36/20.

    Pravilnik o mjerilima za određivanje iznosa i namjeni naknade ostvarene za sklapanje životnog partnerstva izvan službene prostorije
      Nar. novine, 36/20.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Poljoprivreda
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o Nacionalnoj listi priznatih kultivara vinove loze
      Nar. novine, 25/20.

    Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva »Meso istarskoga goveda – boškarina«/»Meso istrskega goveda – boškarina« – zaštićena oznaka izvornosti
      Nar. novine, 27/20.

    Odluka o odgodi plaćanja zakupnine, naknade za dugogodišnji zakup, naknade za dugogodišnji zakup za ribnjake, naknade za koncesiju i naknada za privremeno korištenje za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske
      Nar. novine, 31/20.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjere Informiranje u državama članicama iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine
      Nar. novine, 31/20.

     Zakon o dopuni Zakona o održivoj uporabi pesticida
      Nar. novine, 32/20.

    Zakon o dopunama Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja
      Nar. novine, 32/20.

    Zakon o dopuni Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 1107/2009 o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja
      Nar. novine, 32/20.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
      Nar. novine, 37/20.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Ekološka proizvodnja - Hrana
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o dopuni Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 396/2005 o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla
      Nar. novine, 32/20.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Šumarstvo
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o uređivanju šuma
      Nar. novine, 31/20.

    Zakon o dopuni Zakona o šumama
      Nar. novine, 32/20.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Lovstvo - Ribarstvo
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama pravilnika o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom
      Nar. novine, 28/20.

    Zakon o dopuni Zakona o lovstvu
      Nar. novine, 32/20.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obliku, sadržaju i načinu vođenja i dostave podataka o ulovu u gospodarskom ribolovu na moru
      Nar. novine, 35/20.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ribolovnim mogućnostima i ribolovu igluna (Xiphias gladius)
      Nar. novine, 37/20.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Energetika - Geološka istraživanja
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu plina
      Nar. novine, 23/20.

    Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o energetskoj učinkovitosti
      Nar. novine, 25/20.

    Strategija energetskog razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050. godinu
      Nar. novine, 25/20.

    Uredba o naknadi za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika
      Nar. novine, 25/20.

    Izmjene i dopune Pravila korištenja sustava skladišta plina
      Nar. novine, 26/20.

    Odluka o visini naknade za korištenje prostora za potrebe plutajućeg terminala za ukapljeni prirodni plin na otoku Krku
      Nar. novine, 28/20.

    Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom
      Nar. novine, 28/20.

    Pravilnik o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije
      Nar. novine, 33/20.

    Izmjene i dopune Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava
      Nar. novine, 36/20.

    Izmjene i dopune Pravila organiziranja tržišta električne energije
      Nar. novine, 36/20.

    Izmjene i dopune Mrežnih pravila transportnog sustava
      Nar. novine, 36/20.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Prostorno uređenje i gradnja
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima
      Nar. novine, 31/20.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Predmeti opće uporabe - Inspekcije u gospodarstvu
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o službenoj iskaznici i znački inspektora državnog inspektorata
      Nar. novine, 36/20.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Ugostiteljstvo - Turizam
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti
      Nar. novine, 32/20.

    Zakon o dopuni Zakona o turističkoj pristojbi
      Nar. novine, 32/20.

    Pravilnik o odgodi ili oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu
      Nar. novine, 36/20.

    Statut Turističke zajednice Dubrovačko-neretvanske županije
      Nar. novine, 38/20.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Pomorsko dobro - Pomorska i unutarnja plovidba
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o rukovanju opasnim tvarima, uvjetima i načinu obavljanja prijevoza u pomorskom prometu, ukrcavanja i iskrcavanja opasnih tvari, rasutog i ostalog tereta u lukama, te načinu sprječavanja širenja isteklih ulja u lukama
      Nar. novine, 23/20.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju inspekcijskog nadzora sigurnosti plovidbe
      Nar. novine, 32/20.

    Odluka o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – Brodogradilišta Uljanik
      Nar. novine, 37/20.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zračne luke - Zračni promet
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o vremenu otvorenosti aerodroma
      Nar. novine, 37/20.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Željeznice - Željeznički promet - Žičare
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o voznom redu u željezničkom prometu
      Nar. novine,

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Pošta - Elektroničke komunikacije
>>> pokaži sve promjene

    Plan dodjele za frekvencijske pojaseve koji se koriste za mikrovalne veze
      Nar. novine, 31/20.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Vodno i komunalno gospodarstvo
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda
      Nar. novine, 26/20.

    Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti vodoistražnih radova i drugih hidrogeoloških usluga, poslova preventivne obrane od poplava te poslova i mjera redovite i izvanredne obrane od poplava te održavanja detaljnih građevina za melioracijsku odvodnju i građevina za navodnjavanje
      Nar. novine, 26/20.

    Zakon o dopuni Zakona o komunalnom gospodarstvu
      Nar. novine, 32/20.

    Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o visini naknade za korištenje voda
      Nar. novine, 32/20.

    Pravilnik o obračunu i naplati naknade za korištenje voda
      Nar. novine, 36/20.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zaštita okoliša
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o ciljevima očuvanja i mjerama očuvanja ciljnih vrsta ptica u područjima ekološke mreže
      Nar. novine, 25/20.

    Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o kemikalijama
      Nar. novine, 37/20.

    Ispravak Pravilnika o ciljevima očuvanja i mjerama očuvanja ciljnih vrsta ptica u područjima ekološke mreže
      Nar. novine, 38/20.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Hrvatska narodna banka - Kreditne institucije
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o dopunama Odluke o provođenju monetarne politike Hrvatske narodne banke
      Nar. novine, 31/20.

    Odluka o prikupljanju podataka o uvjetima kreditiranja potrošača
      Nar. novine, 36/20.

    Odluka o izmjenama Odluke o obveznoj pričuvi
      Nar. novine, 36/20.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Računovodstvo - Revizija
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih izvještaja i drugih izvještaja alternativnog investicijskog fonda
      Nar. novine, 31/20.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Trgovina - Pravo zaštite potrošača
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o dopunama Zakona o trgovini
      Nar. novine, 32/20.

JAVNE DJELATNOSTI
Ustanove - Udruge - Zaklade i fundacije
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. siječnja 2020.
      Nar. novine, 26/20.

    Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o obrascima i načinu vođenja Registra političkih stranaka, te obrascima i postupku prijave osnivanja i djelovanja organizacijskih oblika političkih stranaka
      Nar. novine, 27/20.

JAVNE DJELATNOSTI
Statistika
>>> pokaži sve promjene

    Prosječna mjesečna isplaćena neto-plaća i bruto-plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za 2019.
      Nar. novine, 24/20.

    Zakon o službenoj statistici
      Nar. novine, 25/20.

    Zakon o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine
      Nar. novine, 25/20.

    Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u veljači 2020.
      Nar. novine, 28/20.

    Indeks potrošačkih cijena u veljači 2020.
      Nar. novine, 33/20.

JAVNE DJELATNOSTI
Mirovinsko osiguranje
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. siječnja 2020.
      Nar. novine, 26/20.

    Odluka o osnovici za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja i o usklađivanju novčanih naknada zbog tjelesnog oštećenja od 1. siječnja 2020.
      Nar. novine, 26/20.

    Odluka o faktoru osnovne mirovine od 1. siječnja 2020.
      Nar. novine, 26/20.

JAVNE DJELATNOSTI
Sustav zdravstvene zaštite stanovništva
>>> pokaži sve promjene

    Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva za predoperativnu obradu bolesnika s farmakorezistentnom epilepsijom« Zavodu za neurologiju Kliničke bolnice Dubrava, Zagreb
      Nar. novine, 24/20.

    Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva za posttraumatski stresni poremećaj« Klinici za psihijatriju Kliničkog bolničkog centra Rijeka
      Nar. novine, 24/20.

    Odluka o izmjeni Odluke o iskaznici osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 24/20.

    Zakon o prijenosu osnivačkih prava nad Općom županijskom bolnicom Vukovar i bolnicom hrvatskih veterana na Republiku Hrvatsku
      Nar. novine, 25/20.

    Pravilnik o standardima zdravstvene zaštite tražitelja međunarodne zaštite i stranca pod privremenom zaštitom
      Nar. novine, 28/20.

    Dopuna Liste zaraznih bolesti čije je sprječavanje i suzbijanje od interesa za Republiku Hrvatsku
      Nar. novine, 28/20.

    Rješenje o dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva za medicinu spavanja« Odjelu za audiologiju i bolesti uha Klinike za bolesti uha, nosa i grla s kirurgijom glave i vrata Kliničkog bolničkog centra Split
      Nar. novine, 28/20.

JAVNE DJELATNOSTI
Lijekovi i medicinski proizvodi - Ljekarništvo
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o davanju odobrenja za stavljanje lijeka u promet
      Nar. novine, 28/20.

    Pravilnik o davanju odobrenja za paralelni uvoz lijeka
      Nar. novine, 38/20.

JAVNE DJELATNOSTI
Sustav socijalne skrbi - Hrvatski branitelji
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije i dokumentacije te načinu i rokovima dostave izvješća jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
      Nar. novine, 24/20.

    Zakon o proglašenju Vukovara mjestom posebnog domovinskog pijeteta
      Nar. novine, 25/20.

    Odluka o visini najniže mirovine hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata za godinu 2020.
      Nar. novine, 26/20.

    Odluka o osnovicama za utvrđivanje vrijednosnog boda prema osobnom činu, ustrojbenom mjestu odnosno zvanju hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata za godinu 2019.
      Nar. novine, 26/20.

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o uvjetima prostora, opremljenosti prostora odgovarajućom opremom i ostalim uvjetima za obavljanje djelatnosti dadilje
      Nar. novine, 27/20.

    Odluka o utvrđivanju ovlaštenih zdravstvenih ustanova u kojima se obavlja stručna procjena radi ostvarivanja statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida po osnovi bolesti, pogoršanja bolesti odnosno pojave bolesti kao posljedice sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, za 2020. godinu
      Nar. novine, 33/20.

    Zakon o izmjenama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama
      Nar. novine, 37/20.

JAVNE DJELATNOSTI
Obrazovanje - Znanost
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Španjolski jezik za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj
      Nar. novine, 27/20.

    Odluka o obustavi izvođenja nastave u visokim učilištima, srednjim i osnovnim školama te redovnog rada ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja i uspostavi nastave na daljinu
      Nar. novine, 29/20.

    Odluka o izmjeni Odluke o obustavi izvođenja nastave u visokim učilištima, srednjim i osnovnim školama te redovnog rada ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja i uspostavi nastave na daljinu
      Nar. novine, 32/20.

    Pravilnik o dopuni Pravilnika o Središnjem registru državne mature
      Nar. novine, 38/20.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o zajedničkom upisniku školskih ustanova u elektroničkom obliku – e-Matici
      Nar. novine, 38/20.

JAVNE DJELATNOSTI
Kultura i umjetnost - Sport i rekreacija
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o dopuni Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara
      Nar. novine, 32/20.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o prostornim i tehničkim uvjetima za priređivanje igara na sreću u casinima, na automatima i uplatnim mjestima kladionica
      Nar. novine, 36/20.

    Pravilnik o očevidniku kazališta
      Nar. novine, 36/20.

    Odluka o obustavi plaćanja spomeničke rente
      Nar. novine, 37/20.

JAVNE DJELATNOSTI
Mediji
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o sudjelovanju Hrvatske radiotelevizije u provedbi nastavnog programa i izvođenju nastave na daljinu
      Nar. novine, 28/20.

JAVNE FINANCIJE
Porezni sustav
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o lokalnim porezima Općine Bol
      Nar. novine, 24/20.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Općine Lišane Ostrovičke
      Nar. novine, 24/20.

    Odluka o općinskim porezima Općine Rugvica
      Nar. novine, 24/20.

    Odluka o porezima Općine Vidovec
      Nar. novine, 24/20.

    Odluka o porezima Općine Gornji Kneginec
      Nar. novine, 27/20.

    Odluka o izmjenama Odluke o gradskim porezima Grada Staroga Grada
      Nar. novine, 28/20.

    Zakon o dopuni Općeg poreznog zakona
      Nar. novine, 32/20.

    Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o porezu na dohodak
      Nar. novine, 32/20.

    Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o porezu na dobit
      Nar. novine, 32/20.

    Uredba o visini trošarine na duhanske prerađevine i duhanske proizvode
      Nar. novine, 33/20.

    Uredba o visini trošarine na alkohol i alkoholna pića
      Nar. novine, 33/20.

    Uredba o načinu izračuna i visinama sastavnica za izračun posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića
      Nar. novine, 33/20.

    Pravilnik o dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona
      Nar. novine, 35/20.

    Odluka o općinskim porezima Općine Dvor
      Nar. novine, 36/20.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića
      Nar. novine, 37/20.

    Odluka o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Rugvica
      Nar. novine, 37/20.

    Odluka o općinskim porezima Općine Brckovljani (pročišćeni tekst)
      Nar. novine, 38/20.

JAVNE FINANCIJE
Državni proračun
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu
      Nar. novine, 32/20.

JAVNE FINANCIJE
Financiranje javnih interesa uz državnu potporu
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Inovacijskog vijeća za industriju Republike Hrvatske
      Nar. novine, 25/20.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju ulaganja
      Nar. novine, 32/20.

     Odluka o usvajanju Izmjena Programa »ESIF mikro i mali zajmovi« i »ESIF jamstva« Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije
      Nar. novine, 33/20.

JAVNE FINANCIJE
Javna nabava - Cijene
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o iznimnim mjerama kontrole cijena za određene proizvode
      Nar. novine, 30/20.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Ustavni sustav - Ustrojstvo državne vlasti
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o davanju prethodne suglasnosti za potvrđivanje Treće revizije Programa razgradnje Nuklearne elektrane Krško i Treće revizije Programa odlaganja radioaktivnog otpada (RAO) i istrošenoga nuklearnog goriva (ING) Nuklearne elektrane Krško
      Nar. novine, 24/20.

    Obvezatne upute broj LS-I – redoslijed izbornih radnji i tijek rokova
      Nar. novine, 28/20.

    Obvezatne upute broj LS-II – o obrascima za postupak kandidiranja i primjeni obvezatnih uputa i obrazaca na prijevremenim izborima za članove Gradskog vijeća Grada Orahovice i članove Općinskog vijeća Općine Otok
      Nar. novine, 28/20.

    Obvezatne upute broj LS-III – o zaštiti osobnih podataka
      Nar. novine, 28/20.

    Obvezatne upute broj FLS-I – o suradnji Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i nadležnih izbornih povjerenstava u provedbi nadzora financiranja izborne promidžbe na prijevremenim izborima za članove Gradskog vijeća Grada Orahovice i članove Općinskog vijeća Općine Otok koji će se održati 19. travnja 2020.
      Nar. novine, 28/20.

    Odluka o organizaciji rada tijela državne uprave za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2
      Nar. novine, 32/20.

    Odluka o otvaranju računa za donacije financijskih sredstava u akciji »Zajedno za Zagreb«
      Nar. novine, 36/20.

    Odluka o otvaranju računa za donacije financijskih sredstava u akciji »Hrvatska protiv koronavirusa«
      Nar. novine, 36/20.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Državna uprava - Lokalna i područna (regionalna) samouprava
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave
      Nar. novine, 127/19.

    Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o službenoj iskaznici upravnog inspektora
      Nar. novine, 33/20.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o sadržaju, obliku i načinu vođenja elektroničkog očevidnika upravne inspekcije
      Nar. novine, 33/20.

    Odluka o provedbi Provedbene uredbe Komisije (EU) 2020/402 od 14. ožujka 2020. o uvođenju obveze predočenja odobrenja u slučaju izvoza određenih proizvoda
      Nar. novine, 37/20.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Nacionalna sigurnost Republike Hrvatske
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o kriterijima za određivanje stupnjeva tajnosti podataka Ureda predsjednika Republike Hrvatske
      Nar. novine, 30/20.

    Zakon o dopuni Zakona o sustavu civilne zaštite
      Nar. novine, 31/20

    Odluka o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja
      Nar. novine, 32/20.

    Odluka o privremenoj zabrani prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske
      Nar. novine, 32/20.

    Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u pomorskom prometu Zadar
      Nar. novine, 33/20.

    Odluka o graničnim prijelazima preko kojih će se odvijati tranzitni promet teretnih vozila preko teritorija Republike Hrvatske
      Nar. novine, 33/20.

    Odluka klasa: 810-06/20-01/7, urbroj: 511-01-300-20-4 od 19. ožujka 2020., kojom se zabranjuje brodovima u međunarodnoj plovidbi koji imaju obvezu samoizolacije ili karantene uplovljavanje u morske luke i luke unutarnje plovidbe u Republici Hrvatskoj
      Nar. novine, 33/20.

    Odluka o stavljanju izvan uporabe dječjih igrališta i otvorenih sportskih igrališta
      Nar. novine, 33/20.

    Odluka o mjerama prilikom sklapanja braka i životnog partnerstva
      Nar. novine, 33/20.

    Odluka o načinu održavanja pogreba i posljednjih ispraćaja
      Nar. novine, 33/20.

    Odluka o mjerama ograničavanja javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu
      Nar. novine, 34/20.

    Odluka o privremenoj obustavi javnog prometa
      Nar. novine, 34/20.

    Odluka o mjeri strogog ograničavanja zadržavanja na ulicama i drugim javnim mjestima
      Nar. novine, 34/20.

    Odluka o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj
      Nar. novine, 35/20.

    Odluka o uvođenju nužne mjere posebne organizacije rada epidemiološke službe i posebnih epidemioloških mjera vezanih uz virus SARS CoV-2 za vrijeme proglašene epidemije bolesti COVID19
      Nar. novine, 35/20.

    Odluka o uvođenju nužne mjere posebne organizacije hitne medicinske službe i sanitetskog prijevoza za vrijeme proglašene epidemije bolesti COVID19
      Nar. novine, 35/20.

    Odluka o općim i specifičnim mjerama zaštite koje obavezno provode pružatelji usluge taxi prijevoza
      Nar. novine, 35/20.

    Odluka o mjeri obustave rada tržnica i svih objekata u sastavu tržnica u kojima se obavljaju druge djelatnosti
      Nar. novine, 35/20.

    Odluka o radnom vremenu trgovina
      Nar. novine, 35/20.

    Pravilnik o zdravstvenim pregledima za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za držanje i nošenje oružja
      Nar. novine, 36/20.

    Pravilnik o nadležnosti, sastavu i načinu rada drugostupanjskog zdravstvenog povjerenstva za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za držanje i nošenje oružja
      Nar. novine, 36/20.

    Pravilnik o načinu i postupku izvještavanja nadležnog tijela o promjeni zdravstvenog stanja vlasnika oružja
      Nar. novine, 36/20.

    Odluka o uvođenju izvanredne brzobrodske linije Olib – Silba – Premuda – Zadar i obratno radi opskrbe otoka
      Nar. novine, 36/20.

    Odluka o uvođenju nužne mjere posebne organizacije ustanova socijalne skrbi i drugih pružatelja socijalnih usluga za vrijeme proglašene epidemije bolesti COVID-19
      Nar. novine, 37/20.

    Odluka o uvođenju izvanrednog međugradskog prometa
      Nar. novine, 37/20.

    Odluka o postupanju i primjeni karantene i kućne izolacije za vozače teretnih vozila međunarodnog transporta za vrijeme proglašene epidemije bolesti COVID-19
      Nar. novine, 37/20.

    Uredba o dopunama Uredbe o graničnim prijelazima Republike Hrvatske
      Nar. novine, 38/20.

    Odluka o iznimnom dopuštenju rada uz pridržavanje posebnih uvjeta za određene vrste tržnica i objekata na tržnicama za vrijeme proglašene epidemije COVID-19
      Nar. novine, 38/20.

    Odluka o iznimnoj obustavi mjere ograničenja rada prodavaonica u kojima se prodaje građevinski materijal zbog saniranja posljedica potresa u gradu Zagrebu i Krapinsko-zagorskoj županiji
      Nar. novine, 38/20.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Statusna prava građana - Upravni postupak - Upravni spor
>>> pokaži sve promjene

    Rješenje o utvrđivanju cijena obrazaca isprava za državljane država članica EGP-a i članove njihovih obitelji koji nisu državljani država članica EGP-a
      Nar. novine, 25/20.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Ustrojstvo sudbene vlasti i pravosudnih tijela
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o pristupu stručnom usavršavanju u Pravosudnoj akademiji
      Nar. novine, 25/20.

    Pravilnik o završnom ispitu u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike
      Nar. novine, 25/20.

    Pravilnik o načinu rada Povjerenstva za polaganje završnog ispita u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike
      Nar. novine, 25/20.