6 kategorija sadržaja
Interaktivno su povezani.

Više
sadrzaj

Fer cijena. Za godinu dana.
Neograničeno pretraživanje. Bez skrivenih troškova.

Pretplatite se
fer

Fleksibilni smo.
Pretplatite se na puni paket. Ili samo na pojedinačne sadržaje.

Pretplatite se
fleksibilno

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   
Promjene u: lipnju 2021. - svibnju 2021. - travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Usluge na tržištu - Komore u područjima gospodarskih djelatnosti
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o financiranju Hrvatske gospodarske komore
      Nar. novine, 122/16.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Zapošljavanje
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom
      Nar. novine, 113/16.

    Odluka o najnižem dnevnom iznosu plaće sezonskog radnika u poljoprivredi za 2017. godinu
      Nar. novine, 122/16.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Radni odnos - Ugovor o radu
>>> pokaži sve promjene

    Odluka kojom se utvrđuje lista miritelja Gospodarsko-socijalnog vijeća za kolektivne radne sporove
      Nar. novine, 116/16.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Ugovaranje uvjeta rada
>>> pokaži sve promjene

    Dodatak I. Kolektivnom ugovoru za radnike u Odašiljačima i vezama sklopljenom 21. prosinca 2012. godine
      Nar. novine, 120/16.

    Odluka o pokretanju postupka pregovora o sklapanju izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike i imenovanju pregovaračkoga odbora Vlade Republike Hrvatske
      Nar. novine, 121/16.

    Izmjene i dopune Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike
      Nar. novine, 123/16.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Plaće - Ostala materijalna prava - Prava radnika u slučaju stečaja poslodavca
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o visini minimalne plaće
      Nar. novine, 115/16.

    Odluka o visini osnovice za obračun plaće u javnim službama
      Nar. novine, 123/16.

    Sporazum o izmjenama i dopunama Sporazuma o osnovici za plaće u državnim službama
      Nar. novine, 123/16.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Zaštita radnika
>>> pokaži sve promjene

    Rješenje o ovlašćivanju društva FIMM j.d.o.o. iz Đurđenovca, Radnička 20, za obavljanje poslova zaštite na radu
      Nar. novine, 113/16.

    Rješenje o ovlašćivanju društva ENERGO INSPEKT d.o.o. iz Samobora, J. Jelačića 47a, za obavljanje poslova zaštite na radu
      Nar. novine, 113/16.

    Rješenje o ovlašćivanju društva ANPARO KONTROLA d.o.o. iz Zagreba, Platana 2, za obavljanje poslova zaštite na radu
      Nar. novine, 113/16.

    Rješenje o ovlašćivanju društva KONSPEKT d.o.o. iz Zagreba, Ulica Josipa Marohnića 3, za obavljanje poslova zaštite na radu
      Nar. novine, 118/16.

    Rješenje Zavoda za unapređivanje zaštite na radu klasa: UP/I-115-01/16-01/17, urbroj: 425-02/2-16-11 od 15. prosinca 2016.
      Nar. novine, 123/16.

GRAĐANSKO PRAVO
Stvarnopravni odnosi
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina
      Nar. novine, 121/16.

GRAĐANSKO PRAVO
Koncesije
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o prestanku koncesije za osnivanje Slobodne zone Varaždin d.o.o.
      Nar. novine, 123/16.

GRAĐANSKO PRAVO
Stanovanje
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o kriterijima za bodovanje zahtjeva za stambeno zbrinjavanje
      Nar. novine, 115/16.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Poljoprivreda
>>> pokaži sve promjene

    Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o mjerama za sprječavanje pojave i širenja klasične svinjske kuge
      Nar. novine, 112/16

    Pravilnik o kazeinima i kazeinatima namijenjenim prehrani ljudi
      Nar. novine, 113/16

    Naredba o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na području Republike Hrvatske
      Nar. novine, 115/16.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o upisu sorti u Popis sorti voćnih vrsta
      Nar. novine, 118/16.

    Pravilnik o dopuni Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta
      Nar. novine, 118/16.

    Pravilnik o postupku utvrđivanja različitosti, ujednačenosti i postojanosti sorti voćnih vrsta u svrhu priznavanja sorti
      Nar. novine, 121/16.

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o provedbi privremenih izvanrednih mjera potpore proizvođačima jabuka i mandarina za postupak povlačenja s tržišta za slobodnu distribuciju
      Nar. novine, 123/16.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište sjemena uljarica i predivog bilja
      Nar. novine, 123/16.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Lovstvo - Ribarstvo
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom
      Nar. novine, 118/16.

    Pravilnik o dopunama Pravilnika o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom u 2016. godini
      Nar. novine, 118/16.

    Pravilnik o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom u 2017. godini
      Nar. novine, 123/16.

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom
      Nar. novine, 123/16.

    Odluka o rang listi sudionika u malom obalnom ribolovu
      Nar. novine, 123/16.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Energetika - Geološka istraživanja
>>> pokaži sve promjene

    Izmjene i dopuna Metodologije utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina i javnu uslugu opskrbe plinom
      Nar. novine, 116/16.

    Odluku o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina
      Nar. novine, 122/16.

    Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2017. godine
      Nar. novine, 122/16.

    Odluka o iznosu tarifnih stavki za skladištenje plina
      Nar. novine, 122/16.

    Odluka o naknadi za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta za regulacijsko razdoblje 2017. - 2021. godina
      Nar. novine, 122/16

    Uredba o izmjenama Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji
      Nar. novine, 123/16.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Sustav normizacije, akreditacije i mjeriteljstva
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o zajedničkim odredbama za mjerila i metode mjeriteljskog nadzora
      Nar. novine, 112/16

    Pravilnik o obvezi vođenja evidencije obračunskih komunalnih mjerila u uporabi
      Nar. novine, 120/16.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Ugostiteljstvo - Turizam
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede
      Nar. novine, 113/16.

    Zakon o izmjenama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti
      Nar. novine, 121/16.

    Zakon o izmjenama Zakona o članarinama u turističkim zajednicama
      Nar. novine, 121/16.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Pomorsko dobro - Pomorska i unutarnja plovidba
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o pomorskim knjižicama i odobrenjima za ukrcavanje, te postupcima i načinu prijave i odjave pomoraca na obvezno mirovinsko i obvezno zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 112/16

    Pravilnik o naknadi za sigurnost plovidbe
      Nar. novine, 116/16.

    Naredba o visini naknade za upotrebu pomorskog dobra
      Nar. novine, 116/16.

    Pravilnik o primjeni Konvencije o radu pomoraca iz 2006. godine
      Nar. novine, 122/16.

    Naredba o dopuni Naredbe o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Istarske županije
      Nar. novine, 122/16.

    Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Protupožarna zaštita
      Nar. novine, 122/16.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zračne luke - Zračni promet
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o dozvolama, ovlaštenjima i posebnim ovlastima kontrolora zračnog prometa
      Nar. novine, 121/16.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Željeznice - Željeznički promet - Žičare
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o prijavljivanju tijela za ocjenjivanje sukladnosti sigurnosnih komponenti i podsustava žičara
      Nar. novine, 118/16.

    Pravilnik o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti, načinu i postupku utvrđivanja prisutnosti alkohola, opojnih droga i psihotropnih tvari u organizmu izvršnih radnika željezničkog sustava
      Nar. novine, 122/16.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Ceste - Cestovni promet
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva
      Nar. novine, 120/16.

    Zakon o kombiniranom prijevozu tereta
      Nar. novine, 120/16.

    Odluka o dopuni Odluke o visini naknada za tehnički pregled i druge poslove koji se obavljaju u stanicama za tehničke preglede vozila
      Nar. novine, 122/16.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Pošta - Elektroničke komunikacije
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o mjerama za smanjenje troškova postavljanja elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina
      Nar. novine, 121/16

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Vodno i komunalno gospodarstvo
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva
      Nar. novine, 120/16.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zaštita okoliša
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama
      Nar. novine, 113/16

    Pravilnik o znaku zaštite okoliša Europske unije – EU Ecolabel
      Nar. novine, 116/16.

    Program praćenja kvalitete tekućih naftnih goriva za 2017. godinu
      Nar. novine, 120/16.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Hrvatska narodna banka - Kreditne institucije
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o provedbi Uredbe (EU) br. 575/2013 u dijelu vrednovanja imovine i izvanbilančnih stavki te izračunavanja regulatornoga kapitala i kapitalnih zahtjeva
      Nar. novine, 113/16.

    Odluka o upravljanju kamatnim rizikom u knjizi banke
      Nar. novine, 120/16.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o statističkom i bonitetnom izvješćivanju
      Nar. novine, 121/16.

    Odluka o izmjenama Odluke o polaganju novčanog depozita kod Hrvatske narodne banke
      Nar. novine, 121/16.

    Odluka o izmjenama Odluke o kratkoročnom kreditu za likvidnost
      Nar. novine, 121/16.

    Odluka o prodajnim cijenama prigodnoga zlatnog kovanog novca izdanja Hrvatske narodne banke
      Nar. novine, 121/16.

    Odluka o iznosu državnih poticajnih sredstava za stambenu štednju prikupljenu u 2017. godini
      Nar. novine, 123/16.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Mirovinski fondovi
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o najvišoj naknadi za pokrivanje troškova mirovinskog osiguravajućeg društva u 2017. iz doznaka obveznog mirovinskog fonda
      Nar. novine, 113/16.

    Odluka o najvišem postotku naknade depozitaru za 2017. godinu
      Nar. novine, 121/16.

    Pravilnik o interventnim pričuvama mirovinskog osiguravajućeg društva
      Nar. novine, 121/16.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o strukturi i sadržaju financijskih i dodatnih izvještaja mirovinskog osiguravajućeg društva
      Nar. novine, 121/16.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja imovine za pokriće tehničkih pričuva mirovinskog osiguravajućeg društva
      Nar. novine, 121/16.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o adekvatnosti kapitala mirovinskog osiguravajućeg društva
      Nar. novine, 121/16.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Financijsko tržište - Nadzor financijskih institucija
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2017. godinu
      Nar. novine, 121/16.

    Uredba o izmjeni Zakona o tržištu kapitala
      Nar. novine, 123/16.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Računovodstvo - Revizija
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu
      Nar. novine, 120/16.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Trgovina - Pravo zaštite potrošača
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova
      Nar. novine, 121/16.

JAVNE DJELATNOSTI
Statistika
>>> pokaži sve promjene

    Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u studenome 2016.
      Nar. novine, 116/16.

    Indeks potrošačkih cijena u studenome 2016.
      Nar. novine, 120/16.

JAVNE DJELATNOSTI
Mirovinsko osiguranje
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o mirovinskom osiguranju
      Nar. novine, 120/16.

JAVNE DJELATNOSTI
Sustav zdravstvene zaštite stanovništva
>>> pokaži sve promjene

    Rješenje Ministarstva zdravstva o verifikaciji i dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva za kirurško liječenje mozgovnih žilnih anomalija i aneurizmi« Klinici za neurokirurgiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb
      Nar. novine, 113/16.

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu propisivanja i izdavanja lijekova na recept
      Nar. novine, 113/16.

    Pravilnik o dopunama Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu korištenja prekogranične zdravstvene zaštite
      Nar. novine, 113/16.

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o iskaznici i znački sanitarnog inspektora
      Nar. novine, 116/16.

    Rješenje o ukidanju naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za za kirurgiju glave i vrata dječje dobi" Klinici za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata Kliničkog bolničkog centra Rijeka
      Nar. novine, 116/16.

    Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za psorijazu" Klinici za dermatovenerologiju Kliničkog bolničkog centra Rijeka
      Nar. novine, 123/16.

    Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za bolničke infekcije" Kliničkom zavodu za kliničku i molekularnu mikrobiologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb
      Nar. novine, 123/16.

    Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za solidne tumore dječje dobi" Odjelu za solidne tumore Klinike za dječje bolesti Zagreb
      Nar. novine, 123/16.

    Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za pedijatrijsku endokrinologiju i dijabetes" Zavodu za endokrinologiju i dijabetes Klinike za pedijatriju Kliničkog bolničkog centra Zagreb
      Nar. novine, 123/16.

    Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za psihijatrijsku neurobiologiju" Klinici za psihijatriju Kliničkog bolničkog centra "Sestre milosrdnice" Zagreb
      Nar. novine, 123/16.

    Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za pedijatrijske neuromuskularne bolesti" Klinici za pedijatriju Kliničkog bolničkog centra Zagreb
      Nar. novine, 123/16.

    Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za sustavni eritemski lupus i srodne bolesti" Zavodu za kliničku imunologiju i reumatologiju Klinike za unutarnje bolesti Kliničkog bolničkog centra Zagreb
      Nar. novine, 123/16.

    Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za pedijatrijsku kardiologiju" Klinici za pedijatriju Kliničkog bolničkog centra Zagreb
      Nar. novine, 123/16.

JAVNE DJELATNOSTI
Obrazovanje - Znanost
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izvođenju nastave dijela nastavnih predmeta i sadržaja utvrđenih nastavnim planom i programom na nekom od svjetskih jezika u srednjoj školi
      Nar. novine, 116/16.

    Odluka o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola u razdoblju siječanj - lipanj 2017. godine
      Nar. novine, 123/16.

JAVNE DJELATNOSTI
Kultura i umjetnost - Sport i rekreacija
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2016. godinu
      Nar. novine, 115/16.

    Odluka o oduzimanju prava priređivanja igara na sreću na automatima trgovačkom društvu ALTERA GAME d.o.o.
      Nar. novine, 115/16.

JAVNE FINANCIJE
Porezni sustav
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost
      Nar. novine, 115/16.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit
      Nar. novine, 115/16.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trošarinama
      Nar. novine, 115/16.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom porezu na motorna vozila
      Nar. novine, 115/16.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom
      Nar. novine, 115/16.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poreznom savjetništvu
      Nar. novine, 115/16.

    Zakon o izmjenama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
      Nar. novine, 115/16.

    Opći porezni zakon
      Nar. novine, 115/16.

    Zakon o administrativnoj suradnji u području poreza
      Nar. novine, 115/16.

    Zakon o porezu na promet nekretnina
      Nar. novine, 115/16.

    Zakon o lokalnim porezima
      Nar. novine, 115/16.

    Zakon o porezu na dohodak
      Nar. novine, 115/16.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o trošarinama što se odnosi na plinsko ulje obojano plavom bojom za namjene u poljoprivredi, ribolovu, ribogojstvu, akvakulturi te na povrat plaćene trošarine na bezolovni motorni benzin za namjene u ribolovu
      Nar. novine, 118/16.

    Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o prirezu porezu na dohodak Grada Pregrade
      Nar. novine, 121/16.

    Odluka o objavi kamatne stope na zajmove između povezanih osoba
      Nar. novine, 123/16.

    Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o porezima Grada Čabra
      Nar. novine, 123/16.

JAVNE FINANCIJE
Carinski sustav
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o carinskoj službi
      Nar. novine, 115/16.

JAVNE FINANCIJE
Pristojbe
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o Poreznoj upravi
      Nar. novine, 115/16.

    Zakon o upravnim pristojbama
      Nar. novine, 115/16.

JAVNE FINANCIJE
Doprinosi
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima
      Nar. novine, 115/16

JAVNE FINANCIJE
Državni proračun
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune financijskog plana Hrvatskih cesta za 2016. godinu i projekcija plana za 2017. i 2018. godinu
      Nar. novine, 111/16

    Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2016. godinu i projekcija plana za 2017. i 2018. godinu
      Nar. novine, 111/16

    Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018. godinu
      Nar. novine, 111/16

    Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu
      Nar. novine, 111/16

    Konsolidirane izmjene i dopune Državnog proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2016. godinu
      Nar. novine, 111/16

    Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju za 2016. godinu i projekcija plana za 2017. i 2018. godinu
      Nar. novine, 111/16

    Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune financijskog plana Hrvatskih voda za 2016. godinu i projekcija plana za 2017. i 2018. godinu
      Nar. novine, 111/16

    Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune financijskog plana Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2016. godinu i projekcija plana za 2017. i 2018. godinu I.
      Nar. novine, 111/16

    Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune financijskog plana Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2016. godinu i projekcija plana za 2017. i 2018. godinu
      Nar. novine, 111/16

    Godišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu
      Nar. novine, 114/16

    Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih voda za 2015. godinu
      Nar. novine, 114/16

    Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2015. godinu
      Nar. novine, 114/16

    Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2015. godinu
      Nar. novine, 114/16

    Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2015. godinu
      Nar. novine, 114/16

    Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju za 2015. godinu
      Nar. novine, 114/16

    Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2015. godinu
      Nar. novine, 114/16

    Godišnji izvještaj o primjeni fiskalnih pravila za 2015. godinu
      Nar. novine, 114/16

    Polugodišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za prvo polugodište 2016. godine
      Nar. novine, 117/16.

    Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih voda za prvo polugodište 2016. godine
      Nar. novine, 117/16.

    Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Hrvatskih cesta za prvo polugodište 2016. godine
      Nar. novine, 117/16.

    Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za prvo polugodište 2016. godine
      Nar. novine, 117/16.

    Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za prvo polugodište 2016. godine
      Nar. novine, 117/16.

    Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju za prvo polugodište 2016. godine
      Nar. novine, 117/16.

    Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za prvo polugodište 2016. godine
      Nar. novine, 117/16.

    Polugodišnji izvještaj o primjeni fiskalnih pravila za prvo polugodište 2016. godine
      Nar. novine, 117/16.

    Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2016. godini
      Nar. novine, 118/16.

    Državni proračun Republike Hrvatske za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu
      Nar. novine, 119/16.

    Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih voda za 2017. godinu i projekcije plana za 2018. i 2019. godinu
      Nar. novine, 119/16.

    Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih cesta za 2017. godinu i projekcije plana za 2018. i 2019. godinu
      Nar. novine, 119/16.

    Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Centra za restrukturiranje i prodaju za 2017. godinu i projekcije plana za 2018. i 2019. godinu
      Nar. novine, 119/16.

    Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2017. godinu i projekcije plana za 2018. i 2019. godinu
      Nar. novine, 119/16.

    Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2017. godinu i projekcije plana za 2018. i 2019. godinu
      Nar. novine, 119/16.

    Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2017. godinu i projekcije plana za 2018. i 2019. godinu
      Nar. novine, 119/16.

    Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu
      Nar. novine, 119/16.

JAVNE FINANCIJE
Financiranje javnih interesa uz državnu potporu
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o nacionalnoj mreži lokalnih akcijskih skupina u ribarstvu
      Nar. novine, 116/16.

    Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.10. "Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti"
      Nar. novine, 118/16.

    Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru Mjere II.13. "Osiguranje akvakulturnih stokova"
      Nar. novine, 120/16.

    Zakon o dopuni Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva
      Nar. novine, 121/16.

    Pravilnik o dostavi prijedloga državnih potpora, podataka o državnim potporama i potporama male vrijednosti te registru državnih potpora i potpora male vrijednosti
      Nar. novine, 121/16.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.10. "Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti"
      Nar. novine, 123/16.

JAVNE FINANCIJE
Javna nabava - Cijene
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o javnoj nabavi
      Nar. novine, 120/16.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Ustavni sustav - Ustrojstvo državne vlasti
>>> pokaži sve promjene

    Poslovnik o izmjenama Poslovnika Hrvatskoga sabora
      Nar. novine, 113/16.

    Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora
      Nar. novine, 115/16.

    Zakon o dopunama Zakona o lokalnim izborima
      Nar. novine, 121/16.

    Odluka o izmjeni i dopunama Odluke o osnivanju Vijeća za domovinsku sigurnost Predsjednice Republike Hrvatske
      Nar. novine, 121/16.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Državna uprava - Lokalna i područna (regionalna) samouprava
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za šport Uredba o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za šport
      Nar. novine, 118/16.

    Uredba o izmjenama Uredbe o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave
      Nar. novine, 118/16.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Nacionalna sigurnost Republike Hrvatske
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjeni Zakona o policiji
      Nar. novine, 121/16.

    Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o dragovoljnom vojnom osposobljavanju
      Nar. novine, 121/16.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o prehrani pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske
      Nar. novine, 121/16.

    Odluka o izmjeni Odluke o visini otpremnine za djelatne vojne osobe kojima služba prestane zbog preustroja ili smanjenja snaga s pravom na mirovinu
      Nar. novine, 121/16.

    Odluka o visini otpremnine za državne službenike i namještenike Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske kojima služba prestane zbog preustroja ili smanjenja snaga
      Nar. novine, 121/16.

    Odluka o dopunama Odluke o vrednovanju programa međunarodne vojne izobrazbe
      Nar. novine, 121/16.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Statusna prava građana - Upravni postupak - Upravni spor
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o državljanstvu, obrascu i cijeni obrasca domovnice
      Nar. novine, 113/16.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Ustrojstvo sudbene vlasti i pravosudnih tijela
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o sadržaju, načinu provedbe i ocjenjivanju na pisanoj provjeri znanja i sposobnosti te na razgovoru u postupku upisa u državnu školu za pravosudne dužnosnike
      Nar. novine, 113/16.

    Zakon o izmjeni Zakona o javnom bilježništvu
      Nar. novine, 120/16.

    Zakon o izmjeni Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika
      Nar. novine, 120/16.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Kazneno pravo - Prekršaji
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o dopunama Pravilnika o prijamu i postupanju s uhićenikom i pritvorenikom te o Evidenciji pritvorenika u pritvorskoj policijskoj jedinici
      Nar. novine, 123/16