6 kategorija sadržaja
Interaktivno su povezani.

Više
sadrzaj

Fer cijena. Za godinu dana.
Neograničeno pretraživanje. Bez skrivenih troškova.

Pretplatite se
fer

Fleksibilni smo.
Pretplatite se na puni paket. Ili samo na pojedinačne sadržaje.

Pretplatite se
fleksibilno

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   
Promjene u: travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Osnivanje društava
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima
      Nar. novine, 111/12.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Zaštita imovine i osoba
>>> pokaži sve promjene

    Rješenje o dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova i specijalista medicine rada u privatnoj praksi za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti čuvara i opće i posebne zdravstvene sposobnosti zaštitara
      Nar. novine, 113/12.

PRAVO DRUŠTAVA - OBRT
Obrt - Zadruge
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o dopunama Pravilnika o minimalnim uvjetima za ugovore o naukovanju
      Nar. novine, 109/12.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Zapošljavanje
>>> pokaži sve promjene

    Statut Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje
      Nar. novine, 109/12.

    Zakon o dopuni Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti
      Nar. novine, 118/12.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju zapošljavanja
      Nar. novine, 120/12.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Ugovaranje uvjeta rada
>>> pokaži sve promjene

    Kolektivni ugovor za Adriatic security d.o.o.
      Nar. novine, 108/12.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Plaće - Ostala materijalna prava - Prava radnika u slučaju stečaja poslodavca
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjeni i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama
      Nar. novine, 112/12.

    Odluka o visini dnevnice za službeno putovanje u zemlji i visini naknade za državne dužnosnike, suce i druge pravosudne dužnosnike, te ostale zaposlene koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna, a čija prava nisu uređena kolektivnim ugovorima
      Nar. novine, 117/12.

    Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine
      Nar. novine, 120/12.

GRAĐANSKO PRAVO
Obveznopravni odnosi
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi
      Nar. novine, 108/12.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Poljoprivreda
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o iskaznici i znaku fitosanitarnog inspektora
      Nar. novine, 109/12.

    Pravilnik o vođenju matičnih knjiga te upisu uzgojno valjanih svinja čistih pasmina
      Nar. novine, 110/12.

    Pravilnik o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Pravilnika o prometu proizvodima od tuljana
      Nar. novine, 111/12.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o popisu trećih zemalja i područja iz kojih je dozvoljen uvoz školjkaša, bodljikaša, morskih puževa i proizvoda ribarstva
      Nar. novine, 111/12.

    Naredba o izmjeni Naredbe o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku proizvoda životinjskog podrijetla iz Kine
      Nar. novine, 118/12.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi
      Nar. novine, 120/12.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda
      Nar. novine, 120/12.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zaštićenim oznakama izvornosti, zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla, tradicionalnim izrazima i označavanju vina
      Nar. novine, 120/12.

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o uvoznim i izvoznim dozvolama za poljoprivredne proizvode
      Nar. novine, 120/12.

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o voćnim vinima
      Nar. novine, 120/12.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Ekološka proizvodnja - Hrana
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o maksimalnim razinama ostatka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla
      Nar. novine, 111/12.

    Obavijest o zaprimljenom Zahtjevu za registraciju oznake zemljopisnog podrijetla naziva "Virovitička paprika"
      Nar. novine, 111/12.

    Pravilnik o dopunama Pravilnika o jakim alkoholnim pićima
      Nar. novine, 118/12.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Lovstvo - Ribarstvo
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i registru o izdanim povlasticama
      Nar. novine, 113/12.

    Pravilnik o programu dokumentacije koja prati plavoperajnu tunu (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i velikooku tunu (Thunnus obesus) na tržištu
      Nar. novine, 114/12.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Energetika - Geološka istraživanja
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izračunu prosječnog dnevnog neto uvoza, prosječne dnevne potrošnje i količina obveznih zaliha nafte i naftnih derivata
      Nar. novine, 110/12.

    Plan intervencije u slučaju izvanrednog poremećaja opskrbe tržišta nafte i naftnih derivata
      Nar. novine, 111/12.

    Zakon o energiji
      Nar. novine, 120/12.

    Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti
      Nar. novine, 120/12.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Centru za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija
      Nar. novine, 120/12.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Prostorno uređenje i gradnja
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva
      Nar. novine, 109/12.

    Pravilnik o sadržaju i obveznim prostornim pokazateljima izvješća o stanju u prostoru
      Nar. novine, 117/12.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Tehnički propisi za industrijske proizvode
>>> pokaži sve promjene

    Popis ovlaštenih tijela za ocjenu sukladnosti strojeva
      Nar. novine, 114/12.

    Popis ovlaštenih tijela za ocjenu sukladnosti niskonaponske električne opreme
      Nar. novine, 114/12.

    Popis ovlaštenih tijela za ocjenu sukladnosti plinskih aparata
      Nar. novine, 114/12.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Pomorsko dobro - Pomorska i unutarnja plovidba
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Dio 31. - Sigurnosna zaštita broda (2012)
      Nar. novine, 109/12.

    Odluka o pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomorska oprema (2012.)
      Nar. novine, 109/12.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o Tehničkom nadzornom tijelu za certifikaciju plovila u unutarnjoj plovidbi
      Nar. novine, 111/12.

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o kriterijima za određivanje namjene pojedinog dijela luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja, način plaćanja veza, uvjete korištenja, te određivanja maksimalne visine naknade i raspodjele prihoda
      Nar. novine, 114/12.

    Naredba o dopuni Naredbe o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Dubrovačko-neretvanske županije
      Nar. novine, 117/12.

    Naredba o dopuni Naredbe o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Primorsko-goranske županije
      Nar. novine, 117/12.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zračne luke - Zračni promet
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu izdavanja svjedodžbe pružatelja usluga u zračnoj plovidbi
      Nar. novine, 110/12.

    Naredba o vremenu otvorenosti aerodroma
      Nar. novine, 118/12.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Ceste - Cestovni promet
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zdravstvenim pregledima vozača i kandidata za vozače
      Nar. novine, 110/12.

    Pravilnik o mreži i kriterijima o dovoljnom broju autoškola
      Nar. novine, 117/12.

    Rješenje o određivanju ispitnih centara za provedbu vozačkih ispita
      Nar. novine, 118/12.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Pošta - Elektroničke komunikacije
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o načinu i rokovima provedbe mjera zaštite sigurnosti i cjelovitosti mreža i usluga
      Nar. novine, 109/12.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Vodno i komunalno gospodarstvo
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti sprječavanja širenja i otklanjanja posljedica izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda i vodnoga dobra
      Nar. novine, 118/12.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zaštita okoliša
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerilima, postupku i načinu određivanja iznosa naknade vlasnicima nekretnina i jedinicama lokalne samouprave
      Nar. novine, 109/12.

    Uredba o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora
      Nar. novine, 117/12.

    Uredba o razinama onečišćujućih tvari u zraku
      Nar. novine, 117/12.

    Odluka o imenovanju Stručnog nacionalnog odbora za izvršenje zadaća utvrđenih Uredbom o uspostavi okvira za djelovanje Republike Hrvatske u zaštiti morskog okoliša i izradu i provedbu morske strategije
      Nar. novine, 117/12.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zaštita od požara i eksplozija - Elementarne nepogode
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o visini naknada u postupku izdavanja i oduzimanja odobrenja za cisterne fiksno pričvršćene za vozilo u cestovnom prometu
      Nar. novine, 109/12.

    Odluka o određivanju parkirališnih mjesta i ograničenjima za prijevoz opasnih tvari javnim cestama
      Nar. novine, 114/12.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Hrvatska narodna banka - Kreditne institucije
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o dopunama Zakona o kreditnim institucijama
      Nar. novine, 108/12.

    Odluka o osnovnim obilježjima prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna "Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji, 9. XII. 2011."
      Nar. novine, 113/12.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Devizni sustav - Platni sustav - Nadzor financijskih transakcija
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima
      Nar. novine, 112/12.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Leasing - Faktoring
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o dopunama Pravilnika o sadržaju dokumentacije koja se dostavlja uz zahtjev za izdavanje odobrenja kandidata za člana uprave leasing društva
      Nar. novine, 109/12.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Investicijski fondovi
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o dopunama Pravilnika o uvjetima za obavljanje poslova članova uprave društva za upravljanje investicijskim fondovima
      Nar. novine, 109/12.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Financijsko tržište - Nadzor financijskih institucija
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o preuzimanju dioničkih društava
      Nar. novine, 108/12.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Računovodstvo - Revizija
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o objavljivanju Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja
      Nar. novine, 118/12.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Trgovina - Pravo zaštite potrošača
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o potrošačkom kreditiranju
      Nar. novine, 112/12.

    Pravilnik o obrascu zahtjeva za izdavanje izvozne dozvole za izvoz robe s dvojnom namjenom te dozvole za pružanje brokerskih usluga i tehničke pomoći
      Nar. novine, 118/12.

    Pravilnik o obrascu zahtjeva za izdavanje uvozne potvrde za uvoz robe s dvojnom namjenom
      Nar. novine, 118/12.

JAVNE DJELATNOSTI
Ustanove - Udruge - Zaklade i fundacije
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjeni Uredbe o osnivanju Državne škole za javnu upravu
      Nar. novine, 112/12.

JAVNE DJELATNOSTI
Statistika
>>> pokaži sve promjene

    Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u rujnu 2012.
      Nar. novine, 114/12.

    Indeks potrošačkih cijena
      Nar. novine, 117/12.

JAVNE DJELATNOSTI
Mirovinsko osiguranje
>>> pokaži sve promjene

    Statut Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
      Nar. novine, 117/12.

    Zakon o izmjenama Zakona o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba
      Nar. novine, 118/12.

JAVNE DJELATNOSTI
Sustav zdravstvene zaštite stanovništva
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima, organizaciji i načinu obavljanja telemedicine
      Nar. novine, 110/12.

    Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012. - 2020.
      Nar. novine, 116/12.

    Izmjena Općih uvjeta ugovora o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
      Nar. novine, 118/12.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
      Nar. novine, 118/12.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja za slučaj ozljede na radu odnosno profesionalne bolesti s osnovama za sklapanje ugovora
      Nar. novine, 118/12.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima
      Nar. novine, 119/12.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 119/12.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 119/12.

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o iskaznici i znački sanitarnog inspektora
      Nar. novine, 120/12.

JAVNE DJELATNOSTI
Lijekovi i medicinski proizvodi - Ljekarništvo
>>> pokaži sve promjene

    Popis Rješenja o odobrenju za stavljanje u promet gotovog lijeka u Republici Hrvatskoj izdanih u razdoblju od 1. siječnja 2010. do 31. prosinca 2010.
      Nar. novine, 119/12.

JAVNE DJELATNOSTI
Sustav socijalne skrbi - Hrvatski branitelji
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjenama Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2012. godini
      Nar. novine, 111/12.

    Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o doplatku za djecu
      Nar. novine, 112/12.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o djelatnosti socijalnog rada
      Nar. novine, 120/12.

JAVNE DJELATNOSTI
Obrazovanje - Znanost
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o izmjenama Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2012. godini
      Nar. novine, 114/12.

    Odluka o izmjenama Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2012. godini
      Nar. novine, 114/12.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju
      Nar. novine, 118/12.

JAVNE DJELATNOSTI
Kultura i umjetnost - Sport i rekreacija
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o kriterijima za dodjeljivanje državnih nagrada za vrhunska sportska postignuća
      Nar. novine, 111/12.

    Pravilnik o iskaznici i znački inspektora zaštite kulturnih dobara te načinu vođenja očevidnika o obavljenim pregledima
      Nar. novine, 117/12.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stručnim zvanjima u konzervatorsko-restauratorskoj djelatnosti te uvjetima i načinu njihova stjecanja
      Nar. novine, 117/12.

    Pravilnik o postupku, kriterijima i rokovima za provedbu nacionalnog programa promicanja audiovizualnog stvaralaštva
      Nar. novine, 118/12.

    Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 03/2012 - Lista zaštićenih kulturnih dobara
      Nar. novine, 120/12.

    Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 04/2012 - Lista preventivno zaštićenih kulturnih dobara
      Nar. novine, 120/12.

JAVNE FINANCIJE
Porezni sustav
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trošarinama
      Nar. novine, 111/12.

JAVNE FINANCIJE
Pristojbe
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o prestanku važenja Zakona o javnoovršiteljskim pristojbama
      Nar. novine, 112/12.

    Zakon o dopuni Zakona o sudskim pristojbama
      Nar. novine, 112/12.

    Zakon o dopuni Zakona o javnobilježničkim pristojbama
      Nar. novine, 112/12.

    Uredba o izmjenama Tarife upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojbama
      Nar. novine, 112/12.

JAVNE FINANCIJE
Financiranje javnih interesa uz državnu potporu
>>> pokaži sve promjene

    Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, urbroj: 580-09-1/17-2012-23 od 12. srpnja 2012.
      Nar. novine, 108/12.

    Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, urbroj: 580-09-1/17-2012-03 od 17. rujna 2012.
      Nar. novine, 108/12.

    Zakon o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja
      Nar. novine, 111/12.

    Pravilnik o uvjetima priznavanja međustrukovnih organizacija u sektoru ribarstva i akvakulture
      Nar. novine, 114/12.

    Odluka o dopunama Odluke objavljivanju pravila o državnim potporama za poticanje ulaganja rizičnog kapitala u male i srednje poduzetnike
      Nar. novine, 117/12.

    Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o objavljivanju pravila o regionalnim potporama
      Nar. novine, 117/12.

    Zakon o potpori poljoprivrednom i ruralnom razvoju
      Nar. novine, 120/12.

JAVNE FINANCIJE
Financijski nadzor obveznika i korisnika proračuna
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Poreznoj upravi
      Nar. novine, 112/12.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Ustavni sustav - Ustrojstvo državne vlasti
>>> pokaži sve promjene

    Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora
      Nar. novine, 108/12.

    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o suzbijanju diskriminacije
      Nar. novine, 112/12.

    Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Trećeg vijeća Ustavnog suda Republike Hrvatske za odlučivanje o ustavnim tužbama
      Nar. novine, 113/12.

    Ispravak Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Hrvatskoga sabora
      Nar. novine, 113/12.

    Odluka o prestanku važenja Odluke o osnivanju Nacionalnog vijeća za informacijsko društvo
      Nar. novine, 114/12.

    Odluka o prestanku važenja Odluke o osnivanju Povjerenstva za obilježavanje Europske godine volontiranja
      Nar. novine, 114/12.

    Odluka o prestanku važenja Odluke o osnivanju Povjerenstva za unaprjeđenje zaštite od nasilja u obitelji
      Nar. novine, 114/12.

    Odluka o prestanku važenja Odluke o osnivanju Radne skupine za izradu prijedloga rezolucije o migracijskoj politici Republike Hrvatske
      Nar. novine, 114/12.

    Odluka o prestanku važenja Odluke o osnivanju Radne skupine za izradu prijedloga Nacionalnog akcijskog plana provedbe rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda: 1325 (2000) o položaju žena, mira i sigurnosti, 1820 (2008) o uklanjanju spolno utemeljenog nasilja u oružanim sukobima, 1888 (2009) o borbi protiv seksualnog nasilja nad ženama i djecom u oružanim sukobima i 1889 (2009) o ulozi žena i njihovim potrebama u izgradnji mira nakon oružanih sukoba
      Nar. novine, 114/12.

    Odluka o prestanku važenja Odluke o osnivanju Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za ljudska prava
      Nar. novine, 114/12.

    Odluka o prestanku važenja Odluke o osnivanju Povjerenstva na nadzor nad provedbom projekta "Uvođenje biodizelskog goriva u Republiku Hrvatsku"
      Nar. novine, 114/12.

    Odluka o prestanku važenja Odluke o osnivanju Povjerenstva za pripremu i početak rada Muzeja Domovinskog rata
      Nar. novine, 114/12.

    Odluka o prestanku važenja Odluke o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za suzbijanje fascioloidoze
      Nar. novine, 114/12.

    Odluka o prestanku važenja Odluke o osnivanju Koordinativnog tijela za praćenje provedbe mjera u sustavu javne nabave
      Nar. novine, 114/12.

    Odluka o prestanku važenja Odluke o osnivanju Vijeća za opće i umjetničko obrazovanje
      Nar. novine, 114/12.

    Odluka o prestanku važenja Odluke o osnivanju Savjeta za populacijsku politiku
      Nar. novine, 114/12.

    Odluka o osnivanju Povjerenstva za izbor kandidata Republike Hrvatske za suce i nezavisnog odvjetnika pri Sudu Europske unije
      Nar. novine, 117/12.

    Odluka o prestanku važenja Odluke o osnivanju Nacionalnog bioetičkog povjerenstva za medicinu
      Nar. novine, 117/12.

    Odluka o prestanku važenja Odluke o osnivanju Povjerenstva za izradu pojmovnika za službene prijevode akata Europske unije, odnosno hrvatskog zakonodavstva na službene jezike Europske unije
      Nar. novine, 117/12.

    Odluka o financiranju programa vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u 2012. godini
      Nar. novine, 119/12.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Državna uprava - Lokalna i područna (regionalna) samouprava
>>> pokaži sve promjene

    Uredba o izmjeni Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva obrane
      Nar. novine, 112/12.

    Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo
      Nar. novine, 117/12.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Nacionalna sigurnost Republike Hrvatske
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o kriterijima za provjeru razine tjelesne motoričke sposobnosti za osobu koja se prima u policiju
      Nar. novine, 109/12.

    Uredba o pričuvnoj policiji
      Nar. novine, 111/12.

    Pravilnik o pravilima i načinu raspodjele poslova i odgovornosti između različitih službi uključenih u upravljanje ljudskim potencijalima u Ministarstvu unutarnjih poslova
      Nar. novine, 113/12.

    Pravilnik o policijskom obrazovanju
      Nar. novine, 113/12.

    Pravilnik o sadržaju i dostupnosti informacija o slobodnim radnim mjestima policijskih službenika te načinu objave popisa slobodnih radnih mjesta, sastavu i načinu rada Povjerenstva za odabir kandidata za premještaj
      Nar. novine, 113/12.

    Pravilnik o sastavu i načinu rada zdravstvenih komisija za ocjenu zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova policijskog službenika
      Nar. novine, 113/12.

    Pravilnik o mjerilima i načinu utvrđivanja posebne psihičke i tjelesne zdravstvene sposobnosti za osobu koja se prima u policiju i policijskog službenika te o sastavu i načinu rada zdravstvenih komisija u ovlaštenim zdravstvenim ustanovama
      Nar. novine, 113/12.

    Pravilnik o sadržaju izjave osobe koja se prima u policiju i sadržaju podataka koje te osobe dostavljaju Ministarstvu unutarnjih poslova
      Nar. novine, 113/12.

    Pravilnik o ocjenjivanju policijskih službenika
      Nar. novine, 113/12.

    Pravilnik o načinu ostvarivanja prava u slučaju gubitka života ili ozljede policijskog službenika te osobe koja je pružila pomoć policijskom službeniku u obavljanju policijskih poslova
      Nar. novine, 113/12.

    Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova za obavljanje zdravstvenih pregleda za držanje i nošenje oružja
      Nar. novine, 113/12.

    Odluka o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u mirovnoj operaciji u Afganistanu (ISAF)
      Nar. novine, 115/12.

    Odluka o izmjeni Odluke o rasporedu tjednog i dnevnog radnog vremena djelatnih vojnih osoba, službenika i namještenika
      Nar. novine, 118/12.

    Pravilnik o upućivanju policijskih službenika u mirovne operacije i druge aktivnosti u inozemstvu
      Nar. novine, 118/12.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja
      Nar. novine, 118/12.

    Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati zdravstvene ustanove koje pružaju specifičnu zdravstvenu zaštitu policijskim službenicima
      Nar. novine, 120/12.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Međunarodni odnosi
>>> pokaži sve promjene

    Odluka o prestanku važenja Odluke o osnivanju Međuresorskog odbora za suradnju Republike Hrvatske s Organizacijom ujedinjenih naroda za prehranu i poljoprivredu
      Nar. novine, 114/12.

    Uredba o dopuni Uredbe o opsegu i sadržaju odgovornosti te ovlastima tijela nadležnih za upravljanje Instrumentom pretpristupne pomoći (IPA)
      Nar. novine, 117/12.

    Odluka o prestanku važenja Odluke o osnivanju Koordinacijskog odbora za praćenje i nadzor realizacije Ugovora o zajmu za Projekt ulaganja u mirovinski sustav, između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj
      Nar. novine, 117/12.

    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju osoba nadležnih za upravljanje Instrumentom pretpristupne pomoći (IPA)
      Nar. novine, 117/12.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Statusna prava građana - Upravni postupak - Upravni spor
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o viznim obrascima
      Nar. novine, 111/12.

    Zakon o osobnom imenu
      Nar. novine, 118/12.

    Pravilnik o načinu provjere poznavanja hrvatskog jezika i latiničnog pisma, hrvatske kulture i društvenog uređenja u postupcima stjecanja hrvatskog državljanstva
      Nar. novine, 118/12.

    Pravilnik o boravku i radu visokokvalificiranih državljana trećih država u Republici Hrvatskoj
      Nar. novine, 120/12.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Ustrojstvo sudbene vlasti i pravosudnih tijela
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjeni Pravilnika o naknadama za dežurstva sudaca, državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika
      Nar. novine, 111/12.

    Izmjene Sudskog poslovnika
      Nar. novine, 111/12.

    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obliku i sadržaju obrasca izvješća o imovini državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika
      Nar. novine, 111/12.

    Pravilnik o dopuni Pravilnika o javnobilježničkim uredima
      Nar. novine, 115/12.

    Pravilnik o dopuni Pravilnika o privremenoj javnobilježničkoj tarifi
      Nar. novine, 115/12.

    Izmjene i dopune Javnobilježničkog poslovnika
      Nar. novine, 115/12.

    Pravilnik o dopuni Pravilnika o stalnim sudskim vještacima
      Nar. novine, 120/12.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Građansko procesno pravo - Kolizijski propisi
>>> pokaži sve promjene

    Ovršni zakon
      Nar. novine, 112/12.

    Zakon o prestanku važenja Zakona o javnim ovršiteljima
      Nar. novine, 112/12.

    Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o nagradama i naknadi troškova javnih bilježnika u ovršnom postupku
      Nar. novine, 114/12.

    Pravilnik o utvrđivanju visine iznosa radi osiguranja javnih komisionara od odgovornosti
      Nar. novine, 115/12.

    Pravilnik o obliku i sadržaju zadužnice
      Nar. novine, 115/12.

    Pravilnik o obliku i sadržaju bjanko zadužnice
      Nar. novine, 115/12.

    Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja očevidnika nekretnina i pokretnina koje se prodaju u ovršnom postupku
      Nar. novine, 115/12.

    Pravilnik o obliku i sadržaju zahtjeva za izravnu naplatu
      Nar. novine, 115/12.

    Pravilnik o registru zadužnica i bjanko zadužnica
      Nar. novine, 115/12.

    Pravilnik o tarifi za naknadu troškova i nagradu za obavljanje javne komisione djelatnosti
      Nar. novine, 115/12.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Kazneno pravo - Prekršaji
>>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o naknadi troškova u kaznenom postupku
      Nar. novine, 111/12.